obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011
Hledat

Titulní strana - Opoziční stránky obce Vejprnice

reklama.jpg
IDP_Plzeň-Vejprnice_od 5.3.2017.jpg
IDP_Vejprnice-Plzeň_od 5.3.2017.jpg
vodné stočné 2017.jpg
Hořký konec soudního sporu vejprnického starosty.jpg

​PODVOD S PŘÍSPĚVKY OBCE NA PRIVÁTNÍ STŘECHY?​ Předseda Společenství vlastníků Dukelská 373, Vejprnice, IČ 05620830, popřel dnes dopoledne v 9:53 hod., že by podával žádost obci Vejprnice o poskytnutí příspěvku na opravu střechy na bytovce 373 ve výši 180 tis.Kč. Jelikož Společenství navenek zastupují (např. podepisují žádost o dar, či provedení opravy) společně a nerozdílně dva lidé, předseda výboru Společenstva a jeden člen výboru Společenstva, není možné, aby Žádost (pokud vůbec existuje) byla legální. Rada obce, následně Finanční výbor a nakonec Zastupitelstvo obce rozhodlo 21.2. o poskytnutí daru Společenství. Správnost usnesení 1.3. potvrdilo celkem 5 zastupitelů: Karpíšek, Váchal, Sihelská, Jílková a Filip. Bytový dům má celkem 6 bytových jednotek, přičemž 2 byty v podkroví vznikly v roce 1997. Žádost o dar v roce 2017 popřeli i další dva spoluvlastníci střechy z celkových deseti. Tady něco smrdí! ​Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 6.3.2017, 11:53. více zde

VEŘEJNÁ KONTROLA​, aneb transparentnost, aneb nahlížení pod pokličku, se ve vsi nekoná a konat nebude, karpíškovci totiž smetli pod stůl PETICI občanů, kterou zorganizoval občan Pek (nedávno vyhozený karpíškovci z Kontrolního výboru kvůli přílišné činorodosti). Petenti po zastupitelích požadovali, aby změnili JEDNACÍ ŘÁD v tom smyslu, aby záznam o hlasování zastupitelů byl jmenovitý, nikoli jako suma hlasů PRO, či PROTI. Tak se tedy nedozvíme, jak třeba hlasoval na posledním zastupitelstvu zastupitel Doležal (ODS) o navýšení své odměny o 4 tis.Kč brutto, či na předposledním zastupitelstvu zastupitel Karpíšek (ODS) o navýšení své odměny o 22 tis.Kč brutto. Dalším významným krokem proti veřejné kontrole hospodaření obce je nová obecní SMÉRNICE pro zadávání veřejných zakázek "malého" rozsahu, tedy stavebních prací do 6 mil.Kč a služeb do 2 mil.Kč. Informační zákonná povinnost existuje pouze u zakázek nad 500 tis.Kč, záleží jen na zastupitelích, zdali se budou zveřejňovat údaje i o zakázkách pod 500 tis.Kč. Například v Plzni s rozpočtem 6 miliard se zveřejňují již několik let základní údaje (nejedná se o princip nezveřejněná smlouva nad 50 tis.Kč = neplatná smlouva, to je záležitost platná v obcích nad 10 tis. obyvatel od července 2016 tzv. registr smluv) o všech zakázkách nad 50 tis.Kč na Zakázky 50, ve Vejprnicích s rozpočtem 60 milionů se zveřejňují údaje o zakázkách až nad 500 tis.Kč na Profil zadavatele. Přidělování zakázek "malého" rozsahu bylo a bude i nadále plně v režii Karpíška a jeho party, výhradně bez účasti opozice, či široké veřejnosti. ​Autor: Ladislav Vostrý, pátek 24.2.2017, 6:20.

​ODMĚNY ZASTUPITELŮ​ : Zatímco před třemi roky zastupitelé rozhodli o svých odměnách, že budou sice maximální, ale nebudou se sčítat, pokud má někdo víc funkcí, včerejší rozhodnutí zastupitelů vše změnilo. Zastupitelé si totiž sčítáním odměn za jednotlivé funkce zvýšili souhrn odměny až o 3 tisíce Kč čistého měsíčně (nejvíce Doležal-ODS, ten má hned 4 funkce: člen Zastupitelstva obce, člen Rady obce, člen Kontrolního výboru a člen Stavební komise), obecní pokladnu to bude stát každý rok o dalších 220 tis.Kč více. Od posledního zasedání zastupitelstva v listopadu loňského roku se tak výdaje na odměny zastupitelů navýšily již POTŘETÍ  a to z 1,7 mil.Kč na 2,5 mil.Kč, tedy skoro o 50%. 1.navýšení bylo pro Karpíška +430 tis.Kč, vláda ČR navýšila stropy odměn zastupitelů o 4%, to délá +90 tis.Kč, no a včera +220 tis.Kč. Kdo umí, ten umí! Chudák obecní pokladna! V zákonné pravomoci zastupitelstva obce je rozhodovat o výši odměn svých neuvolněných zastupitelů, odměny mohou být od nuly (zastupitel vykonává svou funkci bez nároku na odměnu) až po maximum stanovený vládou ČR. ​více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 21.2.2017, 21:00, aktualizace středa 22.2.2017, 7:15.

​ZASTUPITELSTVO OBCE​ zasedá veřejně v úterý 21. února ve Formance od 17:00. ​ČEZ, nejdražší provozovatel veřejného osvětlení v ČR, navrhuje prodloužit smlouvu s obcí. VaK, nejdražší správce vodárenské infrastruktury v ČR, navrhuje převzetí obecních vodovodů a kanalizací. Karpíšek změnil názor na halu GREEN SQUARE a navrhuje uzavřít "výhodnou" plánovací smlouvu.Obec, zastoupená Radou obce, se soudí s antimonopolním úřadem o legálnost 65-milionové soutěže na linku 55, N55 a 66, Babiš daruje obci 170 tis.Kč na chodník u drůbežárny, extrémně zadlužená obec daruje 380 tis.Kč na novou střechu dalších privátních bytovek  (Pionýrská 364 a Dukelská 373), extrémně zadlužená obec daruje vybavení moštárny zahrádkářům (lis a drtič za 204 tis.Kč a zahrádkáři Kersku darují co?), extrémně zadlužená obec daruje vybavení kuchyně do hospody Formanka (sporák a konvektomat za 224 tis.Kč), zastupitelé projednají petici občana Peka ohledně zvýšení transparentnosti svého zasedání, záruku na o loňské povodni nefunkční protipovodňové opatření za 3,3 mil.Kč vejprnický zhotovitel TBO s.r.o., IČ 27979504, neuznal. Přijďte, bude zase legrace! více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 7.2.2017, poslední aktualizace sobiota 18.2.2017, 12:15.

____________________________________________________________________________________

​MODERNIZACE TRATI PLZEŇ-DOMAŽLICE​ : Hospodářské noviny 3.2.2017: Koncepce nákladní dopravy na roky 2017 až 2023 slibuje opravu řady úseků. Které přijdou na řadu nejdříve a kdy to bude? Generální ředitel SŽDC Pavel Surý: První budou koridory, u nichž očekáváme, že nákladní doprava převýší tu osobní. Je to zejména trať z Děčína do Kolína po pravém břehu Labe a potom Velký Osek − Hradec Králové − Choceň a Plzeň−Domažlice až hranice s Německem. Předpokládáme, že je budeme mít hotové do roku 2022, možná 2023. celý rozhovor v HN zde

______________________________________________________________________________________

HAVÁRIE NA VODOVODNÍM ŘADU​ : V úterý kolem 22:00 hod. došlo k poruše vodovodu. Jižní polovina obce od potoka směrem k dálnici je bez vody. Provozovatel Vodárna Plzeň a.s. slibuje obnovu dodávky ve středu v 15:00. Porucha na stejném území byla již minulý týden od středy večer do čtvrtka odpoledne. Nejdražší voda v Česku 102 Kč za kubík!  http://www.vodarna.cz/ ​Autor: Ladislav Vostrý, středa 25.1.2017, 6:23

​MODERNIZACE TRATI PLZEŇ-DOMAŽLICE​ : 3 dny před tragédií na přejezdu zadala společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vypracování projektové dokumentace na modernizaci tratě procházející obcí. Vlastníkem tratě je Česká republika, která prostřednictvím Ministerstva dopravy svěřila do správy a provozu svůj majetek SŽDC. Projektovou dokumentaci od minulého týdne začalo zpracovávat sdružení firem METROPROJEKT Praha, SUDOP Praha a SUDOP EU za vysoutěženou cenu 13,3 milionu Kč. Odhad nákladů realizace stavby v úseku Skvrňany-Vejprnice-Tlučná-Nýřany-Zbůch-Chotěšov je 1,4 miliardy Kč. Součástí modernizace je i nešťastný přejezd ve vsi Vejprnice. Stavba přes ves se jmenuje "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)". Vlastníkem silnice přes přejezd je Plzeňský kraj, který svěřil do správy a provozu svůj majetek společnosti Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Vlastníkem chodníku přes přejezd je obec Vejprnice, ta si svůj majetek spravuje a provozuje sama. více o modernizaci trati zde ​Autor: Ladislav Vostrý, středa 25.1.2017, 8:00

_____________________________________________________________________________________

​TRAGÉDIE NA PŘEJEZDU ​: V pátek 20. ledna v půl šesté ráno se na přejezdu střetl osobní vlak od Domažlic s osobním autem jedoucím od návsi. V autě zemřel 60-letý řidič a jeho dva spolujezdci, žena (53) a muž (44).

zpráva z tisku: http://plzen.idnes.cz/

přejezd z pohledu řidiče: zprava přijel vlak od Domažlic

​_____________________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ NEODPOVĚDNOST OBCE?​ : Obce, ve kterých překročí celková výše dluhu 60% průměrného ročního příjmu za poslední 4 roky, budou mít problém. Obec Vejprnice má průměrný roční příjem za roky 2012-2015 přibližně 60 mil.Kč, znamená to tedy, že celkový dluh nesmí překročit částku 36 mil.Kč, jinak ze strany státu i bankovních domů nastanou sankce. Zákon o rozpočtové odpovědnosti schválila včera Poslanecká sněmovna, když přehlasovala senátní veto. Obec Vejprnice má k 31.12.2015 zadluženost celkem 45 mil.Kčviz Monitor - informační portál Ministerstva financí. Co to znamená pro obec? Sankce za strany Ministerstva financí: pozastavení převodu podílu na výnosu z daní do obecní pokladny. Následek: nemožnost získat další úvěr, tudíž i dotace, zastavení investic do komunikací a jiných potřebných obecních staveb. Rozpočtová neodpovědnost vlivové skupiny kolem Pavla Karpíška, která v obci vládne 25 let, přináší své "plody". Autor: Ladislav Vostrý, středa 18.1.2017, 9:20.

​DEVELOPERSKÝ PROJEKT POD HÁJÍČKEM NA PRODEJ​: Skupina investorů (developerů) kolem Jana Marka prodává své pozemky o celkové výměře 5,5 hektaru v lokalitě Pod Hájíčkem, pozemky v sousedství drůbežárny a nové třídírny vajec Babišova AGROFERTu jsou určeny pro výstavbu 65 rodinných domů. Společnost INGEM zastupující investory získala na konci loňského roku pravomocné územní rozhodnutí, o které investoři usilovali již od roku 2010. Vlastníkem pozemků pro výstavbu 6 rodinných domů je i obec Vejprnice, skupina kolem Jana Marka je vlastníkem pozemků pro výstavbu 53 rodinných domů, pozemky pro výstavbu zbývajících 6 rodinných domů jsou ve spoluvlastnictví obce a Markovy skupiny. Škoda, že pan Marek přítomný na posledním zasedání zastupitelstva obce nepodal informaci o tomto záměru, kdy již podruhé neúspěšně usiloval o výměnu/koupi spoluvlastnického podílu obce. Pozemky jsou na prodej přes realitní kancelář DŮM REALIT pod označením "Línská, Vejprnice" inzerát zde. Zasíťovaný pozemek pro výstavbu rodinného domu ve vsi v lokalitě Na Chrastech, či Cihelny, je nabízen k prodeji za 2 200-2 400 Kč/m2. Dalšími investory v lokalitě Pod Hájíčkem jsou Karel Mottl (8 rodinných domů) a JK-EU Invest (31 rodinných domů). Babišův AGROFERT v prvním lednovém týdnu slavnostně otevřel novou třídírnu vajec s kapacitou 200 milionů vajec ročně, investice vyšla na 135 milionů Kč, z toho 54 milionů činí evropská dotace. ​Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 9.1.2017, 7:30.

___________________________________________________________________________________________

LINKA 55, N55, 66: ZÁKON JSME MY?​Antimonopolní úřad v pondělí 19.12.2016 po více než 2-letém přezkumném řízení rozhodl o zrušení veřejné soutěže na linku 55, N55 a 66 na podnět PMDP a uložil obcím Vejprnice a Tlučná uhradit náklady řízení 30 tis.Kč, proti rozhodnutí již není odvolání. Obce postupovaly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Všechny obecní autobusy tak od dubna 2014 jezdí načerno, neboť bez soutěže mohly jezdit maximálně 2 roky. Veřejnou zakázku za obce administrovala advokátní kancelář Svejkovský. V komisi pro hodnocení nabídek byli: JUDr. Tatiana Jirásková (odborník na veřejné zakázky), JUDr. Roman Kočí (odborník na dopravu), Jiří Valenčat (za obec), náhradník Petr Váchal (odborník na dopravu), náhradník Miroslav Doležal (za obec).Obecní linka 55 byla zřízena v dubnu 2012 obcemi Vejprnice a Tlučná, jako reakce na vyřazení těchto obcí z vnitřní zóny Integrované Dopravy Plzeňska (=IDP). Městská linka 55 provozovaná od září 1997 Plzeňskými Městskýmí Dopravními Podniky (=PMDP) měla začít projíždět zónou vnitřní 001 a zónou vnější 101, to se však nelíbilo představitelům obcí a městská linka 55 byla zrušena dohodou mezi PMDP a obcemi. Jako provozovatele nástupnické obecní 55-ky si obce vybraly ČSAD bez soutěže s tím, že do dvou let proběhne řádné výběrové řízení. To se ale nestalo, obce tedy s ČSAD smlouvu v dubnu 2014 prodloužily do doby, než bude obcemi řádně vybrán provozovatel nový. Prodloužení smlouvy bylo Úřadem pro Ochranu Hospodářské Soutěže (=ÚOHS) vyhodnoceno jako nezákonné a obcím byla vyměřena pokuta po 25 tis.Kč. Soutěž na provozování linek 55, N55 a 66 po dobu 10 let za částku cca 65 mil.Kč byla vyhlášena až v srpnu 2014, vítězem se staly očekávaně ČSAD, v říjnu 2014 výsledek soutěže napadly PMDP, které se domnívají, že podmínky soutěže byly diskriminační, ušity na míru ČSAD. Mezitím k lince 55 přibyla v březnu 2014 linka N55 a v prosinci 2016 i linka 66. Všechny 3 linky tedy mají provozovatele, který nevzešel ze řádného, tedy zákonného, výběrového řízení. Za 3 linky obě obce a cestující utratí ročně cca 7,5 mil.Kč, přičemž útrata je rozdělena zhruba na třetiny. Za necelých pět let provozu obecní 55-ky tak ČSAD inkasovaly cca 35 mil.Kč tržeb ze zakázky zadané z volné ruky. Zastupitelstvo obce Vejprnice schválilo většinově pouze původní smlouvu s ČSAD na linku 55 z března 2012, která měla platnost do března 2014, všechny dodatky ke smlouvě na linku 55 a nové linky N55 a 66 Zastupitelstvo obce neschválilo. ​Zvůle Rady obce má nekonečně mnoho podobvíce zde ​Autor: Ladislav Vostrý, sobota 17.12.2016, 13:30, aktualizováno sobota 24.12.2016, 8:00.

​GREEN SQUARE VEJPRNICE​ : Územní plán obce Vejprnice vypracovaný společností INGEM pod osobním dohledem Karpíška a schválený karpíškovci v prosinci 2015 opět dokazuje, jak mizerným dokumentem je. Přes zásadní nesouhlasné stanovisko obce Vejprnice a občana Krause rozhodl odbor životního prostředí Krajského úřadu, že záměr vystavět výrobní halu je plně v souladu s územním plánem obce a NEMÁ významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a NEBUDE posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Zúčastněná veřejnost se může proti rozhodnutí do 15 dnů odvolat k Ministerstvu životního prostředí. Funkci radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí vykonává na plný úvazek od 26.11.2016 Trylčová-ODS, životní a obchodní partnerka Karpíška-ODS. Po dvou halách Business Park Vejprnice (=BPV) u fotbalového hřiště o celkové zastavěné ploše 1,4 hektaru a 120 zaměstnancích, má vyrůst rovněž příští rok hned vedle hal BPV ještě jedna hala o zastavěné ploše dalších 1,6 hektaru (plocha jako dvě fotbalová hřiště). Hala je určena k pronájmu podnikatelům, kteří zde mohou skladovat zboží, či provádět lehkou výrobu. Projekt počítá s 300 zaměstnanci, z hlediska zatížení čističky v Tlučné to bude dalších 71 ekvivalentních obyvatel a se zaměstnanci BPV už je to 100 ekv.obyvatel. Největším kladem investice je vznik pracovních míst, kterých se vsi nedostává, největším záporem je nárůst automobilové dopravy a tím pádem nárůst hluku, znečištění ovzduší a počtu dopravních nehod. více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 3.11.2016, 15:45, aktualizováno čtvrtek 22.12.2016, 14:00..

Kam se poděla dotace 43 mil.Kč pro Baculus? Neziskovka Baculus, o.p.s. (IČ 26997355) získala v roce 2008 dotaci 43 mil.Kč z 2. výzvy ROP Jihozápad na výstavbu domova pro 44 seniorů v obci Vejprnice. Budovu postavil Baculus v letech 2008-2010 za 58 mil.Kč na cizím pozemku, který byl a je ve vlastnictví STYLE PD, s.r.o. (IČ 26350416). Provoz Domova poklidného stáří byl zahájen v únoru 2010. V dubnu 2016 Baculus budovu prodal STYLE PD za 21 mil.Kč, přestože k 31.12.2015 měla budova účetní hodnotu 49 mil.Kč. V květnu 2016 se stal 50% společníkem STYLE PD starosta Karpíšek (ODS), v té době krajský zastupitel s funkcí uvolněného předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální věci s měsíční odměnou 59 tis.Kč, který STYLE PD v roce 2002 založil a v roce 2006 opustil. Baculus je nyní nájemníkem v cizí budově a musí platit nájemné, které je odhadováno na minimálně 2 mil.Kč ročně. Stát, kraj a město Plzeň každoročně poskytují neziskovce Baculus dotace na provoz Domova poklidného stáří ve výši přes 5 mil.Kč. Pro seniory s průměrným starobním důchodem 11 tis.Kč ovšem bydlení v tomto "domově důchodců" dostupné není, neboť každý ze 44 klientů zaplatí neziskovce Baculus za služby v průměru 22 tis.Kč měsíčně, pokud by provoz nebyl dotován z veřejných zdrojů, pak by každý z klientů platil v průměru 31 tis.Kč měsíčně. Starosta Karpíšek je členem dozorčí rady Baculus od listopadu 2013. více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, středa 14.12.2016, 10:00.

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO : Voda v příštím roce ve Vejprnicích zdraží na 102,31 Kč/m3, rozhodla minulé pondělí Správní rada Vodárenské a kanalizační a.s., Správní rada je 8-členná, předsedá jí Váchal, místostarosta Vejprnic, jejím členem je Karpíšek, starosta Vejprnic, a ještě např. Davídek, starosta Nýřan. Zatímco Rada města Plzně rozhodla o ponechání ceny v Plzni na stávající úrovni, tedy 86 Kč za kubík, Správní rada VaK zdražila pro celý okres Plzeň-sever o 2%. Prozatím jsme platili za kubík 100 Kč, před 5 lety jsme platili 71 Kč. Od roku 2011 je ředitelem VaK Váchal, VaK má celkem 5 zaměstnanců, z nichž 2 jsou manželé Váchalovi, VaK má 2 služební automobily zn. KIA Sportage, z nichž 1 užívá Váchal. Výdaje VaK v roce 2015 na mzdy zaměstnanců a odměny členů Správní rady činily 5,4 mil.Kč. Provozovatelem vodárenské infrastruktury ve Vejprnicích i v Plzni je Vodárna Plzeň a.s., která je ve 100% vlastnictví města Plzně, zdroj pitné vody mají Vejprnice i Plzeň společný v Doudlevcích na Homolce, Vejprnice mají čističku odpadních vod proti proudu Vejprnického potoka v Tlučné, Plzeň po proudu řeky Berounky ve Východním Předměstí na Jateční. ​Autor: Ladislav Vostrý, sobota 3.12.2016, 10:00, aktualizováno pondělí 12.12.2016, 17:30.

​NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY​ : Od neděle 11.12. se svezeme novou linkou č.66 z Vejprnice, Náves (dříve Vejprnice, konečná) přes Křimice na CAN a zpátky. Kdo bude chtít jet do hospody k Vadlejchům, má smůlu, neboť tam 66-ka nestaví. V zastávkách ve Skvrňanech a v Křimicích lze pouze vystupovat při jízdě směrem na CAN, a při jízdě zpět směrem z CAN lze pro změnu v zastávkách ve Skvrňanech a v Křimicích pouze nastupovat. Prakticky to znamená, že Křimičtí a Skvrňanští se naší 66-kou po Plzni nesvezou. Nová linka 66 prý bude stát ročně obecní pokladnu navíc 300 tis.Kč k dosavadním 2,5 mil.Kč za 55-ku a N55-ku, říkal starosta. Jízdné vlakem (objednaným Plzeňským krajem a provozovaným státní společnosti ČD) podražilo o 1 Kč: do Skvrňan se nyní svezeme za 16 Kč, na Jižní za 19 Kč, na Hlavní za 21 Kč. Za cestu na CAN autobusem 55. N55 a 66 (objednaným obcí a provozovaným ČSAD) zaplatíme 10 Kč, stejnou trasu linkovým autobusem (objednaným Plzeňským krajem a provozovaným ČSAD) zaplatíme 14 Kč. Nočkou N12 městského podniku PMDP od Mrakodrapu se svezeme za 24 Kč. nové jízdní řády ZDE ​Autor: Ladislav Vostrý, pátek 9.12.2016, 19:30.

NAVÝŠENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ​ : Dle novely nařízení vlády č.37/2003 Sb., která byla vládou schválena 28.11., si všichni zastupitelé v ČR přilepší od Nového roku o 4%. Měsíční brutto odměny vejprnických zastupitelů budou následující: Karpíšek 52 tis.Kč, Sihelská 44 tis.Kč, Váchal 28 tis.Kč, člen rady 2 117 Kč, předseda výboru, nebo komise 1 729 Kč, člen výboru, nebo komise 1 530 Kč, člen zastupitelstva bez funkce 731 Kč. Vláda sice schválila navýšení odměn, ale peníze na ně neposlala, navýšení jde tedy na vrub obecního rozpočtu. Odměny všech zastupitelů, včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění, přijdou obecní rozpočet v roce 2017 na 2,2 mil. Kč, což je o 512 tis.Kč více než letos, přičemž navýšení odměny Karpíška činí 460 tis.Kč. více zde  Autor: Ladislav Vostrý, pátek 9.12.2016, 18:20.

​MODERNIZACE TRATI PLZEŇ-DOMAŽLICE​ : Státní správa (SŽDC) připravuje modernizaci železniční trati č.180, která prochází naší obcí. Z jedenácti variant studie proveditelnosti byla vybrána varianta "4e", která počítá se zachováním jedné koleje na Tlučnou ve stávající stopě a s výstavbou další koleje v nové trase mimo obec mezi Novou Hospodou a Zbůchem. Obě koleje budou elektrifikovány. Nová trasa železnice se odklání od stávající trasy u Myší díry pod Novou Hospodou, cyklostezku Studentská-Nová Hospoda protne na konci pole před vjezdem do lesa, silnici Tyršova-Sulkov protne asi 200 metrů před benzínkou a poté pokračuje podél silnice I/26 na Domažlice. Nová trasa je součástí platného územního plánu obce. Podél stávající koleje obcí budou vztyčeny stožáry pro nadzemní trolejové vedení, ve kterém poteče střídavý elektrický proud o napětí 25 tisíc voltů. Patrně budou vystavěny i protihlukové stěny a vyměněn starý most v Podmostní ulici za nový. Změny se dočká i vejprnické nádraží: z pěti kolejí zbudou tři a ze čtyřech nástupišť dvě, místo zrušených kolejí a nástupišť bude podchod. Již zahájená projektová příprava by měla být dokončena v roce 2018, stavět by se mělo začít v roce 2019 a dokončeno by mělo být v roce 2022. Modernizace je rozdělena na čtyři stavby, přičemž Vejprnic se týkají dvě: 1.stavba Plzeň-Stod (nová kolej přes les) za 3,0 miliardy Kč a 2.stavba Plzeň-Nýřany-Chotěšov (modernizace přes obec) za 1,4 miliardy Kč. více zde Autor: Ladislav Vostrý, středa 7.12.2016, 10:15.

KDE JE VE VEJPRNICÍCH NÁVES?​ : Zatímco za Rakouska-Uherska byla odpověď na tuto otázku celkem jasná, neboť ves byla nevelká a na návsi bylo vše důležité, tedy kostel, fara, panský dvůr, kovárna, škola, hospoda U Čečilů a rybník. Návsí procházela hlavní silnice mezi Křimicemi a Tlučnou, návsí protékal potok, tehdy pojmenovaný jako Luční. S koncem monarchie a později s nástupem komunismu, nastaly v centru obce změny. Fara pozbyla pravomocí, byla vystavěna radnice, rybník byl zasypán a na jeho místě vznikl park se sochou ženy se džbánem, panský dvůr byl socialistickými zemědělci vybydlen, zbourán a místo něho postavili karpíškovci bytovky, hospoda U Čečilů také nevydržela socialistickou péči a byla zbořena. Severní část návsi kolem kostela byla pojmenována Staročeskou návsí, ve střední části návsi kolem bývalého rybníka vznikly dvě ulice Mírová a U Rybníka, a za potokem na jižní části návsi vznikla ulice Na Návsi. V ulici Na Návsi je hospoda Formanka, točna autobusu a tzv. králíkárna. Budova pošty s pekárnou a bývalý liďák už je v ulici Tylova. Tak nevím. Máme návsi dvě, nebo jenom jednu? Jednoznačné odpovědi se mi nedostalo ani od místních patriotů. Jasno nevneslo ani nové pojmenování autobusové zastávky v ulici Na Návsi, ta se od příštího týdne přejmenuje z "Vejprnice, konečná" na "Vejprnice, Náves". Zastávka na Staročeské návsi se i nadále bude jmenovat "Vejprnice". A na hospodě Formanka je cedule "Podmostní". Tak opravdu nevím. ​Autor: náplava Ladislav Vostrý, pátek 2.12.2016, 10:00.

CENA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ​ : Zatímco ve Vejprnicích zaplatí letos jeden obyvatel (prostřednictvím obecního rozpočtu) za celoroční svícení na ulicích 605 Kč, v sousední Tlučné zaplatí 247 Kč a v sousední Plzni 398 Kč. V roce 2010 se v obcích Vejprnice i Tlučná platilo za osvětlení přibližně stejně: 430 a 380 Kč na jednoho obyvatele. Osvětlení ve Vejprnicích provozuje od roku 2002 dodnes společnost ČEZ Energetické služby, od roku 2002 jde cena ve Vejprnicích z původních cca 160 Kč na jednoho obyvatele strmě nahoru. V Tlučné byl ČEZ do roku 2010, od té doby jde cena v Tlučné strmě dolů. Ve Vejprnicích je veřejné osvětlení 2,5-krát dražší než v Tlučné a 1,5-krát dražší než v Plzni; je také tolikrát kvalitnější? Autor: Ladislav Vostrý, středa 1.12.2016, 8:25 (data čerpány z portálu MF ČR http://monitor.statnipokladna.cz) .

HLASOVACÍ MAŠINERIE​ : Karpíškovi věrní a oddaní hlasují PRO, aniž by se seznámili s obsahem dokumentu, který schvalují. Po loňském prosincovém prohlasování Změny č.2 územního plánu obce více zde, kterou nikdo neviděl jako tu jitrnici z pohádky Obušku, z pytle ven!, prohlasovali karpíškovci letos v listopadu i plánovací smlouvy, které si nikdo neprostudoval, jak potvrdil na zasedání zastupitelstva předkladatel, tedy starosta Karpíšek (usnesení zastupitelstva č.134/2016). V balíku dodatečně schválených, dle Ministerstva vnitra absolutně neplatných, plánovacích smluv jsou definovány závazky developerů a obce v lokalitách: Pod Hájíčkem-104 RD (Marek a spol.), Suchý důl nad hřbitovem-20 RD (Fliegl-Hašek), lakovna Jantar-novostavba provozní budovy (Marek a spol.), Květná-bytový dům se 4 byty (Cortusa), Ječná-bytový dům se 4 byty a řadové RD (Cortusa). podklady pro zasedání zastupitelstva Autor: Ladislav Vostrý, sobota 26.11.2016, 12:25.  

STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK​ : Starosta Karpíšek si na včerejším zasedání Zastupitelstva obce sám navrhl zvýšit svoji měsíční odměnu o 21 tis.Kč a sám si ji také odsouhlasil společně se zastupiteli z Pravých Vejprnic. V roce 2010 si obec vystačila se dvěma zastupiteli/manažery: starosta Váchal na plný úvazek a místostarosta Karpíšek na půl úvazku. Ode dneška máme starostu Karpíška na plný úvazek, prvního místostarostu Váchala na půl úvazku a místostarostku Sihelskou na plný úvazek. Jejich měsíční brutto odměny jsou následující: Karpíšek 50 tis.Kč, Váchal 27 tis.Kč, Sihelská 42 tis.Kč. Z obecního rozpočtu (nikoli státního, či krajského) tak v roce 2017 zaplatíme těmto třem profesionálním obecním politikům včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 1,84 mil.Kč. V roce 2010 stáli dva profesionální obecní politici 1,07 mil.Kč. Vejprnickou specialitou je, že tito tři politici/manažeři nemají rozdělené kompetence - asi dělají všichni do všeho! K 30.9. letošního roku činí cizí zdroje (dluh obce a školy) 66 mil.Kč. Splátky úvěrů by v letošním roce měly činit 4,7 mil.Kč, příští rok 6,4 mil.Kč, další rok 7,0 mil.Kč a v roce 2019 (to už bude nové zastupitelstvo) 5,7 mil.Kč. Na konci roku 2010, tedy kdy přebíral funkci starosty Karpíšek (ODS) od Váchala (ODS), činil obecní dluh 38 mil.Kč. Autor: Ladislav Vostrý, středa 23.11.2016, 6:55.

​"OTÁSKOVA FINTA"​ : Karpíškovské vedení radnice zkouší stejnou fintu jako v Otáskově v roce 2005 (ulice Skupova, U Křížku, Dlouhá, Žitná), tedy nakoupit od developerů v developerském území ornou půdu pod budoucími komunikacemi a přenést tak vybudování pozemních komunikací z developera na obec. Částka, kterou vynaložila obec na vystavění komunikací v Otáskově, činí 6,5 milionu, k tomu přidali na příspěvcích místní obyvatelé dalších 1,5 milionu. Tentokrát se jedná o developerské území Pod Hájíčkem a jeho rozšíření ze stávajících 104 rodinných domů o další várku směrem k lesu Draganec. Rozšíření směrem na západ je sice v souladu s platným územním plánem obce, ale vybudování ulic musí být k tíži developerů, stejně jako vybudování veškeré technické infrastruktury. "Otáskova finta" je tentokrát skryta pod potřebným a chválihodným záměrem prodloužit ulici Kaštanovou do ulice K Draganci. Vše mají v rukou zastupitelé, ti rozhodnou, zdali nakoupit, či ne. Problematické pozemky jsou navíc bezcenné, neboť  jsou v bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu, šířka tohoto pásma je v tomto místě přibližně 90 metrů. Mé doporučení: parcely GP 1139/146 od J.Krause a 1139/147 od Z.Václava nekupovat. Autor Ladislav Vostrý, sobota 19.11.2016, 18:40.

MAJETKOVÁ KOMISE​ se postavila minulé pondělí proti rozhodnutí Karpíškovy Rady obce, aby se obecní pozemky směnily s developery lokality 104 RD Pod Hájíčkem. Důvod: nevýhodnost pro obec, neboť nabízené pozemky jsou znehodnoceny bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu. PRO nesměnu hlasovali: Mestlová (ANO), Matoušek (Za obec krásnější), Kopřiva (TOP 09), Ekstein (KDU-ČSL), Procházka (Vejprnice 2014), Spilka (Vejprnice 2014). Jako host zasedání byl přítomen starosta Karpíšek, sedmý člen komise Pleska (KSČM) byl nepřítomen a omluven. ​Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 14.11.2016, 11:35.

ZVŮLE RADY OBCE POTVRZENA​ : Ministerstvo vnitra DŮRAZNĚ upozorňuje obec Vejprnice na nezákonnosti při uzavírání plánovacích smluv s developery. Plánovací smlouvy jsou dle Ministerstva absolutně neplatné. Ministerstvo vyzvalo obec k neprodlené nápravě. Rada obce hodlá projednat některé neplatné smlouvy na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce, jako podklad k projednání však zastupitelům nové smlouvy nedodalo. V minulosti byly uzavírány smlouvy s investory satelitních městeček pouze po projednání v Radě obce, na tento nešvar jsem upororňoval již od roku 2011 Radu obce, Zastupitelstvo obce a Kontrolní výbor v souvislosti s developerskými projekty 118 RD Cihelny, 32 RD Pod Hájíčkem, 104 RD Pod Hájíčkem a 20 RD Suchý důl. Vše bylo až dosud zameteno pod koberec, obrátil jsem se tedy na jaře tohoto roku s podnětem na Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 14.11.2016, 11:20. více zde

​SMĚNA POZEMKŮ POD HÁJÍČKEM​ : Skupina investorů, kterou zastupuje Jan Marek z Plzně, hodlá vystavět na jižním okraji obce vedle drůbežárny 104 rodinných domů. Část pozemků v lokalitě Pod Hájíčkem vlastní i obec. Na obecních pozemcích je plánováno 10 domů, přičemž 4 budoucí stavební parcely vlastní obec jen částečně. Pan Marek nabízí výměnu tak, aby privátním investorům připadly 2 celé stavební parcely a obci také 2. Problém je v tom, že pan Marek o nabízených pozemcích zatajil fatální vadu: pozemky se nalézají v bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu, kde jsou stavby rodinných domů dle energetického zákona č.458/2000 Sb. dost problematické, spíše nemožné. Šířka bezpečnostního pásma je 40m od líce trubky na každou stranu. Bezpečnostní pásmo je zřizováno pro ochranu životů a zdraví obyvatel a jejich majetku před následky havárie plynového zařízení (výbuch, požár). V bezpečnostním pásmu je situováno projektantem INGEM celkem 12 budoucích stavebních parcel. Nejistá je i platnost územního rozhodnutí ze srpna letošního roku pro tuto lokalitu, neboť je mi známo, že rozhodnutí bylo napadeno a odvolací orgán dosud nerozhodl.Směna bude projednána na zasedání zastupitelstva. Ve stejné záležitosti zastupitelstvo před 2 lety rozhodlo záporně. Běžná cena stavební parcely v obci je 2 tis.Kč/m2. Letos obec prodala v obdobné záležitosti pozemek panu D.Zítkovi za 850 Kč/m2 v lokalitě Cihelny. Autor: Ladislav Vostrý, neděle 6.11.2016, 7:15.

​CENA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ​ : Zatímco obec v roce 2002 platila za veřejné osvětlení necelých 400 tis.Kč, v roce letošním a příštím to bude už 2,5 milionu Kč. Veřejné osvětlení v obci provozuje od roku 2002 společnost ČEZ Energetické služby s.r.o., smlouva je uzavřena na dobu 15 let, tedy do roku 2017. Sousední obec Tlučná platí za veřejné osvětlení 800 tis.Kč, osvětlení si provozuje sama. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 4.11.2016, 10:35.

​ODMĚNY ZASTUPITELE KARPÍŠKA​ : Na nadcházejícím zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice v úterý 22.11. bude jedním z projednávaných bodů "Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva". Jelikož obec má pouze jednoho uvolněného zastupitele (místostarostka Sihelská), dá se předpokládat, že bude projednáno navýšení počtu, tedy asi o jednoho. Tím jedním bude s nejvyšší pravděpodobností nyní neuvolněný starosta Karpíšek. Ten dnem voleb do krajského zastupitelstva 7.10. přišel o svůj mandát krajského zastupitele za ODS a tím pádem i o uvolněnou funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Tato funkce je honorována měsíční odměnou 58.707 Kč, tuto odměnu bude Karpíšek pobírat dle zákona o krajích ještě po dobu 3 měsíců od skončení mandátu, tedy do 7.1.2017. Kromě odměny na kraji pobíral až dosud Karpíšek jako neuvolněný starosta obce 28.930 Kč. Pokud Zastupitelstvo obce rozhodne o tom, že starosta obce bude funkcí uvolněnou, zvýší se odměna starosty na 50.217 Kč. Jelikož odměny zastupitelů (i uvolněných) jsou placeny z rozpočtu obce, nikoli státu, či kraje, navýší se ročně obecní výdaje o 430 tis.Kč (navýšení odměny starosty včetně odvodů na zdravotní pojištění 9% a sociální  pojištění 25%), až dosud obec na odměnu starosty vydávala ročně 380 tis.Kč (odměna starosty včetně odvodu na zdravotní pojištění 9%). Odměny uvolněných zastupitelů obce a kraje se stanovují dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., neuvolnění zastupitelé mají takovou odměnu, jakou si sami stanoví, přičemž maximální částka je ta dle nařízení vlády, zastupitelé ve Vejprnicích si v listopadu 2014 odsouhlasili částky maximální. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 4.11.2016, 7:10.

​DĚDICTVÍ PŘEDKŮ - KAM SE PODĚLA SBÍRKA NA VARHANY​ : Spolek "Dědictví předků, o.s." (IČ 22752005), sídlící na vejprnické radnici, pořádal od roku 2012 sbírku na opravu kostelních varhan. Po 2 letech spolek sbírku ukončil, varhany neopravil, ale Krajskému úřadu dodnes vyúčtování nepředložil. Pokuta a náklady řízení stály spolek 1 200 Kč, zůstatek v pokladně 543 Kč úřad poslal do Klokánku. Spolek je ve vsi znám pořádáním bujarých pitek u kostela (Havelské posvícení), během kterých jsou umístěny mobilní WC na hřbitově, kde je pochován od roku 1830 František Josef z Vrtby, jehož děd František Václav nechal v letech 1722-6 kostel postavit. Představitelé spolku jsou Jiří Valenčat, člen Rady obce Vejprnice, Jiří Kacerle, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vejprnice, a Miroslav Šuma, člen Rady městského obvodu Plzeň 1. více zde Autor: Ladislav Vostrý, pátek 14.10.2016, 14:00.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ VEJPRNICKÉHO POTOKA​ : Krajský úřad vyhlašuje nové hranice stoleté vody. V hranici Q100 (červená čára) je stavební uzávěra s vyjímkou oprav stávajících staveb, které nezhorší průtok záplavy. V hranicích aktivní zóny záplavy není možné vytvářet skládky, či provádět terénní úpravy či oplocení. Vejprnické zastavitelné území je na říčním kilometru 4,1-7,1 (kilometry se měří od soutoku Vejprnického potoka s řekou Mží u Kalikováku proti proudu). V záplavovém území je skoro celá ulice U Potoka, Formanka, Králíkárna, pošta, park, celá zahrádkářská kolonie a další viz mapy. Vlastníci dotčených nemovitostí se mohou k návrhu do 30 dnů vyjádřit. Autor: Ladislav Vostrý, středa 12.10.2016, 14:50.

KRAJSKÉ VOLBY​ : Tak to "klucí" upekli. Kus koláče se dostal i do Vejprnic, radní pro životní prostředí a zemědělství bude Trylčová, partnerka Karpíška, a do INGEMu, náměstkem pro dopravu bude Čížek, partner Michálka. Autor: Ladislav Vostrý, úterý 11.10.2016, 10:00.

​KRAJSKÉ VOLBY​ : Je více než pravděpodobné, že to dají dohromady "klucí, co spolu mluví" již mnoho let na tom našem Kraji a na tom našem Městě. Mám na mysli Chovance (ČSSD) a Jurečku (ODS). K tomu si přiberou INGEM Michálka (dříve ODS, nyní Občané patrioti) a Náhlíka (KDU-ČSL). Dohromady to dá 23 křesel a to je právě to číslo, které stačí k nepřerušení pěnězovodu o kapacitě 4,5 miliardy ročně. Chtěli jste změnu? Máte smůlu, opoziční smlouva žije na Plzeňsku dál! Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 10.10.2016, 7:20.

8.10.2016 - ​KRAJSKÉ VOLBY A VEJPRNICE​ : Volební účast ve vsi 43,65%, v celém kraji 35,74%. Zatímco Pospíšil (TOP 09) svůj mandát se ziskem 2 819 preferenčních hlasů obhájil, Karpíšek (ODS) o svůj mandát krajského zastupitele se ziskem 654 preferenčních hlasů včerejším dnem přišel, stal se prvním náhradníkem. Ve Vejprnicích získal Pospíšil 27 preferenčních hlasů, Karpíšek 221. Karpíšek tak po 12 letech jako člen Zastupitelstva Plzeňského kraje končí (pokud se někdo z ODS svého mandátu nevzdá). Vítězem voleb je sice hnutí ANO, ale aby mohlo vládnout, musí získat do koalice minimálně dalších alespoň 12 mandátů jiných politických stran: KSČM + ČSSD? Oproti minulým volbám nejvíce ztratila ODS - 7 mandátů, ČSSD a KSČM ztratily shodně 6 mandátů. TOP 09 pokračuje dál ve 3 mandátech. Ostatní politické subjekty jsou v krajském zastupitelstvu nové. výsledky krajských voleb

​3.10.2016 - ​KRAJSKÉ VOLBY A VEJPRNICE​ : Ve Vejprnicích zřejmě proběhne souboj preferenčních hlasů mezi Pospíšilem (TOP 09) a Karpíškem (ODS). Pospíšil umístil svůj billboard před Karpíškův Baculus. Co na to Karpíšek?

27.9.2016 (autor Vostrý) - ​PŘÍSPĚVKY NA ČISTIČKU​ : Počínaje prosincem 2012 obec vybírá před podáním žádosti o územní rozhodnutí od stavebníků příspěvek na zajištění financování navýšení kapacity čističky odpadních vod v Tlučné. Jeden příspěvek je vázán na každou novou stavbu (bytovou jednotku). Od někoho obec vybírá 10 tis., od někoho 20 tis.Kč. Nedáš příspěvek, nedostaneš souhlas obce se stavbou. To se leckomu nelíbí. Stěžovali si mi někteří stavebníci, můj následný podnět k přezkoumání zákonnosti v Kontrolním výboru Zastupitelstva obce vyšuměl do ztracena, podal jsem tudíž podnět ke kontrole na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo po 5-měsíčním zkoumání věc vyřídilo: Vypadá to sice jako nezákonnost, ale my s tím nic neuděláme, to musí soud. Před prosincem 2012 (v roce 2011) uzavřel starosta plánovací smlouvy s developerem na starostových Cihelnách pro 118 rodinných domů, tedy bez příspěvků na čističku a navíc bez souhlasu Zastupitelstva obce. Developer Cihelen sice nemá ani platné územní rozhodnutí, ale staví nerušeně již od ledna 2013. Kde není žalobce, není soudce, že! Vše může dát do pořádku ihned (na nejbližším zasedání) pouze Zastupitelstvo obce, ale tam má většinu starostova skupina Pravé Vejprnice, čili ODS ... vraťme kraj do pravých rukou ??? Dá se očekávat, že developeři, kteří zaplatili za 1 rodinný dům 20 tis.Kč, postaví Pod Hájíčkem (za drůbežárnou) nikoli 104 rodinných domů, ale celkem 208 bytových jednotek v rodinných i bytových domech. Developeři v Suchém dolu (za hřbitovem) nikoli 20 rodinných domů, ale 40 bytových jednotek v rodinných i bytových domech. A v Cihelnách? Jedním z vlastníků pozemků je kromě starosty firma BYTY VEJPRNICE s.r.o. (společníci Ondřej Zapoměl a Irena Strýcová Červená), ta asi rodinné domy stavět nebude.více zde

22.9.2016 - ULOUPENÁ HRANICE : Myslivci z tábora karpíškovců včera opět prohráli svůj záměr rozšířit hranice své honitby na úkor honitby Lobkowicz, tentokrát na Krajském úřadu. Vejprničtí myslivci reprezentovaní Karpíškem se před 3 měsíci odvolali proti druhému rozhodnutí MÚ Nýřany o nerozšíření své honitby na úkor tlučenských myslivců reprezentovaných Lobkowiczem. Vejprnické myslivce zastupuje advokát Svejkovský. Se šípkovou? Se zelím! více zde

21.9.2016 - ​DOBRÁ ZPRÁVA​ : Výstavba 1,8km dlouhé stezky ze Skvrňan na Brůdek podél silnice na Vejprnice začala dnes díky osobní iniciativě prvního místostarosty městského obvodu Plzeň 3 Radku Škardovi (TOP 09) a díky iniciativě starosty městského obvodu Plzeň 5-Křimice Vítu Mojžíšovi (Plzeňská aliance Křimice s podporou TOP 09). Děkujeme.​ Špatná zpráva: Na vejprnickém úseku se ještě dlouho nic dít nebude.

5.9.2016 - KRAJSKÉ VOLBY 2016 A VEJPRNICE​ : Druhý říjnový víkend budou krajské volby. V Plzeňském kraji posledních 8 let vládnou sociální demokraté (minulý volební zisk 24,9%/15 mandátů) s komunisty (20,9%/12 mandátů), před nimi vládli občanští demokraté s lidovci také 8 let, ještě před tím Kraj neexistoval. Poslední volby před 4 lety vyhrála ODS se ziskem 26,5%/15 mandátů, k jejíž vítězství dopomohl tehdy čerstvě Nečasem odvolaný ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil (40) ze sousední Valchy, ten však z ODS v lednu 2014 vystoupil a letos kandiduje do Kraje za TOP 09 jako nestraník na 50. příčce. V současném krajském zastupitelstvu je i TOP 09 (5,5%/3 mandáty), ta má na 9. příčce své kandidátky vysokoškolského učitela doc. PhDr. Cabadu Ph.D. (42) ze sousední Tlučné. Na kandidátce ODS figuruje na 9. místě vejprnický starosta Mgr. Ing. Karpíšek (47), na 3. místě je jeho životní partnerka Mgr. Trylčová (41) z Plzně, ředitelka regionální hospodářské kamory, které nyní předsedá Karpíšek a které ještě před půlrokem předsedal Michálek (Občané patrioti). Trylčová s Karpíškem mají mnoho společných aktivit, třeba na Krajském úřadu od jeho vzniku v roce 2000, nebo v Truhlářství Za farou, popř. spolu jezdí po poli ke starostovu posedu nad Cihelnami, neb na to mají speciální bicykly. Na kandidátce ODS ještě nalezneme na 37. místě trenéra Pejchara (48) z Vejprnic. ČSSD posílá do souboje na 19. místě Mgr. Jiřího Horníka (38) z Vejprnic, ředitele domova pro zdravotně postižené, a na 27. místě Mgr. Opla (32) z Tlučné, radního obce. Babišovo hnutí ANO na 13. místě vysílá Mgr. Filipčíka (40), manažera a vejprnického opozičního zastupitele. Komunisté dali na 33. místo Sáckého (55) z Vejprnic, asistenta poslance, Piráti mají na 26. místě IT administrátora Martina (30) z Vejprnic. Nabídku místních kandidátů uzavírá truhlář Švehla (58) z Vejprnic na 30. místě kandidátky Koruny české. 45 krajských zastupitelů rozhoduje každým rokem o tom, za co se utratí zhruba 4,5 miliardy Kč. více zde

30.8.2016 - ​KAM SE PODĚLY MILIONY? :​ Starosta Karpíšek 24.února na Kontrolním výboru: 2,16 mil.Kč developeři zaplatili na účet obce v roce 2013 a 2014, vzápětí tyto prostředky byly poukázány na účet Svazku obcí. Předseda Svazku obcí Váchal 29.srpna: 2,16 mil.Kč na účet Svazku obcí připsány nebyly. Kde je pravda? více zde

16.8.2016 - ​ZASTUPITELSTVO OBCE bude ve čtvrtek 1.září od 17 hodin ve Formance. podklady zde

30.8.2016 - 104 RD Pod Hájíčkem : Stavební úřad Nýřany vydal 15.8. již podruhé územní rozhodnutí na výstavbu technické a dopravní infrastruktury satelitního městečka se 104 rodinnými domy. V lednu 2014 byla podána žádost o územní rozhodnutí, v listopadu 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí, v únoru 2015 bylo Krajským úřadem územní rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání. Přestože nedošlo k pravomocnému rozhodnutí v tomto území, pozemky byly již rozděleny Katastrálním úřadem na jednotlivé stavební parcely tak, jak vyprojektoval INGEM, který zároveň zastupuje stavebníky. K problematickým záležitostem patří 90m široké bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, zápach z drůbežárny, hluk z dálnice, poddolované území, nedostatečná kapacita čističky v Tlučné, brutální navýšení motorové dopravy v ulicích Polní a Línská. rozhodnutí stavebního úřaduO vydání územního rozhodnutí  pro 32 rodinných domů se neúspěšně v této lokalitě snaží developeři již od roku 2010, tehdy si říkali "Vejprnice-Pod Hájíčkem, s.r.o.", v roce 2012 se přejmenovali na "JK-EU Invest s.r.o.". Před rokem řešil plzeňský soud údajný pokus o 2-milionový podvod mezi developery. článek o soudním řízení

​26.8.2016 - ​CENA VODNÉHO A STOČNÉHO: Přestože Vejprničtí pijí stejnou vodu jako Plzeňští, platí Vejprničtí za kubík 100 Kč a Plzeňští 90. Od 1.září plzeňská radnice vodu zlevní na 86. Vejprnická radnice mlčí. více zde

26.8.2016 - ​ZADLUŽENÉ VEJPRNICE : K poslednímu červnu letošního roku se obecní dluh zvýšil na ​66,1 mil.Kč (obec + ZŠ dohromady). Za poslední půlrok se tak dluh zvýšil o 8,1 mil.Kč. Na konci roku 2010, tedy kdy přebíral funkci starosty Karpíšek od Váchala, činil obecní dluh 37,8 mil.Kč. Zdroj Ministerstvo financí: více zde

25.8.2013 - ​IN-LINE DRÁHA V PARKU : Karpíškovci oprášili po 5 letech záměr postavit bruslařský ovál v parku kolem oploceného dětského hřiště na místě bývalého rybníka. Ovál má být asfaltový, široký 3m a dlouhý 200m. Bruslaři se budou prohánět pod okny rodinných domů U Rybníka 69, U Rybníka 40 a Staročeská náves 210 a chaty č.ev.187. Aby se bruslaři mohli sjíždět ze širokého okolí svými motorovými vozidly, postaví praví Vejprničáci vedle oválu parkoviště pro 38 vozidel. Aby bruslaři mohli využívat dárku hodného strýčka Pavla i po setmění, bude dráha uměle osvětlena. Navzdory protestům majitelů sousedních nemovitostí Stavební úřad před 5 lety územní rozhodnutí sice vydal, ale to již pozbylo platnosti. Opakované veřejné místní šetření proběhne v pátek 30.září od 9:00 v parku. Obec v řízení zastupuje a projekt vypracoval INGEM (vlastník Michálek - dříve ODS, nyní Občané patrioti/Starostové a patrioti). Před 4 lety obec zakoupila za 3,9 mil.Kč od Petra Březiny (vlastník APB Plzeň) pozemky o výměře 1,4 hektaru bývalého překladiště cementu u dráhy mezi nádražím a Pekelným rybníkem. Aktuální územní plán obce z autorské dílny INGEM tento areál definuje jako "občanskou vybavenost", tedy možnost výstavby volnočasového areálu se dvěma IN-LINE dráhami dle předvolebního slibu ODS/Pravé Vejprnice. Takže budou ve vsi IN-LINE dráhy tři? více zde

23.8.2016 - ČERNÁ SKLÁDKA NA MOKŘINÁCH : Krajský úřad podruhé zrušil dodatečné povolení "terénních úprav" vydané Stavebním úřadem Nýřany. Ten před 3 měsíci již podruhé rozhodl, že černá skládka stavebního odpadu o objemu 12.870 m3 (asi 2.000 plně naložených vozidel TATRA 815) je terénní úpravou a vlastník pozemků Michálek (díve ODS, nyní předseda politického hnutí Občané patrioti) může navézt dalších 45.130 m3 odpadu (asi 7.000 aut) do bezprostřední blízkosti Sulkovského potoka, přítoku do přehrady České údolí. Za co vlastně dostala společnost STAVMONTA, která odpad navážela a navážet ještě bude, pokutu 950 tis. Kč od České inspekce životního prostředí? Inspekce případ STAVMONTA šetřila na základě podnětu Policie ČR, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, již v roce 2014, kromě výkopové zeminy byly uloženy kabely, odpadní roury a asfalt. Opakovaně prošlo odvolacím orgánem, pokuta 950 tis.Kč potvrzena v plné výši a STAVMONTA ji zaplatila. Uložení JEDNÉ plně naložené TATRY 815 stavební suti s nežádoucí příměsí v legálním recyklačním centru stavebních odpadů vyjde na 26.000 Kč bez DPH, plně naložená TATRA s nekontaminovanou zeminou vyjde na 4.000 Kč bez DPH. více zde

19.8.2016 - ​ROUTE 66, neboli obecní autobus na trase CAN-Křimice-Vejprnice, má problém. Rada města Plzně 5.května 2016 rozhodla (RMP 16/0496), že nesouhlasí s vydáním licence na tuto linku na území města Plzně. Rada obce Vejprnice 27.května 2016 rozhodla (usnesení RO č.35/2016) o zadání výstavby autobusových zastávek na Křimické za 2,6 milionu Kč firmou DYBS z Křimic. Zastupitelstvo obce Vejprnice 8.prosince 2015 rozhodlo (usnesení ZO č.63/2015), že autobusové zastávky na Křimické se postaví za přibližně 0,7 milionu Kč pouze v případě, že obec získá od Plzeňského kraje licenci na provozování této linky. více zde

18.8.2016 - ​NÁSTAVBA ZŠ​ : Slavnostní otevření bude v sobotu 3.září od 14:00 společně se zahájením školního roku v obci. Ve zbytku České republiky je to jinak, tam začíná školní rok ve čtvrtek 1.září od 8:00. Prozatímní účet za 11 učeben s nábytkem a počítači činí 43 milionů. Původní vysoutěžená cena za stavební část činila 31 milionů s DPH.

17.8.2016 - ​ZADLUŽENÉ VEJPRNICE​ : Ač obec dluží 66 milionů a má rozestavěnou školu za 40 milionů, přesto nakoupila v 1.pololetí letošního roku stavební práce a zboží za dalších 19 milionů. více zde

3.8.2016 (autor Vostrý) - BYTOVKY CORTUSA : Rada obce (Karpíšek, Doležal, Váchal, Valenčat a Sihelská) opět odsouhlasila navzdory platným zákonům výstavbu bytového domu v ulici Ječné (parcela 1199/164,-165). Krajský úřad již před 4 lety výstavbu nepovolil (kauza Otáskův čtyřdům), neboť přístupová komunikace Skupova od Dlouhé nemá dostatečnou šířku. Ledaže by developer CORTUSA GROUP na pozemku Otáska juniora postavil dostatečně širokou komunikaci odjinud. Aby bytových domů nebylo málo, Rada odsouhlasila i bytový dům na dnešní zahradě rodinného domu na křižovatce ulic Plzeňská-Květná (parcela 782/1,-2), tedy v části obce, kde byly odjakživa pouze domy rodinné. Výstavba bytovek je údajně v souladu se Změnou č.2 Územního plánu obce, kterou karpíškovci prosadili pochybným způsobem v prosinci loňského roku. viz Usnesení ze zasedání Rady obce č.35 a 36

27.6.2016 (autor Vostrý) - PRODEJ LAKOVNY JANTAR : Před 2 měsíci byl převeden celý obchodní podíl ve vejprnické společnosti Jantar Plzeň s.r.o. z Karla Mottla na Plzeňskou strojírenskou a investiční s.r.o. Vlastníkem celého obchodního podílu v Plzeňské strojírenské a investiční je právník Dalimil Mika. Obě společnosti jsou zastaveny v bance k zajištění pohledávek existujících i budoucích až do výše 175 milionů. Jedním ze 2 jednatelů Jantaru i Plzeňské strojírenské a investiční je Jan Marek, který je ve vsi znám jako jeden z 9 stavebníků 104 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem sousedící s drůbežárnou koncernu Agrofert a lakovnou Jantar. Dalšími z 9 stavebníků lokality Pod Hájíčkem je např. Karel Mottl nebo JK-EU Invest Karla Janečka staršího.

27.6.2016 (autor Vostrý) - POVODEŇ 25.6.2016 : Červené bahno ze starostových Cihelen zatopilo již podruhé během roku a půl vejprnické zahrádkáře. Červené bahno vystřídalo vodu v rybníku Sádka, zasaženy červeným bahnem byly i budovy a studny v Tlučenské a U Potoka. Protipovodňová opatření pořízená obcí v roce 2013 za více než 3 miliony Kč byla po výpadku elektrického proudu nefunkční. Dodavatelem zařízení byla vejprnická firma TBO s.r.o. z Družstevní ulice.

6.6.2016 (autor MF Dnes, Jaroslav Nedvěd) Hořký konec soudního sporu vejprnického starosty : Neslavný konec měl pro starostu Vejprnic Pavla Karpíška (ODS) jeho dlouhý soudní spor s opozičním zastupitelem TOP 09 Ladislavem Vostrým. Karpíšek se po něm domáhal omluvy a 150 tisíc za kritiku v tisku, a to v článku souvisejícím se stavbou lesní cesty. Starostovi především vadilo, že v textu bylo uvedeno, že půlkilometrová cesta, kterou nechala za zhruba milion vybudovat obec, končí u Karpíškova pozemku, ačkoli takto to Vostrý sám nikdy neuvedl. Nicméně Karpíšek byl přesvědčen, že mu taková informace mohla poškodit pověst a vyvolávat podezření, že byla komunikace vybudována kvůli jeho soukromým zájmům. Ve skutečnosti je mezi koncem cesty a pozemkem starosty vzdálenost ještě přibližně 300 metrů.
 Případem se postupně po Karpíškově žalobě, odvolání nebo dovoláních zabývaly krajský soud, Vrchní soud, Nejvyšší soud a nakonec i Ústavní soud. Starosta si splnění svých požadavků nevymohl a navíc musel ještě zaplatit Vostrému soudní výlohy za zhruba 70 tisíc korun.
 Krajský soud v Plzni Karpíškovu žalobu zamítl v roce 2013. Soud sice uznal, že se text mohl prestiže starosty dotknout, ale také uvedl, že kritika související s vybudováním cesty měla racionální jádro. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud a mimo jiné uvedl, že lidé ve veřejných funkcí musí být schopni akceptovat vyšší míru kritiky. Verdikt se pak pokoušel Karpíšek zvrátit u soudců vyšších. Marně. Letos udělal tečku Ústavní soud. Zamítl ústavní stížnost postavenou na tom, že bylo porušeno starostovo právo na spravedlivý proces a právo na ochranu osobnosti. Jak se tedy dnes Pavel Karpíšek na svou soudní anabázi dívá? Nebyla ona tahanice v podstatě úplně zbytečná? "Soud řekl, že když je někdo ve veřejné správě, tak musí počítat s tím, že se o něm i lže," nabízí Karpíšek svůj výklad. Zároveň ale tvrdí, že kritizovat se v politice může. A stále si myslí, že jeho soudní boj měl smysl – i když Vostrému zaplatil soudní výdaje. "Příště to budu řešit možná jinak. Teď jsem zvolil takovou taktiku, že ho úplně ignoruji, mně je ten člověk úplně ukradený," uvedl.
 Ladislav Vostrý, který vedení obce dlouhodobě kritizuje, nechtěl průběh a výsledek soudního sporu se starostou příliš komentovat. "Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo. Já jsem se bránil a ubránil," řekl.

4.6.2016 (autor Vostrý) ZASTUPITELSTVO OBCE : Po úvodním "zákazu" Nejvyššího zveřejňovat audiovizuální záznam projevů Nejvyššího pronesených na zasedání bez souhlasu Nejvyššího*, mělo čtvrteční zastupitelstvo krátký a jednoznačný průběh - jedenáct Poslušných projevilo svoji oddannost a věrnost Nejvyššímu a bez odmlouvání vše odhlasovalo tak, jak Nejvyšší předložil, tzn. narovnání s církví, 58-milionový obecní dluh, 6,5-milionový kontokorent, prodej pozemku Zítkovi, výstavbu obřích hal Amesbury. (vysvětlivky: Nejvyšší-Karpíšek, Poslušní-Čiháková, Doležal, Jílková, Karel, Konvalinková, Kozová, Sihelská, Skopeček, Spilka, Váchal, Valenčat.)

*Asi důsledek "povedeného" videa ohledně odvolání rebela Peka z Kontrolního výboru video zde, nicméně tento "zákaz" nemá zákonnou oporu, neboť zasedání zastupitelstva jsou veřejná, tudíž i projevy přítomných politiků a jejich audio-, či videozáznamy. Jisté ochrany osobnosti je dopřáno pouze na zasedání přítomným občanům. Jelikož v průběhu zasedání obvykle hovoří pouze Nejvyšší, záznam zasedání upravený dle "zákazu" Nejvyššího by byl prakticky bez obrazu i bez zvuku. Podivné úkony předvádí každé zastupitelstvo obecní zaměstnanec, který vše natáčí obecní kamerou nasměrovanou na opoziční "trestnou" lavici. Tento záznam je neveřejný. Kocourkov, nebo Kulíkov?

31.5.2016 (autor Vostrý) ŽALOBA NA OBEC : Církev podala již před 2 měsíci žalobu na obec Vejprnice o vydání pozemků, které byly údajně neoprávněně přepsány v roce 1999 ze státu na obec a které jsou součástí návrhu "Dohody o narovnání s církví". Pozemky byly 13. dubna tohoto roku Katastrálním úřadem na návrh Okresního soudu Plzeň-sever zaplombovány pod číslem řízení Z-1533/2016-407. Oprávněným je Římskokatolická farnost Plzeň-Západ, povinným je obec Vejprnice a Státní pozemkový úřad.

31.5.2016 (autor Vostrý) NEZÁKONNÝ PŘEVOD MAJETKU NA OBEC? : Prohlášení o převodu púvodního majetku římskokatolické církve a rodu Lobkowiczů ze státu na obec podepsal a opatřil kulatým razítkem obce tehdejší starosta obce Ing. Pavel Karpíšek dne 3. března 1999. Jednalo se např. o pozemky vybydleného Panského dvora, Staročeské návsi, školy, hřbitova, Suchého dolu, Háječku (pod hřbitovem), Paloučku (nad hřbitovem). Jednal starosta z vúle vlastní, nebo z vůle Zastupitelstva obce? Na obec čerstvě přepsaná veřejná zeleň (tzv. Palouček - parcela katastru nemovitostí č.137, dříve pozemkový katastr č.274) o rozloze 0,5 hektaru byla v roce 2001 rozparcelována na 8 zahrádek za 50 Kč/m2, v roce 2009 se přijetím územního plánu obce tyto zahrádky staly bydlením čistým. Prodejní cena stavební parcely v této lokalitě se nyní pohybuje kolem 2 000 Kč/m2. (V roce 2001 zahrádkáři z Paloučku nakoupili od obce pozemky za 250 tis.Kč, nyní se dají prodat za 10 milionů Kč.) listiny zde

30.5.2016 (autor Vostrý) DOHODA O NAROVNÁNÍ S CÍRKVÍ : Po roce 1989 byly údajně v rozporu s tehdy platnými zákony převedeny ze státu na obec pozemky o celkové výměře 3,3 hektaru. Součástí těchto pozemků je například hřbitov, nebo místní komunikace v Hornickém sídlišti. Církev se o tyto pozemky na konci loňského roku přihlásila, církev i Rada obce nabízí ponechat všechny tyto údajně neprávem získané pozemky ve vlastnictví obce a náhradou převést na církev jiné obecní pozemky o celkové výměře 2,4 hektaru. Obec se tak má vyhnout hrozícímu soudnímu sporu, ve kterém by pravděpodobně neuspěla. O dohodě rozhodne Zastupitelstvo obce. Dle názoru zastupitele Vostrého (TOP 09), by ukradená věc měla být neprodleně a bezpodmínečně vrácena poškozenému, zároveň zastupitel prohlašuje, že obec nemůže předjímat výsledek případného soudu. Pokud by soud dopadl pro obec dobře, vydání historického majetku obce bez rozhodnutí soudu by pak mohlo být posuzováno jako škoda na majetku obce. Zajímavá bude určitě i informace, kdo po roce 1989 za obec podával návrh na převod pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce a zdali ta osoba měla k takovému kroku zákonný mandát. více zde

28.5.2016 (autor Vostrý) POPLATEK ZA POPELNICE : Rada obce vyslyšela protesty opoziční TOP 09 z prosince 2012 a doporučila Zastupitelstvu obce, aby zrušilo diskriminační vyhlášku o poplatku za popelnice a přijalo vyhlášku novou. Do problému se ovšem muselo zapojit i Ministerstvo vnitra. Tehdejší vyhláška totiž trestala "neposlušné z Otáskova", kteří nechtěli zaplatit investiční příspěvek na nové komunikace ve výši 27 tis.Kč. Náklady na svoz komunálního odpadu na jednoho poplatníka činily v minulém roce 1 094 Kč, z toho každý poplatník zaplatil 500 Kč bez ohledu na to, kolik odpadu vyprodukoval, zbytek 2,6 milionu Kč zaplatila obec ze svého rozpočtu. více zde  

27.5.2016 (autor Vostrý) KONEC HAZARDU VE VEJPRNICÍCH? : Rada obce se přiklonila k návrhu opoziční TOP 09 z prosince 2011 a doporučila Zastupitelstvu obce, aby přijalo vyhlášku o zákazu proherních automatů v intravilánu obce. Od konce června tak pravděpodobně bedny budou lákat k nerovnému souboji už pouze na motorestu Lesní Zátiší, proslaveném v televizní show Ano, šéfe!

24.5.2016 (autor V.Kraus) NEZÁVISLOST TJ SOKOL V OHROŽENÍ : Dlouholetý bývalý předseda Sokola (1988-2010) Václav Kraus vyjadřuje obavy ze ztráty nezávislosti tohoto spolku na současném politickém vedení obce, tedy místní ODS, tedy CHRONOS. Prostředkem k ovládnutí Sokola mají být nové stanovy prosazené Karpíškem. více zde

23.5.2016 (autor Vostrý) Z POLITIKY DO KOMORY? : Vejprničtí politici v čele s krajskými zastupiteli za ODS Karpíškem a Trylčovou ovládli Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje (=RHKPK). Dnem 22. března se stal předsedou této komory starosta P.Karpíšek (vystřídal ve funkci J.Michálka z INGEM), R.Trylčová je tam již delší dobu ředitelkou, radní M.Doležal je členem představenstva, členem dozorčí rady je pak místostarosta P.Váchal, mezi kontakty zaměstnanců komory lze nalézt i místostarostku V.Sihelskou. Komora sídlí v Plzni, Nerudova 25, v budově, která je ve vlastnictví Vodárenská a kanalizační a.s., jejímž ředitelem a předsedou správní rady je místostarosta P.Váchal a jejímž členem správní rady je starosta P.Karpíšek. Kromě RHKPK působí v Plzeňském kraji ještě tyto hospodářské komory: Okresní hospodářská komora Plzeňsko (předseda Ing. Miloslav Zeman, kandidát ANO 2011 na hejtmana Plzeňského kraje), OHK Domažlice, OHK Klatovy, a OHK Plzeň-jih.

20.5.2016 (autor Vostrý) - POČET OBYVATEL v obci Vejprnice k 1. lednu se za minulý rok zvýšil o 115 na 4 133. Nejméně obyvatel za posledních 45 let bylo zaznamenáno v roce 1991 a to 2 383. Před 10 lety bydlelo ve vsi 2 710 lidí. (zdroj: Český statistický úřad)

16.5.2016 (autor Vostrý) - ZASTUPITELSTVO OBCE bude ve čtvrtek 2.června od 17 hodin ve Formance. Témata: odsouhlasení zadlužení obce ve výši 58 milionů (navýšení o 5 milionů oproti minulému roku), dohoda o pozemkovém narovnání s církví, prodej stavební parcely Zítkovi za 850 Kč/m2, přijetí dotace 2 miliony na havárii školního schodiště, kontokorent 6,5 milionu od ČS, nová vyhláška o popelnicích a hazardu, plánovací smlouva s AMESBURY ohledně výstavby 2 obřích průmyslových hal nad fotbalovým hřištěm. podklady pro zasedání zde

16.5.2016 (autor Vostrý) - BACULUS-STYLE PD : Kupní smlouvu na budovu čp.999 za 21 milionů podepsala za prodávajícího i kupujícího jedna a táž osoba: Dalibor Zítek. Zatímco v neziskovce Baculus musel D.Zítek získat k podpisu souhlas správní rady ve složení P.Štainigl (ředitel Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch), P.Karpíšková (dcera P.Karpíška) a B.Zítková (dcera D.Zítka), v eseróčku STYLE PD rozhoduje D.Zítek sám. Budovu na pozemku STYLE PD postavila neziskovka Baculus v letech 2008-2010 za 58 milionů, přičemž 43 milionů přišlo jako evropská dotace přes ROP Jihozápad, 2.výzva. ROP Jihozápad tehdy v kraji Plzeňském a Jihočeském ovládala ODS, za sekundování KDU-ČSL (ve výboru Regionální rady za Plzeňský kraj o přidělování dotací rozhodovali: Baxa, Červený-KDU, Jaroš, Kalčíková, Kalista, Rada, Vilímec, Zimmermann). Baculus se tedy dnem prodeje stal nájemníkem v cizí budově. Jelikož pořizovací cena budovy k 31.12.2014 činila 62 milionů, lze odhadnout výši ročního nájemného minimálně na 2 miliony. Pokud by se budova prodávala za účetní hodnotu, stála by cca 50 milionů (pořizovací cena mínus odpisy za 6 let). Prodejní cena je tedy nižší o cca 30 milionů než cena účetní.    kupní smlouva zde   

  • 10.března 2008 se sešli 2 členové občanského sdružení Baculus: předseda PaedDr. Petr Štainigl a místopředseda Bc. Jiří Nový, ti pak přijali 2 nové členy: Milana Bednáře a Dalibora Zítka, členská schůze 4 členů pak ukončila členství ve sdružení Novému a zvolila místopředsedou Zítka. Žádosti o dotaci do 2.výzvy ROP Jihozápad se podávaly do 14.března 2008. V listopadu 2013, kdy se občanské sdružení Baculus měnilo na obecně prospěšnou společnost Baculus, mělo všechny 3 členy: Štainigl, Zítek a Zahálková (neteř P.Karpíška), která nahradila Bednáře.
  • Daň z nabytí nemovitosti zaplatí Baculus, daň činí 4% z ceny nemovitosti dle znaleckého posudku. Pokud znalec stanoví cenu na 50 milionů, zaplatí Baculus daň 2 miliony. 

26.4.2016 (autor Vostrý) - Z POLITIKY DO TRUHLAŘINY? : Krajští zastupitelé za ODS Karpíšek a jeho partnerka Trylčová se dali na truhlařinu, minulý měsíc totiž založili společnost Truhlářství Za farou s.r.o., IČ 04934482. Karpíšek drží 70% podíl, Trylčová 30%. Přes 20 let bylo truhlářství "Za farou" známo v obci a širokém okolí jako živnost pánů Jaroslava Šindlera a Stanislava Stanislava. Dle oficiální informace ODS bude Trylčová na podzim kandidovat do Zastupitelstva Plzeňského kraje na 3.místě kandidátky ODS, Karpíšek bude kandidovat za stejnou stranu na místě 9., tedy vzhledem k volebním preferencím ODS na místě nevolitelném a po 12 letech v Zastupitelstvu tak zřejmě skončí. Duo politiků Karpíšek-Trylčová proniklo v únoru i do vedení Tenisového klubu Vodní stavby Plzeň, IČ 14704234.

22.4.2016 (autor Vostrý) - CHRONOS-BACULUS : Rodinný podnik Chronos dostane letos z kapes vejprnických daňových poplatníků na uspořádání rockovýc

13.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - POPLATEK ZE PSŮ se od letoška zdražuje: za 1.psa v bytovce zaplatíte 500 Kč, za každého dalšího pak 750 Kč. Domkaři zaplatí za 1.psa 300 Kč, za dalšího 450 Kč. Nejlépe jsou na tom důchodci, ti zaplatí za 1.psa 100 Kč, za dalšího 150 Kč bez ohledu na to, zdali bydlí v bytovce, či v domku. Poplatek je splatný k 31.3.2016. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. O zdražení rozhodlo Zastupitelstvo obce dne 27.5.2015. více zde

12.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - DOTACE SPOLKŮM : Obec Vejprnice přispěje letos spolkům 800 tis.Kč na sport, kulturu a zájmovou činnost. Žádosti o dotace se podávají do 29.února 2016, kontaktní osobou je překvapivě Karpíšek. Žádosti posoudí komise jmenovaná Radou obce, o poskytnutí dotace do výše 50 tis.Kč rozhoduje Rada obce, nad tuto částku pak Zastupitelstvo obce. Karpíškův Chronos loni dostal 143 tis.Kč. Obec Vejprnice a její příspěvková organizace ZŠ a MŠ k 30.9.2015 dlužila 67 milionů Kč, na konci roku 2014 činil dluh 53 milionů. více zde

5.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - HRANICE HONITEB : Krajský úřad Plzeňského kraje po roce správního řízení o změně hranic honiteb o rozloze 55 hektarů ve prospěch Honebního společenstva Vejprnice na úkor Honebního společenstva Lobkowicz vrátil tuto záležitost na začátek, tedy na Městský úřad Nýřany, neboť Městský úřad Nýřany a žadatel Honební společenstvo Vejprnice se dopustily spousty nepřesností, které neumožňují konečné rozhodnutí učinit. Sporné jsou především plné moci: kdo koho zastupuje a v jakém zájmu. Obec Vejprnice, která je též vlastníkem předmětných honebních pozemků, prý zastupuje Honební společenstvo Vejprnice, jehož statutárním zástupcem je starosta společenstva Karpíšek a které sídlí v budově vlastnící Karpíšek. Plnou moc Honebnímu společenstvu Vejprnice pro zastupování obce Vejprnice udělil starosta obce Karpíšek bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce Vejprnice. Honební společenstvo Vejprnice zastoupené starostou společenstva Karpíškem pak udělilo plnou moc advokátu Svejkovskému. Starosta obce Vejprnice Karpíšek tudíž sám rozhodl, že zájem obce Vejprnice a Honebního společenstva Vejprnice je shodné, tedy zmenšení honitby Lobkowicz o 55 hektarů ve prospěch honitby Vejprnice. Lobkowicz má zcela pochopitelně zájem svoji honitbu nezmenšovat.    více zde   

Městský úřad Nýřany tak svým chybným postupem ohledně vejprnických honiteb potvrdil svoji pověst problematického úřadu vykonávající státní správu zděděnou po bývalém Okresním úřadu Plzeň-sever. Vzpomeňme např. na spalovnu Chotíkov, čističku Tlučná, 118 rodinných domů Cihelny, 104 rodinných domů Pod Hájíčkem, černou skládku Na Mokřinách, či dříve na stejném místě fotovoltaickou elektrárnu 1MW Na Mokřinách. A územní plán obce Vejprnice.

         Ing. Mgr. Pavel Karpíšek :

  • starosta obce Vejprnice, IČ 00258474
  • starosta Honebního společenstva Vejprnice, IČ 75005662
  • člen výkonného výboru - myslivecký hospodář Mysliveckého spolku Vejprnice, IČ 47733730 

__________________________________________________________________________

4.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - ODMĚNY ZASTUPITELŮ : Prosincovým rozhodnutím agrosocialistické vlády ČR a dřívějším rozhodnutím "pravého vejprnického" zastupitelstva obce o maximálních odměnách dle aktuálního nařízení vlády ČR č.37/2003 Sb. si od  Nového roku všichni zastupitelé polepší o 3%. Nejlépe je na tom 2.místostarostka Sihelská, jejíž hrubá odměna za plný úvazek je teď 42 tis.Kč, starosta Karpíšek má za částečný úvazek 29 tis.Kč, 1.místostarosta Váchal taktéž za částečný úvazek 27 tis.Kč. MĚSÍČNĚ. Odměny ostatních zastupitelů se pohybují od 700 Kč (Vostrý, Filipčík) do 2 tis.Kč (Valenčat, Doležal). Měsíčně obec vydá na odměnách zastupitelů 142 tis.Kč, ročně pak 1,7 milionu Kč. Do čísel nejsou zahrnuti členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ti pobírají 700 Kč za každé zasedání výboru, či komise, na němž jsou přítomni bez ohledu na čas tam strávený. Některá zasedání komise, či výborů prý trvají až čtvrt hodiny. Do celkové částky ročních obecních výdajů na odměny členů zastupitelstva není zahrnuta ani odměna správce školního hřiště, tím je člen Rady obce Valenčat. více zde

__________________________________________________________________________

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY platné od neděle 13.12.2015 naleznete zde

__________________________________________________________________________

21.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - ÚZEMNÍ PLÁN : Dokumentaci pro vydání změny ÚP při jejím schvalování v zastupitelstvu nikdo nespatřil, stejně jako tu neviditelnou jitrnici z pohádky Obušku, z pytle ven. Dnes OÚ Vejprnice zveřejnil na své úřední desce skoro úplnou dokumentaci pro vydání změny č.2 územního plánu, která byla údajně schválena zastupitelstvem obce dne 8.12.2015. Dokumentaci si můžete prohlédnout   zde  . Dokumentace veřejně projednaná ze září 2015 se značně liší od dokumentace údajně schválené z prosince 2015. Do úplnosti dokumentace schází příloha 5-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, ta zveřejněna dosud nebyla.

Dne 17.12.2015 pracovnice MÚ Nýřany Krupičková poskytla zastupiteli Vejprnic Filipčíkovi (ANO 2011) neúplnou dokumentaci. Dne 10.12.2015 byla zveřejněna usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.12.2015 a vyhláška o změně č.2 územního plánu obce. Zápis ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí všem občanům. Proti zápisu může zastupitel podat námitku, o které rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Pokud nebyly vzneseny žádné námitky, zápis se pokládá za schválený. Při zasedání zastupitelstva byl porušen Jednací řád zastupitelstva obce čl.4: zastupitelům nebyly předloženy písemné materiály k jednání zastupitelstva tak, aby umožnily zastupitelům KOMPLEXNĚ POSOUDIT problematiku a přijmout účinná opatření. 

__________________________________________________________________________

9.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - CENA VODNÉHO A STOČNÉHO : Tak od Nového roku budeme platit už přes stovku za kubík, přesně 100,42 Kč/m3. V roce 2009 jsme platili 63,18 Kč/m3. Za 7 let nám to zdražili o 59%. Díky pane Váchale, řediteli Vodárenská a kanalizační, a.s.. Díky Karpíšku, člene správní rady stejné společnosti. Cenu vodného a stočného vykalkuloval provozovatel vodovodu, kanalizace a čističky, společnost Vodárna Plzeň a.s., která se od Nového roku stává společností ve 100% vlastnictví města Plzeň. 98,3% akcií nakoupilo město Plzeň od VEOLIA za 710 milionů Kč. Představenstvo Vodárenská a kanalizační, jako majoritní vlastník vodárenské infrastruktury v bývalém okrese Plzeň-sever, bez výhrad s cenou souhlasilo. Dalšími vlastníky vodárenské infrastruktury v naší obci jsou: obec Vejprnice, Vodárna Plzeň a.s., Čistírna-svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice. Ve vedení těchto společnosti a obce se v posledních 7 letech opakují pořád stejná jména vejprnických politiků: Karpíšek (ODS), Váchal (ODS), Doležal (ODS), Sihelská (Pravé Vejprnice), Valenčat (Rozvoj Vejprnic). Zlatým písmem do kroniky "majstrštyků" vejprnických politiků je zapsáno rozhodnutí z roku 1994 zafinancovat výstavbu čističky v Tlučné za 100 milionů Kč, která je vzdálena od nejnižšího bodu Vejprnic 3km proti proudu Vejprnického potoka, přestože v Plzni-Slovanském údolí je od roku 1972 kanalizační sběrač vzdálený rovněž 3km, ale po proudu potoka. Korunu všemu naši politici nasadili, když v roce 2013 prodali za poloviční cenu kanalizační výtlačné potrubí do Tlučné i s čerpadly a pozemky provozovateli čističky, tedy Vodárna Plzeň. Další z významných "majstrštyků" je intenzifikace čističky v Tlučné za dalších 100 milionů (výstavba 2009-2013, dosud ve zkušebním provozu), která před zahájením intenzifikace měla kapacitu 9.000 EO a po jejím skončení 9.900 EO (z toho 2.865 EO je pro Vejprnice), a kde v současné době už volná kapacita pro Vejprnice není kvůli megalomanským developerským projektům na bydlení (Cihelny, Pod Hájíčkem, Na Chrastech, Otáskov, Jižní Svahy). Od 1.1. budou v Plzni platit 89,76 Kč/m3, v Praze 79,00 Kč/m3, na Tachovsku 65,07 Kč/m3. Ještě jednou díky. (EO=ekvivalentní obyvatel, 4 skuteční obyvatelé = 3 EO)

________________________________________________________________________

8.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ : 12 zastupitelů dnes schválilo změnu územního plánu, aniž by se důkladně seznámilo s konečnou verzi dokumentace. Karpíšek hlasoval, byť je ve střetu zájmů (legalizace milionové státní dotace na jeho privátním biokoridoru). PRO hlasovali tito zastupitelé: Čiháková (Pravé Vejprnice), Doležal (ODS), Jílková (ODS), Karel (Vejprnice 2014), Karpíšek (ODS), Konvalinková (Pravé Vejprnice), Kozová (Pravé Vejprnice), Sihelská (Pravé Vejprnice), Skopeček (ODS), Spilka (Vejprnice 2014), Váchal (ODS), Valenčat (Rozvoj Vejprnic). Změna polí a lesů na biokoridory a biocentra přinese stovkám vlastníků pozemků milionové ztráty. Změna 2-hektarového pole nad hřbitovem na plochu pro výstavbu 20 rodinných domů přinese vlastníkům pozemku (Fliegl, Hašek) milionové zisky. Územní plán vrací obec do středověku: od teď už nebude nutné fekálie posílat do čističky kanalizačním potrubím, ale budou se shromažďovat v senkruvnách hned vedle voňavých rodinných domů. Projednání složité dokumentace bez jejího zveřejnění, vypořádání se s desítkami námitek a připomínek, diskuze a hlasování trvalo přesně 47 minut. Dobrá práce, soudruzi! (Aby nedošlo k mýlce: zastupitelé zvoleni za KSČM nehlasovali PRO.)

Seznam pozemků k vyvlastnění a jejich vlastníků zde

Schválená změna č.2 územního plánu obce z prosince 2015 zde

Podklady pro zasedání zastupitelstva 8.12.2015 zde

Zeptejte se svých zastupitelů zde

___________________________________________________________________________

25.11.2015 (autor Ladislav Vostrý) - PODVOD na investory 20RD Suchý důl? : Rada obce ve složení Karpíšek, Váchal, Sihelská, Valenčat a Doležal schválila 18.12.2014 plánovací smlouvu se stavebníky Pavel Hašek a Zdeněk Fliegl na výstavbu 20 rodinných domů mezi hřbitovem a popravištěm. Záležitost má háček, ba několik: Starosta Karpíšek podepsal smlouvu s oběma pány s podmínkou, že zaplatí příspěvek na čističku ve výši 400 tis.Kč do 15.12.2014, tedy ještě před odsouhlasením v Radě obce. Smlouva se odvolává na usnesení Rady obce ze dne 13.11.2013, tam se však tato ani žádná jiná plánovací smlouva neprojednávala. Problematický je i příslib ze strany obce o možnosti vůbec stavět v této lokalitě rodinné domy, neboť platný územní plán obce nedovoluje na plochách občanské vybavenosti tyto stavět a čistička v Tlučné byla v té době, v současnosti je a dlouho ještě bude, bez volné kapacity, neboť všechnu volnou kapacitu na dlouhá léta dopředu vyčerpal developerský projekt 118RD Cihelny, který je i přes zrušení územního rozhodnutí v letošním roce Nejvyšším správním soudem i nadále ve výstavbě. Háček je i v tom, že zastupitelstvo rozhodlo 12.12.2012 o výši příspěvku na 1 rodinný dům 10 tis.Kč, ale Rada si naúčtovala 20 tis.Kč na dům. více zde

__________________________________________________________________________

18.2.2015 (šk) - KAUZA POD HÁJÍČKEM : Krajský úřad dal za pravdu odvolatelům - územní rozhodnutí ZRUŠIL a přikázal nové projednání. Proti vydání územního rozhodnutí na výstavbu lokality Pod Hájíčkem se 104 rodinnými domy se odvolal bývalý zastupitel Kraus V. a zastupitel Vostrý L.. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí, přestože stavebníci zastoupeni INGEM inženýrská (Brůna M., Fliegl Z., JK-EU Invest, Kasl J., Kasl T., Marek J., Mottl K., Štembera K., Václav Z.) nezajistili čistění odpadních vod (splašků) a umístili stavbu do bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu. Karpíškovci ve vedení radnice takovou stavbu odsouhlasili, převzali tak závazek výstavby/rozšíření čističky na obec. Zastupitelstvo obce, do jehož vyhrazených pravomocí náleží dle zákona o obcích §85 písm.a) odsouhlasit na obecních pozemcích cizí stavbu, právo stavby neschválilo. více zde

11.2.2015 (šk) - REKONSTRUKCE ULIC SOKOLSKÁ-SMETANOVA-OVOCNÁ : Obec prostřednictvím zastupitelky Konvalinkové vyhlásila soutěž na zhotovitele 7 ulic v celkové délce 1km za 18 milionů, nabídky se podávají do 9.3.2015. Zahájení stavebních prací 15.4.2015, dokončení 31.7.2015. Má to jeden háček: investice je podmíněna získáním dotace z ROP Jihozápad, ta může být až 14 milionů. Rozhodnutí o přidělení dotace padne v dubnu, v 35.výzvě je 115 milionů pro Jihočeský a Plzeňský kraj dohromady. Žádostí o dotace se sešlo dohromady za 880 milionů, neuspokojeno tedy bude 87% žádostí. V 31.výzvě obec neuspěla, rozdávalo se 287 milionů. Proč? více zde

8.2.2015 (šk) - Zpravodaj VEJPRNICE.EU dnes oslavil 4.narozeniny : Když jsme (Kraus, Rázek, Vostrý, Weiss) přesně před 4 lety spouštěli tyto webové stránky, nikdo z nás netušil, zdali nás bude vůbec někdo číst. Skutečnost předčila naše očekávání, neboť jsme k dnešnímu dni dosáhli denního průměru 47 čtenářů, měsíčního průměru 1.417 čtenářů. Za poslední 2 měsíce jsme nasbírali 10.000 návštěv. Rekordu v denní návštěvnosti jsme dosáhli 14.1.2015, to si nás otevřelo 601 čtenářů. Za 4 roky si nás přečetlo 68 tisíc lidí. Děkujeme, Vaše redakce.

6.2.2015 (šk) - VODÁRNA PLZEŇ : V polovině října letošního roku odkoupí město Plzeň od firmy VEOLIA 98,3% akcií firmy Vodárna Plzeň za maximálně 711 milionů Kč a stane se tak 100% vlastníkem této firmy, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu i v obci Vejprnice. Město Plzeň tak splní nutnou podmínku pro čerpání dotací z EU na modernizaci vodohospodářské infrastuktury. Plzeňští zastupitelé o tomto kroku rozhodli již před 2 roky. Kvůli mizerné smlouvě mezi VEOLIA a vlastníkem čističky v Tlučné nebyla vyplacena již v roce 2011 přislíbená dotace 79 milionů Kč z EU na modernizaci této čističky. Zájmy obce Vejprnice, která je spoluvlastníkem čističky v Tlučné, do konce loňského roku hájili Karpíšek a Váchal, od letošního roku Karpíška nahradila Sihelská. více zde

2.2.2015 (šk) - PŘELOŽKA VEJPRNICKÉHO ESÍČKA : Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/203 je prý dle vedení Vejprnic zbytečná! Přeložka esíčka za 15 milionů z krajského rozpočtu v zájmu developera Cihelen? více zde

26.1.2015 (šk) - LÍNSKÁ 67 : Ve vsi byla zahájena stavba za 6 milionů, kterou financuje Plzeňský kraj. více zde

17.1.2015 (šk) - NÁSTAVBA ŠKOLY : Obec prostřednictvím členky Kontrolního výboru Ing. Jaroslavy Konvalinkové (Pravé Vejprnice) zrušila (proč?) výběrové řízení na zhotovitele stavby za 45 milionů a vzápětí vyhlásila soutěž novou. Přihlášky do soutěže přijímá zastupitelka J.K. do 2.3.2015. Má to jeden háček: investice je podmíněna získáním dotace z Ministerstva financí-podprogram 298213, ta může být až 26 milionů. více zde

13.1.2015 (šk) - INTERPELACE : Starosta je protřelý právník - zastupitel prý nemá nárok na odpověď. více zde

29.12.2014 (šk) - VODNÉ A STOČNÉ : Tak nám Váchal zase zdražil vodu! Tentokrát o 8%: z 91,67 Kč/m3 na 98,97 Kč/m3. Druhá nejdražší voda v Česku, dražší vodu mají jen v Táboře. Návrh ceny kalkuluje provozovatel vodohospodářské infrastruktury VODÁRNA PLZEŇ a.s., cenu schvalují vlastníci, tedy za společnost Vodárenská a kanalizační a.s. (=VaK) Správní rada (Váchal, Karpíšek), za obec Rada obce (Váchal, Karpíšek, Sihelská, Doležal, Valenčat) a za dobrovolný svazek obcí Čistírna-zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (=DSO Čistírna) Výbor svazku (Váchal, Sihelská). Přestože Váchal informoval o zdražení všechny obce v okresu již 10.12., před Vejprnickými je tato informace dodnes utajena. Není se čemu divit: karpíškovci si drastickým zdražováním vody vystavují nelichotivou vizitku o stavu hospodaření VaK, obce a DSO Čistírna s veřejnými prostředky. Váchal jako ředitel VaK má měsíční odměnu 60.400 Kč+20% prémie, Váchal jako předseda Správní rady VaK 8.500 Kč, Karpíšek jako člen Správní rady VaK 8.500 Kč. Vodné a stočné činí v Plzni 89,40 Kč/m3, v Praze 77,66 Kč/m3. Při spotřebě 34 m3 na hlavu a rok se ve vejprnických domácnostech vybere v r.2015 za vodu o 1 milion Kč více než v r.2014. Za 6 let vzrostla cena o 57%. ceník Plzeň-sever a cenová mapa ČR zde

28.12.2014 (šk) - OBNOVA POLNÍCH CEST : Že by blýskání na lepší časy? A stavební povolení je? TV ZAK video zde

16.12.2014 (šk) -  AUTOBUS 55 : Plzeňské městské dopravní podniky, provozovatel linky 55 do 31.3.2012, podal podnět k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání soutěže na nového provozovatele. Ukončení soutěže je tak v nedohlednu. Tím, kdo zruší linku 55, tak zcela určitě nebude karpíškovci před volbami avizovaný Vostrý. více zde

15.12.2014 (šk) - NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY : pro všechny vejprnické spoje platné od neděle 14.12. více zde

15.12.2014 (šk) - OBECNÍ DLUH : Na zasedání zastupitelstva 9.12. novopečená místostarostka Sihelská vychvalovala dosavadní hospodaření obce: dluh prý není ve skutečnosti tak vysoký, jak to zvenku vypadá, např. hypotéku na bytový dům Tylova 770 (8 nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby více o domu zde) prý splácí nájemníci. Každé malé dítě si může kliknout na MONITOR (portál Ministerstva financí), kde je psáno, že cizí zdroje (tedy dluhy) činí k 30.9.2014 astronomických 59 milionů. Nové koště dobře mete? více o dluhu zde

10.12.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE : Komunisti se přidali ke karpíškovcům, společnými silami odsouhlasili rozpočet obce a pořízení úvěru 25 milionů, vládnoucí koalice je tedy 14-tičlenná. Sihelská vystřídá Karpíška v DSO Čistírna, Váchal vystřídá Karpíška ve Školské radě. Podrobněji o včerejším zasedání připravujeme. více zde

9.12.2014 (šk) - KONVALINKOVÁ JEDE : Ač je zastupitelkou za Pravé Vejprnice pár týdnů, učí se od svých ódéesáckých kolegů velice rychle. Firma DOMOZA projekt s.r.o., IČ 28145089, jejíž jediným společníkem je členka Kontrolního výboru Konvalinková, administruje pro obec veřejnou zakázku "Nástavba ZŠ" za 37 milionů Kč (bez DPH). Obvyklá cena administrace zakázky činí 5% z ceny díla, tedy skoro 2 miliony Kč*. Že by střet zájmů? NEUVĚŘITELNÉ : dle návrhu smlouvy o dílo nebude tuto schvalovat zastupitelstvo, ale rovnou Karpíšek !!! Návrh smlouvy totiž neobsahuje Doložku o schválení smlouvy zastupitelstvem dle §41 zákona o obcích. více zde Firma DOMOZA projekt administrovala i POCHYBNOU LESNÍ CESTU s dotací 350.000 Kč od SZIF. více zde *Dle sdělení paní Konvalinkové ze 17.12. se nejedná o "kompletní řízení dotačního projektu", cena je prý jen 50.000 Kč. Před 5 lety stejnou akci "kompletně" administrovala pro obec firma G-PROJECT za 1.999.999 Kč bez DPH. více zde

 9.12.2014 (šk) - ČERNÁ SKLÁDKA U POTOKA : Obec má zaplatit pokutu 60.000 Kč České inspekci životního prostředí za navezení materiálu neznámého původu k potoku. Příkaz k navezení vydal kdosi z Obecního úřadu, stejně tak později příkaz k odvezení materiálu do tzv. kompostárny v Bezstráni. A kdo to zaplatí? více zde

4.12.2014 (šk) - ČISTIČKA ZA VEŘEJNÉ PENÍZE PRO PRIVÁTNÍ ZISKY : Od 1.1.2014 byla uvedena do zkušebního provozu zrekonstruovaná čistička odpadních vod v Tlučné. Obce Nýřany, Tlučná a Vejprnice za stavbu utratily společně 65 milionů. Získaly tak možnost lépe čistit splašky pro 12.000 připojených obyvatel a připojit navíc 1.200 nových obyvatel. Obce si toto navýšení v roce 2013 rozdělily takto: Nýřany-532, Tlučná-315 a na Vejprnice zbylo 353 nově připojených obyvatel. Protože se na jeden rodinný dům počítá 5 obyvatel, lze počínaje letošním rokem připojit ve Vejprnicích 70 nových rodinných domů. Vzhledem k tomu, že již od ledna 2013 probíhá výstavba infrastruktury pro 118 rodinných domů v lokalitě Cihelny, kde vlastní pozemky i starosta Karpíšek, nedostane se kapacity čističky ani pro celé Cihelny - asi 50 domů bude muset vybudovat septiky, nebo domovní čističky. Kapacitu čističky odčerpá i 39 nových rodinných domů v lokalitě Na Chrastech, kde byla letos infrastruktura již dokončena. Přesto starosta Karpíšek odsouhlasil (v.z.Polák) 11.6.2014 za obec (bez souhlasu Zastupitelstva obce) výstavbu infrastruktury pro 104 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem, tam vlastní pozemky Zdeněk Václav (nedávno ještě předseda Stavební komise), Miroslav Brůna (nedávno ještě člen Stavební komise) a Karel Mottl (náhradník do Zastupitelstva obce za Pravé Vejprnice). Přestože provozovatel ČOV Tlučná (Vodárna Plzeň) vydal 7.4.2014 stanovisko, že všechny nové domy nebude možné připojit na tuto ČOV z důvodu brzkého vyčerpání její kapacity. Provozovatel doporučil buď další rozšíření ČOV Tlučná, nebo odvod splašků do Plzně-Skvrňan, nebo výstavbu lokální ČOV Pod Hájíčkem. Ale kdo to zaplatí? Majore Kordo, napiš to na obec! Vejprnice, místo, kde žijeme stále rádi? více zde

1.12.2014 (šk) - KOMISE PŘI RADĚ OBCE : 12.11. rada na svém 1.zasedání zvolila tři sedmičlenné komise. více zde

21.11.2014 (šk) - DOTACE ROP Jihozápad : Obec požádala v březnu t.r. v rámci 31.výzvy o dotace asi 20 milionů na výstavbu komunikací. Dotační úřad rozděloval celkem 287 milionů, rozhodnutí učinil 30.července. Do Vejprnic neposlal nic - přestože tuto informaci museli karpíškovci skoro 4 měsíce znát, byla veřejnosti až do dneška utajena. Budu se ptát pana starosty Karpíška, proč obec Vejprnice byla neúspěšná a kdo za to může. Nová šance pro obec je v 35.výzvě, ve které bude úřad rozdělovat 115 milionů. Žádosti o dotace se podávají do 22.prosince. Úřad, kterému šéfuje Ivo Grüner ze Žihle (ČSSD), rozhodne v dubnu 2015. Kromě 31. a 35.výzvy se rozdělovalo na komunikace ještě v roce 2013 v rámci 26.výzvy 54 milionů, 2011-13.výzva-117 milionů, 2010-9.výzva-170 milionů, 2009-5.výzva-328 milionů, 2008-2.výzva-287 milionů. Obec uspěla pouze ve 2.výzvě: ulice Nad Dráhou a K Draganci-dotace 9 milionů. Do 3.výzvy ovládala ROP Jihozápad ODS, od 4.výzvy dodnes ČSSD. Zdraví Vostrý. více zde

13.11.2014 (šk) - TLUČENSKÉ VOLBY : Jsou platné, přestože Krajský soud konstatoval: "... došlo především ze strany starosty, a to za využití tiskovin financovaných z veřejných rozpočtů ... ke kampani ..., kterou nelze hodnotit jako neutrální, korektní a férovou ...". Ustavující zastupitelstvo je 20.11. od 17:00 v hasičárně. Rozsudek zde.

12.11.2014 (šk) - ŠKOLSKÁ RADA : V základní škole proběhly volby členů Školské rady, za učitele byl zvolen Václav Vlasák (učitel ZŠ, 19 hlasů z 20), který nahradil Renatu Zahálkovou (vychovatelka ZŠ), za rodiče obhájila JItka Břendová (učitelka MŠ, 130 hlasů z 205). Zástupce obce zvolí Rada obce, prozatím je to Pavel Karpíšek.

7.11.2014 (šk) - POHRDÁNÍ ZASTUPITELSTVEM : Ještě před ustavením nového zastupitelstva obce byla hrubým způsobem porušena práva tohoto orgánu: dosluhující starosta obce Karpíšek podepsal 23.10.2014 smlouvu o dílo na výstavbu 400m místních komunikací Na Chrastech-Vochovská za cenu 5,3 milionu Kč. Právo rozhodnout o nabytí nemovitého majetku má dle zákona o obcích §85 a) pouze zastupitelstvo obce, nikoli rada obce. Neúplné informace o veřejné zakázce byly publikovány na PROFILU ZADAVATELE až 6.11.2014. Smlouva je samozřejmě neplatná. více zde

6.11.2014 (šk) - ČOV TLUČNÁ : Ustavující zastupitelstvo v Nýřanech rozhodlo, že město Nýřany bude v DSO Čistírna nadále zastupovat staronový starosta Davídek a nově vedoucí ekonomického odboru Hana Sládková, která tak v DSO nahradí Ing. Zdeňka Mráčka, vedoucího odboru výstavby. více zde

5.11.2014 (šk) - KURIOZITY Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA : Valenčat končí na radnici jako místostarosta na plný úvazek, nadále bude na radnici docházet jako člen rady. Neodchází ale s prázdnou, z obecní kasy mu obec vyplatí 160.000 Kč odchodného. Starosta Karpíšek prosadil jakýsi zvláštní feudální rituál: slib zastupitele se měl složit podáním ruky nejstaršímu zastupiteli Filipovi. Tomuto rituálu, který nemá oporu v zákonu o obcích, se vzepřel pouze jeden zastupitel (Vostrý), ten po složení zákonem předepsaného slibu (128/2000 Sb. §69 odst.3) poblahopřál nejstaršímu zastupiteli k jeho včerejším 73.narozeninám podáním ruky. Mgr.Pek byl definitivně potvrzen karpíškovci jako součást jejich týmu: na návrh starosty byl zvolen do kontrolního výboru. více zde 

31.10.2014 (šk) - LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY : Včera při veřejném projednání stavby 104 RD Pod Hájíčkem starosta obce Ing. Mgr. Pavel Karpíšek prohlásil o členu zastupitelstva obce Ladislavu Vostrém, že není členem zastupitelstva obce. Pan starosta lže. Ač je pan Karpíšek v komunální politice přes 20 let a je absolventem právnické fakulty, nezná zákon o obcích č.128/2000 Sb., kde se v §69 odst.1 píše : "Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování." Hlasování bylo ukončeno 11.10.2014 ve 14:00. Zdraví Vostrý více zde

29.10.2014 (šk) - Bezpečnostní Informační Služba : Moderní organizovaný zločin prorostl státem i obcemi. více zde

23.10.2014 (šk) - HÁDANKA : Kolik z nově zvolených zastupitelů nebo jejich blízkých příbuzných je nájemníkem/družstveníkem ve 3 obecních bytovkách U Kovárny 728, 729 a 730 s celkem 24 byty? Nápověda: 4, 7, nebo 10? Místo, kde žijeme stále rádi! Bude obec ovládána družstevníky z obecních bytovek? více zde

23.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ KURIOZITY : Ač volební strana "Vejprnice 2014", neboli ODS "B", nemá volební program a neuspořádala volební kampaň, získala 2 mandáty. Asi stačí být učitelem na místní ZŠ a nebýt přeběhlíkem. více zde

20.10.2014 (šk) - KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ : Jelikož někteří autoři komentářů neuvádí ke svým příspěvkům platné e-mailové adresy (např. Dominik Kiš uvádí adresu vostry@blbec.cz), nebudou tyto příspěvky ode dneška zveřejňovány. Uváděné e-mailové adresy budeme ověřovat. (Dominik Kiš uvedl ve 13:04 novou platnou e-mailovou adresu, kterou nebudeme zveřejňovat, zdali je D.K. skutečnou osobou, nám není známo, ani to nebudeme zjišťovat.)

16.10.2014 (km) - ZÁPLAVA V HORNICKÉM SÍDLIŠTI : Poručíme větru dešti? více zde

16.10.2014 (šk) - ROZKOL V TÁBOŘE KARPÍŠKOVCŮ? : Týden před volbami místostarosta Valenčat (Rozvoj Vejprnic) domlouval povolební spolupráci s předsedou Regionálního výboru TOP 09 Ondřejem Ženíškem. Zdá se, že mocenský projekt na ovládnutí rozpočtu obce Vejprnice dvou pánů z ODS Karpíšek-Doležal má značné trhliny. Bezmeznou oddaností si oba pánové nemohou být jisti ani u školské sekce (Čiháková, Jílková, Kozová, Karel), či novousedlíků, tzv. náplav (Konvalinková, Skopeček, Spilka). komentáře čtenářů (jen pro silné žaludky)

15.10.2014 (šk) - KUPČENÍ S HLASY? : Volební strana Pravé Vejprnice uspořádala 2.10. setkání vejprnických seniorů v sále restaurace Formanka (majetek obce). Senioři si zde mohli neformálně při zdarma podávaném malém občerstvení popovídat se starostou Pavlem Karpíškem (nikoli s kandidátem do zastupitelstva). Setkání zpestřilo vystoupení populární dvojice EVA A VAŠEK. Zájemci si předem zdarma vyzvedávali vstupenky v místní knihovně (majetek obce) u zaměstnankyně obecního úřadu, která zcela náhodně kandidovala do zastupitelstva za Pravé Vejprnice. Běžná cena vystoupení populární dvojice činí 30.000 Kč. V sále restaurace Formanka byla dne 10. a 11.10. volební místnost okrsku č.2, v jehož území je i Domov poklidného stáří vlastněný a provozovaný neziskovkou Baculus, ve které je členem dozorčí rady Pavel Karpíšek. Budova čp.999 Domova poklidného stáři stojí na pozemku ve vlastnictví společnosti STYLE PD, kterou zakládal Pavel Karpíšek. Neziskovka Baculus získala na výstavbu budovy Domova poklidného stáří dotaci od ROP Jihozápad ve výši 43 milionů Kč. V budově čp.999 má sídlo i další neziskovka Chronos Vejprnice, kterou založil a je členem dozorčí rady Pavel Karpíšek. více zde

15.10.2014 (šk) - VOLBY : Státní volební komise vyhlásila 13.10. konečné výsledky voleb, od tohoto data běží 10-denní lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb ke krajskému soudu (zákon č.491/2001 Sb. §60). Návrh může podat kdokoli z účastníků voleb, pokud má zato, že byl porušen zákon způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

14.10.2014 (šk) - KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ : Dnes jsme přidali novou rubriku, ve které můžete vyjadřovat své názory na aktuální témata. Zahajujeme tématem k právě proběhnutým volbám. Hlavně slušně, Pavle! (jen pro silné žaludky)

 ___________________________________________________________________________________________________

12.10.2014 (šk) - Vejprničtí, kteří přišli k volbám v hojném počtu (volební účast 55,29%), potvrdili karpíškovce jako vedoucí politickou sílu, neboť k vládnutí ve vsi je třeba 10 zastupitelů, a karpíškovci jich mají 12. Výsledek voleb naznačuje, že vše asi poběží tak jako dosud. výsledky voleb zde

Zvolení zastupitelé :

KARPÍŠKOVCI - Karpíšek (806 hlasů-člen ODS zvolený za Pravé Vejprnice), Váchal (742-ODS za PV), Čiháková (723-nestraník za PV), Jílková (680-ODS za PV), Kozová (699-nestr. za PV), Doležal (710-ODS za PV), Konvalinková (636-nestr. za PV), Skopeček (645-ODS za PV), Sihelská (640-nestr. za PV), Karel (357-nestr. za Vejprnice 2014), Spilka (235-nestr. za Vejprnice 2014), Valenčat (263-nestr. za Rozvoj Vejprnic)

OSTATNÍ - Weiss (314-TOP 09 za TOP 09), Vostrý (311-TOP 09 za TOP 09), Rázek (260-nestr. za TOP 09), Filipčík (278-ANO 2011 za ANO 2011), Walter (262-nestr. za ANO 2011), Hofmeisterová (193-nestr. za KSČM), Filip (183-KSČM za KSČM) _____________________________________________________________________________________________________

12.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ KURIOZITY : Aby se Mgr.Pek stal zastupitelem, musel by získat alespoň 1.269 hlasů, neboť 19. postupujícím byl Filip (KSČM) s podílem hlasů 1.268,50. Volit přišlo 1.650 lidí, takže by Mgr.Peka muselo volit 76,91% příchozích. To se nestalo, přesto si Mgr.Pek zaslouží uznání za odvahu a zisk 209 hlasů. Do zastupitelstva obce se nedostalo ani sdružení nezávislých kandidátů Za obec krásnější, tzv. ODS "D", neboť nepřekročilo 5% hranici. Není se co divit, neboť politici z této volební strany ani neví, jak se jmenují - na předvolebním letáku o sobě psali jako o "nezávislém sdružení podnikatelů Za Vejprnice krásnější" a její lídr si ve vsi postavil dost ošklivou továrnu. :-) 1.650 příchozích voličů vybíralo ze 132 kandidátů. Ač každý z příchozích mohl použít svých 19 hlasů, ne všichni tak učinili, neboť v průměru každý z nich použil jen 17,23 hlasu - škoda, když už vážili cestu do volební místnosti. Asi ne všichni správně pochopili volební systém kroužkování-křížkování. Při kroužkování má každý volič pouze 1 hlas a několik preferenčních hlasů, při křížkování má tolik hlasů, kolik je počet zastupitelů v zastupitelstvu, a žádné hlasy preferenční.

11.10.2014 (šk) - Za všechny kandidáty TOP 09 děkuji všem našim voličům za jejich 3.897 hlasů. Před 4 lety jsme byli třetí se ziskem 2.986 hlasů (13,63%) a se 2 mandáty při volební účasti 57,30%. Zdraví Vostrý

9.10.2014 (šk) - NÁVES : Den před volbami rozeslali karpíškovci do všech 1.600 domácností časopis Náves, prý zpravodaj obce Vejprnice. Pěkné počteníčko: od opozičních škarohlídů si už ani pes kůrku nevezme! :-) Valenčat opět sděluje národu jedno ze svých mouder: "Nejčastěji se zdrželi nebo byli přímo proti zásadnímu rozhodnutí, ač řádně předloženému, opoziční zastupitelé." :-DD Reklamní letáky ODS za obecní peníze. Joo, a to víte, kolik běžně stojí vystoupení Evy a Vaška? 30.000 Kč. Zdraví Vostrý.   

9.10.2014 (šk) - ŠEPTANDY : Když prý nevyhrají karpíškovci, kromě toho, že zrušíme autobus, zrušíme i dobrovolné hasiče a vyházíme celou školu a obecní úřad. :-) Tak to by mě tedy zajímalo, kdo je autorem těchhle nesmyslů. Pokud nevyhrají karpíškovci, nenastane konec světa. Zásadní změna nastane pouze v politických funkcích na radnici: z radnice odejdou ódéesáci Karpíšek, Váchal, Valenčat, Doležal a Kraus Josef. Obec budou řídit noví politici, které si Vy zvolíte. A protože těm novým uvidíte pod pokličku, nemusíte se bát, že by na Vás udělali nějakou kulišárnu. Pokud by ji totiž udělali, mohla by se třeba uskutečnit První vejprnická defenestrace. :-D Zdraví Vostrý.

9.10.2014 (šk) - STEZKA DO SKVRŇAN : TOP 09 prosazuje stezku podél silnice, karpíškovci podél potoka. více zde

8.10.2014 (šk) - OBECNÍ BYTY : Místostarosta Váchal má pronajatý obecní byt za 35 Kč/m2 a měsíc. více zde

8.10.2014 (šk) - HAZARD : Nulovou toleranci prosazuje pouze TOP 09, místní učitelé jsou pro hazard. více zde

7.10.2014 (šk) - LADISLAV VOSTRÝ : ... prověřím důkladně hospodaření karpíškovské radnice ... více zde

6.10.2014 (šk) - VOSTRÝ ZRUŠÍ LINKU 55 : Tak tuto fámu šíří po vsi karpíškovci. Pokud si nastudujete volební program TOP 09, nic takového tam nenajdete. Najdete tam, že o veškerých veřejných záležitostech budete informováni, neboť nám uvidíte pod pokličku. A taky se tam dočtete, že budeme splácet astronomické dluhy, totiž 60 milionů, které nasekali karpíškovci za 22 let svého působení na radnici, a že ty dluhy nebudeme splácet na úkor snížení kvality služeb obyvatelstvu, t.j. i veřejné dopravy do Plzně. A taky se tam dočtete, že provedeme důkladnou kontrolu veřejné zakázky na provozovatele linky 55 na příštích 10 let za 65 milionů Kč. Protože karpíškovci pod svoji pokličku nedávají nahlédnout, zvenku to vypadá, jako kdyby zakázka byla ušita na míru současnému provozovateli linky 55, totiž ČSAD autobusy Plzeň, jehož vlastník sídlí v daňovém ráji na Kypru. (Ferda Vaněk je v ráji na Havaji. :-))

6.10.2014 (šk) - Václav Havel by včera oslavil 78. narozeniny, Pavel Karpíšek se snažil šířit jeho myšlenky. více zde

6.10.2014 (šk) - MILOŠ HRUŠOVSKÝ : ... budu se zasazovat o transparentní zadávání veřejných zakázek ... více zde

6.10.2014 (šk) - ZDENĚK WEISS : ... budu se zasazovat o větší otevřenost, slušnost a vzájemný respekt ... více zde

5.10.2014 (šk) - Ve Vejprnicích kdosi ukradl v sobotu v noci 3ks plachet "Nezadlužené, civilizované Vejprnice". Škoda vznikla na faře, prodejně u kapličky a vozidle u hospody Na Růžku. Hledáme svědky. více zde

5.10.2014 (šk) - VÁCLAV RÁZEK : ... dívat se dál, než je délka jednoho volebního období ... více zde

5.10.2014 (šk) - STANISLAV KOPŘIVA : ... podpora aktivit dětí a mládeže - kdo si hraje, nezlobí ... více zde

4.10.2014 (šk) - MARTIN VASTL : ... rozvoj obce musí být řízen v zájmu občanů ... více zde

4.10.2014 (šk) - ONDŘEJ HAVRÁNEK : ... mladí lidé mohou ovlivnit věci kolem sebe ... více zde

3.10.2014 (šk) - KARPÍŠEK, VOSTRÝ, VALENČAT : ... názory politiků v dnešním Plzeňském deníku ... více zde

3.10.2014 (šk) - LUCIE YAGCI : ... považuji efektivní a průhledné hospodaření obce za naprostý základ ... více zde

3.10.2014 (šk) - MIROSLAV VECKA : ... moji specializací je právo životního prostředí a soutěžní právo ... více zde

2.10.2014 (šk) - VLADIMÍR LOBKOWICZ : ... peníze nejsou vše v životě ... více zde

2.10.2014 (šk) - MICHAL KLINGER : ... chci se postarat nejen o čistotu vody a ovzduší v obci ... více zde

2.10.2014 (šk) - PETR ŠTÍPEK : ... územní plán maximálně pro budoucí spokojené rodinné bydlení ... více zde

1.10.2014 (šk) - EURO : ÚZEMNÍ PLÁN VYHRÁVÁ NÁPLAVÁM VOLBY. více zde

1.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 : KONEC ŘÁDĚNÍ DEVELOPERŮ, kroužky ve škole, cyklostezka podél silnice do Skvrňan, byty pro potřebné, zákaz hazardu, vyrovnaný rozpočet, obnova Staročeské návsi, ... více zde

22.9.2014 (šk) - ZÁPLAVA : Obec v sobotu zaplavilo bahno z kukuřičných polí a z rozestavěného satelitního městečka Cihelny pro 118 rodinných domů. Nejvíce postiženy byli nemovitosti v ulicích Tlučenská, U Potoka, Mírová a v Hornickém sídlišti. Kdo pořídil foto, pošlete prosím na vostry@vejprnice.eu. Hornické sídliště zde Cihelny zde

17.9.2014 (šk) - ODS "A": Starosta Karpíšek není hulvát, nelže, nepomlouvá a nemanipuluje s fakty. více zde

17.9.2014 (šk) - ZAHRÁDKÁŘI KERSKU : Podej si žádost a máš zahrádku. Své o tom ví i O.K., M.Š. a O.P. více zde

4.9.2014 (šk) - INVESTICE DO KAŠTANOVÉ ULICE : Neexistence investičního plánu dělá zlou krev. více zde

29.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : ROZKOL ve Sdružení za rozvoj obce Vejprnice! Od Valenčatova ODS "C" se oddělila skupina rebelů pod vedením Hausera a vytvořila svoji vlastní kandidátku "Za obec KRÁSNĚJŠÍ", tzv. ODS "D". Lídr Hauser se proslavil KRÁSNOU stavbou továrny na příjezdu do vsi od Tlučné (ve výstavbě od r.2007). více zde

28.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : Ve vsi kandiduje neuvěřitelných 134 lidí z 8 volebních stran na 19 míst v zastupitelstvu (před 4 lety kandidovalo 90 lidí z 6 stran na 15 míst). Protože je ve vsi přibližně 3.000 lidí s volebním právem, připadá na 1 kandidáta 23 voličů. Neboť se očekává, že k volbám přijde asi 2.000 lidí, z nichž každý má 19 hlasů, z nichž ne všechny využije, dostane v průměru každý z kandidátů 265 hlasů. Karpíškovci postavili kromě svých 3 tradičních týmů (ODS"A", NEZÁVISLÁ-ODS"B" a ROZVOJ-ODS"C") ještě  4.tým KRÁSNĚJŠÍ-ODS"D". ODS se asi stydí za modrého ptáka - přejmenovala se tedy na  PRAVOU-ODS"A". NEZÁVISLÁ-ODS"B" je letos sestavena s podporou MIchálka (INGEM) a mediální lobbistky Jankové (dříve Vít Bárta-Věci veřejné). ODS"C" a "D" mají stejnou zmocněnkyni Radovou, která je vysokou funkcionářkou Českého svazu žen (dříve Kabrhelová-KSČ). více zde

26.8.2014 (šk) - ZATEPLENÍ ÚŘADU : stálo 4 miliony Kč, dotace 1 milion (25%), na obec 3 miliony. více zde

20.8.2014 (vk) - PAMÁTNÉ MÍSTO : Je vhodné umísťovat kontejner na odpady do blízkosti památníku? více zde

19.8.2014 (šk) - PROTIKORUPČNÍ POLICIE NA RADNICI : Zajímá se o usnesení Zastupitelstva obce. Proč? více zde 

19.8.2014 (šk) - SBĚRNÝ DVŮR : Karpíškovci "překvapivě" zadali provozování sběrného dvora firmě EKO-SEPAR Nýřany. Bude nás to stát 762.000 Kč ročně bez DPH. Smlouvu nelze vypovědět po dobu prvních 5 let. Proč? více zde

16.8.2014 (šk) - ČERNÁ SKLÁDKA U LESA BEZSTRÁŇ : Nejen u potoka se ukládá nepotřebný materiál. více zde

16.8.2014 (šk) - MINISTERSKÁ KONTROLA : 26.5. navšívili radnici lidé z Ministerstva vnitra, kteří provedli kontrolu dodržování zákona o obcích za období 04/2013-04/2014. Zjistili závažná porušení zákona v 7 případech. více zde

14.8.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE : Bude v úterý 2.9. od 17:00 ve Formance. více zde

30.7.2014 (šk) - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 : TOP 09 zveřejnila svoji kandidátní listinu jako první. více zde

7.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : Starosta dnes stanovil do každého ze 3 okrsků 9 členů volební komise. Zákon stanovuje minimální počet členů komise na 6 - záměr starosty je nezmámý, posledně byly 2 komise po 7 členech. Každá volební strana má nárok delegovat do 1 komise 1 člena a 1 náhradníka. Protože 9. člen je nestranný zapisovatel, bude asi kandidovat 8 volebních stran. :-D Pakliže by kandidovalo 6 stran jako posledně, zbytek do 9 by obsadil starosta svými lidmi, zajisté nestrannými. Volební strany musí delegovat členy do komisí do středy 10. září. 

6.8.2014 (šk) - VÝSTAVBA ULICE FIALKOVÉ : LIBORE, NAPIŠ TO NA OBEC! PAVEL. Rada obce zběsile utrácí, do obecních dluhů se přičtou další nesplněné závazky developera, tentokrát Dalibora Zítka (ODS) v Karpíškově a to bez souhlasu zastupitelstva, předloni se obdobně řešily závazky developera Petra Otáska (ČSSD) v Otáskově. více zde

5.8.2014 (šk) - PLZEŇ-KŘIMICE : Informace nemusí být vždy jen od Otáska. Jak to bylo s napadením. více zde

1.8.2014 (šk) - KAUZA VÁCHAL : Přestože je 1.místostarosta Vejprnic Váchal (ODS) zkušeným komunálním politikem, asi neví, že pronajímat si od obce, ve které je 2.nejvyšším představitelem samosprávy, obecní byt U Kovárny 728, přestože je spoluvlastníkem bytu U Kovárny 1001, se v normálně fungujících obcích považuje za nemravné a nepřijatelné. Nájemné v obecních bytech činí 35 Kč/m2, přičemž nájemné obvyklé činí 75 Kč/m2. V roce 2013 bylo nájemné v obecních bytech 25 Kč/m2, před rokem 2013 bylo ještě nižší. V domě U Kovárny 728 zkolaudovaném 1.1.2003 je celkem 8 bytů o průměrné podlahové ploše 96 m2 : sociální bydlení pro osoby s nízkými příjmy? Pronajímání obecních bytů a stanovení nájemného v nich je plně v kompetenci Rady obce, které je pan Váchal členem nepřetržitě minimálně 16 let. Pan Váchal není jediným nájemníkem v obecním bytě, který má své vlastní bydlení jinde, někteří z obecních nájemníků dokonce se svolením Rady obce s obecním majetkem podnikají : obecní byty podnajímají za tržní ceny (cenový rozdíl jde do kapsy nájemníka, nikoli obce) a jiní dokonce majetek obce již "prodali" (smlouva o smlouvě budoucí). Žádám pana Váchala o vysvětlení. Děkuji, Vostrý. více zde

30.7.2014 (šk) - DEMOKRACIE PO VEJPRNICKU : V obci Tlučná proběhlo 11.7.2014 veřejné zasedání představitelů 3 obcí, které spoluvlastní čističku v Tlučné. Aby zaplatili rekonstrukci za 100 milionů, prodali loni společný majetek pod cenou. Občané a opoziční politici se chtějí ptát, nedostávají však možnost. Na videu hovoří místostarosta Vejprnic Váchal-ODS, starosta Vejprnic Karpíšek-ODS a občan Tlučné Pressl-ANO 2011. video zde

28.7.2014 (šk) - TOPENÍ ZŠ : Páni radní z ODS a jejich "nezávislí" přisluhovači před koncem své politické kariéry utrácejí jako zběsilí. Tentokrát se pokusí BEZ PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU poslat lépe informovaným topenářům 5 milionů (desetina rozpočtu obce) za nové topení ve škole. Rada obce disponuje odborníkem - pan radní Josef Kraus (Sdružení za rozvoj obce Vejprnice) je totiž topenář, který ve škole dlouhá léta provádí údržbu. 24.7. vyhlásili soutěž, 11.8. ji vyhodnotí a ve druhé půlce září by se akce "kulový blesk" dle jejich záměru měla zrealizovat. K 1. lednu letošního roku má obec dluh převyšující její roční rozpočet. Logiku postrádá posloupnost stavebních prací ve škole : 2013-zateplení fasády a střechy (6 milionů), 2014-nové topení, vč. kotelny (5 milionů), 2015-nástavba 3.nadzemního podlaží u 2 pavilonů (53 milionů). více zde

25.7.2014 (šk) - AUTOMOTOKLUB VEJPRNICE : V devadesátých letech minulého století došlo ke křivdě - budovy, ve kterých provozoval spolkovou činnost AMK (dříve Svazarm), byly nezákonně převedeny na obec, tehdejším starostou byl Karpíšek. Po více než 10 letech soudních sporů byla částečně křivda napravena, zdevastované budovy a pozemky byly převedeny na AMK. Lze napravit škodu za devastaci spolkové činnosti? více zde

21.7.2014 (šk) - AUTOBUS 55 : K 1. dubnu 2012 uzavřely BEZ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE obce Vejprnice a Tlučná s ČSAD smlouvu na provozování autobusové linky 55. Rozsah služeb činí 226.000 km ročně, cena zakázky je 7,5 milionu Kč ročně, smlouva byla uzavřena do té doby, než proběhne zákonné nabídkové řízení, maximálně na dobu 2 roků. Přestože smlouva měla skončit nejpozději k 31.3.2014, ČSAD jezdí dál. Obce totiž "zapomněly" uspořádat nabídkové řízení. ČSAD autobusy Plzeň a.s. má jediného akcionáře, který sídlí v daňovém ráji. více zde

14.7.2014 (šk) - UTAJENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Obec vyhlásí 2 nové soutěže za více než 70 milionů Kč. Místní komunikace Sokolská-Kozinova, Studentská-Smetanova-Na Svahu, Ovocná-Jiráskova (18 milionů více zde) a Nástavba ZŠ (53 milionů více zde). Minulý týden zmizel PROFIL ZADAVATELE z oficiálních stránek obce. Na Profilu zadavatele se dle zákona o veřejných zakázkách musí zveřejňovat zadávací dokumentace, účastníci řízení a smlouvy. S Profilem zadavatele zmizely i údaje o ukončené soutěži na Provozování sběrného dvora (5 milionů více zde). Přestože zastupitelstvo obce dosud neprojednalo a tudíž ani nemohlo rozhodnout o investiční akci Nástavba ZŠ, páni radní z ODS (Karpíšek-Váchal-Doležal) a jejich "nezávislí" souputníci (Valenčat-Kraus J.) svévolně oznámili realizaci této zakázky. Podrobnosti připravujeme. Dnes jsem podal podnět k uvedení záležitostí týkající se Profilu zadavatele do souladu se zákony na obec Vejprnice (starosta Pavel Karpíšek - ODS) a na Ministerstvo pro místní rozvoj (ministryně Věra Jourová - ANO 2011). ... napsal Ladislav Vostrý (TOP 09), neboli Škarohlíd, neboli (šk)

12.7.2014 (šk) - TUNEL NA ČISTIČCE : Aby obce ufinancovaly stavbu, prodaly majetek pod cenou. více zde

9.7.2014 (šk) - KARPÍŠEK : "Pořídil jsem si krásnou rokli, která je sice absolutně k ničemu, ale navazuje na moje políčko, kde chci vysázet stromky. Už mám ten pozemek uzavřený a mám na stáří trasu na procházky se psem po vlastním." (zdroj : iDNES a Plzenský deník) ... vejprnický chudý chlapec naplňuje svůj americký sen ... Měsíční odměnu jako starosta Vejprnic má 27.000 Kč a jako předseda zdravotního výboru Plzeňského kraje má 55.000 Kč, celkem tedy 82.000 Kč. Zmiňovaná rokle je lokální biocentrum NÝ095, VKP (=významný krajinný prvek) Suchý důl, který je situován na parcele KN 1189, neboli GP 474/2 (vlastnictví Karpíšek) a PK 474 (vlastnictví Státní pozemkový úřad). Parcelu GP 474/2 o výměře 10.381 m2 vyměnil Karpíšek s dvěma privátními osobami za stavební parcelu KN 1175/5 a 1175/19 na Cihelnách o celkové výměře 889 m2 na jaře tohoto roku, takže nabytí majetku nespadá do roku 2013, o kterém se píše v článku iDNES (asi zase nějaká písařská chybka). Cena takové stavební parcely v místě a čase obvyklá je cca 1.800.000 Kč. Číslo řízení u katastrálního úřadu je V-1439/2014-407. více na facebook

26.6.2014 (šk) - KOMUNÁLNÍ VOLBY : Občan jiného členského státu EU má právo volit a kandidovat. více zde

26.6.2014 (šk) - NA CHRASTECH 39 RD : Starosta Karpíšek oznámil na zastupitelstvu převzetí komunikací Liliová-Šeříková od stavebníka i s pozemky. Skutečnost je jiná : obec bude mít komunikace BEZ POZEMKŮ !!! Přestože při projednání na zastupitelstvu jasně zaznělo, že obec odkoupí komunikace i s pozemky za 1Kč, v zápisu usnesení se toto neobjevilo. Usnesení č.228/2014 ověřil : Karpíšek, Jílková, Váchal, Valenčat a Procházka. více zde

23.6.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE bude 19-tičlenné v letech 2014-2018, o navýšení počtu z 15 na 19 rozhodli karpíškovci na návrh radního Doležala (ODS). Bude to znamenat i více demokracie ve vsi? více na BLOG Vostrý

21.6.2014 (šk) - VEJPRNICE-BRŮDEK : Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení části obce Vejprnice-Brůdek a osazení dopravního značení na silnici do Skvrňan ZAČÁTEK/KONEC OBCE. Dojde tak konečně ke snížení rychlosti v tomto nebezpečném úseku? Zastavěným územím dle stavebního zákona §58 bylo již před tímto rozhodnutím. 

20.6.2014 (šk) - SBĚRNÝ DVŮR : Rada obce 9.4. zkrátila smlouvu s dosavadním provozovatelem sběrného dvora, aby 20.6. vyhlásila prostřednictvím Svejkovského soutěž na nového provozovatele za více než 5 milionů. Smlouvu nelze vypovědět dříve než za 5,5 roku !!! Nabídky se podávají do 7. července. Tady něco smrdí !!! více zde

17.6.2014 (šk) - ADVOKÁT SVEJKOVSKÝ byl 4.6.2014 odvolán z Legislativní rady vlády na návrh Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Do Strakovky ho přivedl 13.9.2006 Jiří Pospíšil (tehdy ODS) za vlády Mirka Topolánka (ODS).

16.6.2014 (kf) - ÚZEMNÍ PLÁN : Občan Karel Filipčík je také nespokojen s návrhem změny č.2. více na BLOG Filipčík

16.6.2014 (šk) - PRIVÁTNÍ BIOKORIDOR A "ZAHRÁDKÁŘI" : Privátní osoba Pavel Karpíšek uskutečňuje svoji privátní vizi privátního biokoridoru a prezentuje ji jako veřejný zájem prostřednictvím své veřejné funkce starosty obce. Přestože změna č.2 územního plánu nebyla dosud odsouhlasena, pořizuje si v navrhované trase biokoridoru další pozemky : 17.7.2013 - pole 0,6 hektaru východně od Suchého dolu (součást Významného krajinného prvku Suchý důl), 12.2.2014 - pole 0,9 hektaru západně od Suchého dolu, 31.3.2014 - rokle Suchý důl 1,0 hektaru (součást VKP Suchý důl - výměna za 1 stavební parcelu 889 m2 v Cihelnách). Dne 13.6.2013 byl starosta Karpíšek zvolen "určeným zastupitelem" obce Vejprnice při pořizování změny ÚP. Zhotovitelem změny č.2 je "INGEM inženýrská a.s.". Střet zájmů? Biokoridor? Co to je? To se maže na chleba! :-) Díky návrhu změny ÚP nepřijde zkrátka ani stavební technik Ondřej Polák z vejprnické radnice - tomu se změní orná půda Na Hvízdalce v zahrádku 1.527 m2 (PK 349) : 20.2.2013 navrhl starosta zahájení projednání změny ÚP a již o 7 dnů později šikulka uzavřel kupní smlouvu (V-496/2013-407) na budoucí zahrádku za 8,35 Kč/m2. Přitom sousední "zahrádkář" Na Hvízdalce prodává svoji zahrádku 2.978 m2 (PK 343) za 531 Kč/m2, zprostředkovatelem prodeje je jakási Jana Mráčková, prý se tam do roka může začít stavět nabídka realitky. Vizionáři  a "zahrádkáři" se to na vejprnické radnici jen hemží : např. územní plán z roku 2009 přeměnil zahrádku 1.567 m2 na bydlení čisté (KN 137/8 a 137/9) v ulici Josefa Žižky, kterou si současný člen Kontro

HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE

30.5.2014 (šk) - CIHELNY 118 RD : Den plný her nebude, výstavba plynové přípojky má přednost. více zde

22.5.2014 (zw) - BLOG ZASTUPITELE WEISSE : Evropa ?    Evropa ! více zde

17.5.2014 (šk) - SUŤ Z DIVADLA VE VEJPRNICÍCH? : TV ZAK natočila reportáž. VIDEO zde.5.2014 (šk) - KARPÍŠEK a STŘET ZÁJMŮ : to se řešilo už v únoru 2003. více zde

7.5.2014 (šk) - OBECNÍ KANALIZACE : majetek oceněný v roce 2010 na 65 milionů byl v březnu 2012 prodán společnosti VaK za 1 Kč. Po protestech opozice, byl prodej v září 2012 zrušen. více zde

7.5.2014 (šk) - KANALIZACE NA ZAVÁŽCE : stavba byla provedena společností STAVMONTA za 1 milion bez stavebního povolení a bez zveřejnění na profilu zadavatele. více zde

4.5.2014 (šk) - FOTOGALERIE : 69. výročí osvobození Vejprnic americkou armádou. více zde

28.4.2014 (šk) - CIHELNY 118 RD : Na obytné zóně vydělal starosta miliony, obec ostrouhala. více zde

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky