CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > BLOGY > BLOG Kraus Václav > Nezávislost TJ Sokol Vejprnice v ohrožení

Nezávislost TJ Sokol Vejprnice v ohrožení

TJ Sokol Vejprnice je spolkem (založen v roce 1902), od jehož založení v roce 2017 uplyne úctyhodných 115 roků. V průběhu těchto let byla pouze v roce 1941 z nařízení říšského protektora zastavena činnost sokolských jednot a Česká obec sokolská včetně členských poboček byla rozpuštěna. V roce 1948 bylo provedeno sjednocení tělovýchovných a sportovních složek v obci a sloučením Sokola, DTJ a SK Slavia (fotbalový klub) vznikla TJ Sokol Vejprnice. V roce 1957 se TJ stala členem Československého svazu tělesné výchovy. V roce 1990 byl Čs.STV rozpuštěn, TJ Sokol Vejprnice se stala nástupnickou organizací Čs.STV (s právem navrácení majetku) a členem Českého svazu tělesné výchovy (dnes ČUS- Česká unie sportu).

Do 1.1.2017 byla spolkům (tedy i TJ Sokol Vejprnice) uložena novým občanským zákoníkem povinnost posouzení spolkových stanov, jejich úpravu a uvedení do souladu s ustanoveními NOZ. Tuto povinnost řešili 13.5.2016  na valné hromadě delegáti oddílů sdružených v TJ Sokol. Jak byla výkonným výborem (předkladatelem stanov) tato zákonná povinnost naplněna a jaká budoucnost se pro vejprnický sport připravuje?

13.5.2016 se v hostinci Sokolovna konala valná hromada  TJ Sokol Vejprnice.  Jednání mělo rychlý spád, aniž by se přítomní delegáti oddílů vyjádřili ke zprávě o hospodaření v roce 2015, byl tady desátý bod jednání – „Návrh nových stanov TJ“. Výkonný výbor předložil dokument určující budoucnost TJ.

Nový občanský zákoník (NOZ) ruší zákon o sdružování občanů a zcela jej svojí úpravou nahrazuje. Od jeho  účinnosti, tedy od 1.1.2014 se z občanských sdružení staly spolky a nejen sportovní organizace musí nové právní úpravě svojí činnost a organizační strukturu přizpůsobit. Tuto zákonnou povinnost musí provést do 1.1.2017 (do 30.6.2016 je registrace upravených stanov bezplatná). Zákon respektuje skutečnost, že každý spolek má, co do organizace činnosti, specifické požadavky a podmínky. Jeho přechodná ustanovení pak upravují postup transformace občanských sdružení na spolky. Transformace spočívá především v posouzení stávajících stanov, jejich úpravě ve smyslu ustanovení a terminologie NOZ a doplnění registračních dokumentů spolku (název, sídlo, statutární orgán atd.).

To co bylo předloženo jako „Návrh nových stanov TJ“ je pouhým opisem vzorových stanov prezentovaných legislativním odborem ČUS. Vzorové stanovy obsahují variantní ustanovení a autor opisu v jednotlivých  článcích variantní řešení trochu promíchal. Naprosto diletantský je doplněk označený jako čl. VII, který připomíná Cimrmanovskou metodu slepých uliček. Autor předpokládá, že na nepřesnosti stanov bude upozorněn rejstříkovým soudem a jednotlivá ustanovení bude upravovat dle svých představ (změnu stanov ze zákona vždy schvaluje nejvyšší orgán spolku). Písemné připomínky členů nebyly projednány a po jejich připomenutí se obhajoby ujal delegát SK Slávia (zřejmě autor opisu a přídavku čl.7 ?),  Pavel Karpíšek. Dle zákona musí stanovy obsahovat mimo jiné i adresu sídla spolku a sídlo musí být doloženo dokladem o vlastnictví či souhlasem vlastníka. Výklad P. Karpíška byl opět Cimrmanovský – sídlo Vejprnice je v pořádku (jako obr Koloděj -  tady všude seděl) a může být kdekoliv ve Vejprnicích i u předsedy VV.  Rozdílnost adresy sídla statutárního orgánu a spolku vysvětloval vyprávěním o doručovací adrese. Jeho vystoupení doplnil J. Valenčat – zastoupil pracovní předsednictvo prohlášením, že Kraus dal návrh na odmítnutí opisu stanov, protinávrh je na jeho přijetí – hlasuje se o protinávrhu.

Delegáti hlasovali. Hlasovali i za 229 členů nezapsaných v oddíle, členů, kteří ani nevěděli, že je valná hromada a že výkonný výbor vymyslel „nové stanovy“. VV výbor vymyslel i novou organizační strukturu, která vrací oddíly do postavení základního článku spolku bez právní osobnosti, bez práva nástupnictví a bez práva na majetek v případě zániku TJ. Delegáti SK pak zřejmě hlasovali o svém vyloučení? SK Slavia Vejprnice je zapsaným spolkem, sdruženým v TJ dle ustanovení o právní subjektivitě (dnes právní osobnosti). Členství oddílu s úplnou právní osobností se do opisu nedostalo a SK zřejmě členem TJ není nebo nebude. I přes tuto skutečnost  delegáti SK hlasovali o rozpočtu TJ na r.2016?

Pak už „následovala samá pozitiva“. Členka výkonného výboru TJ a cvičitelského sboru ČASPV B. Onačilová hovořila o generační krizi cvičitelského sboru, která bude řešena zapojením externích lektorů a za cvičení se bude muset připlatit (asi jako v Chronosu?). Bohunka si nějak „neuvědomuje“ rozdíl mezi spolkem a obecně prospěšnou společností. Posláním spolku je uspokojování potřeb a zájmů svých členů. OPS provozuje služby za úplatu. Některé členky ČASPV udivila skutečnost, že platí členské příspěvky a za užívání tělocvičny TJ platí dalších 100 Kč/hod.?  Není známo komu, není známo jak? Závěr se pak nesl v duchu výročních schůzí TJ a oddílů z období před rokem 1990.

Představitelé MNV či vedoucí síly (KSČ) vždy hodnotili práci složky Národní fronty – Tělovýchovné jednoty. Bylo kladné. Soudruzi museli hodnotit především práci s dětmi (fotbal měl např. evidováno 70 vejprnických kluků) a jejich vystoupení bývalo zakončeno slovy „ Klobouk dolů před Vaší prácí“. Také 13.5.2016 hodnotil představitel obce „práci“ TJ. Pochvaloval si výborné vztahy mezi obcí a TJ.

Za TJ jedná výkonný výbor a většina jeho členů patří k „modré národní frontě“ seskupené kolem ODS. Další stoupenci vládnoucí síly působí v SK. S trochou Cimrmanovské nadsázky „ budoucnost TJ není v troubě, ale zřejmě v Chronosu“ pod křídly ODS. Dosud platné stanovy deklarují TJ jako nepolitickou organizaci. Závislost na obci a vládnoucí ODS (dotace) je výkonným výborem systematicky podporována. VV nežádá o příspěvek z programu MŠMT na podporu sportu mládeže (do 18let). Pprogramu, který umožňuje i personální zabezpečení práce trenérů, asistentů atd. při práci s dětmi.  Z tohoto programu např. dle počtu sportující mládeže obdržely TJ Nýřany 222 000, Touškov 270000, Tlučná 97000 atd. V TJ Sokol Vejprnice je evidováno 213 členů do 18 let.

Kraus Václav - předseda TJ Sokol Vejprnice (1988-2010), dnes člen kontrolního orgánu okresního sdružení ČUS.

Poskytování dotací z veřejných rozpočtů je na delší samostatné povídání. Snad tedy příště.

Vejprnice, 23.5.2016

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky