CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Žhavé aktuality

Žhavé aktuality

  • Nejbližší řádné zasedání Zastupitelstva obce bude ve čtvrtek 8.3.2012 od 17:00 ve Formance
  • Překvapující data o 1.etapě rekonstrukce místních komunikací na tzv. Strejčkově (Studentská, 8.května, Smetanova, ...) - více informací na "Starosta odpovídá" :

6.5.2009 komise Rady obce vyhlašuje vítěze soutěže o dodavatele realizace stavby firmu BÖGL a KRÝSL, k.s., s cenou 19,8 milionu Kč vč. 19% DPH (více informací v rubrice Rada obce - zápisy ze schůze/2009/R62)

9.6.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci stavby za neznámou cenu neznámým dodavatelem

10.6.2009 Rada obce schvaluje bez výběrového řízení smlouvu o dílo s firmou PLZEŇSKO V EVROPĚ, zastoupenou Romanem Reiserem*, týkající se zpracování "supervize na dotační projekty" Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ za 0,4 milionu vč. 19% DPH. Tyto 4 dotační projekty mají odhadnuty rozpočtové náklady stavby na 128 milionů. (více informací v rubrice Rada obce - zápisy ze schůze/2009/R64)

* Ing. Roman Reiser - starosta Čerňovice (oblast Plzeň-sever), asistent poslance Vilímce**

** Ing. Vladislav Vilímec - místostarosta Kdyně (oblast Domažlice), od roku 2006 dodnes poslanec ODS s funkcí místopředseda Podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

15.6.2009 starosta uzavírá smlouvu o dílo s firmou BÖGL a KRÝSL, k.s., za cenu 19,8 milionu Kč vč. 19% DPH

21.6.2009 (neděle) starosta vyvěšuje pozvánku na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce

25.6.2009 Rada obce schvaluje dodavatele "kompletního řízení dotačních projektů" Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ  firmu G-PROJECT, s.r.o.,  za cenu 5,6 milionu Kč vč.19% DPH (předmětem podnikání  G-PROJECT není žádná z odborných činností ve výstavbě) (více informací v rubrice Rada obce - zápisy ze schůze/2009/R65)

28.6.2009 (neděle) Zastupitelstvo obce schvaluje na mimořádném zasedání realizaci stavby za cenu do 26 milionů Kč vč. 19% DPH neznámým dodavatelem a další 3 dotační projekty za celkových 102 milionů Kč - zastupitelstvo bylo ovšem svoláno nezákonně - nebyla dodržena lhůta vyvěšení pozvánky po dobu 7 kalendářních dnů na úřední desce - usnesení jsou tudíž neplatná

25.3.2011 Konec přijímání žádostí o dotace ve 13.výzvě ROP NUTS II Jihozápad.

29.3.2011 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci dotačního projektu za cenu do 22 milionů Kč vč. 20% DPH neznámým dodavatelem

  • Na konci této stránky si můžete otevřít nebo stáhnout články, které se týkají těchto záležitostí :

čtyřnásobné navýšení ceny za veřejné osvětlení v obci za posledních 8 let

- prodej 20 obecních bytů 2+kk za 640.000

  • Zábavný (?) kvíz :

1. Obec Vejprnice by měla vlastnit omezené množství nájemních bytů :

a) 1+kk do 40m2 pro mladé (tzv. startovací) a pro sociálně potřebné

b) 2+kk od 40m2 do 70m2 pro všechny s tržním nájemným

c) 3+kk nad 70 m2 pro veřejné funkcionáře s regulovaným nájemným

2. Obec Vejprnice by měla pronajímat dotované obecní byty :

a) místním občanům s nízkými příjmy

b) místním občanům s průměrnými a vysokými příjmy

c) přespolním občanům 

Nápověda : Zákon č.128/2000 Sb. o obcích § 38 odst.1 : Majetek  obce  musí  být  využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je  povinna  pečovat  o  zachování  a  rozvoj  svého majetku. /správné odpovědi : 1.a), 2.a) (?)/

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky