CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > RADA OBCE

RADA OBCE

Rychlost.cz - poptávka připojení
Termíny schůze Rady obce Vejprnice nejsou veřejně dostupnou informací. Rada obce Vejprnice se schází dle potřeby, zpravidla 2x do měsíce, schůzi svolává starosta. Schůze Rady obce Vejprnice se řídí Jednacím řádem, který je v obci Vejprnice neveřejnou listinou. Schůze Rady je neveřejná. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky zdarma