CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat

Obec Vejprnice - Opoziční stránky obce Vejprnice

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY od 21.5.2024 ZDE

__________________________________________________________________________________________

Volební program Zdravé Vejprnice ve 3-minutovém videu: Facebook

 

VOLBY do obecního zastupitelstva na volební období 2022-2026 proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. O přízeň voličů se budou ucházet 4 volební strany:

* PRAVÉ VEJPRNICE (sdružení politické strany ODS a nezávislých kandidátů) - 49,18% (volební zisk 2018)

* Zdravé Vejprnice s podporou Pirátů (sdružení politické strany Piráti a nezávislých kandidátů) - 18,39%

* PRO VEJPRNICE 2022 (sdružení politické strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů) - 14,74%

* ANO 2011 a nezávislí (sdružení politického hnutí ANO 2011 a nezávislých kandidátů) – 12,25%

Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, 8.8.2022, 6:44.

_________________________________________________________________________________________

Karpíškovy Cihelny: Splaškovou kanalizaci a vodovod od developera RADEK-TECHNOLOGIE s.r.o. (IČ 28041101) za odhadní cenu 11 mil.Kč z roku 2011 obec nezíská za 1 Kč, tak jako získá za 1 Kč dešťovou kanalizaci, pozemní komunikace a veřejné osvětlení v této lokalitě pro výstavbu 118 rodinných domů. Vyplývá to z plánovacích smluv z roku 2011, které dojednala a odsouhlasila tehdejší Rada obce Vejprnice a starosta Karpíšek potvrdil svým podpisem. Vodohospodářskou infrastrukturu převezme společnost Vodárenská a kanalizační a.s., v jejíž správní radě rozhoduje starosta Karpíšek (ODS) a místostarosta Váchal (ODS), který je předsedou správní rady. Karpíšek je vlastníkem/spoluvlastníkem mnoha pozemků v lokalitě Cihelny.

Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, 15.6.2022, 11:00

_________________________________________________________________________________________

 

Dárek od Petra Váchala z ODS (předseda správní rady VaK a místostarosta Vejprnic) a Pavla Karpíška z ODS (člen správní rady VaK a starosta Vejprnic). Díky! A popelnice nám také příští rok zdraží: z 500 Kč na osobu a rok bude nově 800 Kč, tedy zdražení o 60%. Bonus od Petra a Pavla?

Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce Vejprnice, pondělí 13.12.2021, 10:56.

____________________________________________________________________________________________

ŽALOBA: Starosta Karpíšek (ODS) zažaloval opozičního zastupitele Peka (Piráti) za urážku na cti, požaduje po něm omluvu a 70 000 Kč jako satisfakci. Hlavním bodem žaloby je obrázek z června 2020, který Pek zveřejnil jako reakci na rozhodnutí většiny zastupitelstva obce o podpoře developerské výstavby 76 bytových jednotek v lokalitě U Křimic, které prosadil Karpíšek navzdory petici občanů. Více informací o soudním procesu na https://www.pirativejprnice.cz/zaloba-karpiska-vuci-pekovi/

Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, pondělí 1.2.2021, 13:28; text žaloby a obrázek "bizár" převzaty z webu pirativejprnice.cz.

__________________________________________________________________________________________

BUS 55: Za jednotlivou jízdenku platíme 10 Kč, za měsíční předplatné 150 Kč, za 12 měsíčních předplatných 1800 Kč. Tolik platí ten, kdo jezdí. Za autobus ovšem prostřednictvím obecní pokladny platí všichni občané, tedy i ti, kteří autobusem nejezdí, a to částkou 1139 Kč za rok. Výdaje na dopravní obslužnost obce se za 10 let zvýšily na 2,5 násobek.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, neděle 10. ledna 2021, 10:11.

__________________________________________________________________________________________

Prezident Zeman říká, že jenom idiot nemění názor. Tak to bude asi pravda. :-)

V únoru 2018 píše projektant starostovi: 

________________________________________________________________________________________

27.dubna 2020 píše projektant zastupiteli:

____________________________________________________________________________________

28.dubna 2020 píše projektant zastupiteli:

Dobrý den,

již se ke mně dostaly informace, že Vejprnice mění názor a že chtějí zrušení přejezdu. Pak by tyto překonané podklady byly v zásadě aktuální. Jen je potřeba jasně stanovit, co bude ulicí Nad dráhou jezdit, ulice Tyršova je komunikace III. třídy (kamiony a bus je docela problém, pak by musel být most hodně široký a nejspíš skončíme u Vás na dvorku). Nebo jestli kamióny z obce vykázat, tento podjezd navrhnout užší, aby to nevytočili (narazí ale nejspíš na odpor PČR), pak by bylo asi potřeba podpořit toto silou senátorského hlasu. Pro bus by bylo nejspíš nejlepší, pokud by jezdil ulicemi Podmostní / Línská, ale nemáme to ještě prověřeno. Uvídíme tedy příští týden na čem se usnesete.

V. Křivánek

______________________________________________________________________________________

CNN ve Vejprnicích: Reportáž o navážení 120 000 tun stavebního odpadu na plochu 3 hektarů do výšky 2m po cyklotrase Vejprnice-Sulkov začíná v čase 22:20. Podstatnou část zavážených pozemků (2,2 hektaru) podnikateli Michálkovi (dříve ODS, nyní Občané Patrioti) prodala obec Vejprnice v roce 2011. Prodej navrhl a prosadil starosta a senátor Karpíšek (ODS). Stavební odpad se začal nelegálně navážet již v roce 2012. Uložení 1 tuny stavebního odpadu 170504 na blízké legální recyklační skládce stojí 599 Kč bez DPH. Uložení 120 000 tun by tak stálo 72 mil.Kč.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, pondělí 25.5.2020, 10:22.

https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/24052020?fbclid=IwAR0-rNNj-3b62jHVmxV-Sk2AwQ0quIvvZd51-FhrBeQPZRjQXfEk8Sxh06o

_________________________________________________________

SLOŽENÍ VOLENÝCH ORGÁNŮ OBCE 2018-2022:

ZASTUPITELSTVO OBCE       RADA OBCE           KONTROLNÍ VÝBOR               FINANČNÍ VÝBOR

BYTOVÁ KOMISE            MAJETKOVÁ KOMISE              STAVEBNÍ KOMISE

___________________________________________________________________________________

AUTOBUS 55: Od září letošního roku začne na linkách 55, N55 a 66 jezdit 6 fungl nových klimatizovaných nízkopodlažních autobusů s wifi a se 2 místy pro kočárky. 2 větší uvezou minimálně 140 lidí, 4 menší 80 lidí. Obec Vejprnice společně s obcí Tlučná tento týden podepsala smlouvu na dobu 10 let se stávajícím dopravcem ČSAD autobusy Plzeň. Obecní pokladnu to bude stát ročně přibližně 5 milionů Kč, tj. o 140% více než před 10 lety. Pro cestující se jízdné prozatím nezvýší.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, pátek 22.5.2020, 6:34.

____________________________________________________________________________________

Vejprnice opět v televizi, tentokrát to není lesní cesta (Karpíšek), ale cyklistická cesta (Michálek). Oba pány pojí dlouholeté přátelství v ODS a na veřejných zakázkách pro obec Vejprnice a Plzeňský kraj. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, úterý 19.5.2020, 21:01.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140519-udalosti-v-regionech/video/768424?fbclid=IwAR2uOK6nWxTA2DpXH1NZxCwahcBdxFQ5dOtUJ1K-ZtBXIBSmxEQo_fxadAk

_____________________________________________________________________________________

OTÁSKOV 3: Bytovky se 76 byty vyrostou na pozemcích o výměře 1,4 hektaru, za normálních okolností by se sem vešlo 12 standardních rodinných domů. Stavební komise ve složení Onačilová (Pravé Vejprnice), Váchal (Pravé Vejprnice), Kacerle Petr (Pro Vejprnice), Krejcar (KSČM), Lexa (Pro Vejprnice), Vecka (TOP 09) na svém zasedání dne 13.5.2020 výstavbu 12 bytových domů odsouhlasila, přestože platný územní plán obce umožňuje výstavbu pouze domů rodinných (rodinný=pro 1 rodinu). Problematické je též dopravní napojení - přímo na silnici III/2031, kde byla nedávno zprovozněna intravilánová brána. Další člen stavební komise Binko se zasedání neúčastnil, s výstavbou bytových domů zásadně nesouhlasí, stejně jako autor tohoto příspěvku.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, člen zastupitelstva obce, pátek 15.5.2020, 7:05.

_____________________________________________________________________________________

ODMĚNY-DARY-DOTACE 2020: Navzdory koronavirové ekonomické recesi, očekávanému propadu příjmů do obecní pokladny a extrémně vysokému obecnímu dluhu. Autor příspěvku a tabulky: Ladislav Vostrý, člen zastupitelstva obce, středa 13.5.2020, 11:06.

______________________________________________________________________________________

ZRUŠENÍ PŘEJEZDU: Zastupitelstvo obce jednomyslně už před dvěma lety rozhodlo, že nesouhlasí se zrušením přejezdu a pověřilo starostu Karpíška, aby v tomto smyslu jednal s projektantem stavby Metroprojekt Praha a.s. a investorem stavby Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ. Projektant upravil dokumentaci tak, aby přejezd byl zachován a opatřen závorami. Starosta Karpíšek nyní tvrdí, že OBEC změnila názor na zrušení přejezdu, projektant práce zastavil. Starosta LŽE, obec názor nezměnila, názor změnil pouze on. Otázkou je proč? Starosta jedná v rozporu s platným usnesením zastupitelstva, zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce, nikoli starosta.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, čtvrtek 7.5.2020, 9:00

______________________________________________________________________________________

Pocta Velkému Učiteli: Pravé Vejprnice si umí vážit svých patronů, z obecní pokladny vydají dar 100 000 Kč členu finančního výboru Jiřímu Kacerlemu, který je ideovým autorem díla a jeho vlastníkem. Sousoší již brzy opustí dvorek a ozdobí privátní hradbu mezi starou školou a kostelem a bude tak konkurovat dílům barokního mistra Lazara Widemanna. Zatímco kostel s ohradní zdí památkově chráněn je, stará škola se svojí ohradní zdí bohužel není.
Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, zastupitel obce, středa 6.5.2020, 6:23.

______________________________________________________________________________________

CYKLOSTEZKA DO SKVRŇAN: Dne 5. prosince 2019 vyhlásila obec Vejprnice otevřené výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky za odhadovaných 25 mil.Kč (30 mil.Kč s DPH), otevírání obálek bude 6. ledna 2020. https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=301966 Z Ministerstva pro místní rozvoj je přislíbena dotace 14,5 mil.Kč a z Plzeňského kraje je přislíbena dotace 6,5 mil.Kč, na obec tak zbývá "pouhých" 9 mil.Kč. V roce 2020 bude (měla by být) vystavěna cyklostezka od vejprnického nádraží k viaduktu "myší díra", správně k ulici Prostřední vedoucí od Brůdku na Novou Hospodu. Trasa je dlouhá 2,3km s asfaltovým povrchem o proměnné šířce 2,0-3,0m, vede mezi železniční tratí a potokem. Pokud se stavba zrealizuje za v prosinci 2019 odhadnutou cenu 30 mil.Kč s DPH, pak se bude patrně jednat o nejdražší cyklostezku v ČR (12,9 mil.Kč za 1 km délky, 4,2 tis.Kč za 1m2 plochy), přitom ještě v březnu 2019 projektant stavby IK Plzeň s.r.o. odhadoval cenu stavby na 14,5 mil.Kč s DPH. Dokončení se předpokládá 10.9.2020, tedy asi měsíc před volbami do krajského zastupitelstva na podzim 2020. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, člen zastupitelstva obce, pátek 6.12.2019, 11:15.

Zadluženost obce letos opět vzroste. Obec si letos pořídila dlouhodobý úvěr na modernizaci 11 učeben základní školy ve výši 9,3 mil.Kč a krátkodobý úvěr ve výši 6,5 mil.Kč. Splátky dlouhodobých úvěrů letos dosáhnou výše 6,7 mil.Kč. Schválené úvěry nebyly k 30.6. čerpány, takže se v grafu dosud neprojevily. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, člen zastupitelstva obce, v pátek 25.10.2019, 11:00.

____________________________________________________________

Zkapacitnění kanalizace Květná ul.: V květnu roku 2017 společnost BP STAVBY CZ s.r.o. dokončila celkovou rekonstrukci ulice Květné, obecní pokladnu to stálo 2 mil.Kč (délka místní komunikace je 120m). Jelikož je kanalizace v této ulici ve vlastnictví Vodárenská a kanalizační a.s. (ředitel Váchal), dalo by se předpokládat, že investiční i údržbové stavební práce objednává a platí vlastník, tedy VaK. U nás ve vsi to tak není, tady zkapacitnění cizí kanalizace zaplatí obec Vejprnice. A co je ještě podivnější - zakázka za 580 tis.Kč byla zadána Radou obce (Karpíšek, Váchal, Sihelská, Doležal, Valenčat) 22. října 2018 společnosti HOKAR spol. s r.o., jejíž oba jednatelé (Pavel Blahník senior a Pavel Blahník junior) byli v té době zařazeni do Obecního úřadu Vejprnice jako vedoucí střediska údržby a služeb (senior) a stavební technik (junior) a byli přímo podřízeni starostovi Karpíškovi. Obyvatelé z ulice Na Hruškách se mohou těšit také na úpravu kanalizace VaK od HOKAR, ale to už to obecní pokladnu bude stát „jen“ 250 tis.Kč. A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom zkapacitnění? Autor textu: Ladislav Vostrý, 18.2.2019, 11:30

ODMĚNY SAMI SOBĚ: Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání 5.11.2018 rozhodli (většinově) o svých odměnách. A nešetřili! Budou maximální a budou se sčítat! Viz tabulka.

 

Senátní duel ČT24 : Stopáž 5:00: Karpíškovy náklady na kampaň 1 milion Kč, z toho 300 tis.Kč od ODS, 700 tis.Kč sám, různí známí, kamarádi a dary. Emmerové náklady na kampaň 400 tis.Kč, z toho 300 tis.Kč od ČSSD, 100 tis.Kč sama. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12472946773-senatni-duel-ct24/218411033550003.

______________________________________________________________________________________________

Zvolení členové zastupitelstva: Filipčík (ANO/ANO), Volevecký (ANO/nestr.), Karpíšek (PV/ODS), Sihelská (PV/nestr.), Váchal (PV/ODS), Kozová (PV/nestr.), Doležal (PV/nestr.), Konvalinková (PV/nestr.), Skopeček (PV/ODS), Jílková (PV/ODS), Sviták (PV/ODS), Čiháková (PV/nestr.), Filip (KSČM/KSČM), Karel (V18/nestr.), Spilka (V18/nestr.), Valenčat (V18/nestr.), Pek (TPN/nestr.), Weiss (TPN/TOP), Vostrý (TPN/TOP). výsledky Český statistický úřad

______________________________________________________________________________________________

Děkuji za každý z 351 hlasů, který jsem od Vás dostal. Díky Vašim hlasům jsem se stal již třetí volební období členem Zastupitelstva obce Vejprnice. Jelikož nepředpokládám, že bych byl přizván k účasti na vedení vejprnické radnice, budu i nadále ostražitě kontrolovat všechny kroky staronové Rady obce. O všem Vás budu informovat i nadále na těchto stránkách.

Ladislav Vostrý, šéfredaktor zpravodajství Vejprnice.eu a člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09

______________________________________________________________________________________________

Volební program volební strany TOP 09, Piráti a Nezávislí naleznete ZDE.

 

ZTRÁTY : Tento týden dostali všichni občané do schránek propagační materiály Pravých Vejprnic: zpravodaj Náves 5/2018 a brožuru Vejprnice. Obě publikace jsou plné informací a hlavně obrázků o úspěších 25-leté vlády party místních politiků kolem Pavla Karpíška, který se na nás z těch obrázků upřímně usmívá. Nutno podotknout, že za  naše peníze. Obě publikace jsou plné zisků pro obec, už se ovšem nedozvíme, zdali byly pro obec i nějaké ztráty. Byly!
Ztráta č.1: 24 bytů U Kovárny
24 bytových jednotek U Kovárny o průměrné podlahové ploše 79m2 postavených obcí před 15 lety se státní podporou 8 milionů bylo prodáno družstvu "Stavební a nájemní družstvo Vejprnice" za 4 miliony, přičemž předsedou družstva je místostarosta Váchal a dalšími družstevníky je 6 zastupitelů obce (Pravé Vejprnice, Pro Vejprnice 2018, KSČM) nebo jejich blízcí příbuzní. Sídlem družstva je obecní radnice, kde družstevníci pořádají členské schůze. Tržní cena těchto 3 bytových domů je hrubým odhadem 24*3 = 72 mil.Kč
. (autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pátek 21.9.2018, 8:15)

 

PODVOD S ÚZEMNÍM PLÁNEM? Plochy lehké výroby byly kýmsi zvětšeny o více než 20 hektarů na úkor zemědělské půdy a lesů bez souhlasu Zastupitelstva obce! Rada obce objednala v lednu 2017 u společnost INGEM vytvoření právního stavu územního plánu po vydání změny č.2 za cenu 56 tis.Kč. V podstatě společnost INGEM měla dát dohromady původní ÚP z roku 2009, změnu ÚP č.1 z roku 2010 a změnu ÚP č.2 z roku 2015 do jedné dokumentace tak, aby bylo všechno v jedné složce a nemuselo se dohledávat ve složkách třech. Tento "právní stav" už sice neprochází odsouhlasením v Zastupitelstvu obce, nemohou tam ovšem být prováděny žádné změny. Bez souhlasu Zastupitelstva se ovšem v "právním stavu" objevila plocha lehké výroby LV-územní rezerva označená na mapce č.1 o rozloze 20 hektarů na úkor zemědělské půdy a rozšíření plochy lehké výroby 11-LV u bioplynové elektrárny označená na mapce č.2 o rozloze 1 hektar na úkor lesního pozemku. To si z nás děláte legraci? (autor příspěvku: Ladislav Vostrý, čtvrtek 13.9.2018, 22:00)

Hořký konec soudního sporu vejprnického starosty.jpg

ŽÁDNÝ UBYTOVNY? Pan úspěšný starosta a učitel v jedné osobě na veřejném zasedání zastupitelstva obce 4.9.2018 tvrdil: „Jsme jedna z mála obcí, která má v územním plánu, že se tady žádný ubytovny nemůžou postavit.“ V širším kontextu vyřčeného měl dozajista na mysli ubytovny pro zahraniční dělníky z obřích průmyslových hal, které v okolí dálnice D5 vyrůstají jak houby po dešti. Platný územní plán jsem si znovu prostudoval, ale nic ohledně nemožnosti výstavby ubytovacího zařízení jsem nenalezl. V plochách SM (smíšené obytné) je možné stavět „stavby pro výrobu a služby malé s omezeným vlivem na okolí“ do 150m2 zastavěné plochy živnostenského provozu, takže třeba takový penzion. V plochách OV (občanská vybavenost) je možné stavět „ubytovací zařízení malého rozsahu“ bez dalších regulačních prvků, takže třeba takový větší penzion, nebo menší hotel, nebo domov pro seniory. Žádný podnikatel nenazve svůj investiční záměr ubytovna pro zahraniční dělníky, postaví to pro seniory a ubytuje zahraniční dělníky. Také mne zaujal argument pana starosty, proč je proti ubytovnám: „Nejsem přeci blázen, já jsem heterosexuál, mám tři děti, jednoho vnuka, jednoho očekávám.“ Tak kde je pravda? (autor Ladislav Vostrý, čtvrtek 6.9.2018, 9:00)

OBECNÍ POLICIE prý může zvýšit bezpečnost v obci a proto ji Rada obce navrhuje zřídit. Bude projednáno na posledním zasedání Zastupitelstva obce v úterý 4.září od 18:00 ve Formance. Úplné podklady pro zasedání Zastupitelstva ZDE. (Autor: Ladislav Vostrý, úterý 28.8.2018 8:45)

FAIR PLAY ??? Starosta Karpíšek počínaje dnem 6.srpna začal obvolávat kandidáty konkurenčních volebních stran, aby se vzdali své kandidatury. /autor příspěvku: Ladislav Vostrý, středa 15.8.2018 13:22/

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v naší obci provozuje jeho většinový vlastník ČEZ Energetické služby, s.r.o., pokud před Vaším domem svítidlo nesvítí vůbec, či svítí přerušovaně (tzv. cykluje, neboť je výbojka stará), obraťte se přímo na provozovatele, neboť přes Obecní úřad se tato informace ztrácí a k provozovateli se nedostane. Rovněž můžete využít mé nabídky nahlášení poruchy mně na tel. 377 826 550, 603 441 825, nebo e-mail vostry@vejprnice.eu. Provozovatel je dle smlouvy s obcí z roku 2002 povinen odstranit závadu v případě jednotlivého svítidla do 3 pracovních dnů, v případě 1 svítidla na silničních průtazích obcí (Plzeňská, Tlučenská, Křimická, Mírová, Tylova, Tyršova) do 2 pracovních dnů, v případě rozsáhlejší poruchy je povinen zahájit práce na odstranění poruchy do 2 pracovních dnů. Poruchu nejenom nahlásím na patřičné místo, ale též dohlédnu na její včasné a technicky správné odstranění. Autor: Ing. Ladislav Vostrý, zastupitel obce a projektant veřejného osvětlení, pátek 13.7.2018, 13:00. POSTAVÍM SE ZA VÁS!

STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE : Tak další 2 obří haly ve vsi nebudou! Přestože Rada obce před 8 dny navrhla další 2 haly schválit, na dnešním zasedání Karpíšek obrátil a sám doporučil haly neschválit. Obrat o 180°! Zřejmě podlehl vlně odporu veřejnosti, která se vzedmula po zveřejnění tohoto záměru na stránkách Vejprnice.eu. Díky, veřejnosti! Byt Nerudova 367/6 se prozatím neprodá, neboť na obec přišly jen 2 nabídky na odkoupení, přičemž ta vyšší byla za 1 235 000 Kč. Byt je i nadále k prodeji, ale obec chce daleko vyšší částku. Opoziční návrh na ponechání si bytu v obecním vlastnictví pro řešení naléhavých bytových potřeb sociálního charakteru neprošel. A ředitelkou školy bude příštích 6 let Mgr. Ludmila Jílková, členka ODS, zastupitelka obce a až dosud zástupkyně ředitelky Čihákové pro první stupeň - tak to opravdu překvapení nebylo! Aby do vsi přišel někdo úplně nový, který by z této vzdělávací instituce udělal přívětivou školu s moderními metodami výuky, se nekoná. Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 7.6.2018, 21:15.

AKUSTIKA FORMANKA : Sál Formanky dostane do konce dubna novou akustiku za 1,1 mil Kč (akustické úpravy+elektroinstalace+stavební úpravy+DPH). Starosta nerad mluví na mikrofon. A není to apríl! Loni v červnu obec pořídila do sálu Formanky novou podlahu z dubových parket, pódium a obložení stěn z dřevotřískových dýhovaných desek za 1,0 mil Kč (viz foto). Nedělá se podlaha až nakonec? Celkem bude na stěny nalepeno 65 jakýchsi desek, každá o ploše 0,8m2. Autor: Ladislav Vostrý, neděle 22.4.2018, 17:30.

​LINKA 66 PŘES KŘIMICE​ : Rada obce uzavřela v červnu 2017 smlouvu se ZPĚTNOU ÚČINNOSTÍ o přepravě cestujících na lince 66 s ČSAD autobusy Plzeň, jelikož linka 66 jezdila od prosince 2016 do června 2017 bez jakékoli smlouvy, a přestože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěž ve finančním objemu 65 mil.Kč bez DPH na linky 55, N55 a 66 definitivně a pravomocně zrušil v prosinci 2016. Roční finanční objem smlouvy, kterou podepsal Karpíšek bez projednání a odsouhlasení v Zastupitelstvu obce, lze odhadnout na 140 tis.Kč i s DPH (3 600 km*38,40 Kč/km). Novou soutěž na provozovatele linek 55, N55 a 66 Rada obce k dnešnímu dni nezahájila. Rozhodnutí ÚOHS, soudů a nová smlouva s ČSAD ZDE. ​Linka 55 jezdí od roku 1997, do března 2012 ji provozovaly Plzeňské městské dopravní podniky, od dubna 2012 jezdí ČSAD, zakázka ji byla zadána z volné ruky, tedy bez soutěže, roční finanční objem linek 55 a N55 činí cca 9 mil.Kč i s DPH, o kompenzace (náklady na provoz po odečtení vybraného jízdného) se rovným dílem dělí obce Vejprnice a Tlučná, v roce 2017 činily kompenzace pro každou obec cca 3 mil.Kč. Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 9.4.2018, 11:00.

 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE 2017​ : Ministerstvo financí včera zveřejnilo informace o hospodaření obce ZDE, karpíškovci předloží účet zastupitelům ke schválení až za 3 měsíce. Zadluženost obce (cizí zdroje obce a školy) se sice účetně o něco snížila z 63 na 50 mil.Kč, jedná se ale pouze o účetní trik: čerpání již 3/4 roku schváleného úvěru 15 mil.Kč na novou školní tělocvičnu a in-line dráhu v parku nebylo sice zahájeno, ale stavba tělocvičny za 28 mil.Kč (16 mil. pokryje dotace od Babiše, zbytek na úvěr) již 3/4 roku probíhá a má být hotova v září tohoto roku. Hranici rozpočtově neodpovědné obce 60% (podíl dlouhodobých úvěrů k příjmům) jsme podlezli s odřenými zády: dosažený výsledek 52% při průměrném příjmu za poslední 4 roky 73 mil.Kč. Sousední obce a města jsou na tom se zadlužeností následovně: Plzeň 31% (příjmy 6 miliard Kč), Tlučná 21% (příjmy 47 mil.Kč), Líně 9% (příjmy 43 mil.Kč), Kozolupy 5% (příjmy 14 mil.Kč), Nýřany 1% (příjmy 161 mil.Kč), Vochov 0% (příjmy 10 mil.Kč). Z uvedených výsledků je patrné, že nejhůře s dluhy jsou na tom obce, ve kterých vládne buď ODS, nebo ČSSD, nebo opozičně-smluvní koalice ODS+ČSSD, naopak nejlépe jsou na tom obce se starosty bez politické příslušnosti. Za 15-milionový úvěr zaplatí obec odhadem 1 mil.Kč (úrok 1,05%, splatnost 10 let), poskytovatel úvěru Česká spořitelna byl vybrán v rozporu s obecními pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zakázka byla totiž zadána z volné ruky, k dnešnímu dni nebyla zveřejněna cena za poskytnutí úvěru na profilu zadavatele ZDE. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pátek 30.3.2018, 8:30, aktualizace 9.4.2018.

​ČIHÁKOVÁ KONČÍ​ : K 31.srpnu letošního roku končí na vlastní žádost ve funkci ředitelky Základní škola a mateřská škola Vejprnice paní Mgr. Petra Čiháková. Obec vyhlásila konkurs. Předsedou konkursní komise se jmenoval Karpíšek. ZŚ je příspěvkovou organizací obce, takže nového ředitele jmenuje na dobu 6 let karpíškovská Rada obce. Příprava na prohrané podzimní komunální volby? Po vsi se šušká, že konkurs je už pouze formalita, neboť o nástupci už je rozhodnuto: Mgr. Ludmila Jílková, zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, členka ODS a předsedkyně Finančního výboru v Zastupitelstvu obce. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, středa 14.3.2018, 16:45.

ZADLUŽENOST OBCE​ : Při včerejším zasedání Zastupitelstva obce tvrdil zastupitel Kopřiva (nezávislý za TOP 09), že obec má dluh 60 mil.Kč, starosta Karpíšek (ODS-Pravé Vejprnice) tvrdil, že Kopřiva lže. Porovnejte si sami údaje z Ministerstva financí ZDE. Dlouhodobé úvěry obce v roce 2016: 43 mil.Kč, cizí zdroje obce+základní školy v roce 2016: 58 mil.Kč. Cizí zdroje jsou laicky řečeno dluhy, tedy dlouhodobé úvěry + všechny ostatní nesplacené závazky obce a školy, např. nezaplacené faktury, kontokorent, směnky a pod., tyto ostatní závazky obce jsou od roku 2010 celkem neměnné a pohybují se kolem 15 mil.Kč, v úředních statistikách o zadluženosti obce se ovšem nezapočítávají, ale obec je musí splatit tak jako tak, u nás ve vsi je to systémem "vytloukat klín klínem". Dlouhodobé úvěry obce v roce 2010 činily 21 mil.Kč, za posledních 6 let hospodaření karpíškovců (z celkových 25 let) se tyto zdvojnásobily. V roce 2016 se obec dostala dle Ministerstva financí do kategorie "rozpočtově neodpovědných samosprávných celků" i bez započítání ostatních nesplacených závazků 15 mil.Kč. Kdo je tady lhář? V nejbližších dnech očekáváme výsledky za rok 2017. V červnu 2017 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo čerpání dalšího dlouhodobého úvěru 15 mil.Kč od České spořitelny. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, středa 14.3.2018, 9:20.

 

ZRUŠENÍ PŘEJEZDU TYRŠOVA-TYLOVA​ : Projektant modernizace železniční trati Metroprojekt navrhuje zrušit jediný přejezd ve vsi, včetně přechodu pro chodce, a nahradit ho rozšířeným podjezdem v Podmostní ulici. Silnice III.třídy na Sulkov v majetku kraje by se tak přeložila kolem Formanky a sámošky paní Krásné. Zastupitelstvo obce takové řešení jednohlasně odmítlo. Otázkou zůstává, koho taková blbost napadla a v čí prospěch by to bylo. Vejprničtí spíše očekávají, že bude stávající přejezd konečně opatřen závorami. Z dopisu projektanta Metroprojekt adresovaný Radě obce lze vydedukovat, že investor (ČR, Ministerstvo dopravy, SŽDC-Stavební správa západ, Ing. Pavel Paidar) chce zachovat stávající úzký a nízký železniční most Podmostní-Línská v původním stavu. Podmostní-Línská je příjezdovou komunikací pro developerské území 104 RD Pod Hájíčkem/U Drůbežárny. Vypadá to, jako kdyby někdo z okruhu developerů Pod Hájíčkem měl velký zájem na rozšíření podjezdu a byl ochoten nabídnout výměnou i zrušení přejezdu a průjezd kamionů kolem Formanky. A pak se té blbosti sám zalekl.​ Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 13.3.2018, 22:30, aktualizováno 14.3., 7:30.

90 750 Kč​ zaplatí obec Vejprnice v roce 2018 soukromé regionální televizi ZAK TV. Stane se tak z rozhodnutí Rady obce Vejprnice pod vedením starosty Karpíška (ODS). Částka půjde patrně na zajištění objektivně-pozitivních informací o obci. Opozici vstup zákázán! Vloni to bylo dražší: 96 800 Kč (vč.DPH). ​Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 6.3.2018, 9:50.

19.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se uskuteční v úterý 13.3.2018 ve Formance od 18 hodin. Kromě jiného bude projednán i výprodej obecních pozemků u drůbežárny: Karel Mottl a jeho manželka jsou většinovými vlastníky pozemků pro výstavbu 104 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem, menšinovými vlastníky pozemků jsou obec Vejprnice a JK-EU Invest s.r.o. Karla Janečka staršího. Obec Vejprnice zastupuje starosta Pavel Karpíšek (Pravé Vejprnice). Pavel Karpíšek a Karel Mottl (Pravé Vejprnice) jsou jedinými společníky realitní společnosti REAL KLIMA s.r.o. Kdopak asi podá "nejvýhodnější" nabídku? Plánovací smlouvu mezi obcí Vejprnice a investory Pod Hájíčkem dojednal a podepsal v prosinci 2013 za obec Pavel Karpíšek, ve smlouvě se investoři zavázali, že výstavba dopravní a technické infrastruktury bude bez finančního podílu obce. ​Dále se bude projednávat: dotace všem spolkům 850 tis.Kč (CHRONOS 170 tis.Kč), oprava hasičské zbrojnice za 1,2 mil.Kč, nákup ojetiny hasičské stříkačky za 3 mil.Kč, přestavba tréninkového fotbalového hřiště ze škváry na umělý povrch za 9 mil.Kč, dar 850 tis.Kč Sokolu na opravu fotbalových šaten. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pondělí 5.3.2018, 15:38. podklady zde

VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY​ : Od 1. března do 30. května nastane výluka mezi Plzeň hl.n. a Vejprnice. Mezi těmito stanicemi bude náhradní autobusová doprava. Po dobu výluky jsou změněny jízdní řády vlaků. Výluka je z důvodu výstavby mimoúrovňového křížení železniční tratě a silnice na Domažlice poblíž skvrňanské sokolovny (pro škodováky: poblíž VII.brány).

IN-LINE DRÁHA V PARKU​ : Oproti původnímu slibu volební strany Pravé Vejprnice nebudou dva ovály pro kolečkové bruslaře v bývalé "cementárně" u nádraží, kterou obec koupila za tímto účelem za 4 mil.Kč od Petra Březiny (APB Plzeň), nýbrž bude pouze jeden a to 200-metrový asfaltový o šířce 3m, který vznikne v měsících květnu a červnu letošního roku v centru obce v tzv. parku, vystavěného za éry socialismu na místě vypuštěného a zavezeného obecního rybníku.​ O zadání veřejné zakázky za 7 mil.Kč pro zhotovitele BP STAVBY CZ rozhodli karpíškovci v tichosti v prvních dnech tohoto roku pod krycím názvem "Parkoviště za obecním úřadem". Aby se na ovál mohli sjíždět bruslaři ze širokého okolí, postaví obec přes 50 vyasfaltovaných parkovacích míst. Co na tom, že tato investiční akce není v Plánu investic na rok 2018, schváleném Zastupitelstvem obce 12.12.2017. Inu, blíží se komunální volby. Smlouva o dílo ZDE ​. Autor: Ladislav Vostrý, středa 31.1.2018, 8:45.

ZEMŘEL PETR OTÁSEK​, bývalý starosta sousední obce Křimice v letech 2006-2014. Zemřel ve čtvrtek 25.ledna ve věku 68 let. V obci Vejprnice je znám především jako zakladatel a investor satelitního městečka "Otáskov" s přibližně 100 rodinnými domy, které je situováno při pravé straně Křimické ulice na příjezdu do obce od Křimic a jehož výstavba započala v roce 2004. Autor: Ladislav Vostrý, sobota 27.1.2018, 9:00.

​DOTACE SPOLKŮM 2018​ : Do konce února mohou všechny vejprnické spolky žádat o dotaci na činnost v tomto roce. Vloni obec rozdělila 11 spolkům 800 tis.Kč. Podmínky a žádost ZDE​Autor: Ladislav Vostrý, pátek 19.1.2018, 16:00.

​ZASTÁVKA BUS 24 WALTROVA​ : Od soboty 16.12.2017 město Plzeň zprovoznilo autobusovou zastávku "Waltrova" na lince 24 Zadní Skvrňany-Bory. Zastávka je na Vejprnické ulici u křižovatky s ulicí Terezie Brzkové ve směru na Vejprnice, autobus 24 zastaví pouze na znamení. Vejprnická linka 55 zde prozatím nestaví, přestože by pro cestující z 55-ky byla vhodnou přestupní stanicí na 24-ku na Borská pole místo 400-metrového pěšího přesunu od zastávky "Internáty/Sportovní gymnázium". Před zprovozněním zastávky "Waltrova" museli přestupující na 24-ku šlapat k zastávce "Macháčkova" 600m. Vhodnou zastávkou by byla i pro nakupující v Albertu, popř. přestupující na tramvaj v zastávce "Karla Steinera". jízdní řád BUS 24 Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 19.12.2017, 15:20.

AUTOBUS 55 JEZDÍ NAČERNO OD DUBNA 2014​ : Rada obce na konci loňského roku rozhodla o podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde se domáhala změny rozhodnutí ÚOHS o zrušení soutěže na provozovatele linky 55. Krajský soud v Brně se rozhodl žalobou nezabývat, neboť obec Vejprnice nezaplatila správní poplatek 3 000 Kč. Nejvyšší správní soud, ke kterému obec Vejprnice podala kasační stížnost, nyní rozhodl, že Krajský soud postupoval správně a z toho vyplývá, že soutěž z roku 2014 na provozovatele linky 55 na dobu 10 let v hodnotě 65 mil.Kč je zrušena rozhodnutím ÚOHS, které nabylo právní moci 19.12.2016, a ČSAD autobusy Plzeň (jediný akcionář Z-Group miliardáře Zemka), tehdejší vítěz soutěže, jezdí tudíž nezákonně. Provoz linky 55, včetně N55 a 66, stojí ročně přibližně 7,5 mil.Kč, přičemž 1/3 zaplatí cestující na jízdném, 1/3 zaplatí obec Vejprnice a 1/3 zaplatí obec Tlučná. Provoz linky 55 byl zadán v dubnu 2012 bez soutěže firmě ČSAD. Zákon o veřejné dopravě umožňuje ve vyjímečných případech, kdy hrozí kolaps veřejné dopravy, provozovat linku bez soutěže maximálně 2 roky, tedy po dobu nezbytně nutnou než proběhne výběrové řízení, které mělo být zahájeno neprodleně po vypovězení smlouvy na začátku roku 2012 společnosti Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), která do té doby linku 55 provozovala. Rada obce ovšem první kroky k zahájení soutěže učinila až v létě 2013, samotnou soutěž vyhlásila v létě 2014 s takovými zadávacími podmínkami, které byly pro ostatní účastníky soutěže (kromě ČSAD) diskriminační, jak na návrh PMDP rozhodl v květnu 2016 ÚOHS. Linka 55 je provozována ČSAD již skoro 6 let, za tu dobu bylo vydáno bez soutěže z veřejných rozpočtů přibližně 6*7,5= 45 mil.Kč. K dnešnímu dni není v úředním věstníku EU TED učiněno obcí Vejprnice žádné oznámení předběžných informací o vyhlášení nové soutěže, takové oznámení musí na TEDu viset alespoň 1 rok, až poté může být vyhlášena samotná soutěž. V únoru 2016 dostala obec Vejprnice od ÚOHS pokutu 25 tis.Kč za nezákonné prodloužení smlouvy s ČSAD v dubnu 2014. rozsudky ZDE Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, neděle 17.12.2017, 19:00.

​ODMĚNY ZASTUPITELŮ OD LEDNA 2018​ : Odměňování zastupitelů se řídí zákonem o obcích (128/2000+novela 99/2017), nařízením vlády (318/2017) a usnesením zastupitelstva obce (1/2014, 31/2015, 148/2017, 205/2017) legislativa ZDE. V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za 3 různé funkce, do tohoto součtu se nezapočítává výkon člena zastupitelstva obce. Zastupitelé se souběhy funkcí s nárokem na součet odměn: Doležal (člen rady+člen kontrolního výboru+člen stavební komise), Spilka (předseda majetkové komise+člen kontrolního výboru), Walter (člen stavební komise+člen bytové komise). K základní odměně starosty Karpíška a místostarostky Sihelské se na návrh Karpíška rozhodnutím zastupitelstva přičítá ošatné 4 000 Kč měsíčně, oddávající neuvolněný zastupitel dostane 1 000 Kč za obřad. Maximální výše odměn pro obec čítající 4 200 obyvatel je stanovena nařízením vlády takto:​                                                        

                                                                           od 1.1.2018           do 31.12.2017    výdaj rozpočtu obce za rok 2018

 • ​starosta uvolněný                                  56 318 Kč              52 145 Kč           905 593 Kč (s ošatným 969 913 Kč)
 • místostarosta uvolněný                        49 560 Kč              43 773 Kč           796 925 Kč (s ošatným 861 245 Kč)
 • místostarosta neuvolněný                    30 412 Kč              28 064 Kč           397 789 Kč
 • člen rady neuvolněný                              6 758 Kč                2 117 Kč            88 395 Kč
 • předseda výboru, komise neuvolněný  3 379 Kč                1 729 Kč            44 197 Kč
 • člen výboru, komise neuvolněný           2 816 Kč                1 530 Kč            36 833 Kč
 • člen zastupitelstva neuvolněný             1 690 Kč                   731 kč             22 105 Kč

​​Zatímco uvolnění zastupitelé mají na maximální odměnu zákonný nárok, o výši odměny neuvolněného zastupitele rozhoduje zastupitelstvo, odměna může být v rozmezí 0 Kč až maximum. Zastupitelstvo již dříve rozhodlo, že to bude maximum a že odměny při souběhu funkcí se budou sčítat.

 Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, čtvrtek 14.12.2017, 8:00, v září tohoto roku byla chybně zahrnuta do souhrnu odměn i základní odměna člena zastupitelstva bez dalších funkcí.            

_______________________________________________________________________            

​STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ :

 • Karpíšek a Sihelská si včera navrhli a zároveň i odsouhlasili příspěvek na ošatné ve výši 4 000 Kč MĚSÍČNĚ a proplácení diet v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech (svatba, pohřeb, vítání občánků), přijaté usnesení ZDE; návrh opozičníka Filipčíka (ANO 2011) na snížení počtu zastupitelů z 19 na 15 neprošel, zastupitelé tak příští rok na odměnách (a ošatném) vyberou z obecní pokladny 3 mil.Kč, v roce 2013 s 15-členným zastupitelstvem byla tato položka rozpočtu 1,4 mil.Kč.
 • Kdosi přerušil zbrusu novým oplocením historickou cestu z Vejprnic do Tlučné přes les Draganec, v územním plánu obce je sice parcela č.1155/5 vedena jako plocha dopravy, vlastníkem ale není obec, nýbrž pánové Brůna M. a Brůna J. z Vejprnic, dle územního plánu je oplocená plocha (kromě té cesty, bezpečnostního pásma plynovodů a ochranného pásma lesa) územím pro bydlení čisté.
 • Projektanti modernizace železniční trati na Domažlice vymysleli řešení problémového přejezdu poněkud netradičně: automobilová doprava z návsi k motorestu bude svedena pod trať, podjezd ale nebude mezi Tylovou a Tyršovou tam, kde je dnes problémový přejezd, ale bude mezi Podmostní, Nad Dráhou a Tyršovou, zatímco obyvatelé z Tylovy ulice a Karpíškova důchoďáku Baculus si od aut oddechnou, obyvatelé z Podmostní, Úzké a Nad Dráhou se už asi nenadechnou.
 • Autor: Ladislav Vostrý, středa 13.12.2017, 8:00.

​20 RD SUCHÝ DŮL​ : Stavební úřad Nýřany vydal územní rozhodnutí na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro 20 rodinných domů mezi hřbitovem a popravištěm. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Za den doručení veřejnou vyhláškou se považuje 15.den po jeho vyvěšení na úřední desce MÚ Nýřany. Den vyvěšení: 11.12.2017, den doručení veřejnou vyhláškou: 26.12.2017, poslední den pro podání odvolání proti rozhodnutí doručenému veřejnou vyhláškou: 10.1.2018. Rozhodnutí je možné si přečíst ZDE. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pondělí 11.12.2017, 14:30.

​AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUS+VLAK​ od neděle 10.12.2017 ZDE ke stažení.

MZDY A ODMĚNY VE VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ​ : V roce 2016 bylo 5 zaměstnancům a 7 členům správní rady vyplaceno 5,6 mil.Kč. Z toho činila měsíční superhrubá mzda ředitele Váchala 109 tis.Kč, ostatní 4 zaměstnanci pobírali měsíčně v průměru 72 tis.Kč (jedním ze zaměstnanců je Liška, místostarosta Tlučné, a Váchalová, manželka Váchala). Každý ze členů správní rady si přišel měsíčně na 10 tis.Kč. ​Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, středa 29.11.2017, 7:20 (zdroj informací: Výpis z obchodního rejstříku).

​CENA VODNÉHO A STOČNÉHO​ pro rok 2018 : 105,96 Kč/m3. V roce 2017 jsme platili 102,30 Kč/m3, v roce 2010, kdy nastoupil do funkce ředitele Vodárenská a kanalizační Váchal, jsme platili 67,11 Kč/m3. Řada lidí přijde do kontaktu jen s provozovatelem vodárenské infrastruktury, v našem případě Vodárna Plzeň a.s., a tak se mylně domnívá, že určuje i výši ceny vody. Je to častý omyl. Cenu vody schvaluje VŽDY vlastník infrastruktury, v našem případě většinový vlastník Vodárenská a kanalizační a.s., jehož představitelé jsou Karpíšek (ODS) s Váchalem (ODS), kteří jsou zároveň i představitelé obce Vejprnice. Představitelé města Plzeň schválili pro rok 2018 cenu stejnou jako byla v roce 2017, tedy 86,14 Kč/m3. Úpravna vody je pro Plzeň i Vejprnice stejná, tedy na Homolce, zatímco čistění odpadních vod pro Plzeň je na Jateční u Berounky, tedy v nejnižší nadmořské výšce města Plzně, Vejprnice mají od roku 1997 čističku proti proudu Vejprnického potoka v Tlučné. archiv cen vodné-stočné ​Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 28.11.2017, 14:00.

​ČERNÁ SKLÁDKA NA MOKŘINÁCH​ : Nekonečný příběh o navážení bordelu na louku u Sulkovského potoka započatý rokem 2011 prodejem obecních pozemků podnikateli a politikovi Michálkovi (INGEM, dříve ODS, dnes Občané patrioti) má další kapitolu, tentokrát Krajský úřad vyhověl 21.11.2017 odvolání Michálka proti rozhodnutí Stavebního úřadu Nýřany o nepovolení "terénních úprav" a vrátil tento příběh na začátek, totiž k novému projednání. Dle Krajského úřadu chyboval jak Stavební úřad, tak Michálek zastoupený INGEM. Rozhodnutí už má 24 stran, komu se to chce číst, tak prosím ZDE. Bordel se začal navážet v roce 2012. Stavební úřad v roce 2014 nařídil odstranění nepovolených terénních úprav, vzápětí Michálek požádal o dodatečné povolení terénních úprav. V roce 2015 udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu 950 tis.Kč společnosti STAVMONTA za "provedení terénních úprav 20 000 tunami odpadu bez povolení", STAVMONTA pokutu zaplatila, neznámý objednatel "terénních úprav" zůstal nepostižen. Michálek disponuje velice vstřícnými stanovisky obce Vejprnice, zastoupené starostou Karpíškem (ODS). Ve vedení Plzeňského kraje jsou zástupci jak Občanů patriotů (Čížek), tak ODS (Trylčová-radní pro životní prostředí a partnerka Karpíška, Baxa, Krejsová). ​Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pondělí 27.11.2017, 13:40.

​CENTRÁLNÍ REGISTR OZNÁMENÍ​ : Od 1.září letošního roku je platná novela zákona o střetu zájmů, veřejní funkcionáři musí do tohoto registru podávat svá oznámení o majetku a příjmech, registr je volně přístupný na https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari​, do kolonky "organizace" vepište "obec Vejprnice", pak se otevře okno se všemi členy Rady obce Vejprnice (Pavel Karpíšek, Petr Váchal, Věra Sihelská, Miroslav Doležal, Jiří Valenčat). Listinná oznámení o majetku a příjmech vejprnických funkcionářů za roky 2012-2016 jsou (mají být) archivována a k nahlédnutí veřejnosti jsou (mají být) na Obecním úřadu. Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 31.10.2017. 6:00, aktualizováno 23.11.

_____________________________________________________________________________

STŘET ZÁJMŮ PŘI PRODEJI BYTOVEK U KOVÁRNY​ : Karpíšek, Váchal, Sihelská, Doležal a Valenčat jsou veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů, neboť jsou všichni členy Rady obce Vejprnice. Tři veřejní funkcionáři (Váchal, Sihelská a Valenčat) patrně porušili zákon č.159/2006 Sb, o střetu zájmů, §3, odst.1, tím, že hlasovali při zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 24.10.2017 pro prodej obecních bytových domů č.p. 728, 729 a 730 výrazně pod cenou obvyklou bez řádného zdůvodnění ve prospěch svůj (Váchal), popř. osob blízkých (Sihelská, Valenčat), a zároveň v neprospěch obce Vejprnice. V případě, že by se tito tři veřejní funkcionáři zdrželi hlasování, prodej domů by nebyl schválen. Hlasovali i proti přesunutí projednání prodeje na příští zasedání Zastupitelstva po dodání úplných písemných podkladů. Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, §3, odst.1: „Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.“ Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, pátek 27.10.2017, 11:45.

_____________________________________________________________________________________

​STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ :

 • Prodej 24 luxusních bytů U Kovárny za 4 miliony Kč (160 tis.Kč na 1 byt) odsouhlasen 12 zastupiteli z tábora karpíškovců, z toho 7 nahlásilo střet zájmů. Zatímco opozice požadovala předložit k rozhodnutí podklady (smlouvy, vyúčtování, odhadní cenu) a nebyl vyslyšen ani její požadavek na odložení rozhodnutí do předložení podkladů, tábor karpíškovců žádné podklady nepotřeboval. Od počátku investičního záměru z roku 2002 obec fungovala jako fiktivní příjemce státní dotace 10 mil.Kč pro nájemní bydlení (400 tis.Kč na 1 byt​) a jako fiktivní pořizovatel hypotečního úvěru 10 mil.Kč, ve skutečnosti šly tyto peníze vyvoleným nájemníkům/družstevníkům pro pořízení luxusního vlastnického bydlení za hubičku. Nájemníci/družstevníci zaplatili obci v roce 2002 jako zálohu na odkoupení všech bytů 10 mil.Kč (odhad, Karpíšek nepředložil podklady), výstavba všech 3 bytových domů tak stála 30 milionů Kč (odhad, Karpíšek nepředložil podklady), k nákladům na pořízení bytů je nutné přičíst i náklady na pořízení úvěru (úroky) 5 mil.Kč (odhad, Karpíšek nepředložil podklady). Zatímco za 15 let privátní vlastník bytu o ploše 80m2 na stejném místě vybral na nájemném přibližně 1 mil.Kč, obec v těchto bytech nevybírala nájemné téměř žádné (1 Kč ročně), obec totiž místo nájemného vybírala splátky hypotečního úvěru. 15-letý proces odklánění veřejných prostředků do rukou těch, "kteří pro obec něco udělali", tak byl v říjnu 2017 završen zdvižením ruky 12 zastupitelů: Karpíšek, Váchal, Sihelská, Valenčat, Doležal, Hofmeisterová, Čiháková, Kozová, Jílková, Karel, Konvalinková, Spilka. Tržní cenu 1 bytu U Kovárny o průměrné ploše 80m2 lze odhadnout na 2,5 milionu Kč.
 • Prodej 2 podkrovních bytů v hornickém sídlišti po 640 tis.Kč příbuzným nájemníků odsouhlasen rovněž, podklady rovněž žádné, rozhodnutí je v rozporu s usnesením zastupitelstva z června letošního roku, neboť tehdy zastupitelé rozhodli o prodeji pouze nájemníkům, nikoli příbuzným, nabídka na odkoupení obou bytů pisatelem tohoto článku po 890 tis.Kč byla vzata pouze na vědomí, jiná nabídka prý nepřišla. ​Tržní cenu 1 podkrovního bytu o ploše 50m2 lze odhadnout na 1,3 milionu Kč.
 • Na začátku letošního roku měla obec 88 nájemních bytů, nyní už pouze 44: Tylova 95 (pošta)-8 bytů, Tylova 770 (vedle pošty)-8 bytů, Podmostní 141 (vedle Formanky)-11 bytů, Podmostní 125 (vedle Formanky)-1 byt, Plzeňská 711 (pečovatelák)-15 bytů, Zahradní 456-1 byt.
 • Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, úterý 24.10.2017, 20:15.

 

 

 

VÝPRODEJ OBECNÍCH BYTOVEK U KOVÁRNY​ : No comment. Stavební a nájemní družstvo Vejprnice má 24 členů, předsedou družstva je Ing. Petr Váchal, který je zároveň místostarostou obce (ODS) a nájemníkem v obecní bytovce U Kovárny 728, pověřeným členem družstva je Petr Sušánek, náhradník do zastupitelstva (ODS). Dalšími zakládajícími členy družstva z dubna 2002 jsou: Daniela Kozová-Čiháková, členka zastupitelstva a kontrolního výboru zastupitelstva (Pravé Vejprnice), Pavel Diviš, Petr Haišman, Stanislav Hájek, Olga Hofmeisterová, Kateřina Chorvátová, Kateřina Kalinová, Marie Kastnerová, Michal Kubát, Ing. Jitka Löffelmannová, Jakub Lukeš, Mgr. Markéta Mašková, Aleš Petr, Miloslav Říha, Ondřej Sihelský, PaedDr. Petr Štainigl, Dagmar Štychová, Petr Tengler, Lenka Valenčatová, Radek Vočadlo, Jiří Zahradník, Michal Zemánek.​ ​Autor příspěvku: Ladislav Vostrý, čtvrtek 5.10.2017, 11:45. VÍCE ZDE

104 RD POD HÁJÍČKEM - ​ZMĚNA VLASTNÍKA POZEMKŮ​ : Manželé Karel a Gabriela Mottlovi převzali od skupiny developerů kolem Jana Marka pozemky pro výstavbu 59 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem (z toho 4 parcely jsou ve spoluvlastnictví s obcí Vejprnice). Z celkových 104 parcel jich dosud vlastnili 8, nyní se počet jejich parcel zvýšil na 67. Společnost JK - EU Invest s.r.o. Karla Janečka (otec miliardáře a bojovníka proti korupci Karla Janečka) vlastní 31 parcel a obec Vejprnice 10 parcel (z toho 4 parcely jsou ve spoluvlastnictví s Mottlovými). Všechny developery zastupuje, projektovou dokumentaci a změny územního plánu vypracovala společnost INGEM a.s. Jana Michálka. Územní rozhodnutí pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro 104 rodinných domů Pod Hájíčkem nabylo právní moci v září 2016. Změna ůzemního plánu obce umožňující přeměnu polí na stavební parcely nabylo právní moci v říjnu 2010. Developeři usilovali o územní rozhodnutí v této lokalitě od listopadu 2010, plánovací smlouvy za obec uzavíral starosta Pavel Karpíšek. Lokalita Pod Hájíčkem má několik problematických vad: čistička odpadních vod v Tlučné nemá dostatečnou kapacitu pro všechny megalomanské investiční záměry v obci, z toho důvodu Zastupitelstvo obce v prosinci 2015 změnilo územní plán obce a od té doby mohou všichni stavebníci zřizovat "na přechodnou dobu" jímky na vyvážení, čili žumpy; 12 stavebních parcel je zasaženo bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu, které je široké 40m na každou stranu od plynového potrubí o průměru 700mm (územní plán obce popírá existenci bezpečnostního pásma); zhruba polovina stavebních parcel je na poddolovaném území (důlní štoly ze Sulkova); nemilý je i zápach od sousední drůbežárny ČESKÁ VEJCE FARMS (holding AGROFERT) a hluk od dálnice D5 vzdálené 1 km. Kvůli výstavbě lokality Pod Hájíčkem se přetrasoval regionální biokoridor RK2015, ale pouze v územním plánu obce, s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚRPK) je v rozporu, a ani návrh Aktualizace č.2 ZÚRPK z května 2017 s přetrasováním biokoridoru nepočítá. Vejprničtí podnikatelé Karel Mottl a Pavel Karpíšek spoluvlastní od října 2016 společnost REAL KLIMA s.r.o. ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 14.9.2017, 20:45, aktualizováno 17.9., 18:45

 

ZPACKANÝ PŘECHOD KŘIMICKÁ-JIRÁSKOVA​ : V loňském roce stavební společnost DYBS Plzeň s.r.o. vystavěla přechod pro chodce přes Křimickou ulici z ulice Jiráskovy do J.Husníka. DYBS zvítězil ve výběrovém řízení s cenou 659 tis.Kč. Nyní se však ukázalo, že přechod je postavený špatně a nemůže být zkolaudován. Dělící/ochranný ostrůvek byl postaven se šířkou 1,9m, dle ČSN 736110 je minimální šířka ostrůvku 2,5m kvůli ochraně chodce s dětským kočárkem. Musí se předělat, spíš postavit znovu. Karpíškovci (rozuměj Rada obce pod vedením Karpíška) tedy neváhali a s DYBSem uzavřeli dodatek ke smlouvě na dalších 675 tis.Kč, přestože DYBS drží záruku 60 měsíců. Navýšení ceny o 102% !!! Kde se stala chyba? Špatný projekt? Špatná realizace? Špatná činnost TDI? Kdo to zaplatí? OBEC ??? Stavba byla realizována dle projektové dokumentace vypracované Ing. Věrou Šťastnou ze společností INGEM a.s. (jediný akcionář Michálek). Ing. Věra Šťastná je v obci známa jako autorka projektové dokumentace "Lesní cesta" směřující k posedu pana starosty a "Terénní úpravy" černé skládky Na Mokřinách na pozemcích Michálka (Občané patrioti, dříve ODS). Stavební povolení vydala Pavla Froňková z MÚ Nýřany Odbor dopravy 29.8.2014 pod č.j. OD-Fro/15314/2014-R. Obec při stavebním řízení zastupuje Ing. Petr Janoušek (ODS) ze společnosti INGEM, této činnosti se říká inženýring. Technický dozor investora, tzv. TDI, vykonával Miroslav Hajšman ze Štěnovic (IČ 62629212) za 54 tis.Kč. Dodatek č.2 ke smlouvě s DYBSem za obec uzavřel Mgr. Ing. Pavel Karpíšek (ODS) dne 27.6.2017.  Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 31.8.2017, 12:45, aktualizováno 1.9.2017, 6:00. VÍCE ZDE

​VEJPFEST PODZIM 2017​ : Karpíškovské vedení obce (ODS) převzalo počínaje letošním jarem od neziskovky CHRONOS Vejprnice (ODS) pořádání rockového festivalu. Na zorganizování akce si karpíškovci objednali za 200 tis.Kč z rozpočtu obce společnost Agentura 4PRO s.r.o. (IČ 02615436). Neziskovce CHRONOS poskytli karpíškovci dotaci z obecního rozpočtu na činnost v letošním roce 160 tis.Kč. Oproti jarnímu VEJPFESTu je vstupné nižší o 50%, tedy za 100 Kč. Nekup to! Agentura 4PRO pořádala pro obec již jarní VEJPFEST (200 tis.Kč), loňské slavnostní otevření nástavby školy (180 tis.Kč) i letošní Dětský den (??? tis.Kč). ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 31.8.2017, 10:30.

​ČERNÁ SKLÁDKA NA MOKŘINÁCH​ : Do hry vstupuje krajská radní Trylčová (ODS, Karpíškova partnerka). Michálek (Občané patrioti, majitel zaneřáděného pozemku) se proti rozhodnutí stavebního úřadu Nýřany nepovolit černou skládku jako terénní úpravy odvolal ke Krajskému úřadu, odboru regionálního rozvoje. Ten odvolací řízení přerušil a vyžádal si stanovisko Krajského úřadu, odboru životního prostředí. Odbor životního prostředí spadá do kompetence radní Trylčové. Budu s napětím očekávat, jaké stanovisko krajský OŽP vydá. Pokud Krajský úřad potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu, zahájí stavební úřad řízení o odstranění černé skládky 26 000 tun odpadů. více zde Autor: Ladislav Vostrý, středa 23.8.2017, 12:30.

____________________________________________________________________________________________

​Na fotografii zanedbané tréninkové hřiště SK Slavia se škvárovým povrchem v Tyršově ulici naproti prodejně vajec: 

​STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ : Slušní lidé (rozuměj karpíškovci), tentokrát v poměru 10:6, odsouhlasili obecní investici do nového fotbalového hřiště s umělým povrchem za 13 mega, 60% z uznatelných výdajů prý zaplatí dotace z Ministerstva školství (až dosud zde rozděloval dotace nechvalně známý Pelta z Jablonce). Nepotřebovali k tomu žádné bližší informace, např. studii ve variantách, projektovou dokumentaci, výkaz výměr s rozpočtem, oni prostě předkladateli návrhu bafuňáři Karpíškovi (ODS) věří. Účast opozičních zastupitelů v komisích pro veřejné zakázky by nebyla přínosná, pravil finanční manager Doležal (ODS), neboť v komisi je prý zapotřebí hlasovat PRO a ne se zdržovat hlasování, či dokonce hlasovat PROTI. Diskuze o problému je zcela zbytečná, neboť jen Pavlík s Mirkem ví, co je pro obec prospěšné. Karpíšek hodlá zahrnout DPH do uznatelných výdajů, v tom případě by finanční spoluúčast obce byla 5,1 mil.Kč, ale obec by v tom případě hřiště neužívala, ale pronajímala SK Slavia. Až dosud měla SK Slavia obecní fotbalový areál v tzv. výpůjčce. Pokud DPH nebude uznatelným výdajem, spoluůčast obce bude 6,5 mil.Kč. Investiční záměr neprojednal Finanční výbor, ani Stavební komise, ani Majetková komise. Slušní lidé z fotbalového klubu před hlasováním nenahlásili střet zájmů, např. Valenčat (Za rozvoj obce Vejprnice), místopředseda Výkonného výboru SK Slavia, či Karpíšek, útočník B mužstva v I.B třídě. Obec má průměrný příjem za poslední 4 roky 70 mil.Kč a dluh 59 mil.Kč k 31.3.2017. Pokud obec dotaci nezíská, stavět se nebude, pravil Karpíšek. Fotbalové hřiště pro mezinárodní utkání (hlavní plocha a bezpečnostní plocha) musí mít minimální rozměr 108 x 68m (7 344 m2). ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 8.8.2017, 7:00.

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ : Zdá se, že Pelta a spol. posílají nějaké ty fotbalové dotace i k nám do vsi - místní SK Slavia (v sezoně 2016/2017 obsadila 11. místo v Krajském přeboru) zatoužila po umělém povrchu na tréninkovém hřišti naproti drůbežárně, až dosud s povrchem škvárovým. Bude to prý stát 13 milionů, půlku pošle Pelta (rozuměj Ministerstvo školství), půlku zaplatí obec. Ptáte se z čeho? Z dalšího úvěru? Z prodeje obecních bytů? Obec má k 31.3.2017 dlouhodobé závazky 47 mil.Kč, krátkodobé závazky 12 mil.Kč. V červnu obec zaťala další sekeru 15 mil.Kč, prý na školní tělocvičnu. Ani tato investiční akce není v Plánu investic 2017 schváleném Zastupitelstvem obce na konci loňského roku. Karpíšek, bafuňář od Berbra (rozuměj Plzeňský krajský fotbalový svaz), svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce pouze k tomuto bodu a to na pondělí 7.srpna od 18:00, tentokrát do zasedačky na Obecním úřadu. ​Autor: Ladislav Vostrý, pátek 28.7.2017, 11:45. více zde

KARPÍŠKOVY CIHELNY A RADEK LOUKOTA​ : Na Cihelnách je problém. Na majetek Radka Loukoty, jednoho ze dvou společníků TRADING UNIVERSAL s.r.o., společnosti doposud známé jako jediného investora dopravní a technické infrastruktury satelitního městečka Cihelny se 118 rodinnými domy, byla podána kýmsi žaloba a jeho majetek je nyní na návrh soudu Katastrálním úřadem zablokován. Nejvýznamnějšími vlastníky stavebních parcel v satelitním městečku Cihelny je Radek Loukota, RADEK - TECHNOLOGIE s.r.o. (jediný společník Radek Loukota), Pavel Karpíšek, Dalibor Zítek, STYLE PD s.r.o. (společníci Pavel Karpíšek a Dalibor Zítek). Výstavba dopravní a technické infrastruktury započala v lednu 2013 na základě certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem. V roce 2012 sice Stavební úřad Nýřany vydal územní rozhodnutí, v roce 2016 ale stejný úřad územní řízení zastavil po předchozím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který vyhověl kasační stížnosti jednoho ze sousedů satelitního městečka. Plánovací smlouvy pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury mezi obcí a Radkem Loukotou a TRADING UNIVERSAL dojednal a podepsal za obec v roce 2011 starosta obce Pavel Karpíšek po předchozím odsouhlasení pouze v Radě obce (Karpíšek, Váchal, Doležal, Valenčat, J.Kraus). Plánovací smlouvy neschválilo Zastupitelstvo obce, tudíž jsou neplatné. Příspěvek na infrastrukturu 20 tis.kč na jeden rodinný dům pro developery byl karpíškovským vedením obce zaveden v roce 2012, tudíž investor Cihelen nepřispěl 2,4 mil.Kč do obecní pokladny tak, jako třeba investor Pod Hájíčkem (104 RD - 2,1 mil.Kč). Autor: Ladislav Vostrý, úterý 18.7.2017, 23:30.

​KARPÍŠEK POSLANCEM PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY?​ : 20. a 21. října se uskuteční souboj o 11 křesel v Poslanecké sněmovně, která jsou rezervována pro Plzeňský kraj. Do souboje se zapojí i vejprničtí občané, prozatím je znám starosta obce Karpíšek na 4.místě kandidátky ODS a člen Zastupitelstva obce Filipčík na kandidátce ANO 2011. Až dosud má plzeňská sekce ve sněmovně toto složení: ČSSD-3 poslanci za zisk 21,7% ve volbách v roce 2013, ANO-3 poslanci/18,5%, KSČM-2 poslanci/15,8%, TOP 09-2 poslanci/11,3% a ODS-1 poslanec/10,6%. Na jedno poslanecké křeslo je třeba získat přibližně 7% hlasů voličů v celém kraji, lze očekávat dle průzkumů volebních preferencí, že zatímco reprezentace ANO si polepší, ČSSD si pohorší a ostatní zůstanou zhruba nastejno, takže pravděpodobnost vstupu Karpíška do Poslanecké sněmovny je bohudík mizivá, jediný poslanecký mandát pro ODS získal před 4 lety Pospíšil ze sousední Valchy. Dva mandáty za TOP 09 mají křimický Lobkowicz a plzeňský Ženíšek. ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 11.7.2017, 10:45.

PRODEJ 20 OBECNÍCH BYTŮ​ : 17.5. letošního roku projednala Rada obce dopis od Společenství vlastníků jednotek Vejprnice 362. V dopisu oznamuje tento spolek vlastníkovi 2 bytových jednotek v domě č.p.362, tedy obci, že má na svých bytových jednotkách závady, tak ať si je kouká před prodejem odstranit. Jak Rada obce s touto pobídkou naloží, není autorovi tohoto textu známo, neb je to informace tajná. Není nezajímavé, že jedním z nájemníků s předkupním právem na obecní byt za lukrativní cenu v domě č.p.362 je zastupitelka Jílková (ODS). Prodejní cena obecního bytu je již pevně stanovena Zastupitelstvem obce na 640 tis.Kč, přestože cena v místě a čase obvyklá je dvojnásobná, peníze investované do bytů těsně před prodejem by tudíž byly dalším cenovým zvýhodněním kupujícího na úkor všech vejprnických daňových poplatníků. Zároveň zde musím konstatovat, že obec má aktuálně i dlouhodobě nedostatek bytů pro mladé, sociálně potřebné a důchodce, to byl také důvod, proč obec s pomocí státní dotace před 20 lety těchto 20 nájemních bytů postavila. ​Autor: Ladislav Vostrý, pátek, 30.6.2017, 13:00.

​ČERNÁ SKLÁDKA NA MOKŘINÁCH​ : Stavební úřad v Nýřanech po dlouhých 3 letech dochází k názoru, že černou skládku v bývalé obecní pískovně u dálnice nelze dodatečně povolit jako terénní úpravy. Pokud toto řízení bude definitivně zamítnuto, neznamená to ovšem automaticky, že současný vlastník pozemku Michálek (INGEM-OBČANÉ PATRIOTI) je povinnen 12 870 m3 odpadu (cca 26 000 tun, což je cca 2 000 plně naložených nákladních vozů Tatra 815) odvézt na místo k tomu určené. Poté snad bude pokračovat řízení o odstranění terénních úprav, které bylo zahájeno na podnět České inspekce životního prostředí v červenci 2014 a přerušeno v srpnu 2014. V souvislosti s touto černou skládkou udělila ČIŽP v roce 2015 pokutu 950 tis.Kč firmě STAVMONTA spol. s r.o. za "provedení terénních úprav odpady bez povolení". ​Stanovisko obce Vejprnice k dodatečnému povolení terénních úprav: ... žádný problém, akorát nám opravte rozježděné cyklotrasy, termín opravy cest - po nabytí právní moci povolení terénních úprav ... takže nikdy. Celkově mělo být na plochu 3 hektarů navezeno 58 000 m3 odpadu. VÍCE ZDE Autor: Ladislav Vostrý, pátek 23.6.2017, 9:30.

NEZÁJEM O VEŘEJNOU ZAKÁZKU?​ : Ač obec vyhlásila 21.dubna soutěž na svém Profilu zadavatele pro neomezený počet zájemců o zakázku na novou školní tělocvičnu a opravu jídelny za odhadovanou cenu 46 mil.Kč (i s DPH), do soutěže se přihlásily pouze 2 stavební společnosti, a to karpíškovským vedením obce oblíbené PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ PSV PLUS s.r.o. a SMP CZ, a.s., která soutěž vyhrála s cenou 27 mil.Kč. Informace o soutěži ale nebyla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, tam se objevila až po podepsání smlouvy s vítězem soutěže 12.června. Letošní prázdninová úprava školní jídelny bude stát 3 mil.Kč, o příštích prázdninách se zbourá tělocvična stará a postaví nová za 24 mil.Kč. Babiš (tedy Ministerstvo financí) pošle do obce ze státní kasy 15 mil.Kč, obec z úvěru od České spořitelny doplatí 12 mil.Kč. Budu s napětím očekávat, zdali to hoši z vejprnické radnice zase "dorovnají" na původně odhadovanou cenu tak, jako v případě nástavby školních pavilonů realizované SMP CZ v roce 2016 (odhad ceny 45 mil.Kč, vysoutěžená cena 31 mil.Kč, konečná cena 42 mil.Kč). "Dorovnání" ceny by umožnilo obci maximální čerpání Babišem v březnu přislíbených dotací, tedy 26 mil.Kč.Soutěž organizovala společnost MAZEPPA s.r.o., dotace administruje společnost DOMOZA projekt s.r.o., projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost I.N.P. spol. s r.o., v komisích zasedli: Valenčat (Rada obce), Blahník (Obecní úřad), Šmíd (I.N.P.) a Cvikl (MAZEPPA). Autor: Ladislav Vostrý, úterý 20.6.2017, 8:30.

 

​VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PO ROCE 2017​ : Radní Doležal (ODS) seznámil (prý 31.5.) členy Kontrolního výboru Zastupitelstva s nabídkou ČEZu na prodloužení končící 15-leté smlouvy na provozování veřejného osvětlení, k návrhu se bohužel nemohu vyjádřit, neboť je to materiál pro nečleny Kontrolního výboru tajný a ČEZ vyhrožuje sankcemi za její zveřejnění, nicméně jsem se doslechl, že nabídka vlastně nabídkou ani není, ale pokusem o rekapitulaci stávajících služeb, rekapitulace je přitom nepřehledná a neprofesionální, přetrvává zásadní problém: obec prý až dosud platila ČEZu leasingové splátky za jednu lampu* a rok 1 700 Kč (bez DPH) po neznámý počet let (žeby nafurt?), přičemž nemá zaručeno, že ji ČEZ po umoření své investice lampu prodá, a pokud by se náhodou ČEZ rozhodl prodat, tak není jasné za kolik, nejasný je i počet lamp, na který se vztahují leasingové splátky, prozatím to vypadá, že leasing platíme i za lampy buď ve vlastnictví obce, nebo za ty, jejichž investiční náklady byly umořeny leasingovými splátkami před mnoha lety. Za spotřebu elektrické energie jsme až dosud prý platili 800 Kč (bez DPH) za lampu a rok, za provoz prý 900 Kč (bez DPH) za lampu a rok, tedy za cenu srovnatelnou s tou, kterou město Plzeň bude platit novému provozovateli osvětlení Plzeňským městským dopravním podnikům, kvalitu osvětlení si každý může porovnat sám, třeba při večerní procházce od vejprnické radnice při silnici na Tlučnou. Suma sumárum: v roce 2016 obec zaplatila ČEZu za leasing**, energii a provoz 453 lamp 2 024 862 Kč (vč.DPH), v roce 2002 obec zaplatila ČEZu (ZČE) za leasing, energii a provoz 250 lamp 372 800 Kč (vč.DPH). ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 15.6.2017, 11:30.

* správně má být "světelné místo" = osvětlovací stožár + elektrická výzbroj stožáru + jedno nebo více svítidel, světelným místem je i samostatný výložník na cizím betonovém sloupu, cizí zední konzole nebo cizím střešníku s jedním nebo více svítidly

** Pan starosta Karpíšek této službě říká "odpisy majetku ČEZu". Příklad: ČEZ investoval do 10 lamp v prosinci 2015 300 tis.Kč, 4 původní lampy byly demontovány, jelikož do konce smlouvy zbývají 2 roky, od roku 2016 se navýší roční cena za provozování VO o leasing/odpisy (300:2=150 tis.Kč), o energii (6x0,8=4,8 tis.Kč) a o provoz (6x0,9=5,4 tis. Kč). Pokud by se stejná investice udála o 2 roky dříve, byl by roční leasing/odpisy sice poloviční (300:4=75 tis. Kč), ale po dvojnásobně dlouhou dobu. K 31.12.2017 má tedy ČEZ, dle Karpíškova tvrzení ze dne 8.3.2017, veškeré investice do svého majetku umořeny a může obci všechny své lampy odprodat za 1 Kč. MŮŽE! UDĚLÁ TO?

STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ : Obec zaťala další 15-milionovou sekeru ke stávající 43-milionové, Finanční výbor Zastupitelstva to sice neodsouhlasil, neproběhla soutěž na poskytovatele úvěru dle funglnových obecních pravidel, ale starosta ujistil opozičníka Filipčíka (ANO), že je vše OK, neboť obec je a bude rozpočtově odpovědná v souladu s funglnovým zákonem o rozpočtové odpovědnosti, letošní splátky úvěru budou totiž 6 mil.Kč a na konci roku tak dluh bude "jenom" 52 mil.Kč. Ke splátkám úvěru poslouží prodej 20 podkrovních bytů 2+kk/52m2, za každý z nich obec vyinkasuje 640 tis.Kč, ale za 9 z nich už dostala vysoké zálohy, takže příjem z prodeje bytů by měl být 7 mil.Kč, ale pozor: z této částky musíme odečíst ještě 100 tis.Kč na každý byt, neboť jako již tradičně obec novým vlastníkům později opraví privátní střechy za 2 mil.Kč, neboť za těch 20 let se nějak opotřebovaly. Jedním z vlastníků podkrovních bytů se včera stala i zastupitelka Jílková (ODS), která sice nahlásila střet zájmů, ale prodej bytu sama sobě si odhlasovala. Křimická CORTUSA podnikatele Zapoměla postaví na křižovatce Línská-Kaštanová (parcela 452/14, 453/2) další řadovky typu "Otáskův čtyřdům" s 8 bytovými jednotkami. Na bývalém obecním "paloučku" v ulici Josefa Žižky naproti hřbitovu (parcely 137/8 a 137/9 o výměře 1.567m2 pronajaté obcí v roce 2000 jako zahrádka a prodané obcí nájemníkovi v roce 2001 za 78 tis.Kč) se konečně bude stavět dlouho očekávaný rodinný dům. Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 15.6.2017, 7:30.

​ZÁZRAČNÉ NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ OBCE​ : Účetní obecního úřadu, odpovědná za účetnictví a rozpočet obce Vejprnice, je asi kouzelnice. Zatímco Ministerstvo financí České republiky od dubna letošního roku informuje veřejnost o tom, že obec Vejprnice má konsolidované příjmy za rok 2016 82 mil. Kč, v závěrečném účtu za rok 2016 se objevuje v kolonce příjmy 124 mil.Kč. V roce 2016 bylo 42 mil. Kč převedeno údajně na jakýsi fiktivní fond a vzápětí těch samých 42 mil.Kč bylo převedeno zpět, ale už jako příjem obce. A to jako PROČ? Kontrolní otázka: Když polovinu svojí měsíční mzdy vyberu z bankomatu a vzápětí tyto peníze vložím zpět na svůj účet, zvýší se mi měsíční mzda o 50%? ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 8.6.2017, 9:00.

NOVÁ OBECNÍ SMĚRNICE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UŽ NEPLATÍ​ : Rada obce vybrala bez soutěže poskytovatele úvěru 15 mil.Kč a to společnost Česká spořitelna. Cena úvěru se dá odhadnout na 1 mil.Kč za 10 let (úroky se platí ročně). Směrnici pro zadávání veřejných zakázek schválilo Zastupitelstvo obce před 4 měsíci (usnesení č.149/2017). Tato veřejná zakázka spadá do kategorie III. (služby od 350 tis. do 2 mil.). Zadavatel v takovém případě musí vyzvat alespoň 3 uchazeče a Rada obce stanovit alespoň 3-člennou komisi. Nic takového se nestalo. ​Autor: Ladislav Vostrý, středa 7.6.2017, 8:00.

​15. zasedání Zastupitelstva:​ Jelikož zadluženost obce přesahuje 60% rozpočtových příjmů, neměla by obec získat další 21,5-milionový úvěr na rekonstrukci školní tělocvičny, kuchyně a jídelny a místních komunikací. Karpíškovci to chtějí vyřešit tak, jak se dalo očekávat: rozprodejem obecního majetku pod tržní cenou. Dalším cenným majetkem k výprodeji je po veřejném osvětlení a vodohospodářské infrastruktuře 20 obecních podkrovních bytů 2+kk v hornickém sídlišti (č.p.359-368), každý o ploše cca 52m2, jehož tržní cena je 1,3 mil.Kč. V roce 2010 je obec nabízela k prodeji nájemníkům za 640 tis.Kč s tím, že při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zájemce o koupi zaplatil zálohu 630 tis.Kč a zbylých 10 tis.Kč by měl zaplatit při převodu majetku v roce letošním, neboť letos padla 20-letá plomba na prodej, neboť obec získala od státu v roce 1997 dotaci na každou půdní vestavbu 320 tis.Kč. Na tehdejší nabídku reagovalo 9 nájemníků z 20. Takže nyní je ještě volných 11 bytů. Mezi kupujícími je i zastupitelka obce Ludmila Jílková (ODS), předsedkyně finančního výboru, zástupkyně ředitelky ZŠ, členka dozorčí rady Chronos Vejprnice a členka oblastní rady ODS Plzeň-sever. Předkupní právo za cenu 640 tis.Kč mají i nadále současní nájemníci, neboť usnesení Zastupitelstva obce č.176 z roku 2010 je i nadále platné. ​Nájemné v obecních bytech je stanoveno Radou obce (usnesení č.43/2012) od ledna 2014 na 35 Kč/m2, tržní nájemné v obci je trojnásobné, tedy 105 Kč/m2. Úplné podklady pro zasedání ZDE. Autor: Ladislav Vostrý, úterý 30.5.2017, 17:00, aktualizováno 7.6.2017 8:00.

KOUPAČKA NA FRANCÁKUod letoška přísně zakázána! Ona tam vlastně ani nikdy povolena nebyla, neb je tam nebezpečno a vlastník si to nepřeje. Obecně uznávané pravidlo ovšem zní: co není zákonem zakázáno, je povoleno. Vlastník, stavební společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. z Dobřan, by měl celou bývalou pískovnu o rozloze cca 20 hektarů zrekultivovat, čili česky obnovit těžbou poškozenou krajinu, zavazuje ho totiž k tomu nejen platný územní plán obce, ale i ustanovení horního zákona. To ale zřejmě v nejbližší době nehrozí. V nejbližší době hrozí nezvaným návštěvníkům blíže nespecifikované sankce od nového aktivního nájemce P.M.P. Fishing s.r.o. z Vejprnic. Tato zisková společnost opatřila Francák nejen půvabnými cedulemi, ale především uklidila po nezvaných návštěvnících a přichystala zázemí pro vyvolené rybáře, kteří zde budou provozovat fishing, čili česky rybolov. Paradoxně na místě, kde je sice lov ryb zakázán, ale ne přísně. Ach jo! Takže koupačka také jenom pro vyvolené? Dle sdělení zástupce Fishingu vybuduje tento za své peníze pro veřejnost kolem Francáku naučnou stezku. Díky, takže asi další cedule - doufám, že budou alespoň v přírodním stylu! Výsledkem té skutečné rekultivace by měla být buď obnova původního lesního porostu, nebo vybudování rekreačního zázemí pro veřejnost, jak se prozatím neúspěšně v obecním zastupitelstvu snaží prosadit zástupci TOP 09. Ve vsi 25 let vládnoucí uskupení pod křídly ODS má zřejmě jiné priority: vyčerpat dotace na veřejně prospěšné statky a vzápětí tyto zprivatizovat? Pokud byste nevěděli, kde Francák je, tak tady. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 26.5.2017, 6:45.

​____________________________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST OBCE​ Ministerstvo financí potvrzuje: obec Vejprnice je ROZPOČTOVĚ NEODPOVĚDNÁ !!! Podíl dluhu k průměru příjmů činí 61%, dluh celkem 43 mil.Kč. Jak jsou na tom sousední obce: Vochov 0%/bez dluhu, Nýřany 2%/3 mil.Kč, Líně 10%/5 mil.Kč, Tlučná 27%/12 mil.Kč, Plzeň 36%/2 miliardy Kčvíce zde ​Autor: Ladislav Vostrý, neděle 21.5.2017, 15:30.

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Definice příjmů: řádek 4200 části IV. výkazu FIN 2-12 M

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POČET OBYVATEL V OBCI​ k prvnímu dni letošního roku je 4 191, což je o 58 více než před rokem. V roce 1991 žilo v obci 2 383 obyvatel, počet obyvatel v obci se tedy za 26 let zvýšil o 76%. V Plzeňském kraji ke stejnému datu žije 577 638 obyvatel, v okresu Plzeň-sever 78 008 a v městě Plzni 170 548. Vejprnice jsou největší vesnicí v okresu Plzeň-sever a zároveň i v Plzeňském kraji. Pořadí v okresu Plzeň-sever: 1. město Nýřany má 6 981 obyvatel, 2. město Třemošná 4 946, 3. město Horní Bříza 4 251, 4. obec Vejprnice 4 191, 5. město Kralovice 3 504, 6. obec Tlučná 3 244. (zdroj: Český statistický úřad)

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU​ : Ode dneška od 7:30 je možné na Obecním úřadu nahlížet do nových digitálních katastrálních map. Pokud vlastníci nepodají námitku do 24.5., nabude navržený stav právní moci dne 26.5., nahlížet je možné i dálkově ZDE.

​Obětí obnovy katastrálního operátu se stala i poslední ze 4 vejprnických výklenkových kapliček, které dal postavit hrabě František Václav z Vrtby v letech 1713-1714. Zmizela totiž z katastru NEMOVITOSTÍ. Doufejme, že jen administrativně, neboť se jedná o NEMOVITOU kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem 100533. Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 24.4.2017, 7:45.

ODKLONĚNÍ VODOHODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V MAJETKU OBCE​ : V roce 2010 vlastnila obec 8 110 metrů kanalizačního potrubí tehdy odborníkem z Vodárny Plzeň oceněného na 60 mil.Kč a 2 844 metrů vodovodního potrubí oceněného na 6 mil.Kč. Metr potrubí kanalizačního tak tehdy stál 7 400 Kč a metr vodovodního potrubí stál 2 100 Kč. Nyní po 7 letech, kdy soudruzi z ODS chtějí veřejný majetek zprivatizovat, říkají, že kanalizačních trubek obec vlastní o 2 706 metrů méně a vodovodních o 171 metrů méně. V cenách roku 2010 to dělá 20 mil.Kč. Kam jste to odklonili? Do VaKu? V minulých letech se karpíškovci snažili tento celý majetek darovat VaKu za 1 Kč, jejich snaha byla díky úsilí pana Václava Krause zmařena. Oprávnění k prodeji majetku obce má pouze zastupitelstvo obce, pro platnost usnesení musí hlasovat alespoň 10 zastupitelů z celkových 19 (Karpíškova parta má aktuálně 12 poslušných členů), není ovšem vyloučeno, že by se zastupitelé hlasující pro odklonění nemohli dostat do rozporu s trestním zákoníkem kvůli poškození obce, jejíž majetek mají k jejímu prospěchu spravovat. Dokumenty o ocenění majetku z roku 2010 a návrh na privatizaci z roku 2012 a 2017 ZDE. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 14.4.2017, 11:45.

​ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST OBCE​ : Zákon č.23/2017 Sb. §17 odst.1: Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je platný od ledna letošního roku a byl uveden do právního systému ČR kvůli rozpočtové neodpovědnosti některých správců veřejného majetku. Mezi těmito správci se od letošního ledna ocitli i karpíškovci, kteří obecní majetek spravují již 25 let. Obec dosáhla za roky 2013-2016 průměrného ročního příjmu 70,4 mil.Kč, 60% z této částky je 42,2 mil.Kč. Znamená to tedy, že zadluženost obce nesmí v letošním roce přesáhnout hranici 42,2 mil.Kč. Ovšem obec má ke dni 31.12.2016 dluh 42,9 mil.Kč (účetní závěrka 2016, číslo položky D.II.1-Dlouhodobé úvěry). Z výše uvedeného vyplývá, že obec se dostala do situace, kdy si nemůže již pořizovat další úvěry, třeba na školní tělocvičnu a jídelnu, či vodovody a kanalizace, či pozemní komunikace a veřejné osvětlení. Díky, soudruzi z ODS! ​Autor: Ladislav Vostrý, čtvrtek 13.4.2017, 8:50.

STRUČNÝ REPORT ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA​ : Karpíškovci se s investorem obří haly GREEN SQUARE prozatím na ničem nedohodli, starosta Karpíšek zapřel zastupiteli Weissovi dodání písemných námitek k výstavbě haly, rozhodování je odloženo na příště; zatímco ředitel VaKu Váchal se ke střetu zájmů při tunelování obecní vodohospodářské infrastruktury přiznal, Karpíšek o svém členství ve správní radě VaKu neřekl ani slovo, nic to ale nemění na faktu, že oba hlasovali pro záměr poslat majetek obce do VaKu, stejně jako ostatní členové Karpíškovy party (Doležal, Valenčat, Sihelská, Čiháková, Kozová, Jílková, Karel, Konvalinková a Spilka); obec bude mít novou školní tělocvičnu na místě té staré a zmodernizovanou kuchyň a jídelnu, to vše za 46 mil.Kč (vč.DPH), 26 mil.Kč pošle do obce Babiš (Ministerstvo financí), 20 mil.Kč (30%+DPH) doplatí obec - ptáte se z čeho? - samozřejmě, že z cizího, tedy z úvěru - investice se připravuje bez ohledu na to, že v listopadu přijatý rozpočet obce a plán investic ZDE s takovým výdajem nepočítá - cizí zdroje (dluh obce a školy) k 31.12.2016 činí 58 mil.Kč, průměrné roční příjmy obce za posledních 5 let činí 65 mil.Kč; soudruzi z ODS si poslali "malou domů" 160 tis.Kč (vloni si poslali 225 tis.Kč) přes svůj CHRONOS na jarní a podzimní bigbeatovou tancovačku VEJPFEST - to zas bude v álejích nablito! ​Stav hospodaření karpíškovců s obecním majetkem k 31.12.2016 ZDE​. Autor: Ladislav Vostrý, úterý 11.4.2017, 22:00.

14.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE bude v úterý 11.4. od 17:00 ve Formance. podklady pro zasedání ZDE

​MONTOVNY VE VEJPRNICÍCH JSOU VÍTÁNY​ : Zatímco litičtí občané protestují proti halám s transparenty na náměstí, karpíškovci za občany vejprnické neveřejně vyjednali "velice výhodné" podmínky. O smlouvě na výstavbu haly GREEN SQUARE (investor CONTERA MANAGEMENT) o ploše 2 fotbalových hřišť  a výšce 14m se 300 zaměstnanci občané ale nic nevědí, smlouva je totiž neviditelná jako ta jitrnice z pohádky Obušku, z pytle ven! Hala GREEN SQUARE bude nalepena na "ochranný val se zelení" široký 20m, který má oddělovat hlučný 3-směnný provoz od klidného bydlení v lokalitě vymezené ulicemi Sokolská-Smrková-Jedlová-Tyršova. Sousední 2 haly BUSINESS PARK blíže k ulici Tyršova bude oddělovat stejný "ochranný val se zelení" od fotbalového hřiště SK Slavia. Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 3.4.2017, 16:10. více zde

​VÝPRODEJ OBECNÍHO MAJETKU - SLEVA 40 MILIONŮ​ : Karpíškovci, kteří dočasně (25 let) ovládají majetek obce Vejprnice, se rozhodli, že zbaví obec dalšího zásadního majetku: po veřejném osvětlení přišla na řadu vodohospodářská infrastruktura (kanály a vodovody). V roce 2010 byl tento majetek oceněn na 65 milionů, teď už má prý cenu jen 25. A komu že se má prodat výměnou za bezcenné akcie? Společnosti Vodárenská a kanalizační a.s., ve které vlastní obec Vejprnice 4,32% akcií a která je dočasně ovládaná také karpíškovci. Společnost VaK si na odměnách vyplatí ročně 5 milionů, ředitelem (a tedy jedním z 5 zaměstnanců) je předseda správní rady Váchal (ODS), dalším zaměstnancem je Váchalova manželka, členem správní rady je Karpíšek (ODS). Obec tak definitivně ztratí možnost ovlivnit cenu vodného a stočného, která už nyní převyšuje celostátní průměr o 20%. A co fotbalové hřiště, školu a lesy? Ty byste nechtěli? Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 3.4.2017, 13:25. více zde

​PODVOD S PŘÍSPĚVKY OBCE NA PRIVÁTNÍ STŘECHY?​ Předseda Společenství vlastníků Dukelská 373, Vejprnice, IČ 05620830, popřel dnes dopoledne v 9:53 hod., že by podával žádost obci Vejprnice o poskytnutí příspěvku na opravu střechy na bytovce 373 ve výši 180 tis.Kč. Jelikož Společenství navenek zastupují (např. podepisují žádost o dar, či provedení opravy) společně a nerozdílně dva lidé, předseda výboru Společenstva a jeden člen výboru Společenstva, není možné, aby Žádost (pokud vůbec existuje) byla legální. Rada obce, následně Finanční výbor a nakonec Zastupitelstvo obce rozhodlo 21.2. o poskytnutí daru Společenství. Správnost usnesení 1.3. potvrdilo celkem 5 zastupitelů: Karpíšek, Váchal, Sihelská, Jílková a Filip. Bytový dům má celkem 6 bytových jednotek, přičemž 2 byty v podkroví vznikly v roce 1997. Žádost o dar v roce 2017 popřeli i další dva spoluvlastníci střechy z celkových deseti. Tady něco smrdí! ​Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 6.3.2017, 11:53. více zde

VEŘEJNÁ KONTROLA​, aneb transparentnost, aneb nahlížení pod pokličku, se ve vsi nekoná a konat nebude, karpíškovci totiž smetli pod stůl PETICI občanů, kterou zorganizoval občan Pek (nedávno vyhozený karpíškovci z Kontrolního výboru kvůli přílišné činorodosti). Petenti po zastupitelích požadovali, aby změnili JEDNACÍ ŘÁD v tom smyslu, aby záznam o hlasování zastupitelů byl jmenovitý, nikoli jako suma hlasů PRO, či PROTI. Tak se tedy nedozvíme, jak třeba hlasoval na posledním zastupitelstvu zastupitel Doležal (ODS) o navýšení své odměny o 4 tis.Kč brutto, či na předposledním zastupitelstvu zastupitel Karpíšek (ODS) o navýšení své odměny o 22 tis.Kč brutto. Dalším významným krokem proti veřejné kontrole hospodaření obce je nová obecní SMÉRNICE pro zadávání veřejných zakázek "malého" rozsahu, tedy stavebních prací do 6 mil.Kč a služeb do 2 mil.Kč. Informační zákonná povinnost existuje pouze u zakázek nad 500 tis.Kč, záleží jen na zastupitelích, zdali se budou zveřejňovat údaje i o zakázkách pod 500 tis.Kč. Například v Plzni s rozpočtem 6 miliard se zveřejňují již několik let základní údaje (nejedná se o princip nezveřejněná smlouva nad 50 tis.Kč = neplatná smlouva, to je záležitost platná v obcích nad 10 tis. obyvatel od července 2016 tzv. registr smluv) o všech zakázkách nad 50 tis.Kč na Zakázky 50, ve Vejprnicích s rozpočtem 60 milionů se zveřejňují údaje o zakázkách až nad 500 tis.Kč na Profil zadavatele. Přidělování zakázek "malého" rozsahu bylo a bude i nadále plně v režii Karpíška a jeho party, výhradně bez účasti opozice, či široké veřejnosti. ​Autor: Ladislav Vostrý, pátek 24.2.2017, 6:20.

​ODMĚNY ZASTUPITELŮ​ : Zatímco před třemi roky zastupitelé rozhodli o svých odměnách, že budou sice maximální, ale nebudou se sčítat, pokud má někdo víc funkcí, včerejší rozhodnutí zastupitelů vše změnilo. Zastupitelé si totiž sčítáním odměn za jednotlivé funkce zvýšili souhrn odměny až o 3 tisíce Kč čistého měsíčně (nejvíce Doležal-ODS, ten má hned 4 funkce: člen Zastupitelstva obce, člen Rady obce, člen Kontrolního výboru a člen Stavební komise), obecní pokladnu to bude stát každý rok o dalších 220 tis.Kč více. Od posledního zasedání zastupitelstva v listopadu loňského roku se tak výdaje na odměny zastupitelů navýšily již POTŘETÍ  a to z 1,7 mil.Kč na 2,5 mil.Kč, tedy skoro o 50%. 1.navýšení bylo pro Karpíška +430 tis.Kč, vláda ČR navýšila stropy odměn zastupitelů o 4%, to délá +90 tis.Kč, no a včera +220 tis.Kč. Kdo umí, ten umí! Chudák obecní pokladna! V zákonné pravomoci zastupitelstva obce je rozhodovat o výši odměn svých neuvolněných zastupitelů, odměny mohou být od nuly (zastupitel vykonává svou funkci bez nároku na odměnu) až po maximum stanovený vládou ČR. ​více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 21.2.2017, 21:00, aktualizace středa 22.2.2017, 7:15.

​ZASTUPITELSTVO OBCE​ zasedá veřejně v úterý 21. února ve Formance od 17:00. ​ČEZ, nejdražší provozovatel veřejného osvětlení v ČR, navrhuje prodloužit smlouvu s obcí. VaK, nejdražší správce vodárenské infrastruktury v ČR, navrhuje převzetí obecních vodovodů a kanalizací. Karpíšek změnil názor na halu GREEN SQUARE a navrhuje uzavřít "výhodnou" plánovací smlouvu.Obec, zastoupená Radou obce, se soudí s antimonopolním úřadem o legálnost 65-milionové soutěže na linku 55, N55 a 66, Babiš daruje obci 170 tis.Kč na chodník u drůbežárny, extrémně zadlužená obec daruje 380 tis.Kč na novou střechu dalších privátních bytovek  (Pionýrská 364 a Dukelská 373), extrémně zadlužená obec daruje vybavení moštárny zahrádkářům (lis a drtič za 204 tis.Kč a zahrádkáři Kersku darují co?), extrémně zadlužená obec daruje vybavení kuchyně do hospody Formanka (sporák a konvektomat za 224 tis.Kč), zastupitelé projednají petici občana Peka ohledně zvýšení transparentnosti svého zasedání, záruku na o loňské povodni nefunkční protipovodňové opatření za 3,3 mil.Kč vejprnický zhotovitel TBO s.r.o., IČ 27979504, neuznal. Přijďte, bude zase legrace! více zde ​Autor: Ladislav Vostrý, úterý 7.2.2017, poslední aktualizace sobiota 18.2.2017, 12:15.

NAVÝŠENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ​ : Dle novely nařízení vlády č.37/2003 Sb., která byla vládou schválena 28.11., si všichni zastupitelé v ČR přilepší od Nového roku o 4%. Měsíční brutto odměny vejprnických zastupitelů budou následující: Karpíšek 52 tis.Kč, Sihelská 44 tis.Kč, Váchal 28 tis.Kč, člen rady 2 117 Kč, předseda výboru, nebo komise 1 729 Kč, člen výboru, nebo komise 1 530 Kč, člen zastupitelstva bez funkce 731 Kč. Vláda sice schválila navýšení odměn, ale peníze na ně neposlala, navýšení jde tedy na vrub obecního rozpočtu. Odměny všech zastupitelů, včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění, přijdou obecní rozpočet v roce 2017 na 2,2 mil. Kč, což je o 512 tis.Kč více než letos, přičemž navýšení odměny Karpíška činí 460 tis.Kč. více zde  Autor: Ladislav Vostrý, pátek 9.12.2016, 18:20.

​MODERNIZACE TRATI PLZEŇ-DOMAŽLICE​ : Státní správa (SŽDC) připravuje modernizaci železniční trati č.180, která prochází naší obcí. Z jedenácti variant studie proveditelnosti byla vybrána varianta "4e", která počítá se zachováním jedné koleje na Tlučnou ve stávající stopě a s výstavbou další koleje v nové trase mimo obec mezi Novou Hospodou a Zbůchem. Obě koleje budou elektrifikovány. Nová trasa železnice se odklání od stávající trasy u Myší díry pod Novou Hospodou, cyklostezku Studentská-Nová Hospoda protne na konci pole před vjezdem do lesa, silnici Tyršova-Sulkov protne asi 200 metrů před benzínkou a poté pokračuje podél silnice I/26 na Domažlice. Nová trasa je součástí platného územního plánu obce. Podél stávající koleje obcí budou vztyčeny stožáry pro nadzemní trolejové vedení, ve kterém poteče střídavý elektrický proud o napětí 25 tisíc voltů. Patrně budou vystavěny i protihlukové stěny a vyměněn starý most v Podmostní ulici za nový. Změny se dočká i vejprnické nádraží: z pěti kolejí zbudou tři a ze čtyřech nástupišť dvě, místo zrušených kolejí a nástupišť bude podchod. Již zahájená projektová příprava by měla být dokončena v roce 2018, stavět by se mělo začít v roce 2019 a dokončeno by mělo být v roce 2022. Modernizace je rozdělena na čtyři stavby, přičemž Vejprnic se týkají dvě: 1.stavba Plzeň-Stod (nová kolej přes les) za 3,0 miliardy Kč a 2.stavba Plzeň-Nýřany-Chotěšov (modernizace přes obec) za 1,4 miliardy Kč. více zde Autor: Ladislav Vostrý, středa 7.12.2016, 10:15.

KDE JE VE VEJPRNICÍCH NÁVES?​ : Zatímco za Rakouska-Uherska byla odpověď na tuto otázku celkem jasná, neboť ves byla nevelká a na návsi bylo vše důležité, tedy kostel, fara, panský dvůr, kovárna, škola, hospoda U Čečilů a rybník. Návsí procházela hlavní silnice mezi Křimicemi a Tlučnou, návsí protékal potok, tehdy pojmenovaný jako Luční. S koncem monarchie a později s nástupem komunismu, nastaly v centru obce změny. Fara pozbyla pravomocí, byla vystavěna radnice, rybník byl zasypán a na jeho místě vznikl park se sochou ženy se džbánem, panský dvůr byl socialistickými zemědělci vybydlen, zbourán a místo něho postavili karpíškovci bytovky, hospoda U Čečilů také nevydržela socialistickou péči a byla zbořena. Severní část návsi kolem kostela byla pojmenována Staročeskou návsí, ve střední části návsi kolem bývalého rybníka vznikly dvě ulice Mírová a U Rybníka, a za potokem na jižní části návsi vznikla ulice Na Návsi. V ulici Na Návsi je hospoda Formanka, točna autobusu a tzv. králíkárna. Budova pošty s pekárnou a bývalý liďák už je v ulici Tylova. Tak nevím. Máme návsi dvě, nebo jenom jednu? Jednoznačné odpovědi se mi nedostalo ani od místních patriotů. Jasno nevneslo ani nové pojmenování autobusové zastávky v ulici Na Návsi, ta se od příštího týdne přejmenuje z "Vejprnice, konečná" na "Vejprnice, Náves". Zastávka na Staročeské návsi se i nadále bude jmenovat "Vejprnice". A na hospodě Formanka je cedule "Podmostní". Tak opravdu nevím. ​Autor: náplava Ladislav Vostrý, pátek 2.12.2016, 10:00.

CENA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ​ : Zatímco ve Vejprnicích zaplatí letos jeden obyvatel (prostřednictvím obecního rozpočtu) za celoroční svícení na ulicích 605 Kč, v sousední Tlučné zaplatí 247 Kč a v sousední Plzni 398 Kč. V roce 2010 se v obcích Vejprnice i Tlučná platilo za osvětlení přibližně stejně: 430 a 380 Kč na jednoho obyvatele. Osvětlení ve Vejprnicích provozuje od roku 2002 dodnes společnost ČEZ Energetické služby, od roku 2002 jde cena ve Vejprnicích z původních cca 160 Kč na jednoho obyvatele strmě nahoru. V Tlučné byl ČEZ do roku 2010, od té doby jde cena v Tlučné strmě dolů. Ve Vejprnicích je veřejné osvětlení 2,5-krát dražší než v Tlučné a 1,5-krát dražší než v Plzni; je také tolikrát kvalitnější? Autor: Ladislav Vostrý, středa 1.12.2016, 8:25 (data čerpány z portálu MF ČR http://monitor.statnipokladna.cz) .

HLASOVACÍ MAŠINERIE​ : Karpíškovi věrní a oddaní hlasují PRO, aniž by se seznámili s obsahem dokumentu, který schvalují. Po loňském prosincovém prohlasování Změny č.2 územního plánu obce více zde, kterou nikdo neviděl jako tu jitrnici z pohádky Obušku, z pytle ven!, prohlasovali karpíškovci letos v listopadu i plánovací smlouvy, které si nikdo neprostudoval, jak potvrdil na zasedání zastupitelstva předkladatel, tedy starosta Karpíšek (usnesení zastupitelstva č.134/2016). V balíku dodatečně schválených, dle Ministerstva vnitra absolutně neplatných, plánovacích smluv jsou definovány závazky developerů a obce v lokalitách: Pod Hájíčkem-104 RD (Marek a spol.), Suchý důl nad hřbitovem-20 RD (Fliegl-Hašek), lakovna Jantar-novostavba provozní budovy (Marek a spol.), Květná-bytový dům se 4 byty (Cortusa), Ječná-bytový dům se 4 byty a řadové RD (Cortusa). podklady pro zasedání zastupitelstva Autor: Ladislav Vostrý, sobota 26.11.2016, 12:25.  

STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK​ : Starosta Karpíšek si na včerejším zasedání Zastupitelstva obce sám navrhl zvýšit svoji měsíční odměnu o 21 tis.Kč a sám si ji také odsouhlasil společně se zastupiteli z Pravých Vejprnic. V roce 2010 si obec vystačila se dvěma zastupiteli/manažery: starosta Váchal na plný úvazek a místostarosta Karpíšek na půl úvazku. Ode dneška máme starostu Karpíška na plný úvazek, prvního místostarostu Váchala na půl úvazku a místostarostku Sihelskou na plný úvazek. Jejich měsíční brutto odměny jsou následující: Karpíšek 50 tis.Kč, Váchal 27 tis.Kč, Sihelská 42 tis.Kč. Z obecního rozpočtu (nikoli státního, či krajského) tak v roce 2017 zaplatíme těmto třem profesionálním obecním politikům včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 1,84 mil.Kč. V roce 2010 stáli dva profesionální obecní politici 1,07 mil.Kč. Vejprnickou specialitou je, že tito tři politici/manažeři nemají rozdělené kompetence - asi dělají všichni do všeho! K 30.9. letošního roku činí cizí zdroje (dluh obce a školy) 66 mil.Kč. Splátky úvěrů by v letošním roce měly činit 4,7 mil.Kč, příští rok 6,4 mil.Kč, další rok 7,0 mil.Kč a v roce 2019 (to už bude nové zastupitelstvo) 5,7 mil.Kč. Na konci roku 2010, tedy kdy přebíral funkci starosty Karpíšek (ODS) od Váchala (ODS), činil obecní dluh 38 mil.Kč. Autor: Ladislav Vostrý, středa 23.11.2016, 6:55.

​"OTÁSKOVA FINTA"​ : Karpíškovské vedení radnice zkouší stejnou fintu jako v Otáskově v roce 2005 (ulice Skupova, U Křížku, Dlouhá, Žitná), tedy nakoupit od developerů v developerském území ornou půdu pod budoucími komunikacemi a přenést tak vybudování pozemních komunikací z developera na obec. Částka, kterou vynaložila obec na vystavění komunikací v Otáskově, činí 6,5 milionu, k tomu přidali na příspěvcích místní obyvatelé dalších 1,5 milionu. Tentokrát se jedná o developerské území Pod Hájíčkem a jeho rozšíření ze stávajících 104 rodinných domů o další várku směrem k lesu Draganec. Rozšíření směrem na západ je sice v souladu s platným územním plánem obce, ale vybudování ulic musí být k tíži developerů, stejně jako vybudování veškeré technické infrastruktury. "Otáskova finta" je tentokrát skryta pod potřebným a chválihodným záměrem prodloužit ulici Kaštanovou do ulice K Draganci. Vše mají v rukou zastupitelé, ti rozhodnou, zdali nakoupit, či ne. Problematické pozemky jsou navíc bezcenné, neboť  jsou v bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu, šířka tohoto pásma je v tomto místě přibližně 90 metrů. Mé doporučení: parcely GP 1139/146 od J.Krause a 1139/147 od Z.Václava nekupovat. Autor Ladislav Vostrý, sobota 19.11.2016, 18:40.

MAJETKOVÁ KOMISE​ se postavila minulé pondělí proti rozhodnutí Karpíškovy Rady obce, aby se obecní pozemky směnily s developery lokality 104 RD Pod Hájíčkem. Důvod: nevýhodnost pro obec, neboť nabízené pozemky jsou znehodnoceny bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu. PRO nesměnu hlasovali: Mestlová (ANO), Matoušek (Za obec krásnější), Kopřiva (TOP 09), Ekstein (KDU-ČSL), Procházka (Vejprnice 2014), Spilka (Vejprnice 2014). Jako host zasedání byl přítomen starosta Karpíšek, sedmý člen komise Pleska (KSČM) byl nepřítomen a omluven. ​Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 14.11.2016, 11:35.

ZVŮLE RADY OBCE POTVRZENA​ : Ministerstvo vnitra DŮRAZNĚ upozorňuje obec Vejprnice na nezákonnosti při uzavírání plánovacích smluv s developery. Plánovací smlouvy jsou dle Ministerstva absolutně neplatné. Ministerstvo vyzvalo obec k neprodlené nápravě. Rada obce hodlá projednat některé neplatné smlouvy na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce, jako podklad k projednání však zastupitelům nové smlouvy nedodalo. V minulosti byly uzavírány smlouvy s investory satelitních městeček pouze po projednání v Radě obce, na tento nešvar jsem upororňoval již od roku 2011 Radu obce, Zastupitelstvo obce a Kontrolní výbor v souvislosti s developerskými projekty 118 RD Cihelny, 32 RD Pod Hájíčkem, 104 RD Pod Hájíčkem a 20 RD Suchý důl. Vše bylo až dosud zameteno pod koberec, obrátil jsem se tedy na jaře tohoto roku s podnětem na Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 14.11.2016, 11:20. více zde

​SMĚNA POZEMKŮ POD HÁJÍČKEM​ : Skupina investorů, kterou zastupuje Jan Marek z Plzně, hodlá vystavět na jižním okraji obce vedle drůbežárny 104 rodinných domů. Část pozemků v lokalitě Pod Hájíčkem vlastní i obec. Na obecních pozemcích je plánováno 10 domů, přičemž 4 budoucí stavební parcely vlastní obec jen částečně. Pan Marek nabízí výměnu tak, aby privátním investorům připadly 2 celé stavební parcely a obci také 2. Problém je v tom, že pan Marek o nabízených pozemcích zatajil fatální vadu: pozemky se nalézají v bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu, kde jsou stavby rodinných domů dle energetického zákona č.458/2000 Sb. dost problematické, spíše nemožné. Šířka bezpečnostního pásma je 40m od líce trubky na každou stranu. Bezpečnostní pásmo je zřizováno pro ochranu životů a zdraví obyvatel a jejich majetku před následky havárie plynového zařízení (výbuch, požár). V bezpečnostním pásmu je situováno projektantem INGEM celkem 12 budoucích stavebních parcel. Nejistá je i platnost územního rozhodnutí ze srpna letošního roku pro tuto lokalitu, neboť je mi známo, že rozhodnutí bylo napadeno a odvolací orgán dosud nerozhodl.Směna bude projednána na zasedání zastupitelstva. Ve stejné záležitosti zastupitelstvo před 2 lety rozhodlo záporně. Běžná cena stavební parcely v obci je 2 tis.Kč/m2. Letos obec prodala v obdobné záležitosti pozemek panu D.Zítkovi za 850 Kč/m2 v lokalitě Cihelny. Autor: Ladislav Vostrý, neděle 6.11.2016, 7:15.

​CENA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ​ : Zatímco obec v roce 2002 platila za veřejné osvětlení necelých 400 tis.Kč, v roce letošním a příštím to bude už 2,5 milionu Kč. Veřejné osvětlení v obci provozuje od roku 2002 společnost ČEZ Energetické služby s.r.o., smlouva je uzavřena na dobu 15 let, tedy do roku 2017. Sousední obec Tlučná platí za veřejné osvětlení 800 tis.Kč, osvětlení si provozuje sama. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 4.11.2016, 10:35.

​ODMĚNY ZASTUPITELE KARPÍŠKA​ : Na nadcházejícím zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice v úterý 22.11. bude jedním z projednávaných bodů "Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva". Jelikož obec má pouze jednoho uvolněného zastupitele (místostarostka Sihelská), dá se předpokládat, že bude projednáno navýšení počtu, tedy asi o jednoho. Tím jedním bude s nejvyšší pravděpodobností nyní neuvolněný starosta Karpíšek. Ten dnem voleb do krajského zastupitelstva 7.10. přišel o svůj mandát krajského zastupitele za ODS a tím pádem i o uvolněnou funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Tato funkce je honorována měsíční odměnou 58.707 Kč, tuto odměnu bude Karpíšek pobírat dle zákona o krajích ještě po dobu 3 měsíců od skončení mandátu, tedy do 7.1.2017. Kromě odměny na kraji pobíral až dosud Karpíšek jako neuvolněný starosta obce 28.930 Kč. Pokud Zastupitelstvo obce rozhodne o tom, že starosta obce bude funkcí uvolněnou, zvýší se odměna starosty na 50.217 Kč. Jelikož odměny zastupitelů (i uvolněných) jsou placeny z rozpočtu obce, nikoli státu, či kraje, navýší se ročně obecní výdaje o 430 tis.Kč (navýšení odměny starosty včetně odvodů na zdravotní pojištění 9% a sociální  pojištění 25%), až dosud obec na odměnu starosty vydávala ročně 380 tis.Kč (odměna starosty včetně odvodu na zdravotní pojištění 9%). Odměny uvolněných zastupitelů obce a kraje se stanovují dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., neuvolnění zastupitelé mají takovou odměnu, jakou si sami stanoví, přičemž maximální částka je ta dle nařízení vlády, zastupitelé ve Vejprnicích si v listopadu 2014 odsouhlasili částky maximální. Autor: Ladislav Vostrý, pátek 4.11.2016, 7:10.

​DĚDICTVÍ PŘEDKŮ - KAM SE PODĚLA SBÍRKA NA VARHANY​ : Spolek "Dědictví předků, o.s." (IČ 22752005), sídlící na vejprnické radnici, pořádal od roku 2012 sbírku na opravu kostelních varhan. Po 2 letech spolek sbírku ukončil, varhany neopravil, ale Krajskému úřadu dodnes vyúčtování nepředložil. Pokuta a náklady řízení stály spolek 1 200 Kč, zůstatek v pokladně 543 Kč úřad poslal do Klokánku. Spolek je ve vsi znám pořádáním bujarých pitek u kostela (Havelské posvícení), během kterých jsou umístěny mobilní WC na hřbitově, kde je pochován od roku 1830 František Josef z Vrtby, jehož děd František Václav nechal v letech 1722-6 kostel postavit. Představitelé spolku jsou Jiří Valenčat, člen Rady obce Vejprnice, Jiří Kacerle, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vejprnice, a Miroslav Šuma, člen Rady městského obvodu Plzeň 1. více zde Autor: Ladislav Vostrý, pátek 14.10.2016, 14:00.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ VEJPRNICKÉHO POTOKA​ : Krajský úřad vyhlašuje nové hranice stoleté vody. V hranici Q100 (červená čára) je stavební uzávěra s vyjímkou oprav stávajících staveb, které nezhorší průtok záplavy. V hranicích aktivní zóny záplavy není možné vytvářet skládky, či provádět terénní úpravy či oplocení. Vejprnické zastavitelné území je na říčním kilometru 4,1-7,1 (kilometry se měří od soutoku Vejprnického potoka s řekou Mží u Kalikováku proti proudu). V záplavovém území je skoro celá ulice U Potoka, Formanka, Králíkárna, pošta, park, celá zahrádkářská kolonie a další viz mapy. Vlastníci dotčených nemovitostí se mohou k návrhu do 30 dnů vyjádřit. Autor: Ladislav Vostrý, středa 12.10.2016, 14:50.

KRAJSKÉ VOLBY​ : Tak to "klucí" upekli. Kus koláče se dostal i do Vejprnic, radní pro životní prostředí a zemědělství bude Trylčová, partnerka Karpíška, a do INGEMu, náměstkem pro dopravu bude Čížek, partner Michálka. Autor: Ladislav Vostrý, úterý 11.10.2016, 10:00.

​KRAJSKÉ VOLBY​ : Je více než pravděpodobné, že to dají dohromady "klucí, co spolu mluví" již mnoho let na tom našem Kraji a na tom našem Městě. Mám na mysli Chovance (ČSSD) a Jurečku (ODS). K tomu si přiberou INGEM Michálka (dříve ODS, nyní Občané patrioti) a Náhlíka (KDU-ČSL). Dohromady to dá 23 křesel a to je právě to číslo, které stačí k nepřerušení pěnězovodu o kapacitě 4,5 miliardy ročně. Chtěli jste změnu? Máte smůlu, opoziční smlouva žije na Plzeňsku dál! Autor: Ladislav Vostrý, pondělí 10.10.2016, 7:20.

8.10.2016 - ​KRAJSKÉ VOLBY A VEJPRNICE​ : Volební účast ve vsi 43,65%, v celém kraji 35,74%. Zatímco Pospíšil (TOP 09) svůj mandát se ziskem 2 819 preferenčních hlasů obhájil, Karpíšek (ODS) o svůj mandát krajského zastupitele se ziskem 654 preferenčních hlasů včerejším dnem přišel, stal se prvním náhradníkem. Ve Vejprnicích získal Pospíšil 27 preferenčních hlasů, Karpíšek 221. Karpíšek tak po 12 letech jako člen Zastupitelstva Plzeňského kraje končí (pokud se někdo z ODS svého mandátu nevzdá). Vítězem voleb je sice hnutí ANO, ale aby mohlo vládnout, musí získat do koalice minimálně dalších alespoň 12 mandátů jiných politických stran: KSČM + ČSSD? Oproti minulým volbám nejvíce ztratila ODS - 7 mandátů, ČSSD a KSČM ztratily shodně 6 mandátů. TOP 09 pokračuje dál ve 3 mandátech. Ostatní politické subjekty jsou v krajském zastupitelstvu nové. výsledky krajských voleb

​3.10.2016 - ​KRAJSKÉ VOLBY A VEJPRNICE​ : Ve Vejprnicích zřejmě proběhne souboj preferenčních hlasů mezi Pospíšilem (TOP 09) a Karpíškem (ODS). Pospíšil umístil svůj billboard před Karpíškův Baculus. Co na to Karpíšek?

27.9.2016 (autor Vostrý) - ​PŘÍSPĚVKY NA ČISTIČKU​ : Počínaje prosincem 2012 obec vybírá před podáním žádosti o územní rozhodnutí od stavebníků příspěvek na zajištění financování navýšení kapacity čističky odpadních vod v Tlučné. Jeden příspěvek je vázán na každou novou stavbu (bytovou jednotku). Od někoho obec vybírá 10 tis., od někoho 20 tis.Kč. Nedáš příspěvek, nedostaneš souhlas obce se stavbou. To se leckomu nelíbí. Stěžovali si mi někteří stavebníci, můj následný podnět k přezkoumání zákonnosti v Kontrolním výboru Zastupitelstva obce vyšuměl do ztracena, podal jsem tudíž podnět ke kontrole na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo po 5-měsíčním zkoumání věc vyřídilo: Vypadá to sice jako nezákonnost, ale my s tím nic neuděláme, to musí soud. Před prosincem 2012 (v roce 2011) uzavřel starosta plánovací smlouvy s developerem na starostových Cihelnách pro 118 rodinných domů, tedy bez příspěvků na čističku a navíc bez souhlasu Zastupitelstva obce. Developer Cihelen sice nemá ani platné územní rozhodnutí, ale staví nerušeně již od ledna 2013. Kde není žalobce, není soudce, že! Vše může dát do pořádku ihned (na nejbližším zasedání) pouze Zastupitelstvo obce, ale tam má většinu starostova skupina Pravé Vejprnice, čili ODS ... vraťme kraj do pravých rukou ??? Dá se očekávat, že developeři, kteří zaplatili za 1 rodinný dům 20 tis.Kč, postaví Pod Hájíčkem (za drůbežárnou) nikoli 104 rodinných domů, ale celkem 208 bytových jednotek v rodinných i bytových domech. Developeři v Suchém dolu (za hřbitovem) nikoli 20 rodinných domů, ale 40 bytových jednotek v rodinných i bytových domech. A v Cihelnách? Jedním z vlastníků pozemků je kromě starosty firma BYTY VEJPRNICE s.r.o. (společníci Ondřej Zapoměl a Irena Strýcová Červená), ta asi rodinné domy stavět nebude.více zde

22.9.2016 - ULOUPENÁ HRANICE : Myslivci z tábora karpíškovců včera opět prohráli svůj záměr rozšířit hranice své honitby na úkor honitby Lobkowicz, tentokrát na Krajském úřadu. Vejprničtí myslivci reprezentovaní Karpíškem se před 3 měsíci odvolali proti druhému rozhodnutí MÚ Nýřany o nerozšíření své honitby na úkor tlučenských myslivců reprezentovaných Lobkowiczem. Vejprnické myslivce zastupuje advokát Svejkovský. Se šípkovou? Se zelím! více zde

21.9.2016 - ​DOBRÁ ZPRÁVA​ : Výstavba 1,8km dlouhé stezky ze Skvrňan na Brůdek podél silnice na Vejprnice začala dnes díky osobní iniciativě prvního místostarosty městského obvodu Plzeň 3 Radku Škardovi (TOP 09) a díky iniciativě starosty městského obvodu Plzeň 5-Křimice Vítu Mojžíšovi (Plzeňská aliance Křimice s podporou TOP 09). Děkujeme.​ Špatná zpráva: Na vejprnickém úseku se ještě dlouho nic dít nebude.

5.9.2016 - KRAJSKÉ VOLBY 2016 A VEJPRNICE​ : Druhý říjnový víkend budou krajské volby. V Plzeňském kraji posledních 8 let vládnou sociální demokraté (minulý volební zisk 24,9%/15 mandátů) s komunisty (20,9%/12 mandátů), před nimi vládli občanští demokraté s lidovci také 8 let, ještě před tím Kraj neexistoval. Poslední volby před 4 lety vyhrála ODS se ziskem 26,5%/15 mandátů, k jejíž vítězství dopomohl tehdy čerstvě Nečasem odvolaný ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil (40) ze sousední Valchy, ten však z ODS v lednu 2014 vystoupil a letos kandiduje do Kraje za TOP 09 jako nestraník na 50. příčce. V současném krajském zastupitelstvu je i TOP 09 (5,5%/3 mandáty), ta má na 9. příčce své kandidátky vysokoškolského učitela doc. PhDr. Cabadu Ph.D. (42) ze sousední Tlučné. Na kandidátce ODS figuruje na 9. místě vejprnický starosta Mgr. Ing. Karpíšek (47), na 3. místě je jeho životní partnerka Mgr. Trylčová (41) z Plzně, ředitelka regionální hospodářské kamory, které nyní předsedá Karpíšek a které ještě před půlrokem předsedal Michálek (Občané patrioti). Trylčová s Karpíškem mají mnoho společných aktivit, třeba na Krajském úřadu od jeho vzniku v roce 2000, nebo v Truhlářství Za farou, popř. spolu jezdí po poli ke starostovu posedu nad Cihelnami, neb na to mají speciální bicykly. Na kandidátce ODS ještě nalezneme na 37. místě trenéra Pejchara (48) z Vejprnic. ČSSD posílá do souboje na 19. místě Mgr. Jiřího Horníka (38) z Vejprnic, ředitele domova pro zdravotně postižené, a na 27. místě Mgr. Opla (32) z Tlučné, radního obce. Babišovo hnutí ANO na 13. místě vysílá Mgr. Filipčíka (40), manažera a vejprnického opozičního zastupitele. Komunisté dali na 33. místo Sáckého (55) z Vejprnic, asistenta poslance, Piráti mají na 26. místě IT administrátora Martina (30) z Vejprnic. Nabídku místních kandidátů uzavírá truhlář Švehla (58) z Vejprnic na 30. místě kandidátky Koruny české. 45 krajských zastupitelů rozhoduje každým rokem o tom, za co se utratí zhruba 4,5 miliardy Kč. více zde

30.8.2016 - ​KAM SE PODĚLY MILIONY? :​ Starosta Karpíšek 24.února na Kontrolním výboru: 2,16 mil.Kč developeři zaplatili na účet obce v roce 2013 a 2014, vzápětí tyto prostředky byly poukázány na účet Svazku obcí. Předseda Svazku obcí Váchal 29.srpna: 2,16 mil.Kč na účet Svazku obcí připsány nebyly. Kde je pravda? více zde

16.8.2016 - ​ZASTUPITELSTVO OBCE bude ve čtvrtek 1.září od 17 hodin ve Formance. podklady zde

30.8.2016 - 104 RD Pod Hájíčkem : Stavební úřad Nýřany vydal 15.8. již podruhé územní rozhodnutí na výstavbu technické a dopravní infrastruktury satelitního městečka se 104 rodinnými domy. V lednu 2014 byla podána žádost o územní rozhodnutí, v listopadu 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí, v únoru 2015 bylo Krajským úřadem územní rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání. Přestože nedošlo k pravomocnému rozhodnutí v tomto území, pozemky byly již rozděleny Katastrálním úřadem na jednotlivé stavební parcely tak, jak vyprojektoval INGEM, který zároveň zastupuje stavebníky. K problematickým záležitostem patří 90m široké bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, zápach z drůbežárny, hluk z dálnice, poddolované území, nedostatečná kapacita čističky v Tlučné, brutální navýšení motorové dopravy v ulicích Polní a Línská. rozhodnutí stavebního úřaduO vydání územního rozhodnutí  pro 32 rodinných domů se neúspěšně v této lokalitě snaží developeři již od roku 2010, tehdy si říkali "Vejprnice-Pod Hájíčkem, s.r.o.", v roce 2012 se přejmenovali na "JK-EU Invest s.r.o.". Před rokem řešil plzeňský soud údajný pokus o 2-milionový podvod mezi developery. článek o soudním řízení

​26.8.2016 - ​CENA VODNÉHO A STOČNÉHO: Přestože Vejprničtí pijí stejnou vodu jako Plzeňští, platí Vejprničtí za kubík 100 Kč a Plzeňští 90. Od 1.září plzeňská radnice vodu zlevní na 86. Vejprnická radnice mlčí. více zde

26.8.2016 - ​ZADLUŽENÉ VEJPRNICE : K poslednímu červnu letošního roku se obecní dluh zvýšil na ​66,1 mil.Kč (obec + ZŠ dohromady). Za poslední půlrok se tak dluh zvýšil o 8,1 mil.Kč. Na konci roku 2010, tedy kdy přebíral funkci starosty Karpíšek od Váchala, činil obecní dluh 37,8 mil.Kč. Zdroj Ministerstvo financí: více zde

25.8.2013 - ​IN-LINE DRÁHA V PARKU : Karpíškovci oprášili po 5 letech záměr postavit bruslařský ovál v parku kolem oploceného dětského hřiště na místě bývalého rybníka. Ovál má být asfaltový, široký 3m a dlouhý 200m. Bruslaři se budou prohánět pod okny rodinných domů U Rybníka 69, U Rybníka 40 a Staročeská náves 210 a chaty č.ev.187. Aby se bruslaři mohli sjíždět ze širokého okolí svými motorovými vozidly, postaví praví Vejprničáci vedle oválu parkoviště pro 38 vozidel. Aby bruslaři mohli využívat dárku hodného strýčka Pavla i po setmění, bude dráha uměle osvětlena. Navzdory protestům majitelů sousedních nemovitostí Stavební úřad před 5 lety územní rozhodnutí sice vydal, ale to již pozbylo platnosti. Opakované veřejné místní šetření proběhne v pátek 30.září od 9:00 v parku. Obec v řízení zastupuje a projekt vypracoval INGEM (vlastník Michálek - dříve ODS, nyní Občané patrioti/Starostové a patrioti). Před 4 lety obec zakoupila za 3,9 mil.Kč od Petra Březiny (vlastník APB Plzeň) pozemky o výměře 1,4 hektaru bývalého překladiště cementu u dráhy mezi nádražím a Pekelným rybníkem. Aktuální územní plán obce z autorské dílny INGEM tento areál definuje jako "občanskou vybavenost", tedy možnost výstavby volnočasového areálu se dvěma IN-LINE dráhami dle předvolebního slibu ODS/Pravé Vejprnice. Takže budou ve vsi IN-LINE dráhy tři? více zde

23.8.2016 - ČERNÁ SKLÁDKA NA MOKŘINÁCH : Krajský úřad podruhé zrušil dodatečné povolení "terénních úprav" vydané Stavebním úřadem Nýřany. Ten před 3 měsíci již podruhé rozhodl, že černá skládka stavebního odpadu o objemu 12.870 m3 (asi 2.000 plně naložených vozidel TATRA 815) je terénní úpravou a vlastník pozemků Michálek (díve ODS, nyní předseda politického hnutí Občané patrioti) může navézt dalších 45.130 m3 odpadu (asi 7.000 aut) do bezprostřední blízkosti Sulkovského potoka, přítoku do přehrady České údolí. Za co vlastně dostala společnost STAVMONTA, která odpad navážela a navážet ještě bude, pokutu 950 tis. Kč od České inspekce životního prostředí? Inspekce případ STAVMONTA šetřila na základě podnětu Policie ČR, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, již v roce 2014, kromě výkopové zeminy byly uloženy kabely, odpadní roury a asfalt. Opakovaně prošlo odvolacím orgánem, pokuta 950 tis.Kč potvrzena v plné výši a STAVMONTA ji zaplatila. Uložení JEDNÉ plně naložené TATRY 815 stavební suti s nežádoucí příměsí v legálním recyklačním centru stavebních odpadů vyjde na 26.000 Kč bez DPH, plně naložená TATRA s nekontaminovanou zeminou vyjde na 4.000 Kč bez DPH. více zde

19.8.2016 - ​ROUTE 66, neboli obecní autobus na trase CAN-Křimice-Vejprnice, má problém. Rada města Plzně 5.května 2016 rozhodla (RMP 16/0496), že nesouhlasí s vydáním licence na tuto linku na území města Plzně. Rada obce Vejprnice 27.května 2016 rozhodla (usnesení RO č.35/2016) o zadání výstavby autobusových zastávek na Křimické za 2,6 milionu Kč firmou DYBS z Křimic. Zastupitelstvo obce Vejprnice 8.prosince 2015 rozhodlo (usnesení ZO č.63/2015), že autobusové zastávky na Křimické se postaví za přibližně 0,7 milionu Kč pouze v případě, že obec získá od Plzeňského kraje licenci na provozování této linky. více zde

18.8.2016 - ​NÁSTAVBA ZŠ​ : Slavnostní otevření bude v sobotu 3.září od 14:00 společně se zahájením školního roku v obci. Ve zbytku České republiky je to jinak, tam začíná školní rok ve čtvrtek 1.září od 8:00. Prozatímní účet za 11 učeben s nábytkem a počítači činí 43 milionů. Původní vysoutěžená cena za stavební část činila 31 milionů s DPH.

17.8.2016 - ​ZADLUŽENÉ VEJPRNICE​ : Ač obec dluží 66 milionů a má rozestavěnou školu za 40 milionů, přesto nakoupila v 1.pololetí letošního roku stavební práce a zboží za dalších 19 milionů. více zde

3.8.2016 (autor Vostrý) - BYTOVKY CORTUSA : Rada obce (Karpíšek, Doležal, Váchal, Valenčat a Sihelská) opět odsouhlasila navzdory platným zákonům výstavbu bytového domu v ulici Ječné (parcela 1199/164,-165). Krajský úřad již před 4 lety výstavbu nepovolil (kauza Otáskův čtyřdům), neboť přístupová komunikace Skupova od Dlouhé nemá dostatečnou šířku. Ledaže by developer CORTUSA GROUP na pozemku Otáska juniora postavil dostatečně širokou komunikaci odjinud. Aby bytových domů nebylo málo, Rada odsouhlasila i bytový dům na dnešní zahradě rodinného domu na křižovatce ulic Plzeňská-Květná (parcela 782/1,-2), tedy v části obce, kde byly odjakživa pouze domy rodinné. Výstavba bytovek je údajně v souladu se Změnou č.2 Územního plánu obce, kterou karpíškovci prosadili pochybným způsobem v prosinci loňského roku. viz Usnesení ze zasedání Rady obce č.35 a 36

27.6.2016 (autor Vostrý) - PRODEJ LAKOVNY JANTAR : Před 2 měsíci byl převeden celý obchodní podíl ve vejprnické společnosti Jantar Plzeň s.r.o. z Karla Mottla na Plzeňskou strojírenskou a investiční s.r.o. Vlastníkem celého obchodního podílu v Plzeňské strojírenské a investiční je právník Dalimil Mika. Obě společnosti jsou zastaveny v bance k zajištění pohledávek existujících i budoucích až do výše 175 milionů. Jedním ze 2 jednatelů Jantaru i Plzeňské strojírenské a investiční je Jan Marek, který je ve vsi znám jako jeden z 9 stavebníků 104 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem sousedící s drůbežárnou koncernu Agrofert a lakovnou Jantar. Dalšími z 9 stavebníků lokality Pod Hájíčkem je např. Karel Mottl nebo JK-EU Invest Karla Janečka staršího.

27.6.2016 (autor Vostrý) - POVODEŇ 25.6.2016 : Červené bahno ze starostových Cihelen zatopilo již podruhé během roku a půl vejprnické zahrádkáře. Červené bahno vystřídalo vodu v rybníku Sádka, zasaženy červeným bahnem byly i budovy a studny v Tlučenské a U Potoka. Protipovodňová opatření pořízená obcí v roce 2013 za více než 3 miliony Kč byla po výpadku elektrického proudu nefunkční. Dodavatelem zařízení byla vejprnická firma TBO s.r.o. z Družstevní ulice.

6.6.2016 (autor MF Dnes, Jaroslav Nedvěd) Hořký konec soudního sporu vejprnického starosty : Neslavný konec měl pro starostu Vejprnic Pavla Karpíška (ODS) jeho dlouhý soudní spor s opozičním zastupitelem TOP 09 Ladislavem Vostrým. Karpíšek se po něm domáhal omluvy a 150 tisíc za kritiku v tisku, a to v článku souvisejícím se stavbou lesní cesty. Starostovi především vadilo, že v textu bylo uvedeno, že půlkilometrová cesta, kterou nechala za zhruba milion vybudovat obec, končí u Karpíškova pozemku, ačkoli takto to Vostrý sám nikdy neuvedl. Nicméně Karpíšek byl přesvědčen, že mu taková informace mohla poškodit pověst a vyvolávat podezření, že byla komunikace vybudována kvůli jeho soukromým zájmům. Ve skutečnosti je mezi koncem cesty a pozemkem starosty vzdálenost ještě přibližně 300 metrů.
 Případem se postupně po Karpíškově žalobě, odvolání nebo dovoláních zabývaly krajský soud, Vrchní soud, Nejvyšší soud a nakonec i Ústavní soud. Starosta si splnění svých požadavků nevymohl a navíc musel ještě zaplatit Vostrému soudní výlohy za zhruba 70 tisíc korun.
 Krajský soud v Plzni Karpíškovu žalobu zamítl v roce 2013. Soud sice uznal, že se text mohl prestiže starosty dotknout, ale také uvedl, že kritika související s vybudováním cesty měla racionální jádro. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud a mimo jiné uvedl, že lidé ve veřejných funkcí musí být schopni akceptovat vyšší míru kritiky. Verdikt se pak pokoušel Karpíšek zvrátit u soudců vyšších. Marně. Letos udělal tečku Ústavní soud. Zamítl ústavní stížnost postavenou na tom, že bylo porušeno starostovo právo na spravedlivý proces a právo na ochranu osobnosti. Jak se tedy dnes Pavel Karpíšek na svou soudní anabázi dívá? Nebyla ona tahanice v podstatě úplně zbytečná? "Soud řekl, že když je někdo ve veřejné správě, tak musí počítat s tím, že se o něm i lže," nabízí Karpíšek svůj výklad. Zároveň ale tvrdí, že kritizovat se v politice může. A stále si myslí, že jeho soudní boj měl smysl – i když Vostrému zaplatil soudní výdaje. "Příště to budu řešit možná jinak. Teď jsem zvolil takovou taktiku, že ho úplně ignoruji, mně je ten člověk úplně ukradený," uvedl.
 Ladislav Vostrý, který vedení obce dlouhodobě kritizuje, nechtěl průběh a výsledek soudního sporu se starostou příliš komentovat. "Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo. Já jsem se bránil a ubránil," řekl.

4.6.2016 (autor Vostrý) ZASTUPITELSTVO OBCE : Po úvodním "zákazu" Nejvyššího zveřejňovat audiovizuální záznam projevů Nejvyššího pronesených na zasedání bez souhlasu Nejvyššího*, mělo čtvrteční zastupitelstvo krátký a jednoznačný průběh - jedenáct Poslušných projevilo svoji oddannost a věrnost Nejvyššímu a bez odmlouvání vše odhlasovalo tak, jak Nejvyšší předložil, tzn. narovnání s církví, 58-milionový obecní dluh, 6,5-milionový kontokorent, prodej pozemku Zítkovi, výstavbu obřích hal Amesbury. (vysvětlivky: Nejvyšší-Karpíšek, Poslušní-Čiháková, Doležal, Jílková, Karel, Konvalinková, Kozová, Sihelská, Skopeček, Spilka, Váchal, Valenčat.)

*Asi důsledek "povedeného" videa ohledně odvolání rebela Peka z Kontrolního výboru video zde, nicméně tento "zákaz" nemá zákonnou oporu, neboť zasedání zastupitelstva jsou veřejná, tudíž i projevy přítomných politiků a jejich audio-, či videozáznamy. Jisté ochrany osobnosti je dopřáno pouze na zasedání přítomným občanům. Jelikož v průběhu zasedání obvykle hovoří pouze Nejvyšší, záznam zasedání upravený dle "zákazu" Nejvyššího by byl prakticky bez obrazu i bez zvuku. Podivné úkony předvádí každé zastupitelstvo obecní zaměstnanec, který vše natáčí obecní kamerou nasměrovanou na opoziční "trestnou" lavici. Tento záznam je neveřejný. Kocourkov, nebo Kulíkov?

31.5.2016 (autor Vostrý) ŽALOBA NA OBEC : Církev podala již před 2 měsíci žalobu na obec Vejprnice o vydání pozemků, které byly údajně neoprávněně přepsány v roce 1999 ze státu na obec a které jsou součástí návrhu "Dohody o narovnání s církví". Pozemky byly 13. dubna tohoto roku Katastrálním úřadem na návrh Okresního soudu Plzeň-sever zaplombovány pod číslem řízení Z-1533/2016-407. Oprávněným je Římskokatolická farnost Plzeň-Západ, povinným je obec Vejprnice a Státní pozemkový úřad.

31.5.2016 (autor Vostrý) NEZÁKONNÝ PŘEVOD MAJETKU NA OBEC? : Prohlášení o převodu púvodního majetku římskokatolické církve a rodu Lobkowiczů ze státu na obec podepsal a opatřil kulatým razítkem obce tehdejší starosta obce Ing. Pavel Karpíšek dne 3. března 1999. Jednalo se např. o pozemky vybydleného Panského dvora, Staročeské návsi, školy, hřbitova, Suchého dolu, Háječku (pod hřbitovem), Paloučku (nad hřbitovem). Jednal starosta z vúle vlastní, nebo z vůle Zastupitelstva obce? Na obec čerstvě přepsaná veřejná zeleň (tzv. Palouček - parcela katastru nemovitostí č.137, dříve pozemkový katastr č.274) o rozloze 0,5 hektaru byla v roce 2001 rozparcelována na 8 zahrádek za 50 Kč/m2, v roce 2009 se přijetím územního plánu obce tyto zahrádky staly bydlením čistým. Prodejní cena stavební parcely v této lokalitě se nyní pohybuje kolem 2 000 Kč/m2. (V roce 2001 zahrádkáři z Paloučku nakoupili od obce pozemky za 250 tis.Kč, nyní se dají prodat za 10 milionů Kč.) listiny zde

30.5.2016 (autor Vostrý) DOHODA O NAROVNÁNÍ S CÍRKVÍ : Po roce 1989 byly údajně v rozporu s tehdy platnými zákony převedeny ze státu na obec pozemky o celkové výměře 3,3 hektaru. Součástí těchto pozemků je například hřbitov, nebo místní komunikace v Hornickém sídlišti. Církev se o tyto pozemky na konci loňského roku přihlásila, církev i Rada obce nabízí ponechat všechny tyto údajně neprávem získané pozemky ve vlastnictví obce a náhradou převést na církev jiné obecní pozemky o celkové výměře 2,4 hektaru. Obec se tak má vyhnout hrozícímu soudnímu sporu, ve kterém by pravděpodobně neuspěla. O dohodě rozhodne Zastupitelstvo obce. Dle názoru zastupitele Vostrého (TOP 09), by ukradená věc měla být neprodleně a bezpodmínečně vrácena poškozenému, zároveň zastupitel prohlašuje, že obec nemůže předjímat výsledek případného soudu. Pokud by soud dopadl pro obec dobře, vydání historického majetku obce bez rozhodnutí soudu by pak mohlo být posuzováno jako škoda na majetku obce. Zajímavá bude určitě i informace, kdo po roce 1989 za obec podával návrh na převod pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce a zdali ta osoba měla k takovému kroku zákonný mandát. více zde

28.5.2016 (autor Vostrý) POPLATEK ZA POPELNICE : Rada obce vyslyšela protesty opoziční TOP 09 z prosince 2012 a doporučila Zastupitelstvu obce, aby zrušilo diskriminační vyhlášku o poplatku za popelnice a přijalo vyhlášku novou. Do problému se ovšem muselo zapojit i Ministerstvo vnitra. Tehdejší vyhláška totiž trestala "neposlušné z Otáskova", kteří nechtěli zaplatit investiční příspěvek na nové komunikace ve výši 27 tis.Kč. Náklady na svoz komunálního odpadu na jednoho poplatníka činily v minulém roce 1 094 Kč, z toho každý poplatník zaplatil 500 Kč bez ohledu na to, kolik odpadu vyprodukoval, zbytek 2,6 milionu Kč zaplatila obec ze svého rozpočtu. více zde  

27.5.2016 (autor Vostrý) KONEC HAZARDU VE VEJPRNICÍCH? : Rada obce se přiklonila k návrhu opoziční TOP 09 z prosince 2011 a doporučila Zastupitelstvu obce, aby přijalo vyhlášku o zákazu proherních automatů v intravilánu obce. Od konce června tak pravděpodobně bedny budou lákat k nerovnému souboji už pouze na motorestu Lesní Zátiší, proslaveném v televizní show Ano, šéfe!

24.5.2016 (autor V.Kraus) NEZÁVISLOST TJ SOKOL V OHROŽENÍ : Dlouholetý bývalý předseda Sokola (1988-2010) Václav Kraus vyjadřuje obavy ze ztráty nezávislosti tohoto spolku na současném politickém vedení obce, tedy místní ODS, tedy CHRONOS. Prostředkem k ovládnutí Sokola mají být nové stanovy prosazené Karpíškem. více zde

23.5.2016 (autor Vostrý) Z POLITIKY DO KOMORY? : Vejprničtí politici v čele s krajskými zastupiteli za ODS Karpíškem a Trylčovou ovládli Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje (=RHKPK). Dnem 22. března se stal předsedou této komory starosta P.Karpíšek (vystřídal ve funkci J.Michálka z INGEM), R.Trylčová je tam již delší dobu ředitelkou, radní M.Doležal je členem představenstva, členem dozorčí rady je pak místostarosta P.Váchal, mezi kontakty zaměstnanců komory lze nalézt i místostarostku V.Sihelskou. Komora sídlí v Plzni, Nerudova 25, v budově, která je ve vlastnictví Vodárenská a kanalizační a.s., jejímž ředitelem a předsedou správní rady je místostarosta P.Váchal a jejímž členem správní rady je starosta P.Karpíšek. Kromě RHKPK působí v Plzeňském kraji ještě tyto hospodářské komory: Okresní hospodářská komora Plzeňsko (předseda Ing. Miloslav Zeman, kandidát ANO 2011 na hejtmana Plzeňského kraje), OHK Domažlice, OHK Klatovy, a OHK Plzeň-jih.

20.5.2016 (autor Vostrý) - POČET OBYVATEL v obci Vejprnice k 1. lednu se za minulý rok zvýšil o 115 na 4 133. Nejméně obyvatel za posledních 45 let bylo zaznamenáno v roce 1991 a to 2 383. Před 10 lety bydlelo ve vsi 2 710 lidí. (zdroj: Český statistický úřad)

16.5.2016 (autor Vostrý) - ZASTUPITELSTVO OBCE bude ve čtvrtek 2.června od 17 hodin ve Formance. Témata: odsouhlasení zadlužení obce ve výši 58 milionů (navýšení o 5 milionů oproti minulému roku), dohoda o pozemkovém narovnání s církví, prodej stavební parcely Zítkovi za 850 Kč/m2, přijetí dotace 2 miliony na havárii školního schodiště, kontokorent 6,5 milionu od ČS, nová vyhláška o popelnicích a hazardu, plánovací smlouva s AMESBURY ohledně výstavby 2 obřích průmyslových hal nad fotbalovým hřištěm. podklady pro zasedání zde

16.5.2016 (autor Vostrý) - BACULUS-STYLE PD : Kupní smlouvu na budovu čp.999 za 21 milionů podepsala za prodávajícího i kupujícího jedna a táž osoba: Dalibor Zítek. Zatímco v neziskovce Baculus musel D.Zítek získat k podpisu souhlas správní rady ve složení P.Štainigl (ředitel Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch), P.Karpíšková (dcera P.Karpíška) a B.Zítková (dcera D.Zítka), v eseróčku STYLE PD rozhoduje D.Zítek sám. Budovu na pozemku STYLE PD postavila neziskovka Baculus v letech 2008-2010 za 58 milionů, přičemž 43 milionů přišlo jako evropská dotace přes ROP Jihozápad, 2.výzva. ROP Jihozápad tehdy v kraji Plzeňském a Jihočeském ovládala ODS, za sekundování KDU-ČSL (ve výboru Regionální rady za Plzeňský kraj o přidělování dotací rozhodovali: Baxa, Červený-KDU, Jaroš, Kalčíková, Kalista, Rada, Vilímec, Zimmermann). Baculus se tedy dnem prodeje stal nájemníkem v cizí budově. Jelikož pořizovací cena budovy k 31.12.2014 činila 62 milionů, lze odhadnout výši ročního nájemného minimálně na 2 miliony. Pokud by se budova prodávala za účetní hodnotu, stála by cca 50 milionů (pořizovací cena mínus odpisy za 6 let). Prodejní cena je tedy nižší o cca 30 milionů než cena účetní.    kupní smlouva zde   

 • 10.března 2008 se sešli 2 členové občanského sdružení Baculus: předseda PaedDr. Petr Štainigl a místopředseda Bc. Jiří Nový, ti pak přijali 2 nové členy: Milana Bednáře a Dalibora Zítka, členská schůze 4 členů pak ukončila členství ve sdružení Novému a zvolila místopředsedou Zítka. Žádosti o dotaci do 2.výzvy ROP Jihozápad se podávaly do 14.března 2008. V listopadu 2013, kdy se občanské sdružení Baculus měnilo na obecně prospěšnou společnost Baculus, mělo všechny 3 členy: Štainigl, Zítek a Zahálková (neteř P.Karpíška), která nahradila Bednáře.
 • Daň z nabytí nemovitosti zaplatí Baculus, daň činí 4% z ceny nemovitosti dle znaleckého posudku. Pokud znalec stanoví cenu na 50 milionů, zaplatí Baculus daň 2 miliony. 

26.4.2016 (autor Vostrý) - Z POLITIKY DO TRUHLAŘINY? : Krajští zastupitelé za ODS Karpíšek a jeho partnerka Trylčová se dali na truhlařinu, minulý měsíc totiž založili společnost Truhlářství Za farou s.r.o., IČ 04934482. Karpíšek drží 70% podíl, Trylčová 30%. Přes 20 let bylo truhlářství "Za farou" známo v obci a širokém okolí jako živnost pánů Jaroslava Šindlera a Stanislava Stanislava. Dle oficiální informace ODS bude Trylčová na podzim kandidovat do Zastupitelstva Plzeňského kraje na 3.místě kandidátky ODS, Karpíšek bude kandidovat za stejnou stranu na místě 9., tedy vzhledem k volebním preferencím ODS na místě nevolitelném a po 12 letech v Zastupitelstvu tak zřejmě skončí. Duo politiků Karpíšek-Trylčová proniklo v únoru i do vedení Tenisového klubu Vodní stavby Plzeň, IČ 14704234.

22.4.2016 (autor Vostrý) - CHRONOS-BACULUS : Rodinný podnik Chronos dostane letos z kapes vejprnických daňových poplatníků na uspořádání rockovýc

13.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - POPLATEK ZE PSŮ se od letoška zdražuje: za 1.psa v bytovce zaplatíte 500 Kč, za každého dalšího pak 750 Kč. Domkaři zaplatí za 1.psa 300 Kč, za dalšího 450 Kč. Nejlépe jsou na tom důchodci, ti zaplatí za 1.psa 100 Kč, za dalšího 150 Kč bez ohledu na to, zdali bydlí v bytovce, či v domku. Poplatek je splatný k 31.3.2016. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. O zdražení rozhodlo Zastupitelstvo obce dne 27.5.2015. více zde

12.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - DOTACE SPOLKŮM : Obec Vejprnice přispěje letos spolkům 800 tis.Kč na sport, kulturu a zájmovou činnost. Žádosti o dotace se podávají do 29.února 2016, kontaktní osobou je překvapivě Karpíšek. Žádosti posoudí komise jmenovaná Radou obce, o poskytnutí dotace do výše 50 tis.Kč rozhoduje Rada obce, nad tuto částku pak Zastupitelstvo obce. Karpíškův Chronos loni dostal 143 tis.Kč. Obec Vejprnice a její příspěvková organizace ZŠ a MŠ k 30.9.2015 dlužila 67 milionů Kč, na konci roku 2014 činil dluh 53 milionů. více zde

5.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - HRANICE HONITEB : Krajský úřad Plzeňského kraje po roce správního řízení o změně hranic honiteb o rozloze 55 hektarů ve prospěch Honebního společenstva Vejprnice na úkor Honebního společenstva Lobkowicz vrátil tuto záležitost na začátek, tedy na Městský úřad Nýřany, neboť Městský úřad Nýřany a žadatel Honební společenstvo Vejprnice se dopustily spousty nepřesností, které neumožňují konečné rozhodnutí učinit. Sporné jsou především plné moci: kdo koho zastupuje a v jakém zájmu. Obec Vejprnice, která je též vlastníkem předmětných honebních pozemků, prý zastupuje Honební společenstvo Vejprnice, jehož statutárním zástupcem je starosta společenstva Karpíšek a které sídlí v budově vlastnící Karpíšek. Plnou moc Honebnímu společenstvu Vejprnice pro zastupování obce Vejprnice udělil starosta obce Karpíšek bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce Vejprnice. Honební společenstvo Vejprnice zastoupené starostou společenstva Karpíškem pak udělilo plnou moc advokátu Svejkovskému. Starosta obce Vejprnice Karpíšek tudíž sám rozhodl, že zájem obce Vejprnice a Honebního společenstva Vejprnice je shodné, tedy zmenšení honitby Lobkowicz o 55 hektarů ve prospěch honitby Vejprnice. Lobkowicz má zcela pochopitelně zájem svoji honitbu nezmenšovat.    více zde   

Městský úřad Nýřany tak svým chybným postupem ohledně vejprnických honiteb potvrdil svoji pověst problematického úřadu vykonávající státní správu zděděnou po bývalém Okresním úřadu Plzeň-sever. Vzpomeňme např. na spalovnu Chotíkov, čističku Tlučná, 118 rodinných domů Cihelny, 104 rodinných domů Pod Hájíčkem, černou skládku Na Mokřinách, či dříve na stejném místě fotovoltaickou elektrárnu 1MW Na Mokřinách. A územní plán obce Vejprnice.

         Ing. Mgr. Pavel Karpíšek :

 • starosta obce Vejprnice, IČ 00258474
 • starosta Honebního společenstva Vejprnice, IČ 75005662
 • člen výkonného výboru - myslivecký hospodář Mysliveckého spolku Vejprnice, IČ 47733730 

__________________________________________________________________________

4.1.2016 (autor Ladislav Vostrý) - ODMĚNY ZASTUPITELŮ : Prosincovým rozhodnutím agrosocialistické vlády ČR a dřívějším rozhodnutím "pravého vejprnického" zastupitelstva obce o maximálních odměnách dle aktuálního nařízení vlády ČR č.37/2003 Sb. si od  Nového roku všichni zastupitelé polepší o 3%. Nejlépe je na tom 2.místostarostka Sihelská, jejíž hrubá odměna za plný úvazek je teď 42 tis.Kč, starosta Karpíšek má za částečný úvazek 29 tis.Kč, 1.místostarosta Váchal taktéž za částečný úvazek 27 tis.Kč. MĚSÍČNĚ. Odměny ostatních zastupitelů se pohybují od 700 Kč (Vostrý, Filipčík) do 2 tis.Kč (Valenčat, Doležal). Měsíčně obec vydá na odměnách zastupitelů 142 tis.Kč, ročně pak 1,7 milionu Kč. Do čísel nejsou zahrnuti členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ti pobírají 700 Kč za každé zasedání výboru, či komise, na němž jsou přítomni bez ohledu na čas tam strávený. Některá zasedání komise, či výborů prý trvají až čtvrt hodiny. Do celkové částky ročních obecních výdajů na odměny členů zastupitelstva není zahrnuta ani odměna správce školního hřiště, tím je člen Rady obce Valenčat. více zde

__________________________________________________________________________

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY platné od neděle 13.12.2015 naleznete zde

__________________________________________________________________________

21.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - ÚZEMNÍ PLÁN : Dokumentaci pro vydání změny ÚP při jejím schvalování v zastupitelstvu nikdo nespatřil, stejně jako tu neviditelnou jitrnici z pohádky Obušku, z pytle ven. Dnes OÚ Vejprnice zveřejnil na své úřední desce skoro úplnou dokumentaci pro vydání změny č.2 územního plánu, která byla údajně schválena zastupitelstvem obce dne 8.12.2015. Dokumentaci si můžete prohlédnout   zde  . Dokumentace veřejně projednaná ze září 2015 se značně liší od dokumentace údajně schválené z prosince 2015. Do úplnosti dokumentace schází příloha 5-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, ta zveřejněna dosud nebyla.

Dne 17.12.2015 pracovnice MÚ Nýřany Krupičková poskytla zastupiteli Vejprnic Filipčíkovi (ANO 2011) neúplnou dokumentaci. Dne 10.12.2015 byla zveřejněna usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.12.2015 a vyhláška o změně č.2 územního plánu obce. Zápis ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí všem občanům. Proti zápisu může zastupitel podat námitku, o které rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Pokud nebyly vzneseny žádné námitky, zápis se pokládá za schválený. Při zasedání zastupitelstva byl porušen Jednací řád zastupitelstva obce čl.4: zastupitelům nebyly předloženy písemné materiály k jednání zastupitelstva tak, aby umožnily zastupitelům KOMPLEXNĚ POSOUDIT problematiku a přijmout účinná opatření. 

__________________________________________________________________________

9.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - CENA VODNÉHO A STOČNÉHO : Tak od Nového roku budeme platit už přes stovku za kubík, přesně 100,42 Kč/m3. V roce 2009 jsme platili 63,18 Kč/m3. Za 7 let nám to zdražili o 59%. Díky pane Váchale, řediteli Vodárenská a kanalizační, a.s.. Díky Karpíšku, člene správní rady stejné společnosti. Cenu vodného a stočného vykalkuloval provozovatel vodovodu, kanalizace a čističky, společnost Vodárna Plzeň a.s., která se od Nového roku stává společností ve 100% vlastnictví města Plzeň. 98,3% akcií nakoupilo město Plzeň od VEOLIA za 710 milionů Kč. Představenstvo Vodárenská a kanalizační, jako majoritní vlastník vodárenské infrastruktury v bývalém okrese Plzeň-sever, bez výhrad s cenou souhlasilo. Dalšími vlastníky vodárenské infrastruktury v naší obci jsou: obec Vejprnice, Vodárna Plzeň a.s., Čistírna-svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice. Ve vedení těchto společnosti a obce se v posledních 7 letech opakují pořád stejná jména vejprnických politiků: Karpíšek (ODS), Váchal (ODS), Doležal (ODS), Sihelská (Pravé Vejprnice), Valenčat (Rozvoj Vejprnic). Zlatým písmem do kroniky "majstrštyků" vejprnických politiků je zapsáno rozhodnutí z roku 1994 zafinancovat výstavbu čističky v Tlučné za 100 milionů Kč, která je vzdálena od nejnižšího bodu Vejprnic 3km proti proudu Vejprnického potoka, přestože v Plzni-Slovanském údolí je od roku 1972 kanalizační sběrač vzdálený rovněž 3km, ale po proudu potoka. Korunu všemu naši politici nasadili, když v roce 2013 prodali za poloviční cenu kanalizační výtlačné potrubí do Tlučné i s čerpadly a pozemky provozovateli čističky, tedy Vodárna Plzeň. Další z významných "majstrštyků" je intenzifikace čističky v Tlučné za dalších 100 milionů (výstavba 2009-2013, dosud ve zkušebním provozu), která před zahájením intenzifikace měla kapacitu 9.000 EO a po jejím skončení 9.900 EO (z toho 2.865 EO je pro Vejprnice), a kde v současné době už volná kapacita pro Vejprnice není kvůli megalomanským developerským projektům na bydlení (Cihelny, Pod Hájíčkem, Na Chrastech, Otáskov, Jižní Svahy). Od 1.1. budou v Plzni platit 89,76 Kč/m3, v Praze 79,00 Kč/m3, na Tachovsku 65,07 Kč/m3. Ještě jednou díky. (EO=ekvivalentní obyvatel, 4 skuteční obyvatelé = 3 EO)

________________________________________________________________________

8.12.2015 (autor Ladislav Vostrý) - VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ : 12 zastupitelů dnes schválilo změnu územního plánu, aniž by se důkladně seznámilo s konečnou verzi dokumentace. Karpíšek hlasoval, byť je ve střetu zájmů (legalizace milionové státní dotace na jeho privátním biokoridoru). PRO hlasovali tito zastupitelé: Čiháková (Pravé Vejprnice), Doležal (ODS), Jílková (ODS), Karel (Vejprnice 2014), Karpíšek (ODS), Konvalinková (Pravé Vejprnice), Kozová (Pravé Vejprnice), Sihelská (Pravé Vejprnice), Skopeček (ODS), Spilka (Vejprnice 2014), Váchal (ODS), Valenčat (Rozvoj Vejprnic). Změna polí a lesů na biokoridory a biocentra přinese stovkám vlastníků pozemků milionové ztráty. Změna 2-hektarového pole nad hřbitovem na plochu pro výstavbu 20 rodinných domů přinese vlastníkům pozemku (Fliegl, Hašek) milionové zisky. Územní plán vrací obec do středověku: od teď už nebude nutné fekálie posílat do čističky kanalizačním potrubím, ale budou se shromažďovat v senkruvnách hned vedle voňavých rodinných domů. Projednání složité dokumentace bez jejího zveřejnění, vypořádání se s desítkami námitek a připomínek, diskuze a hlasování trvalo přesně 47 minut. Dobrá práce, soudruzi! (Aby nedošlo k mýlce: zastupitelé zvoleni za KSČM nehlasovali PRO.)

Seznam pozemků k vyvlastnění a jejich vlastníků zde

Schválená změna č.2 územního plánu obce z prosince 2015 zde

Podklady pro zasedání zastupitelstva 8.12.2015 zde

Zeptejte se svých zastupitelů zde

___________________________________________________________________________

25.11.2015 (autor Ladislav Vostrý) - PODVOD na investory 20RD Suchý důl? : Rada obce ve složení Karpíšek, Váchal, Sihelská, Valenčat a Doležal schválila 18.12.2014 plánovací smlouvu se stavebníky Pavel Hašek a Zdeněk Fliegl na výstavbu 20 rodinných domů mezi hřbitovem a popravištěm. Záležitost má háček, ba několik: Starosta Karpíšek podepsal smlouvu s oběma pány s podmínkou, že zaplatí příspěvek na čističku ve výši 400 tis.Kč do 15.12.2014, tedy ještě před odsouhlasením v Radě obce. Smlouva se odvolává na usnesení Rady obce ze dne 13.11.2013, tam se však tato ani žádná jiná plánovací smlouva neprojednávala. Problematický je i příslib ze strany obce o možnosti vůbec stavět v této lokalitě rodinné domy, neboť platný územní plán obce nedovoluje na plochách občanské vybavenosti tyto stavět a čistička v Tlučné byla v té době, v současnosti je a dlouho ještě bude, bez volné kapacity, neboť všechnu volnou kapacitu na dlouhá léta dopředu vyčerpal developerský projekt 118RD Cihelny, který je i přes zrušení územního rozhodnutí v letošním roce Nejvyšším správním soudem i nadále ve výstavbě. Háček je i v tom, že zastupitelstvo rozhodlo 12.12.2012 o výši příspěvku na 1 rodinný dům 10 tis.Kč, ale Rada si naúčtovala 20 tis.Kč na dům. více zde

__________________________________________________________________________

18.2.2015 (šk) - KAUZA POD HÁJÍČKEM : Krajský úřad dal za pravdu odvolatelům - územní rozhodnutí ZRUŠIL a přikázal nové projednání. Proti vydání územního rozhodnutí na výstavbu lokality Pod Hájíčkem se 104 rodinnými domy se odvolal bývalý zastupitel Kraus V. a zastupitel Vostrý L.. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí, přestože stavebníci zastoupeni INGEM inženýrská (Brůna M., Fliegl Z., JK-EU Invest, Kasl J., Kasl T., Marek J., Mottl K., Štembera K., Václav Z.) nezajistili čistění odpadních vod (splašků) a umístili stavbu do bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu. Karpíškovci ve vedení radnice takovou stavbu odsouhlasili, převzali tak závazek výstavby/rozšíření čističky na obec. Zastupitelstvo obce, do jehož vyhrazených pravomocí náleží dle zákona o obcích §85 písm.a) odsouhlasit na obecních pozemcích cizí stavbu, právo stavby neschválilo. více zde

11.2.2015 (šk) - REKONSTRUKCE ULIC SOKOLSKÁ-SMETANOVA-OVOCNÁ : Obec prostřednictvím zastupitelky Konvalinkové vyhlásila soutěž na zhotovitele 7 ulic v celkové délce 1km za 18 milionů, nabídky se podávají do 9.3.2015. Zahájení stavebních prací 15.4.2015, dokončení 31.7.2015. Má to jeden háček: investice je podmíněna získáním dotace z ROP Jihozápad, ta může být až 14 milionů. Rozhodnutí o přidělení dotace padne v dubnu, v 35.výzvě je 115 milionů pro Jihočeský a Plzeňský kraj dohromady. Žádostí o dotace se sešlo dohromady za 880 milionů, neuspokojeno tedy bude 87% žádostí. V 31.výzvě obec neuspěla, rozdávalo se 287 milionů. Proč? více zde

8.2.2015 (šk) - Zpravodaj VEJPRNICE.EU dnes oslavil 4.narozeniny : Když jsme (Kraus, Rázek, Vostrý, Weiss) přesně před 4 lety spouštěli tyto webové stránky, nikdo z nás netušil, zdali nás bude vůbec někdo číst. Skutečnost předčila naše očekávání, neboť jsme k dnešnímu dni dosáhli denního průměru 47 čtenářů, měsíčního průměru 1.417 čtenářů. Za poslední 2 měsíce jsme nasbírali 10.000 návštěv. Rekordu v denní návštěvnosti jsme dosáhli 14.1.2015, to si nás otevřelo 601 čtenářů. Za 4 roky si nás přečetlo 68 tisíc lidí. Děkujeme, Vaše redakce.

6.2.2015 (šk) - VODÁRNA PLZEŇ : V polovině října letošního roku odkoupí město Plzeň od firmy VEOLIA 98,3% akcií firmy Vodárna Plzeň za maximálně 711 milionů Kč a stane se tak 100% vlastníkem této firmy, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu i v obci Vejprnice. Město Plzeň tak splní nutnou podmínku pro čerpání dotací z EU na modernizaci vodohospodářské infrastuktury. Plzeňští zastupitelé o tomto kroku rozhodli již před 2 roky. Kvůli mizerné smlouvě mezi VEOLIA a vlastníkem čističky v Tlučné nebyla vyplacena již v roce 2011 přislíbená dotace 79 milionů Kč z EU na modernizaci této čističky. Zájmy obce Vejprnice, která je spoluvlastníkem čističky v Tlučné, do konce loňského roku hájili Karpíšek a Váchal, od letošního roku Karpíška nahradila Sihelská. více zde

2.2.2015 (šk) - PŘELOŽKA VEJPRNICKÉHO ESÍČKA : Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/203 je prý dle vedení Vejprnic zbytečná! Přeložka esíčka za 15 milionů z krajského rozpočtu v zájmu developera Cihelen? více zde

26.1.2015 (šk) - LÍNSKÁ 67 : Ve vsi byla zahájena stavba za 6 milionů, kterou financuje Plzeňský kraj. více zde

17.1.2015 (šk) - NÁSTAVBA ŠKOLY : Obec prostřednictvím členky Kontrolního výboru Ing. Jaroslavy Konvalinkové (Pravé Vejprnice) zrušila (proč?) výběrové řízení na zhotovitele stavby za 45 milionů a vzápětí vyhlásila soutěž novou. Přihlášky do soutěže přijímá zastupitelka J.K. do 2.3.2015. Má to jeden háček: investice je podmíněna získáním dotace z Ministerstva financí-podprogram 298213, ta může být až 26 milionů. více zde

13.1.2015 (šk) - INTERPELACE : Starosta je protřelý právník - zastupitel prý nemá nárok na odpověď. více zde

29.12.2014 (šk) - VODNÉ A STOČNÉ : Tak nám Váchal zase zdražil vodu! Tentokrát o 8%: z 91,67 Kč/m3 na 98,97 Kč/m3. Druhá nejdražší voda v Česku, dražší vodu mají jen v Táboře. Návrh ceny kalkuluje provozovatel vodohospodářské infrastruktury VODÁRNA PLZEŇ a.s., cenu schvalují vlastníci, tedy za společnost Vodárenská a kanalizační a.s. (=VaK) Správní rada (Váchal, Karpíšek), za obec Rada obce (Váchal, Karpíšek, Sihelská, Doležal, Valenčat) a za dobrovolný svazek obcí Čistírna-zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (=DSO Čistírna) Výbor svazku (Váchal, Sihelská). Přestože Váchal informoval o zdražení všechny obce v okresu již 10.12., před Vejprnickými je tato informace dodnes utajena. Není se čemu divit: karpíškovci si drastickým zdražováním vody vystavují nelichotivou vizitku o stavu hospodaření VaK, obce a DSO Čistírna s veřejnými prostředky. Váchal jako ředitel VaK má měsíční odměnu 60.400 Kč+20% prémie, Váchal jako předseda Správní rady VaK 8.500 Kč, Karpíšek jako člen Správní rady VaK 8.500 Kč. Vodné a stočné činí v Plzni 89,40 Kč/m3, v Praze 77,66 Kč/m3. Při spotřebě 34 m3 na hlavu a rok se ve vejprnických domácnostech vybere v r.2015 za vodu o 1 milion Kč více než v r.2014. Za 6 let vzrostla cena o 57%. ceník Plzeň-sever a cenová mapa ČR zde

28.12.2014 (šk) - OBNOVA POLNÍCH CEST : Že by blýskání na lepší časy? A stavební povolení je? TV ZAK video zde

16.12.2014 (šk) -  AUTOBUS 55 : Plzeňské městské dopravní podniky, provozovatel linky 55 do 31.3.2012, podal podnět k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání soutěže na nového provozovatele. Ukončení soutěže je tak v nedohlednu. Tím, kdo zruší linku 55, tak zcela určitě nebude karpíškovci před volbami avizovaný Vostrý. více zde

15.12.2014 (šk) - NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY : pro všechny vejprnické spoje platné od neděle 14.12. více zde

15.12.2014 (šk) - OBECNÍ DLUH : Na zasedání zastupitelstva 9.12. novopečená místostarostka Sihelská vychvalovala dosavadní hospodaření obce: dluh prý není ve skutečnosti tak vysoký, jak to zvenku vypadá, např. hypotéku na bytový dům Tylova 770 (8 nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby více o domu zde) prý splácí nájemníci. Každé malé dítě si může kliknout na MONITOR (portál Ministerstva financí), kde je psáno, že cizí zdroje (tedy dluhy) činí k 30.9.2014 astronomických 59 milionů. Nové koště dobře mete? více o dluhu zde

10.12.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE : Komunisti se přidali ke karpíškovcům, společnými silami odsouhlasili rozpočet obce a pořízení úvěru 25 milionů, vládnoucí koalice je tedy 14-tičlenná. Sihelská vystřídá Karpíška v DSO Čistírna, Váchal vystřídá Karpíška ve Školské radě. Podrobněji o včerejším zasedání připravujeme. více zde

9.12.2014 (šk) - KONVALINKOVÁ JEDE : Ač je zastupitelkou za Pravé Vejprnice pár týdnů, učí se od svých ódéesáckých kolegů velice rychle. Firma DOMOZA projekt s.r.o., IČ 28145089, jejíž jediným společníkem je členka Kontrolního výboru Konvalinková, administruje pro obec veřejnou zakázku "Nástavba ZŠ" za 37 milionů Kč (bez DPH). Obvyklá cena administrace zakázky činí 5% z ceny díla, tedy skoro 2 miliony Kč*. Že by střet zájmů? NEUVĚŘITELNÉ : dle návrhu smlouvy o dílo nebude tuto schvalovat zastupitelstvo, ale rovnou Karpíšek !!! Návrh smlouvy totiž neobsahuje Doložku o schválení smlouvy zastupitelstvem dle §41 zákona o obcích. více zde Firma DOMOZA projekt administrovala i POCHYBNOU LESNÍ CESTU s dotací 350.000 Kč od SZIF. více zde *Dle sdělení paní Konvalinkové ze 17.12. se nejedná o "kompletní řízení dotačního projektu", cena je prý jen 50.000 Kč. Před 5 lety stejnou akci "kompletně" administrovala pro obec firma G-PROJECT za 1.999.999 Kč bez DPH. více zde

 9.12.2014 (šk) - ČERNÁ SKLÁDKA U POTOKA : Obec má zaplatit pokutu 60.000 Kč České inspekci životního prostředí za navezení materiálu neznámého původu k potoku. Příkaz k navezení vydal kdosi z Obecního úřadu, stejně tak později příkaz k odvezení materiálu do tzv. kompostárny v Bezstráni. A kdo to zaplatí? více zde

4.12.2014 (šk) - ČISTIČKA ZA VEŘEJNÉ PENÍZE PRO PRIVÁTNÍ ZISKY : Od 1.1.2014 byla uvedena do zkušebního provozu zrekonstruovaná čistička odpadních vod v Tlučné. Obce Nýřany, Tlučná a Vejprnice za stavbu utratily společně 65 milionů. Získaly tak možnost lépe čistit splašky pro 12.000 připojených obyvatel a připojit navíc 1.200 nových obyvatel. Obce si toto navýšení v roce 2013 rozdělily takto: Nýřany-532, Tlučná-315 a na Vejprnice zbylo 353 nově připojených obyvatel. Protože se na jeden rodinný dům počítá 5 obyvatel, lze počínaje letošním rokem připojit ve Vejprnicích 70 nových rodinných domů. Vzhledem k tomu, že již od ledna 2013 probíhá výstavba infrastruktury pro 118 rodinných domů v lokalitě Cihelny, kde vlastní pozemky i starosta Karpíšek, nedostane se kapacity čističky ani pro celé Cihelny - asi 50 domů bude muset vybudovat septiky, nebo domovní čističky. Kapacitu čističky odčerpá i 39 nových rodinných domů v lokalitě Na Chrastech, kde byla letos infrastruktura již dokončena. Přesto starosta Karpíšek odsouhlasil (v.z.Polák) 11.6.2014 za obec (bez souhlasu Zastupitelstva obce) výstavbu infrastruktury pro 104 rodinných domů v lokalitě Pod Hájíčkem, tam vlastní pozemky Zdeněk Václav (nedávno ještě předseda Stavební komise), Miroslav Brůna (nedávno ještě člen Stavební komise) a Karel Mottl (náhradník do Zastupitelstva obce za Pravé Vejprnice). Přestože provozovatel ČOV Tlučná (Vodárna Plzeň) vydal 7.4.2014 stanovisko, že všechny nové domy nebude možné připojit na tuto ČOV z důvodu brzkého vyčerpání její kapacity. Provozovatel doporučil buď další rozšíření ČOV Tlučná, nebo odvod splašků do Plzně-Skvrňan, nebo výstavbu lokální ČOV Pod Hájíčkem. Ale kdo to zaplatí? Majore Kordo, napiš to na obec! Vejprnice, místo, kde žijeme stále rádi? více zde

1.12.2014 (šk) - KOMISE PŘI RADĚ OBCE : 12.11. rada na svém 1.zasedání zvolila tři sedmičlenné komise. více zde

21.11.2014 (šk) - DOTACE ROP Jihozápad : Obec požádala v březnu t.r. v rámci 31.výzvy o dotace asi 20 milionů na výstavbu komunikací. Dotační úřad rozděloval celkem 287 milionů, rozhodnutí učinil 30.července. Do Vejprnic neposlal nic - přestože tuto informaci museli karpíškovci skoro 4 měsíce znát, byla veřejnosti až do dneška utajena. Budu se ptát pana starosty Karpíška, proč obec Vejprnice byla neúspěšná a kdo za to může. Nová šance pro obec je v 35.výzvě, ve které bude úřad rozdělovat 115 milionů. Žádosti o dotace se podávají do 22.prosince. Úřad, kterému šéfuje Ivo Grüner ze Žihle (ČSSD), rozhodne v dubnu 2015. Kromě 31. a 35.výzvy se rozdělovalo na komunikace ještě v roce 2013 v rámci 26.výzvy 54 milionů, 2011-13.výzva-117 milionů, 2010-9.výzva-170 milionů, 2009-5.výzva-328 milionů, 2008-2.výzva-287 milionů. Obec uspěla pouze ve 2.výzvě: ulice Nad Dráhou a K Draganci-dotace 9 milionů. Do 3.výzvy ovládala ROP Jihozápad ODS, od 4.výzvy dodnes ČSSD. Zdraví Vostrý. více zde

13.11.2014 (šk) - TLUČENSKÉ VOLBY : Jsou platné, přestože Krajský soud konstatoval: "... došlo především ze strany starosty, a to za využití tiskovin financovaných z veřejných rozpočtů ... ke kampani ..., kterou nelze hodnotit jako neutrální, korektní a férovou ...". Ustavující zastupitelstvo je 20.11. od 17:00 v hasičárně. Rozsudek zde.

12.11.2014 (šk) - ŠKOLSKÁ RADA : V základní škole proběhly volby členů Školské rady, za učitele byl zvolen Václav Vlasák (učitel ZŠ, 19 hlasů z 20), který nahradil Renatu Zahálkovou (vychovatelka ZŠ), za rodiče obhájila JItka Břendová (učitelka MŠ, 130 hlasů z 205). Zástupce obce zvolí Rada obce, prozatím je to Pavel Karpíšek.

7.11.2014 (šk) - POHRDÁNÍ ZASTUPITELSTVEM : Ještě před ustavením nového zastupitelstva obce byla hrubým způsobem porušena práva tohoto orgánu: dosluhující starosta obce Karpíšek podepsal 23.10.2014 smlouvu o dílo na výstavbu 400m místních komunikací Na Chrastech-Vochovská za cenu 5,3 milionu Kč. Právo rozhodnout o nabytí nemovitého majetku má dle zákona o obcích §85 a) pouze zastupitelstvo obce, nikoli rada obce. Neúplné informace o veřejné zakázce byly publikovány na PROFILU ZADAVATELE až 6.11.2014. Smlouva je samozřejmě neplatná. více zde

6.11.2014 (šk) - ČOV TLUČNÁ : Ustavující zastupitelstvo v Nýřanech rozhodlo, že město Nýřany bude v DSO Čistírna nadále zastupovat staronový starosta Davídek a nově vedoucí ekonomického odboru Hana Sládková, která tak v DSO nahradí Ing. Zdeňka Mráčka, vedoucího odboru výstavby. více zde

5.11.2014 (šk) - KURIOZITY Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA : Valenčat končí na radnici jako místostarosta na plný úvazek, nadále bude na radnici docházet jako člen rady. Neodchází ale s prázdnou, z obecní kasy mu obec vyplatí 160.000 Kč odchodného. Starosta Karpíšek prosadil jakýsi zvláštní feudální rituál: slib zastupitele se měl složit podáním ruky nejstaršímu zastupiteli Filipovi. Tomuto rituálu, který nemá oporu v zákonu o obcích, se vzepřel pouze jeden zastupitel (Vostrý), ten po složení zákonem předepsaného slibu (128/2000 Sb. §69 odst.3) poblahopřál nejstaršímu zastupiteli k jeho včerejším 73.narozeninám podáním ruky. Mgr.Pek byl definitivně potvrzen karpíškovci jako součást jejich týmu: na návrh starosty byl zvolen do kontrolního výboru. více zde 

31.10.2014 (šk) - LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY : Včera při veřejném projednání stavby 104 RD Pod Hájíčkem starosta obce Ing. Mgr. Pavel Karpíšek prohlásil o členu zastupitelstva obce Ladislavu Vostrém, že není členem zastupitelstva obce. Pan starosta lže. Ač je pan Karpíšek v komunální politice přes 20 let a je absolventem právnické fakulty, nezná zákon o obcích č.128/2000 Sb., kde se v §69 odst.1 píše : "Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování." Hlasování bylo ukončeno 11.10.2014 ve 14:00. Zdraví Vostrý více zde

29.10.2014 (šk) - Bezpečnostní Informační Služba : Moderní organizovaný zločin prorostl státem i obcemi. více zde

23.10.2014 (šk) - HÁDANKA : Kolik z nově zvolených zastupitelů nebo jejich blízkých příbuzných je nájemníkem/družstveníkem ve 3 obecních bytovkách U Kovárny 728, 729 a 730 s celkem 24 byty? Nápověda: 4, 7, nebo 10? Místo, kde žijeme stále rádi! Bude obec ovládána družstevníky z obecních bytovek? více zde

23.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ KURIOZITY : Ač volební strana "Vejprnice 2014", neboli ODS "B", nemá volební program a neuspořádala volební kampaň, získala 2 mandáty. Asi stačí být učitelem na místní ZŠ a nebýt přeběhlíkem. více zde

20.10.2014 (šk) - KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ : Jelikož někteří autoři komentářů neuvádí ke svým příspěvkům platné e-mailové adresy (např. Dominik Kiš uvádí adresu vostry@blbec.cz), nebudou tyto příspěvky ode dneška zveřejňovány. Uváděné e-mailové adresy budeme ověřovat. (Dominik Kiš uvedl ve 13:04 novou platnou e-mailovou adresu, kterou nebudeme zveřejňovat, zdali je D.K. skutečnou osobou, nám není známo, ani to nebudeme zjišťovat.)

16.10.2014 (km) - ZÁPLAVA V HORNICKÉM SÍDLIŠTI : Poručíme větru dešti? více zde

16.10.2014 (šk) - ROZKOL V TÁBOŘE KARPÍŠKOVCŮ? : Týden před volbami místostarosta Valenčat (Rozvoj Vejprnic) domlouval povolební spolupráci s předsedou Regionálního výboru TOP 09 Ondřejem Ženíškem. Zdá se, že mocenský projekt na ovládnutí rozpočtu obce Vejprnice dvou pánů z ODS Karpíšek-Doležal má značné trhliny. Bezmeznou oddaností si oba pánové nemohou být jisti ani u školské sekce (Čiháková, Jílková, Kozová, Karel), či novousedlíků, tzv. náplav (Konvalinková, Skopeček, Spilka). komentáře čtenářů (jen pro silné žaludky)

15.10.2014 (šk) - KUPČENÍ S HLASY? : Volební strana Pravé Vejprnice uspořádala 2.10. setkání vejprnických seniorů v sále restaurace Formanka (majetek obce). Senioři si zde mohli neformálně při zdarma podávaném malém občerstvení popovídat se starostou Pavlem Karpíškem (nikoli s kandidátem do zastupitelstva). Setkání zpestřilo vystoupení populární dvojice EVA A VAŠEK. Zájemci si předem zdarma vyzvedávali vstupenky v místní knihovně (majetek obce) u zaměstnankyně obecního úřadu, která zcela náhodně kandidovala do zastupitelstva za Pravé Vejprnice. Běžná cena vystoupení populární dvojice činí 30.000 Kč. V sále restaurace Formanka byla dne 10. a 11.10. volební místnost okrsku č.2, v jehož území je i Domov poklidného stáří vlastněný a provozovaný neziskovkou Baculus, ve které je členem dozorčí rady Pavel Karpíšek. Budova čp.999 Domova poklidného stáři stojí na pozemku ve vlastnictví společnosti STYLE PD, kterou zakládal Pavel Karpíšek. Neziskovka Baculus získala na výstavbu budovy Domova poklidného stáří dotaci od ROP Jihozápad ve výši 43 milionů Kč. V budově čp.999 má sídlo i další neziskovka Chronos Vejprnice, kterou založil a je členem dozorčí rady Pavel Karpíšek. více zde

15.10.2014 (šk) - VOLBY : Státní volební komise vyhlásila 13.10. konečné výsledky voleb, od tohoto data běží 10-denní lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb ke krajskému soudu (zákon č.491/2001 Sb. §60). Návrh může podat kdokoli z účastníků voleb, pokud má zato, že byl porušen zákon způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

14.10.2014 (šk) - KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ : Dnes jsme přidali novou rubriku, ve které můžete vyjadřovat své názory na aktuální témata. Zahajujeme tématem k právě proběhnutým volbám. Hlavně slušně, Pavle! (jen pro silné žaludky)

 ___________________________________________________________________________________________________

12.10.2014 (šk) - Vejprničtí, kteří přišli k volbám v hojném počtu (volební účast 55,29%), potvrdili karpíškovce jako vedoucí politickou sílu, neboť k vládnutí ve vsi je třeba 10 zastupitelů, a karpíškovci jich mají 12. Výsledek voleb naznačuje, že vše asi poběží tak jako dosud. výsledky voleb zde

Zvolení zastupitelé :

KARPÍŠKOVCI - Karpíšek (806 hlasů-člen ODS zvolený za Pravé Vejprnice), Váchal (742-ODS za PV), Čiháková (723-nestraník za PV), Jílková (680-ODS za PV), Kozová (699-nestr. za PV), Doležal (710-ODS za PV), Konvalinková (636-nestr. za PV), Skopeček (645-ODS za PV), Sihelská (640-nestr. za PV), Karel (357-nestr. za Vejprnice 2014), Spilka (235-nestr. za Vejprnice 2014), Valenčat (263-nestr. za Rozvoj Vejprnic)

OSTATNÍ - Weiss (314-TOP 09 za TOP 09), Vostrý (311-TOP 09 za TOP 09), Rázek (260-nestr. za TOP 09), Filipčík (278-ANO 2011 za ANO 2011), Walter (262-nestr. za ANO 2011), Hofmeisterová (193-nestr. za KSČM), Filip (183-KSČM za KSČM) _____________________________________________________________________________________________________

12.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ KURIOZITY : Aby se Mgr.Pek stal zastupitelem, musel by získat alespoň 1.269 hlasů, neboť 19. postupujícím byl Filip (KSČM) s podílem hlasů 1.268,50. Volit přišlo 1.650 lidí, takže by Mgr.Peka muselo volit 76,91% příchozích. To se nestalo, přesto si Mgr.Pek zaslouží uznání za odvahu a zisk 209 hlasů. Do zastupitelstva obce se nedostalo ani sdružení nezávislých kandidátů Za obec krásnější, tzv. ODS "D", neboť nepřekročilo 5% hranici. Není se co divit, neboť politici z této volební strany ani neví, jak se jmenují - na předvolebním letáku o sobě psali jako o "nezávislém sdružení podnikatelů Za Vejprnice krásnější" a její lídr si ve vsi postavil dost ošklivou továrnu. :-) 1.650 příchozích voličů vybíralo ze 132 kandidátů. Ač každý z příchozích mohl použít svých 19 hlasů, ne všichni tak učinili, neboť v průměru každý z nich použil jen 17,23 hlasu - škoda, když už vážili cestu do volební místnosti. Asi ne všichni správně pochopili volební systém kroužkování-křížkování. Při kroužkování má každý volič pouze 1 hlas a několik preferenčních hlasů, při křížkování má tolik hlasů, kolik je počet zastupitelů v zastupitelstvu, a žádné hlasy preferenční.

11.10.2014 (šk) - Za všechny kandidáty TOP 09 děkuji všem našim voličům za jejich 3.897 hlasů. Před 4 lety jsme byli třetí se ziskem 2.986 hlasů (13,63%) a se 2 mandáty při volební účasti 57,30%. Zdraví Vostrý

9.10.2014 (šk) - NÁVES : Den před volbami rozeslali karpíškovci do všech 1.600 domácností časopis Náves, prý zpravodaj obce Vejprnice. Pěkné počteníčko: od opozičních škarohlídů si už ani pes kůrku nevezme! :-) Valenčat opět sděluje národu jedno ze svých mouder: "Nejčastěji se zdrželi nebo byli přímo proti zásadnímu rozhodnutí, ač řádně předloženému, opoziční zastupitelé." :-DD Reklamní letáky ODS za obecní peníze. Joo, a to víte, kolik běžně stojí vystoupení Evy a Vaška? 30.000 Kč. Zdraví Vostrý.   

9.10.2014 (šk) - ŠEPTANDY : Když prý nevyhrají karpíškovci, kromě toho, že zrušíme autobus, zrušíme i dobrovolné hasiče a vyházíme celou školu a obecní úřad. :-) Tak to by mě tedy zajímalo, kdo je autorem těchhle nesmyslů. Pokud nevyhrají karpíškovci, nenastane konec světa. Zásadní změna nastane pouze v politických funkcích na radnici: z radnice odejdou ódéesáci Karpíšek, Váchal, Valenčat, Doležal a Kraus Josef. Obec budou řídit noví politici, které si Vy zvolíte. A protože těm novým uvidíte pod pokličku, nemusíte se bát, že by na Vás udělali nějakou kulišárnu. Pokud by ji totiž udělali, mohla by se třeba uskutečnit První vejprnická defenestrace. :-D Zdraví Vostrý.

9.10.2014 (šk) - STEZKA DO SKVRŇAN : TOP 09 prosazuje stezku podél silnice, karpíškovci podél potoka. více zde

8.10.2014 (šk) - OBECNÍ BYTY : Místostarosta Váchal má pronajatý obecní byt za 35 Kč/m2 a měsíc. více zde

8.10.2014 (šk) - HAZARD : Nulovou toleranci prosazuje pouze TOP 09, místní učitelé jsou pro hazard. více zde

7.10.2014 (šk) - LADISLAV VOSTRÝ : ... prověřím důkladně hospodaření karpíškovské radnice ... více zde

6.10.2014 (šk) - VOSTRÝ ZRUŠÍ LINKU 55 : Tak tuto fámu šíří po vsi karpíškovci. Pokud si nastudujete volební program TOP 09, nic takového tam nenajdete. Najdete tam, že o veškerých veřejných záležitostech budete informováni, neboť nám uvidíte pod pokličku. A taky se tam dočtete, že budeme splácet astronomické dluhy, totiž 60 milionů, které nasekali karpíškovci za 22 let svého působení na radnici, a že ty dluhy nebudeme splácet na úkor snížení kvality služeb obyvatelstvu, t.j. i veřejné dopravy do Plzně. A taky se tam dočtete, že provedeme důkladnou kontrolu veřejné zakázky na provozovatele linky 55 na příštích 10 let za 65 milionů Kč. Protože karpíškovci pod svoji pokličku nedávají nahlédnout, zvenku to vypadá, jako kdyby zakázka byla ušita na míru současnému provozovateli linky 55, totiž ČSAD autobusy Plzeň, jehož vlastník sídlí v daňovém ráji na Kypru. (Ferda Vaněk je v ráji na Havaji. :-))

6.10.2014 (šk) - Václav Havel by včera oslavil 78. narozeniny, Pavel Karpíšek se snažil šířit jeho myšlenky. více zde

6.10.2014 (šk) - MILOŠ HRUŠOVSKÝ : ... budu se zasazovat o transparentní zadávání veřejných zakázek ... více zde

6.10.2014 (šk) - ZDENĚK WEISS : ... budu se zasazovat o větší otevřenost, slušnost a vzájemný respekt ... více zde

5.10.2014 (šk) - Ve Vejprnicích kdosi ukradl v sobotu v noci 3ks plachet "Nezadlužené, civilizované Vejprnice". Škoda vznikla na faře, prodejně u kapličky a vozidle u hospody Na Růžku. Hledáme svědky. více zde

5.10.2014 (šk) - VÁCLAV RÁZEK : ... dívat se dál, než je délka jednoho volebního období ... více zde

5.10.2014 (šk) - STANISLAV KOPŘIVA : ... podpora aktivit dětí a mládeže - kdo si hraje, nezlobí ... více zde

4.10.2014 (šk) - MARTIN VASTL : ... rozvoj obce musí být řízen v zájmu občanů ... více zde

4.10.2014 (šk) - ONDŘEJ HAVRÁNEK : ... mladí lidé mohou ovlivnit věci kolem sebe ... více zde

3.10.2014 (šk) - KARPÍŠEK, VOSTRÝ, VALENČAT : ... názory politiků v dnešním Plzeňském deníku ... více zde

3.10.2014 (šk) - LUCIE YAGCI : ... považuji efektivní a průhledné hospodaření obce za naprostý základ ... více zde

3.10.2014 (šk) - MIROSLAV VECKA : ... moji specializací je právo životního prostředí a soutěžní právo ... více zde

2.10.2014 (šk) - VLADIMÍR LOBKOWICZ : ... peníze nejsou vše v životě ... více zde

2.10.2014 (šk) - MICHAL KLINGER : ... chci se postarat nejen o čistotu vody a ovzduší v obci ... více zde

2.10.2014 (šk) - PETR ŠTÍPEK : ... územní plán maximálně pro budoucí spokojené rodinné bydlení ... více zde

1.10.2014 (šk) - EURO : ÚZEMNÍ PLÁN VYHRÁVÁ NÁPLAVÁM VOLBY. více zde

1.10.2014 (šk) - VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 : KONEC ŘÁDĚNÍ DEVELOPERŮ, kroužky ve škole, cyklostezka podél silnice do Skvrňan, byty pro potřebné, zákaz hazardu, vyrovnaný rozpočet, obnova Staročeské návsi, ... více zde

22.9.2014 (šk) - ZÁPLAVA : Obec v sobotu zaplavilo bahno z kukuřičných polí a z rozestavěného satelitního městečka Cihelny pro 118 rodinných domů. Nejvíce postiženy byli nemovitosti v ulicích Tlučenská, U Potoka, Mírová a v Hornickém sídlišti. Kdo pořídil foto, pošlete prosím na vostry@vejprnice.eu. Hornické sídliště zde Cihelny zde

17.9.2014 (šk) - ODS "A": Starosta Karpíšek není hulvát, nelže, nepomlouvá a nemanipuluje s fakty. více zde

17.9.2014 (šk) - ZAHRÁDKÁŘI KERSKU : Podej si žádost a máš zahrádku. Své o tom ví i O.K., M.Š. a O.P. více zde

4.9.2014 (šk) - INVESTICE DO KAŠTANOVÉ ULICE : Neexistence investičního plánu dělá zlou krev. více zde

29.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : ROZKOL ve Sdružení za rozvoj obce Vejprnice! Od Valenčatova ODS "C" se oddělila skupina rebelů pod vedením Hausera a vytvořila svoji vlastní kandidátku "Za obec KRÁSNĚJŠÍ", tzv. ODS "D". Lídr Hauser se proslavil KRÁSNOU stavbou továrny na příjezdu do vsi od Tlučné (ve výstavbě od r.2007). více zde

28.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : Ve vsi kandiduje neuvěřitelných 134 lidí z 8 volebních stran na 19 míst v zastupitelstvu (před 4 lety kandidovalo 90 lidí z 6 stran na 15 míst). Protože je ve vsi přibližně 3.000 lidí s volebním právem, připadá na 1 kandidáta 23 voličů. Neboť se očekává, že k volbám přijde asi 2.000 lidí, z nichž každý má 19 hlasů, z nichž ne všechny využije, dostane v průměru každý z kandidátů 265 hlasů. Karpíškovci postavili kromě svých 3 tradičních týmů (ODS"A", NEZÁVISLÁ-ODS"B" a ROZVOJ-ODS"C") ještě  4.tým KRÁSNĚJŠÍ-ODS"D". ODS se asi stydí za modrého ptáka - přejmenovala se tedy na  PRAVOU-ODS"A". NEZÁVISLÁ-ODS"B" je letos sestavena s podporou MIchálka (INGEM) a mediální lobbistky Jankové (dříve Vít Bárta-Věci veřejné). ODS"C" a "D" mají stejnou zmocněnkyni Radovou, která je vysokou funkcionářkou Českého svazu žen (dříve Kabrhelová-KSČ). více zde

26.8.2014 (šk) - ZATEPLENÍ ÚŘADU : stálo 4 miliony Kč, dotace 1 milion (25%), na obec 3 miliony. více zde

20.8.2014 (vk) - PAMÁTNÉ MÍSTO : Je vhodné umísťovat kontejner na odpady do blízkosti památníku? více zde

19.8.2014 (šk) - PROTIKORUPČNÍ POLICIE NA RADNICI : Zajímá se o usnesení Zastupitelstva obce. Proč? více zde 

19.8.2014 (šk) - SBĚRNÝ DVŮR : Karpíškovci "překvapivě" zadali provozování sběrného dvora firmě EKO-SEPAR Nýřany. Bude nás to stát 762.000 Kč ročně bez DPH. Smlouvu nelze vypovědět po dobu prvních 5 let. Proč? více zde

16.8.2014 (šk) - ČERNÁ SKLÁDKA U LESA BEZSTRÁŇ : Nejen u potoka se ukládá nepotřebný materiál. více zde

16.8.2014 (šk) - MINISTERSKÁ KONTROLA : 26.5. navšívili radnici lidé z Ministerstva vnitra, kteří provedli kontrolu dodržování zákona o obcích za období 04/2013-04/2014. Zjistili závažná porušení zákona v 7 případech. více zde

14.8.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE : Bude v úterý 2.9. od 17:00 ve Formance. více zde

30.7.2014 (šk) - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 : TOP 09 zveřejnila svoji kandidátní listinu jako první. více zde

7.8.2014 (šk) - VOLBY 2014 : Starosta dnes stanovil do každého ze 3 okrsků 9 členů volební komise. Zákon stanovuje minimální počet členů komise na 6 - záměr starosty je nezmámý, posledně byly 2 komise po 7 členech. Každá volební strana má nárok delegovat do 1 komise 1 člena a 1 náhradníka. Protože 9. člen je nestranný zapisovatel, bude asi kandidovat 8 volebních stran. :-D Pakliže by kandidovalo 6 stran jako posledně, zbytek do 9 by obsadil starosta svými lidmi, zajisté nestrannými. Volební strany musí delegovat členy do komisí do středy 10. září. 

6.8.2014 (šk) - VÝSTAVBA ULICE FIALKOVÉ : LIBORE, NAPIŠ TO NA OBEC! PAVEL. Rada obce zběsile utrácí, do obecních dluhů se přičtou další nesplněné závazky developera, tentokrát Dalibora Zítka (ODS) v Karpíškově a to bez souhlasu zastupitelstva, předloni se obdobně řešily závazky developera Petra Otáska (ČSSD) v Otáskově. více zde

5.8.2014 (šk) - PLZEŇ-KŘIMICE : Informace nemusí být vždy jen od Otáska. Jak to bylo s napadením. více zde

1.8.2014 (šk) - KAUZA VÁCHAL : Přestože je 1.místostarosta Vejprnic Váchal (ODS) zkušeným komunálním politikem, asi neví, že pronajímat si od obce, ve které je 2.nejvyšším představitelem samosprávy, obecní byt U Kovárny 728, přestože je spoluvlastníkem bytu U Kovárny 1001, se v normálně fungujících obcích považuje za nemravné a nepřijatelné. Nájemné v obecních bytech činí 35 Kč/m2, přičemž nájemné obvyklé činí 75 Kč/m2. V roce 2013 bylo nájemné v obecních bytech 25 Kč/m2, před rokem 2013 bylo ještě nižší. V domě U Kovárny 728 zkolaudovaném 1.1.2003 je celkem 8 bytů o průměrné podlahové ploše 96 m2 : sociální bydlení pro osoby s nízkými příjmy? Pronajímání obecních bytů a stanovení nájemného v nich je plně v kompetenci Rady obce, které je pan Váchal členem nepřetržitě minimálně 16 let. Pan Váchal není jediným nájemníkem v obecním bytě, který má své vlastní bydlení jinde, někteří z obecních nájemníků dokonce se svolením Rady obce s obecním majetkem podnikají : obecní byty podnajímají za tržní ceny (cenový rozdíl jde do kapsy nájemníka, nikoli obce) a jiní dokonce majetek obce již "prodali" (smlouva o smlouvě budoucí). Žádám pana Váchala o vysvětlení. Děkuji, Vostrý. více zde

30.7.2014 (šk) - DEMOKRACIE PO VEJPRNICKU : V obci Tlučná proběhlo 11.7.2014 veřejné zasedání představitelů 3 obcí, které spoluvlastní čističku v Tlučné. Aby zaplatili rekonstrukci za 100 milionů, prodali loni společný majetek pod cenou. Občané a opoziční politici se chtějí ptát, nedostávají však možnost. Na videu hovoří místostarosta Vejprnic Váchal-ODS, starosta Vejprnic Karpíšek-ODS a občan Tlučné Pressl-ANO 2011. video zde

28.7.2014 (šk) - TOPENÍ ZŠ : Páni radní z ODS a jejich "nezávislí" přisluhovači před koncem své politické kariéry utrácejí jako zběsilí. Tentokrát se pokusí BEZ PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU poslat lépe informovaným topenářům 5 milionů (desetina rozpočtu obce) za nové topení ve škole. Rada obce disponuje odborníkem - pan radní Josef Kraus (Sdružení za rozvoj obce Vejprnice) je totiž topenář, který ve škole dlouhá léta provádí údržbu. 24.7. vyhlásili soutěž, 11.8. ji vyhodnotí a ve druhé půlce září by se akce "kulový blesk" dle jejich záměru měla zrealizovat. K 1. lednu letošního roku má obec dluh převyšující její roční rozpočet. Logiku postrádá posloupnost stavebních prací ve škole : 2013-zateplení fasády a střechy (6 milionů), 2014-nové topení, vč. kotelny (5 milionů), 2015-nástavba 3.nadzemního podlaží u 2 pavilonů (53 milionů). více zde

25.7.2014 (šk) - AUTOMOTOKLUB VEJPRNICE : V devadesátých letech minulého století došlo ke křivdě - budovy, ve kterých provozoval spolkovou činnost AMK (dříve Svazarm), byly nezákonně převedeny na obec, tehdejším starostou byl Karpíšek. Po více než 10 letech soudních sporů byla částečně křivda napravena, zdevastované budovy a pozemky byly převedeny na AMK. Lze napravit škodu za devastaci spolkové činnosti? více zde

21.7.2014 (šk) - AUTOBUS 55 : K 1. dubnu 2012 uzavřely BEZ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE obce Vejprnice a Tlučná s ČSAD smlouvu na provozování autobusové linky 55. Rozsah služeb činí 226.000 km ročně, cena zakázky je 7,5 milionu Kč ročně, smlouva byla uzavřena do té doby, než proběhne zákonné nabídkové řízení, maximálně na dobu 2 roků. Přestože smlouva měla skončit nejpozději k 31.3.2014, ČSAD jezdí dál. Obce totiž "zapomněly" uspořádat nabídkové řízení. ČSAD autobusy Plzeň a.s. má jediného akcionáře, který sídlí v daňovém ráji. více zde

14.7.2014 (šk) - UTAJENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Obec vyhlásí 2 nové soutěže za více než 70 milionů Kč. Místní komunikace Sokolská-Kozinova, Studentská-Smetanova-Na Svahu, Ovocná-Jiráskova (18 milionů více zde) a Nástavba ZŠ (53 milionů více zde). Minulý týden zmizel PROFIL ZADAVATELE z oficiálních stránek obce. Na Profilu zadavatele se dle zákona o veřejných zakázkách musí zveřejňovat zadávací dokumentace, účastníci řízení a smlouvy. S Profilem zadavatele zmizely i údaje o ukončené soutěži na Provozování sběrného dvora (5 milionů více zde). Přestože zastupitelstvo obce dosud neprojednalo a tudíž ani nemohlo rozhodnout o investiční akci Nástavba ZŠ, páni radní z ODS (Karpíšek-Váchal-Doležal) a jejich "nezávislí" souputníci (Valenčat-Kraus J.) svévolně oznámili realizaci této zakázky. Podrobnosti připravujeme. Dnes jsem podal podnět k uvedení záležitostí týkající se Profilu zadavatele do souladu se zákony na obec Vejprnice (starosta Pavel Karpíšek - ODS) a na Ministerstvo pro místní rozvoj (ministryně Věra Jourová - ANO 2011). ... napsal Ladislav Vostrý (TOP 09), neboli Škarohlíd, neboli (šk)

12.7.2014 (šk) - TUNEL NA ČISTIČCE : Aby obce ufinancovaly stavbu, prodaly majetek pod cenou. více zde

9.7.2014 (šk) - KARPÍŠEK : "Pořídil jsem si krásnou rokli, která je sice absolutně k ničemu, ale navazuje na moje políčko, kde chci vysázet stromky. Už mám ten pozemek uzavřený a mám na stáří trasu na procházky se psem po vlastním." (zdroj : iDNES a Plzenský deník) ... vejprnický chudý chlapec naplňuje svůj americký sen ... Měsíční odměnu jako starosta Vejprnic má 27.000 Kč a jako předseda zdravotního výboru Plzeňského kraje má 55.000 Kč, celkem tedy 82.000 Kč. Zmiňovaná rokle je lokální biocentrum NÝ095, VKP (=významný krajinný prvek) Suchý důl, který je situován na parcele KN 1189, neboli GP 474/2 (vlastnictví Karpíšek) a PK 474 (vlastnictví Státní pozemkový úřad). Parcelu GP 474/2 o výměře 10.381 m2 vyměnil Karpíšek s dvěma privátními osobami za stavební parcelu KN 1175/5 a 1175/19 na Cihelnách o celkové výměře 889 m2 na jaře tohoto roku, takže nabytí majetku nespadá do roku 2013, o kterém se píše v článku iDNES (asi zase nějaká písařská chybka). Cena takové stavební parcely v místě a čase obvyklá je cca 1.800.000 Kč. Číslo řízení u katastrálního úřadu je V-1439/2014-407. více na facebook

26.6.2014 (šk) - KOMUNÁLNÍ VOLBY : Občan jiného členského státu EU má právo volit a kandidovat. více zde

26.6.2014 (šk) - NA CHRASTECH 39 RD : Starosta Karpíšek oznámil na zastupitelstvu převzetí komunikací Liliová-Šeříková od stavebníka i s pozemky. Skutečnost je jiná : obec bude mít komunikace BEZ POZEMKŮ !!! Přestože při projednání na zastupitelstvu jasně zaznělo, že obec odkoupí komunikace i s pozemky za 1Kč, v zápisu usnesení se toto neobjevilo. Usnesení č.228/2014 ověřil : Karpíšek, Jílková, Váchal, Valenčat a Procházka. více zde

23.6.2014 (šk) - ZASTUPITELSTVO OBCE bude 19-tičlenné v letech 2014-2018, o navýšení počtu z 15 na 19 rozhodli karpíškovci na návrh radního Doležala (ODS). Bude to znamenat i více demokracie ve vsi? více na BLOG Vostrý

21.6.2014 (šk) - VEJPRNICE-BRŮDEK : Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení části obce Vejprnice-Brůdek a osazení dopravního značení na silnici do Skvrňan ZAČÁTEK/KONEC OBCE. Dojde tak konečně ke snížení rychlosti v tomto nebezpečném úseku? Zastavěným územím dle stavebního zákona §58 bylo již před tímto rozhodnutím. 

20.6.2014 (šk) - SBĚRNÝ DVŮR : Rada obce 9.4. zkrátila smlouvu s dosavadním provozovatelem sběrného dvora, aby 20.6. vyhlásila prostřednictvím Svejkovského soutěž na nového provozovatele za více než 5 milionů. Smlouvu nelze vypovědět dříve než za 5,5 roku !!! Nabídky se podávají do 7. července. Tady něco smrdí !!! více zde

17.6.2014 (šk) - ADVOKÁT SVEJKOVSKÝ byl 4.6.2014 odvolán z Legislativní rady vlády na návrh Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Do Strakovky ho přivedl 13.9.2006 Jiří Pospíšil (tehdy ODS) za vlády Mirka Topolánka (ODS).

16.6.2014 (kf) - ÚZEMNÍ PLÁN : Občan Karel Filipčík je také nespokojen s návrhem změny č.2. více na BLOG Filipčík

16.6.2014 (šk) - PRIVÁTNÍ BIOKORIDOR A "ZAHRÁDKÁŘI" : Privátní osoba Pavel Karpíšek uskutečňuje svoji privátní vizi privátního biokoridoru a prezentuje ji jako veřejný zájem prostřednictvím své veřejné funkce starosty obce. Přestože změna č.2 územního plánu nebyla dosud odsouhlasena, pořizuje si v navrhované trase biokoridoru další pozemky : 17.7.2013 - pole 0,6 hektaru východně od Suchého dolu (součást Významného krajinného prvku Suchý důl), 12.2.2014 - pole 0,9 hektaru západně od Suchého dolu, 31.3.2014 - rokle Suchý důl 1,0 hektaru (součást VKP Suchý důl - výměna za 1 stavební parcelu 889 m2 v Cihelnách). Dne 13.6.2013 byl starosta Karpíšek zvolen "určeným zastupitelem" obce Vejprnice při pořizování změny ÚP. Zhotovitelem změny č.2 je "INGEM inženýrská a.s.". Střet zájmů? Biokoridor? Co to je? To se maže na chleba! :-) Díky návrhu změny ÚP nepřijde zkrátka ani stavební technik Ondřej Polák z vejprnické radnice - tomu se změní orná půda Na Hvízdalce v zahrádku 1.527 m2 (PK 349) : 20.2.2013 navrhl starosta zahájení projednání změny ÚP a již o 7 dnů později šikulka uzavřel kupní smlouvu (V-496/2013-407) na budoucí zahrádku za 8,35 Kč/m2. Přitom sousední "zahrádkář" Na Hvízdalce prodává svoji zahrádku 2.978 m2 (PK 343) za 531 Kč/m2, zprostředkovatelem prodeje je jakási Jana Mráčková, prý se tam do roka může začít stavět nabídka realitky. Vizionáři  a "zahrádkáři" se to na vejprnické radnici jen hemží : např. územní plán z roku 2009 přeměnil zahrádku 1.567 m2 na bydlení čisté (KN 137/8 a 137/9) v ulici Josefa Žižky, kterou si současný člen Kontro

HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE - HEADLINE

30.5.2014 (šk) - CIHELNY 118 RD : Den plný her nebude, výstavba plynové přípojky má přednost. více zde

22.5.2014 (zw) - BLOG ZASTUPITELE WEISSE : Evropa ?    Evropa ! více zde

17.5.2014 (šk) - SUŤ Z DIVADLA VE VEJPRNICÍCH? : TV ZAK natočila reportáž. VIDEO zde.5.2014 (šk) - KARPÍŠEK a STŘET ZÁJMŮ : to se řešilo už v únoru 2003. více zde

7.5.2014 (šk) - OBECNÍ KANALIZACE : majetek oceněný v roce 2010 na 65 milionů byl v březnu 2012 prodán společnosti VaK za 1 Kč. Po protestech opozice, byl prodej v září 2012 zrušen. více zde

7.5.2014 (šk) - KANALIZACE NA ZAVÁŽCE : stavba byla provedena společností STAVMONTA za 1 milion bez stavebního povolení a bez zveřejnění na profilu zadavatele. více zde

4.5.2014 (šk) - FOTOGALERIE : 69. výročí osvobození Vejprnic americkou armádou. více zde

28.4.2014 (šk) - CIHELNY 118 RD : Na obytné zóně vydělal starosta miliony, obec ostrouhala. více zde

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky