CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > RADA OBCE > INTERPELACE na Radu obce

INTERPELACE na Radu obce

Jednou z hlavních priorit volební strany TOP 09 ve Vejprnicích je "Uvidíte nám pod pokličku: co zákon nezakazuje, zveřejníme". zdroj informací Karpíškovci ve vedení radnice se patrně řídí heslem přesně opačným: "Neuvidíte nám pod pokličku: co zákon nepřikazuje, nezveřejníme". Zdá se, že záležitosti týkající se nevýhodných smluv s developery, nedostatečné kapacity nově zrekonstruované čističky za desítky milionů a nedbale připravených žádostí o dotace na výstavbu komunikací jsou pro karpíškovce dost citlivá témata.

Při zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 9.12.2014 jsem vznesl dotazy na Radu obce v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva obce Vejprnice (čl.10). Dotazy jsem přečetl a jejich písemnou formu jsem předal starostovi obce Karpíškovi a zapisovatelce Skalové. Starosta na mé dotazy odpověděl na zasedání zastupitelstva pouze částečně a přislíbil odpověď písemnou. Dne 13.1.2015 mně byla doručena odpověď starosty obce: "Bohužel nemůžeme odpovědět na Vaše dotazy ze dne 9.12.2014 dle dokumentu který uvádíte, neboť takový neexistuje."

Je pravda, že jsem své dotazy v písemné formě odkazoval na "Jednací řád obce čl.12", správně mělo být "Jednací řád zastupitelstva obce čl.10". Každému přítomnému ve Formance muselo být jasné, že zastupitel pokládá dotazy Radě obce a že chce na ně odpovědět. A je úplně jedno zdali Rada obce odpoví podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích §82 odst.b), či podle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Vejprnice čl.10.1.b) - dle těchto předpisů má zastupitel právo se ptát Rady obce, Rada obce má povinnost odpovědět zastupiteli do 30 dnů.

Starosta odpovídat prostě nechce a nebude, tak jak to praktikoval celé minulé volební období. A pokud náhodou odpoví, sděluje informace neúplné, či zavádějící. Rada obce by pravděpodobně měla pověřit někoho jiného, aby odpovídal na dotazy, které jsou směrovány na celou Radu obce, nikoli pouze na starostu Karpíška.

Dopis starosty byl odeslán prostřednictvím České pošty doporučeně do vlastních rukou, cena služby: 47 Kč. Odesílatel i adresát jsou vlastníky datových schránek, adresát žádal o odpovědi v elektronické podobě.

Jooo, náš pan starosta: to se pozná protřelý právník*!

sepsal Ladislav Vostrý, zastupitel obce, 13.1.2015 (aktualizováno 14.1.2015)

______________________________________________________________________________________________

* Mgr. Pavel Karpíšek absolvoval Právnickou fakultu ZČU v roce 2001.zdroj informací

Vysvětlivky zkratek v dotazu :

RD - rodinný dům -  na jeden RD se počítá s 5 obyvateli

EO - ekvivaletní obyvatel - fiktivní hodnota pro definici kapacity ČOV, jeden EO vyprodukuje 150 litrů splašků denně, v Nýřanech, Tlučné a Vejprnicích to v roce 2013 bylo 112,5 litru na obyvatele připojeného na ČOV, tzn. 1 obyvatel = 0,75 EO

ČOV - čistírna odpadních vod v Tlučné - ČOV má k 1.1.2015 po intenzifikaci kapacitu 9.900 EO, v Nýřanech, Tlučné a Vejprnicích bydlelo k 1.1.2014 celkem 14.185 obyvatel (=10.639 EO), pro Vejprnice je v ČOV rezervována od 1.1.2013 kapacita 2.953 EO, ve Vejprnicích bydlelo k 1.1.2014  3.932 obyvatel (=2.949 EO)

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky