CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Černé skládky Vejprnice > Černá skládka Na Mokřinách

Černá skládka Na Mokřinách

v krajských volbách 2016 bude kandidovat uskupení Starostové a Patrioti, na snímku zleva medvědář Chaloupek, ingem Michálek, advokát Rösch, europoslanec Polčák a starosta Čížek.jpg
lokalita Na mokřinách je vedle dálnice D5 exit 89.jpg

Soubory ke stažení

23. Terénní úpravy Na Mokřinách_místní šetření 4.12.2018.pdf240,1 kB31.10.2018
22. Terénní úpravy Na Mokřinách_usnesení o snížení počtu účastníků řízení, změna trasy návozu odpadu.pdf234,0 kB26.10.2018
21_Terénní úpravy Na Mokřinách_přerušení řízení.pdf355,8 kB26.10.2018
20_Terénní úpravy Na Mokřinách_pozvánka k místnímu šetření.pdf242,0 kB05.07.2018
19_Terénní úpravy Na Mokřinách_výzva k doplnění žádosti o dodatečné povolení a přerušení řízení do 30.6.2018.pdf322,1 kB28.12.2017
18_Terénní úpravy Na Mokřinách_navrácení k novému projednání na stavebním úřadu Nýřany.pdf283,3 kB27.11.2017
17_Na Mokřinách - Odstranění terénních úprav_zrušení rozhodnutí MÚ Nýřany a nařízení nového projednání.pdf247,0 kB20.10.2017
16. Terénní úpravy Na Mokřinách_preřušení odvolacího řízení-vyžádání si stanoviska OŽP KÚ.pdf167,5 kB23.08.2017
15_Na Mokřinách - Odstranění terénních úprav_odvolání Michálek proti nařízení odstranění okrajové části černé skládky.pdf1081,5 kB07.08.2017
14_Na Mokřinách - Odstranění terénních úprav_výzva k vyjádření k podanému odvolání proti nařízení odstanění okrajové části černé skládky.pdf70,7 kB07.08.2017
13_Na Mokřinách - Odstranění terénních úprav_nařízení odstranění okrajové části černé skládky.pdf106,9 kB19.07.2017
12. Terénní úpravy Na Mokřinách_výzva k vyjádření k podanému odvolání Michálek proti nepovolení terénních úprav.pdf85,3 kB10.07.2017
11. Terénní úpravy Na Mokřinách_odvolání Michálek proti nepovolení terénních úprav.pdf1290,0 kB10.07.2017
10. Terénní úpravy Na Mokřinách_rozhodnutí o nepovolení terénních úprav.pdf115,4 kB26.06.2017
9_Na Mokřinách - Odstranění terénních úprav_pokračování v řízení.pdf74,5 kB19.07.2017
8. Terénní úpravy Na Mokřinách_zrušení dodatečného povolení č.2.pdf311,2 kB23.08.2016
7. Terénní úpravy Na Mokřinách_dodatečné povolení č.2-výzva k vyjádření k podanému odvolání.pdf3383,8 kB30.05.2016
6. Terénní úpravy Na Mokřinách_dodatečné povolení č.2.pdf157,9 kB10.05.2016
5. Terénní úpravy Na Mokřinách_pokračování řízení o dodtaečném povolení.pdf242,5 kB10.05.2016
4. Terénní úpravy Na Mokřinách_zrušení dodatečného povolení.pdf8380,6 kB10.05.2016
3. Terénní úpravy Na Mokřinách_odvolání proti vydání dodatečného povolení.pdf52,3 kB10.05.2016
2. Terénní úpravy Na Mokřinách_dodatečné povolení č.1.pdf110,2 kB10.05.2016
1. Terénní úpravy Na Mokřinách_zahájení řízení o dodatečném povolení.pdf99,2 kB10.05.2016
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Plzni provedli vloni 1355 kontrol a uložili 290 pokut za téměř 19 milionů.pdf376,8 kB10.05.2016
1404016_004_vyrozumeni_zastaveni_rizeni.pdf280,3 kB05.06.2015
mapa černé skládky Na Mokřinách.jpg
terénní úpravy - projektová dokumentace září 2014.jpg
mapa z roku 1839 - parcela 1023 ve vlastnictví obce.jpg
letecký snímek z roku 1956.jpg
letecký snímek z roku 2010.jpg
letecký snímek z roku 2013.jpg
letecký snímek z roku 2013 nasvědčuje tomu, že se pravděpodobně nejedná o zeminu - ledaže by byla z Marsu.jpg
územní plán 2009 - lokální biokoridor, lokální biocentrum Na mokřinách pod tratí.jpg
územní plán změna č.1-2010 - regionální biokoridor 2015, lokální biocentrum Na mokřinách pod tratí.jpg
říjen 2012.jpg
srpen 2014 1.JPG
černá skládka pod lesem Bezstráň 14.8.2014-7.jpg

Ladislav Vostrý napsal dne 2.4.2015:

Stavební úřad Nýřany dodatečně povolil nezákonné navážení stavebního odpadu na podmáčené louky u Sulkovského potoka jako "terénní úpravy" bez toho, aby předtím v tomto území pravomocně rozhodl o umístění nějaké stavby. Toto rozhodnutí umožní Ing. Janu Michálkovi (předseda politického hnutí Občané patrioti, do roku 2013 místopředseda krajské ODS) černou skládku zlegalizovat. Stavebník předpokládá navezení odpadu neobsahujícího nebezpečné látky (170504-Zemina a kamení, 170506-Vytěžená hlušina) na plochu 3 hektary do výše 2 m, tedy 60.000 m3, tedy 120.000 tun. Zástupce stavebníka Ing. Petr Janoušek (předseda Místní organizace ODS Úlice a člen Okresního výboru ODS Plzeň-sever) prohlásil, že na místo "terénních úprav" byla již přivezena asi jedna třetina z celkového množství odpadu. GOOGLE to vyfotil v roce 2013, podivně šedivé haldy jsou asi zeminou z Marsu, či co: mapa zde. Regionální cyklotrasu č.2259 Vejprnice-Sulkov od roku 2012 zničilo 3,5 tisíce plně naložených nákladních vozů TATRA. Stavebník nedoložil původ a složení odpadu na místě skladovaném, tedy asi 40 tisíc tun. Projektová dokumentace vůbec neřeší dopravu dalších 80 tisíc tun materiálu na místo "terénních úprav" (sedm tisíc náklaďáků TATRA). Michálkovi hrozí milionová pokuta od inspekce životního prostředí za černou skládku na jeho pozemcích ve Vejprnicích u Sulkovského potoka, přítoku do vodní nádrže České údolí (Litická přehrada). Jedním z pozemků je i dobývací prostor KN 1290/7, který Michálkovi přes protesty opozice prodala obec v roce 2011, od té doby se do ochranného pásma lesa naváží kýmsi odkudsi jakýsi bordel.

__________________________________________________________________________

Novinky.cz, středa 1.7.2015: http://www.novinky.cz/domaci/373878-za-nelegalni-ukladani-odpadu-na-pozemek-politika-dostala-firma-milionovou-pokutu.html

Novinky.cz, středa 11.6.2014: http://www.novinky.cz/domaci/338848-sefovi-plzenske-hospodarske-komory-hrozi-milionova-pokuta-za-tuny-odpadu.html

ČT24, Studio 6, úterý 10.6.2014, stopáž 33:03, Milionová pokuta pro Michálka?: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010100610

ČT24, 10.1.2010, Sběrné dvory řeší problém černých skládek (starosta Vejprnic sděluje stanovisko) : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/77540-sberne-dvory-resi-problem-cernych-skladek/

Mapy.cz, letecký snímek z roku 2011 (vlastnictví obec Vejprnice): http://www.mapy.cz/zakladni?x=13.2692099&y=49.7106750&z=17&l=0&base=ophoto&source=muni&id=1467&q=vejprnice

GOOGLE, letecký snímek z roku 2013 (vlastnictví Jan Michálek): https://www.google.cz/maps/@49.7103578,13.2668333,100m/data=!3m1!1e3?hl=cs

Katastrální úřad, letecký snímek z roku 2013 (vlastnictví Jan Michálek): http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2483331407&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Archivní mapa z roku 1839 (vlastnictví obec Vejprnice) : http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/PLZ/PLZ557018390/PLZ557018390_index.html

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky