CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Černé skládky Vejprnice > Černá skládka U Sila

Černá skládka U Sila

mapa černé skládky U Sila.jpg
pokuta skládka u potoka.jpg

Článek v deníku PRÁVO : http://www.novinky.cz/domaci/344949-obec-nacerno-navezla-k-potoku-stovky-kubiku-odpadni-zeminy-vodohospodari-zuri.html

________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 15.8.2014 :

Starosta hájí navážení materiálu na jižní okraj silnice do Skvrňan tím, že je to podkladová vrstva pro budoucí pěšinu nebo cestu. Zajímavé! Podkladovou vrstvou pro pěšinu, nebo cestu bývá obvykle štěrk. Ten se začne navážet až když má stavebník platné stavební povolení. Pro navýšení terénu podél potoka neexistuje žádný racionální důvod : případná budoucí stezka lze vystavět v původní výšce terénu, vodohospodáři by s takovým řešením určitě souhlasili. NIcméně již od dubna 2012 je vypracována studie proveditelnosti na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty o šířce 3m podél silnice až do Skvrňan. Ale pozor !!! Po SEVERNÍ straně silnice. V obci podél Plzeňské je chodník pouze po severní straně této komunikace. Brůdek je vzdálen od obce 250m, vejprnická část Brůdku je dlouhá 200m, pak následuje křimická část Brůdku - ta je dlouhá 850m. Celý tento úsek je dlouhý 1.300m a je v katastrálním území Vejprnice, pak už jsou Skvrňany. Silnice a zelený pruh od silnice k oplocení stavebních parcel je v majetku Plzeňského kraje. Výkres navržené stezky je ke stažení na této stránce dole. Jakási "stezka výhled" od obce směr Brůdek je zakreslena i mezi potokem a silnicí v délce 400m až k lávce přes potok u viaduktu, ale je navržena v PŮVODNÍ výšce terénu.

Černá skládka byla navršena :

- v ochranném pásmu Vejprnického potoka, v jeho zátopovém území (vlastník ČR-Ministerstvo zemědělství, správce Povodí Vltavy)

- v ochranném pásmu skupinového vodovodu z ocelových trubek o průměru 400mm vedoucího z vodojemu Plzeň-Sukova a zásobujícího Vejprnice, Tlučnou, Nýřany a Zbůch (vlastník Vodárenská a kanalizační a.s., správce Vodárna Plzeň a.s.)

- v ochranném pásmu silnice II/203 Plzeň-Nýřany (vlastník Plzeňský kraj, správce Správa a údržba silnic Plzeňského kraje)

Navážka pravděpodobně souvisí s projektováním cyklostezky z Vejprnic do Skvrňan podél Vejprnického potoka, tzv. Greenway. Projektovou dokumentaci objednala Rada obce Vejprnice 11.2.2013 u firmy IK Plzeň s.r.o. (IČ 49789066), která má sídlo v Domažlicích. Cena za projektovou dokumentaci ve stupni DUR (pro územní rozhodnutí), včetně inženýrské činnosti, byla ujednána na 280 tisíc Kč, vč. DPH. Územní řízení nebylo dosud zahájeno. Proslýchá se, že stavba bude stát kolem 10 milionů. Stavba má proběhnout i na pozemcích v majetku města Plzně v katastrálním území Skvrňany - asi 350m od hranic Vejprnic k "myší díře" navazující na ulici Prostřední na Nové Hospodě. Stezka bude začínat u vejprnického nádraží. Celková délka Greenway je 2.300m, přičemž na území Plzně je 350m, plzeňské pozemky si má prý obec Vejprnice od města Plzně vypůjčit na dobu 10 let. Obec Vejprnice v roce 2013 získala dotaci 100.000 Kč na akci "Vejprnice - smíšená cyklostezka do Skvrňan" v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje "Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013". Jelikož obec nezískala kladné stanovisko ke stavbě od Povodí Vltavy a od několika vlastníků pozemků, není možné v tuto chvíli požádat stavební úřad Nýřany o vydání územního rozhodnutí.

likvidace skládky.jpg
černá skládka u Vejprnického potoka 2.8.2014-1.JPG
černá skládka u Vejprnického potoka 2.8.2014-2.JPG
černá skládka u Vejprnického potoka 2.8.2014-3.JPG
nakládka sutě u potoka.JPG
převoz sutě přes obec.JPG
vykládka sutě v satelitu Cihelny.JPG
náklaďák 4P78400 jede k lesu Bezstráň plný.JPG
náklaďák 4P78400 odjíždí od lesa Bezstráň prázdný.JPG
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky