CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (IČO 49745221)

Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (IČO 49745221)

Představitelé společnosti Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

 • předseda výboru Ing. Petr Váchal, 330 27 Vejprnice                    ODS
 • místopředseda výboru Ing. Václav Vítek, 330 26 Tlučná              ČSSD
 • člen výboru Ing. Věra Sihelská, 330 27 Vejprnice                        ODS
 • člen výboru Stanislav Volf, 330 26 Tlučná                                    ČSSD
 • člen výboru Ing. Jiří Davídek, Kamenný Újezd, 330 23 Nýřany    SNK
 • člen výboru Hana Sládková, 330 23 Nýřany                                 -

Představitelé společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.

 • statutární ředitel a předseda správní rady Ing. Petr Váchal, 330 27 Vejprnice  ODS
 • člen správní rady Ing. Rudolf Salfický, 331 41 Kralovice                                   SNK
 • člen správní rady Ing. Petr Sýkora, 331 51 Kaznějov                                        ČSSD
 • člen správní rady Ing. Jiří Davídek, Kamenný Újezd, 330 23 Nýřany                SNK
 • člen správní rady Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, 330 27 Vejprnice                          ODS
 • člen správní rady Jaromír Zeithaml, 330 11 Třemošná                                     SNK
 • člen správní rady Václav Rozum, Zruč, 330 08 Zruč-Senec                              ODS            
 • člen správní rady Oldřich Mudra, 331 44 Kožlany                                               -                                

Představitelé společnosti Vodárna Plzeň a.s.

 • předseda představenstva Mgr. Pavel Šindelář, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň      ODS
 • člen představenstva Ing. Petr Osvald, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň                       ČSSD
 • člen představenstva Mgr. Pavel Janouškovec, Lobzy, 326 00 Plzeň                             KDU-ČSL
 • člen představenstva Petr Chvojka, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň                            OPAT
 • předseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Knotek, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň                ČSSD
 • člen dozorčí rady Bc. David Šlouf, MBA, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň                 ODS
 • člen dozorčí rady Ing. Eva Rozšafná, 330 26 Tlučná                                                       KDU-ČSL
 • člen dozorčí rady JUDr. Ludvík Rösch, Bolevec, 323 00 Plzeň                                       OPAT
 • člen dozorčí rady PhDr. Ivana Mádlová, PhD, MBA, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  ANO 2011
 • člen dozorčí rady Mgr. Petr Suchý, Doubravka, 312 00 Plzeň                                         TOP 09

__________________________________________________________________________________

Ekvivalentní obyvatel

je uměle zavedená jednotka, měrné číslo pro stupeň znečištění odpadních vod. Jako základ je znečištěná voda v množství 150 l/den, kterou způsobí jeden obyvatel a její znečištění v množství 60 g BSK5/den. BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku za pět dní. Pokud známe u zdroje znečištění celkovou produkci BSK5, potom spočítáme počet ekvivalentních obyvatel (EO) vydělením 60 g. U ostatních případů se počet EO odhaduje a u komunálních zdrojů se používají různé druhy výpočtů. Poměr bydlících obyvatel OO a EO bývá 0,85 u sídel s 2000 bydlícími obyvateli a 0,77 u sídel s 1000 obyvateli. U větších aglomerací se do výpočtů zahrnuje také průmyslová produkce znečištění.

Ve Vejprnicích je přepočet 4 skuteční obyvatelé = 3 EO.

_________________________________________________________________________________

Profil zadavatele IČ 49745221 : https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cistirna_zajmove_sdruzeni_obci_Nyrany_Tlucna_Vejprnice

Seznam zakázek je prázdný, tzn., že DSO Čistírna v období od 1.5.2012 dodnes nezadal žádnou zakázku, která by převyšovala cenu 500.000 Kč bez DPH.

__________________________________________________________________________________

Věstník veřejných zakázek : http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/96306

Seznam zakázek má jednu položku a to Intenzifikace ČOV Tlučná, kanalizace Kamenný Újezd, kanalizace Tlučná. Zakázka byla zadána 31.8.2009 firmě STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ 14706768. Cena zakázky činí 77.469.599 Kč bez DPH.

___________________________________________________________________________________

Evidence ČOV na Ministerstvu zemědělství za rok 2013 : http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/majetkova-a-provozni-evidence-vodovodu-a/vybrane-udaje-majetkove-evidence-vume-a.html

___________________________________________________________________________________

Článek v Plzeňském deníku o spuštění ČOV : http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/cistirna-pro-tlucnou-nyrany-a-vejprnice-funguje-zkusebne-20140321.html

mapa ČOV Tlučná 2011 - pozemky jsou tak, jako po dokončení stavby v roce 1997.jpg
mapa ČOV Tlučná 2013 - v jižní části na pozemku 1292-3 se objevila nová nádrž o rozměrech asi 16 x 9 metrů, tedy asi 150 m2.jpg
pohled na novou nádrž od severu.jpg
pohled na novou nádrž od západu.jpg
18.5.2014 - čistička je prý ve zkušebním provozu - u výtoku z ČOV.JPG
18.5.2014 - čistička je prý ve zkušebním provozu - v tekutině vytékající z ČOV plaval nejenom toaletní papír.JPG
nová betonová nádrž je plná něčeho nechutného.JPG
nová betonová nádrž od potoka.JPG

mapa čističky v Tlučné na GOOGLE

Ladislav Vostrý napsal dne 7.5.2014 :

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ - STAVBA ZA 100 MILIONŮ

ZKRÁCENÍ DOTACÍ O 52 MILIONŮ KVŮLI SMLOUVĚ S VEOLIÍ , PRODEJ MAJETKU VEOLII ZA 26 MILIONŮ

Stavba byla zahájena 1.9.2009, dokončena 31.12.2013, kdy byla modernizovaná čistička v Tlučné pod hřbitovem z roku 1997 uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz bude probíhat po celý rok 2014. Stavebníkem je DSO Čistírna, provozovatelem je VODÁRNA PLZEŇ. Stavba je složena celkem ze třech částí : 1. samotná intenzifikace ČOV v Tlučné (65 milionů), 2. kanalizace Nýřany-Kamenný Újezd (30 milionů), 3. kanalizace Tlučná-K Háječku, Tlučenská kolonie, Kozinova (5 milionů). Kanalizace v Nýřanech a v Tlučné se stavěly v letech 2009-2010, čistička v Tlučné v roce 2013. Veřejnou zakázku realizovala firma STREICHER, spol. s r.o. Plzeň (IČ 14706768 www.streicher.cz/) a její subdodavatel (max. 30% objemu prací) firma BÖGL a KRÝSL, k.s. v insolvenčním řízení (IČ 26374919). Stavbu vyprojektovala firma PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. (IČ 25023829), soutěž o zhotovitele organizovala v létě 2009 firma INGEM inženýrská (IČ 63504006). Na akci byla k.3.2.2011 přislíbena dotace 79 milionů z Operačního programu Životní prostředí (III.výzva, oblast podpory 1.1, ID 279217, akcept.č.8017111), ale protože vodohospodářská infrastruktura byla pronajata dne 27.6.2006 valnou hromadou firmy Vodárenská a kanalizační a.s. (IČ 49786709 www.vodarenskaplzen.cz/) až do roku 2027 firmě VODÁRNA PLZEŇ a.s. (IČ 25205625 www.vodarna.cz/, akcionáři : VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.-98,3% a Statutární město Plzeň-1,7%), Evropská komise odmítla poskytnout dotace směřující k VEOLII, stavba se tak musela financovat z vlastních zdrojů (z rozpočtu obcí - 47 milionů a z prodeje majetku DSO Čistírna - 26 milionů) a z dotace národní (15.1.2013 rozhodl ministr Bendl-ODS o přidělení dotace 27 milionů ze SFŽP, program V.3, č.rozh.04891211). Prodej majetku Vodárně Plzeň za 26 milionů odsouhlasilo vedení DSO Čistírna 16.7.2013 na údajně "veřejném" shromáždění zástupců svazku. Toto shromáždění však nelze považovat za veřejné, neboť veřejnost nebyla řádně pozvána, nebyla totiž dodržena lhůta pro vyvěšení pozvánky na úřední desce, přijatá usnesení na tomto shromáždění tedy nejsou platná. Zastupitelům obcí byl prodej majetku svazku pouze oznámen v září 2013. Kupní smlouva byla uzavřena dne 23.10.2013. Ve dnech 22.1.-24.1.2014 inventarizační komise provedla v DSO Čistírna inventuru za rok 2013, členové komise jsou zároveň představiteli DSO Čistírna. Kupodivu komise po třídenním inventurním maratónu zjistila, že je vše v pořádku. :-)

Zdůvodnění neposkytnutí dotace 79 milionů při 23.zasedání Řídícího výboru OP Životní prostředí dne 15.3.2012 : 

"jednání na SFŽP 07.02.2012, Metodiku hodlají naplnit, poblém související smlouvy mezi Vodárenskou a kanalizační, a.s. Plzeň a Vodárnou Plzeň,a.s., nedojde však k jejímu zkrácení uzavřena je do roku 2027"

Kvůli mizerné smlouvě mezi VaK a Vodárna Plzeň, tak obce Nýřany, Tlučná a Vejprnice musí ze svých zdrojů zaplatit za stavbu o 52 milionů více, tyhle peníze mohly přijít z Bruselu.

Díky, páni představitelé společnosti VaK : Váchal - ODS, Vejprnice, předseda představenstva, Mudra - Kožlany, místopředseda představenstva, Salfický - Kralovice, člen představenstva, Zeithaml - Třemošná, člen představenstva, Davídek - Nýřany, člen představenstva, Sýkora - ČSSD, Kaznějov, předseda dozorčí rady, Karpíšek - ODS, Vejprnice, člen dozorčí rady, Rozum - ODS, Zruč-Senec, člen dozorčí rady.

Díky, páni představitelé společnosti DSO Čistírna : Váchal - ODS, místostarosta Vejprnice, předseda svazku, Davídek - starosta Nýřany, místopředseda svazku, Karpíšek - ODS, starosta Vejprnice, Volf - ČSSD, starosta Tlučná, Mráček - vedoucí stavebního úřadu Nýřany, Vítek - ČSSD, místostarosta Tlučná.

_____________________________________________________________________________________________

Nejbližší veřejné shromáždění zástupců DSO Čistírna se bude konat na tlučenské radnici v pátek 30.5.2014 od 8:00 hodin. Rád bych se zeptal pana Váchala, proč na pozvánkách k veřejnému shromáždění zástupců svazku "Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice" (IČ 49745221) neuvádí správný název právnické osoby, kterou zastupuje, proč se podepisuje jako předseda sdružení, když je předsedou svazku ("dobrovolný svazek obcí" dle zákona o obcích). A taky bych se rád zeptal, proč se prodal majetek DSO Čistírna firmě VODÁRNA PLZEŇ tak lacino, za pouhých 26 milionů, když byl před 3 lety oceněn na 62 milionů (bez čističky, ta byla oceněna na 71 milionů, vypracoval Ing. Zbyněk Bejvl z firmy VODÁRNA PLZEŇ), a proč se neprodal třeba někomu jinému za víc, nebo proč se třeba vůbec prodával. Ale kdo z nás pracujících má čas v pátek ráno, že. Ten mají snad jenom profesionální politici. :-)

Valná hromada Vodárenská a kanalizační a.s. proběhne v úterý 4.6.2014 v kulturáku v Nýřanech od 9:00.

DSO Čistírna lze nalézt v Rejstříku svazků obcí, který vede Krajský úřad Plzeňského kraje na adrese : REJSTŘÍK SVAZKŮ

A taky bych se rád zeptal, proč v Rejstříku svazků nejsou aktuální stanovy svazku a dodatky zakladatelské smlouvy.

"Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice" je právnickou osobou, založenou v roce 1994 jako dobrovolný svazek obcí, čili DSO, ač si do názvu zakladatelé dali "zájmové sdružení" (tvrdí Mgr.Eva Myslíková z Krajského úřadu). Ze stanov DSO : "Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů sdružení." Členové sdružení : město Nýřany, obec Tlučná, obec Vejprnice.

Tak to je otázek ... z toho bude asi Váchala bolet hlava. :-)

Hospodaření váchalovců v letech 2010-2013 lze nalézt na adrese : MONITOR

Soubory ke stažení

plán financování obnovy kanalizace v majetku DSO Čistírna - září 2010 - návrh usnesení, včetně ocenění majetku.pdf286,0 kB07.05.2014
plán financování obnovy kanalizace v majetku DSO Čistírna - září 2010 - přijaté usnesení.jpg73,7 kB07.05.2014
prodej kanalizace v majetku DSO Čistírna - září 2013 - návrh usnesení.pdf513,9 kB07.05.2014
prodej kanalizace v majetku DSO Čistírna - září 2013 - přijaté usnesení.jpg53,6 kB07.05.2014
prodej kanalizace v majetku DSO Čistírna - září 2013 - soupis majetku.pdf808,5 kB07.05.2014
DSO Čistírna - Zakladatelská smlouva.pdf67,9 kB07.05.2014
DSO Čistírna - Stanovy.pdf105,1 kB07.05.2014
DSO Čistírna - zápis z jednání výboru 27.7.1995.pdf83,3 kB20.05.2014
DSO Čistírna - Dodatek zakladatelské smlouvy.pdf162,6 kB07.05.2014
DSO Čistírna - zápis z jednání výboru 19.2.1997.pdf40,5 kB20.05.2014
vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013.pdf715,0 kB07.05.2014
ČOV v roce 1998.pdf47,8 kB11.05.2014
INTENZIFIKACE ČOV - oznámení o zadání zakázky.pdf1560,1 kB12.05.2014
INTENZIFIKACE ČOV - oznámení o zakázce.pdf1588,4 kB12.05.2014
DSO Čistírna - inventura 2013.pdf362,2 kB12.05.2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Čistírna za rok 2013.pdf157,8 kB14.05.2014
pozvánka na veřejné shromáždění zástupců DSO Čistírna dne 16.července 2013.pdf331,3 kB12.05.2014
pozvánka na veřejné shromáždění zástupců DSO Čistírna dne 30.5.2014.pdf191,2 kB07.05.2014
KAPACITA čističky - rozdělení dle jednotlivých obcí od 1.1.2013.pdf274,0 kB30.05.2014
DSO Čistírna - zápis z jednání výboru 14.12.2012.pdf260,4 kB02.06.2014
Kupní smlouva DSO Čistírna-Vodárna Plzeň.pdf957,5 kB02.06.2014
Osvědčení Krajského úřadu, že DSO je sdružení.pdf53,0 kB02.06.2014
Krajský úřad potvrzuje - DSO Čistírna je Dobrovolný Svazek Obcí.pdf74,5 kB03.06.2014
Zajištění financování infrastruktury - usnesení zastupitelstva č.146-2012.jpg55,5 kB03.06.2014
DSO Čistírna - pozvánka na veřejné shromáýdění 11.7.2014.pdf362,8 kB02.07.2014
DSO Čistírna - návrh rozpočtu 2015.pdf28,0 kB18.11.2014
Ocenění majetku DSO červenec 2010.pdf286,0 kB02.12.2014
Znalecký posudek 2168_28_2013 - prodej majetku DSO.pdf226,9 kB02.12.2014
Znalecký posudek 2171_31_2013 - prodej majetku DSO.pdf81,7 kB02.12.2014
DSO Čistírna - pozvánka na veřejné zasedání 15.12.2014.pdf190,9 kB02.12.2014
DSO Čistírna - pozvánka na veřejné zasedání 5.3.2015.pdf293,6 kB18.02.2015
DSO Čistírna - závěrečný účet 2014.pdf180,8 kB18.02.2015
DSO Čistírna - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014.pdf120,4 kB18.02.2015
DSO Čistírna - účetní závěrka 2014.pdf6715,4 kB19.02.2015
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky