CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > DENÍK PRÁVO

DENÍK PRÁVO

článek na Novinky.cz publikovaný 28.4.2014, 15:57 :

http://www.novinky.cz/krimi/334785-na-obytne-zone-vydelal-starosta-miliony-obec-ostrouhala.html

______________________________________________________________________________________________

V odpoledních hodinách dne 29.4.2014 byl distribuován po vsi do všech poštovních schránek leták, který má nadpis "Prohlášení starosty" - ke stažení níže.

___________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 30.4.2014 :

Pavel Karpíšek se zúčastnil dne 5.2.2009 zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice jako člen Zastupitelstva obce Vejprnice ve funkci místostarosty. V průběhu jednání o územním plánu Vejprnice, ani před hlasováním, nepodal oznámení o osobním zájmu dle §8 zákona č.159/2006 o střetu zájmů a hlasoval pro přijetí usnesení č.98/2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 30.3.2009 a od tohoto data se změnila orná půda v lokalitě Cihelny na zastavitelné území. Před tímto datem byla vypracována URBANISTICKÁ STUDIE obce Vejprnice v roce 1993 a KONCEPT územního plánu v roce 2005 - toto nebyly právně závazné dokumenty. Obec Vejprnice do 29.3.2009 neměla územní plán.

Pavel Karpíšek a krajské zastupitelstvo : Karpíšek je od 6.11.2004 dodnes nepřetržitě členem Zastupitelstva Plzeňského kraje zvolený za ODS, které je členem od roku 2003. V letech 2001-2004 vykonával na Krajském úřadu Plzeňského kraje nevolenou funkci vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od listopadu 2004 do listopadu 2008 vykonával funkci radního Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Od listopadu 2008 do října 2012 vykonával funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. Od prosince 2012 dodnes je předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Pavel Karpíšek a obecní zastupitelstvo : Karpíšek je od 24.11.1990 volen nepřetržitě do Zastupitelstva obce Vejprnice, do roku 2002 byl volen jako nezávislý, od roku 2006 jako člen ODS. Od prosince 1992 do listopadu 2002 vykonával funkci starosty, od listopadu 2002 vykonával funkci místostarosty. Poté, co se na něho provalilo, že je ve střetu zájmů již od roku 2001 (zastupitel obce vs. vysoký krajský úředník), vzdal se proto v březnu 2003 funkce místostarosty a mandátu zastupitele obce, ponechal si ale funkci předsedy stavební komise při Radě obce Vejprnice. Od listopadu 2006 do listopadu 2010 vykonával funkci místostarosty, od listopadu 2010 je starostou. Účinnost zákona o střetu zájmů nastala 1.1.2007.

Zastupitelstvo obce Vejprnice údajně (nebyl dohledán doklad) schválilo ZADÁNÍ územního plánu 2.6.2005 usnesením č.12/2005. KONCEPT územního plánu byl na úřední desce obce Vejprnice zveřejněn 18.12.2005 a sejmut 17.2.2008. Po zveřejnění KONCEPTU nastala ve vsi bouře nesouhlasu, převážně se týkala rozšiřování ploch bydlení na úkor záboru lesní a orné půdy. Tato bouře nevole se přetransformovala do občanského sdružení Šance pro Vejprnice, jehož nejvýraznějšími postavami byli Stanislav Kopřiva, Václav Kraus a Zdeněk Weiss. Na podzim 2006 byly komunální volby, práce na územním plánu ustaly. Od 1.1.2007 začal platit nový stavební zákon. Zahájení projednání NÁVRHU územního plánu mělo údajně (nebyl dohledán doklad) nastat 24.1.2008, jakési neveřejné jednání o NÁVRHU územního plánu mělo proběhnout 19.2.2008 s tím, že stanoviska a připomínky účastníků neveřejné schůzky bylo možné uplatnit do 19.3.2008. Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k NÁVRHU územního plánu bylo vydáno 16.4.2008 (č.j. RR/1445/08), stanovisko MÚ Nýřany k NÁVRHU územního plánu bylo vydáno rovněž 16.4.2008 (č.j. OÚP-Kru/11744/2008). Na úřední desce obce Vejprnice byl zveřejněn NÁVRH územního plánu dne 18.9.2008 a sejmut 7.11.2008 (č.j. OÚP-Kru/23127/2008). Dne 6.11.2008 od 17:00 se konalo ve Formance veřejné projednání NÁVRHU územního plánu. Zpracovatelem KONCEPTU a NÁVRHU územního plánu Vejprnice je Ing. arch. Václav Mastný (IČ 11620595) z Plzně. Zpracovatelem URBANISTICKÉ STUDIE obce Vejprnice je Ing. arch. Petr Sladký (IČ 18722822) z Prahy.

___________________________________________________________________________________________

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky