CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Evropské dotace, aneb kolik stojí "kompletní řízení dotačních projektů"

Evropské dotace, aneb kolik stojí "kompletní řízení dotačních projektů"

9.3.2011 (šk) -

 • 3.12.2008 Rada obce bere na vědomí informaci o možnosti spolupráce s firmou G-PROJECT při získávání evropských dotací.
 • 22.1.2009 Rada obce schvaluje mandátní smlouvu s INGEM na zajištění organizace veřejné zakázky Strejčkov 1, Strejčkov 2 za 36 tisíc Kč vč. 19% DPH..
 • 18.2.2009 Rada obce schvaluje INGEM jako zpracovatele výzvy k podání nabídky na zpracovatele žádosti o dotaci na Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka za 64 tisíc Kč vč. 19% DPH. Vyzvané firmy : G-PROJECT z Českých Budějovic, KP PROJEKT z Českých Budějovic, RERA z Českých Budějovic, PLZEŇSKO V EVROPĚ z Pernarce.
 • 4.3.2009 Rada obce schvaluje složení komise pro výběr zpracovatele žádosti o dotace na Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka ve složení : 1x zástupce firmy INGEM, Blahník Pavel, Polák Ondřej. Komise doporučuje G-PROJECT. Rada obce schvaluje G-PROJECT.
 • 24.3.2009 Poslanecká sněmovna Parlametu ČR vyslovuje nedůvěru Topolánkově vládě.
 • 10.6.2009 Rada obce schvaluje složení komise pro výběr dodavatele "kompletního řízení projektů" Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ ve složení : 1x zástupce firmy INGEM, Blahník Pavel, Polák Ondřej. Rada obce schvaluje bez výběrového řízení smlouvu o dílo s firmou PLZEŇSKO V EVROPĚ, zastoupenou Romanem Reiserem (Ing. Roman Reiser - starosta Čerňovice, asistent poslance Vilímce, Ing. Vladislav Vilímec - místostarosta Kdyně, od roku 2006 poslanec ODS s funkcí místopředseda Podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) týkající se zpracování "supervize na dotační projekty" Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ za 357 tisíc Kč vč. 19% DPH.
 • 25.6.2009 Rada obce schvaluje firmu G-PROJECT jako dodavatele "kompletního řízení projektů" Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ za 5,6 milonu Kč vč. 19% DPH. Druhá ze dvou zúčastněných firem KP PROJEKT nabídla cenu 7 milionu Kč vč. 19% DPH. Předmětem podnikání firem G-PROJECT a KP PROJEKT není žádná z odborných činností v investiční výstavbě. Firmy RERA a PLZEŇSKO V EVROPĚ nepodaly nabídku.
 • 28.6.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci staveb Strejčkov 1, Strejčkov 2, Formanka, ZŠ v období 2009-2011 za cenu do 128 milionů Kč vč. 19% DPH za podmínky získání evropských dotací.
 • 6.11.2009 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad neschvaluje ani jednu ze čtyřech žádostí o dotaci. 
 • 6.3.2010 Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vzat do vyšetřovací vazby pro podezření z nedovoleného ovlivňování výsledku hodnocení dotačních projektů.
 • 8.11.2010 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad neschvaluje ani jednu ze čtyřech přehodnocených žádostí o dotaci.
 • 16.11.2010 Rada obce bere na vědomí informaci o možnosti spolupráce s firmou GARANTA CZ z Českých Budějovic při získávání evropských dotací, předmětem podnikání GARANTA CZ není žádná z odborných činností v investiční výstavbě.
 • 1.12.2010 Rada obce schvaluje ukončení spolupráce s G-PROJECT.
 • 17.1.2011 Rada Obce bere na vědomí informaci od G-PROJECT o přípravě podkladů pro 13.výzvu a nabídku spolupráce LEGRO CONSULT při zpracování žádosti o dotace pro 13.výzvu.
 • 17.3.2011 Starosta Karpíšek zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 29.3.2011.
 • 25.3.2011 Konečný termín přijímání žádostí o dotace pro 13. výzvu.
 • 29.3.2011 Zastupitelstvo obce odsouhlasuje realizaci dotačního projektu Strejčkov 1 s cenou do 22 milionů Kč.
 • 16.5.2011 Skončilo hodnocení přijatelnosti projektů 13.výzvy, výsledek je zasílán žadatelům do 21.5.2011.

VYSVĚTLIVKY :

Strejčkov 1 - stavba "Dostavba místních komunikací Vejprnice - 1.část - ulice Sokolská, 8.května, Studentská, Smetanova" (zhotovitel BÖGL A KRÝSL uzavřel smlouvu o dílo s obcí Vejprnice s cenou 19,8 milionu Kč vč. 19% DPH, později Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu do 26 milionů Kč vč. 19% DPH, ještě později do 22 milionů Kč vč. 20% DPH) 

Strejčkov 2 - stavba "Dostavba místních komunikací Vejprnice - 2.část - ulice Kozinova, Ke Hlíně, Smetanova, Studentská, Lesní, Na Svahu, K Myslivně" (Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu do 26 milionů Kč vč. 19% DPH)

Formanka - stavba "Přístavba multifunkčního zařízení pro zkvalitnění občanské vybavenosti ve Vejprnicích" (Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu do 18 milionů Kč vč. 19% DPH)

- stavba "Nástavba školních pavilonů Základní školy Vejprnice" (Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu do 58 milionů Kč vč. 19% DPH)

"kompletní řízení projektu" - ??? (netýká se vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrské činnosti v souvislosti se stavebním řízením)

"supervize na dotační projekty" - ???

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky