CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > KANALIZACE NA ZAVÁŽCE

KANALIZACE NA ZAVÁŽCE

Ladislav Vostrý napsal dne 19.6.2014 :

Dnes jsem zcela náhodně objevil na Profilu zadavatele smlouvu o dílo na akci "Vejprnice, Na Chrastech - obnova kanalizace"  Smlouva byla uveřejněna 16.5.2014, tedy až poté, co jsem se o veřejnou zakázku začal zajímat. Projektovou dokumentaci vypracoval EGYPROJEKT s.r.o., IČ 63509687, sídlo : Plzeň, Janáčkova 67, společníci : Martin Krejčí z Prahy (50%) a Jaroslav Egermaier z Plzně (50%). Projektová dokumentace, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí nadále k dispozici nejsou. 

"Obnova/odstranění havárie" kanalizace se pravděpodobně týká kanalizačního řadu o délce 250m v ulici Vochovské (úsek Třešňová-Na Chrastech), řadu o délce 75m v ulici Na Chrastech (úsek Vochovská-Na Zavážce) a řadu o délce 330m v ulici Na Zavážce (úsek na Chrastech-Plzeňská). Stavba se pravděpodobně netýká výstavby v developerském území Na Chrastech 39RD, neboť odtud se měly původně odvádět jednotně splašky a dešťovka z komunikací do křižovatky Na Chrastech-Jasmínová, ale bylo zrealizováno napojení na stávající kanalizaci na křižovatkách Na Chrastech-Liliová a Na Chrastech-Šeříková.

_______________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 7.5.2014 :

... jako na potvoru se stala havárie v celé ulici Na Zavážce, která je od ulice Na Chrastech k Plzeňské dlouhá 300m, a jako na potvoru směřuje kanalizační řad k developerskému území pro výstavbu 39 rodinných domů, který je ohraničený ulicemi Na Chrastech-Šeříková-Třešňová-Liliová ... developerem je společnost L-HOREX s.r.o. (IČ 26395452), sídlo : Plzeň, Hodonínská 61, předmět podnikání : realitní činnost, společníci : Jiří Loukota z Příkosic (67%) a Martina Loukotová z Příkosic (33%) ... plánovací smlouvu s developerem podepsal tehdejší starosta Váchal (ODS) dne 9.10.2009 ... Jiří Loukota z Příkosic (developer 39 RD Na Chrastech) a Radek Loukota z Plzně (developer 118 RD Cihelny) se spolu dobře znají, neboť jsou oba v angažmá společnosti DOMOV MAJÁK, o.p.s. (IČ 24255874), neboť mají něco společného na adrese Plzeň, Hodonínská 61 ... zajisté bude zajímavé si vyhledat vlastníky pozemků v developerském území 39 RD Na Chrastech a v jeho okolí (už se na tom pracuje) ...

Samostatná stavba byla nazvána "Výměna havarijní kanalizace". Stavba takového rozsahu ovšem za normálních okolností v normálně fungujících obcích podléhá vodoprávnímu řízení. Vodoprávní řízení ve Vejprnicích vede Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí. Nevedl. Kanalizační řad je za normálních okolností nemovitostí, neboť je zaevidován v majetku obce, má svou evidenční kartu a cenu, která se odepisuje. Když je něco nemovitostí, tak o pořízení nemovitosti musí rozhodovat Zastupitelstvo obce (rozuměj : odsouhlasit návrh smlouvy o dílo). V tomto případě o pořízení nemovitosti rozhodla Rada obce. Dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených Radou obce měla obec písemně vyzvat alespoň 3 zájemce k podání nabídky. Výzva k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace a soupisu prací, měla být zveřejněna na Profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam. Nebyla. Nebyla zveřejněna ani smlouva se zhotovitelem STAVMONTA spol. s r.o. (IČ 40525007), sídlo : Plzeň, Hřbitovní 33, společníci : Milan Leška z Plzně (80%) a Václav Bláha z Plzně (20%).

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky