CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Kauza Váchal

Kauza Váchal

obecní bytový dům U Kovárny 728.JPG

Obec Vejprnice si na dluh se státní podporou 320.000 Kč na 1 byt v roce 2003 pořídila bytový dům U Kovárny 728. Jeden z bytů obec pronajala Váchalovi,  v té době starostovi. Starosta obvykle nespadá do kategorie sociálně potřebných, neboť  starostovský plat činí asi 50.000 Kč.

Obvyklé tržní nájemné - 75 Kč/m2 a měsíc

Obecní regulované nájemné - 35 Kč/m2 a měsíc

Cenová mapa pronájmu bytů : http://cenovamapa.gekonsro.cz/?sekce=pronajem#c=(49.730727517061204,%2013.279319082647367)&z=19&sB=1&t=bytyn&st=

_______________________________________________________________________________________________

V obci Vejprnice neexistují pravidla pro pronájem obecních bytů, takže se běžně děje, že ač je obecní nájemce vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného privátního bytu nebo rodinného domu, může užívat i byt obecní. Předsedou bytové komise 2010-2014 je pan učitel Tomáš Karel, který letos kandiduje za ODS "B", neboli Vejprnice 2014. Pronájem obecního majetku je plně v kompetenci Rady obce Vejprnice, která pracuje až do 1. ustavujícího zastupitelstva (asi v půlce listopadu) ve složení : Karpíšek (ODS "A"), Váchal (ODS"A"), Doležal (ODS "A"), Valenčat (ODS "C"), Kraus Josef (ODS "C").

Spoluvlastníkem bytové jednotky U Kovárny 1001/4 je pan Váchal od 21.12.2010 (v té době místostarosta, číslo řízení u katastrálního úřadu V-4099/2010-407), obecní byt U Kovárny 728 má pan Váchal pronajatý od 1.1.2003 (v té době starosta). 

Pan Váchal je velice zaměstnaný muž, stíhá být zároveň v mnoha funkcích zároveň :

1. místostarosta obce Vejprnice (IČ 00258474) (neuvolněná funkce, tedy tzv. na půl úvazku za měsíční odměnu 25.167 Kč)

ředitel a předseda představenstva Vodárenská a kanalizační a.s. (IČ 49786709) (na plný úvazek za plat ředitele firmy s obratem 30 milionů)

předseda Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, d.s.o. (IČ 49745221)

pověřený vlastník Společenství pro dům U Kovárny 1001, Vejprnice, s.v.j. (IČ 72540681)

předseda správní rady Chronos Vejprnice o.p.s. (IČ 29118336)

předseda družstva Stavební a nájemní družstvo Vejprnice, družstvo (IČ 26346095)

člen dozorčí rady Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, komora (IČ 48365556)

člen Komise pro statut a integraci obcí při Radě města Plzně (nominován Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje)

Z volebního programu TOP 09 o nájmech obecních bytů :

# UVIDÍTE NÁM POD POKLIČKU: CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME
Budeme se držet zásady, že platná je pouze ta smlouva, která je zveřejněna. Bude se týkat všech zakázek nad 50.000 Kč. Provedeme zásadní změnu při zadávání veřejných zakázek: z volné ruky lze zadat zakázku pouze do 50.000 Kč. V komisích pro výběr nejvhodnější nabídky budou i zástupci opozice. Zavedeme přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva obce i trvalý přístup do archivu těchto přenosů. Na internetu budou trvale k dispozici podklady, zápisy a usnesení zasedání Zastupitelstva obce, či schůze Rady obce, popř. výborů při Zastupitelstvu obce, nebo komisí při Radě obce. Změníme s platností od 1.1.2015 vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu: platit se bude za svozovou nádobu, ne za osobu jako dosud (nový systém jako ve městě Plzni). Zavedeme jasná a veřejně dostupná pravidla pro pronájem obecního majetku: není možné, aby nájemce obecního bytu s nadprůměrným platem měl pronajatý obecní majetek za podprůměrné nájemné a zároveň byl vlastníkem jiné bytové jednotky, či rodinného domu, a tento obecní majetek podnajímal za tržní cenu, nebo ho dokonce „prodal“ smlouvou o smlouvě budoucí. Zrušíme funkci 2.místostarosty, postačí starosta na plný úvazek a místostarosta na poloviční úvazek.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky