CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Komunální volby a cizinci

Komunální volby a cizinci

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat a kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky za předpokladu, že
- alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
- je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
- je na základě vlastní žádosti zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, který vede příslušný obecní úřad (zákon č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí §28)

V případě možnosti hlasovat volič navíc nesmí
- mít omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu testu odnětí svobody
- nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Volby do zastupitelstev obcí nejsou pro voliče povinné.
Občan jiného členského státu se nemůže stát starostou/primátorem obce, ale může být člen rady obce.

více zde : http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_cs.htm

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky