CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Línská 67

Línská 67

Monkey 7.jpg
koupě nemovitosti.jpg
rozsah prací.jpg
cena díla.jpg
zhotovitel.jpg

Takhle vypadá rodinný dům s pozemkem za 2.614.520 Kč dle znaleckého posudku vypracovaného 13.7.2011 panem Kamilem Němečkem z Vejprnic :

dům 701 m3 .....       2.105.200 Kč  (3.000 Kč/m3)  ???

pozemek 1.427 m2 ... 472.110 Kč (z toho 837 m2 zahrada - zemědělský půdní fond)

studna ...                       37.210 Kč

Takhle vypadá rodinný dům s pozemkem za 2.631.000 Kč dle znaleckého posudku vypracovaného 18.5.2012 paní Zdeňkou Hořánkovou z Vejprnic :

dům 854 m3 .....          1.500.000 Kč  (1.750 Kč/m3) ???

pozemek 1.427 m2 ... 1.069.000 Kč (z toho 837 m2 zahrada - zemědělský půdní fond)

garáž ....                           52.000 Kč

studna ...                            3.000 Kč

porosty ....                          7.000 Kč

Nekup to!

_______________________________________________________________________________________________

 

reportáž České televize o řešení vejprnické romské otázky v domě Línská 67

________________________________________________________________________________________________

 13.9.2011 (šk) - LÍNSKÁ 67 : MONKEY BUSINESS? Počítejte se mnou : nákupní cena nemovitostí 2.750.000 Kč + demolice vybydleného domu 250.000 Kč = 3.000.000 Kč. Výměra pozemků činí 1.427 m2. 3.000.000 Kč : 1.427 m2 = 2.102 Kč/m2 = nákupní cena pozemků. Je to cena v daném místě a čase obvyklá? Asi není, neboť ve Smrkové ulici prodala obec v červnu letošního roku parcelu v ploše "Bydlení čistého" za 700 Kč/m2. Prodejní cena obvyklá : 1.427 m2 x 700 Kč/m2 = 998.900 Kč. Prodělek 2 miliony Kč. Starosta Karpíšek potvrdil v doložce kupní smlouvy, že prodej byl realizován dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích §39 odst.2 : Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

15.11.2011 (šk) - OBEC PRODÁVA DŮM V LÍNSKÉ 67! Obec nakoupila vybydlený dům před 3 měsíci za 2,75 milionu Kč bez znaleckého posudku, nyní ho prodává bez vědomí Zastupitelstva obce za neznámou cenu. Bližší informace podává při osobní schůzce dle inzerátu z novin pan Blahník (tel. 606 694 003). Proč obec neprodává dům standardní cestou - tedy přes realitní kancelář? A jak byste prodávali svůj dům Vy?

Starosta Karpíšek potvrdil v kupní smlouvě s paní Radimákovou, že k prodeji nebyly podány žádné připomínky a že cena nemovitosti byla sjednána ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (případná odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna). Zastupitel Vostrý podal připomínku : nesouhlas s nákupem nemovitosti kvůli neexistenci položky v rozpočtu obce pro realizaci tohoto nákupu, kvůli nestandardnímu procesu nákupu bez znaleckého posudku a kvůli cíli nákupu - vystěhování "nepřizpůsobivých" nájemníků s platnou nájemní smlouvou. Cena 2,75 milionu Kč je výrazně vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Na cenu nemovitosti nebyl vypracován znalecký posudek oprávněnou osobou.

Dle nejnovější informace starosta Karpíšek prohlásil 15.12., že existuje znalecký posudek na 2,65 milionu Kč. O koupi nemovitosti za minimálně 2,85 milionu Kč údajně dle starosty Karpíška projevil zájem Plzeňský kraj, hodlá zde prý vystavět chráněné bydlení pro zdravotně postižené. A starosta Karpíšek o tom musí něco vědět, neboť je krajským zastupitelem a uvolněným předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. O koupi domu může rozhodnout pouze většina členů krajského zastupitelstva. Možná, že se někdo z krajských zatupitelů na nejbližším zasedání 12.3.2012 zeptá : "Proč bychom měli kupovat nemovitost za 2,85 milionu Kč, když znalecký posudek zní 2,65 milionu Kč?"

XENOFOBIE je politický a odborný sociologický termín. V doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a odlišné kultuře. V politické rovině je pojem používán ve významu "odpor proti imigraci bez integrace do společnosti".

Abstraktně se slovo používá jako strach z neznámého, či z cizích věcí. Na rozdíl od pojmu rasismus se může vztahovat i k jiným (inteligentním) živočišným druhům, i když takové použití se zatím objevuje převážně jen ve sci-fi nebo fantasy.

Xenofobie znamená doslovně přeloženo “strach z neznámého”. Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy.

Většina xenofobních pocitů je naprosto iracionálních a založených na předsudcích. Na opačných předsudcích je založen šovinismus. Xenofobní prohlášení a poznámky jsou v euroatlantické civilizaci považovány oficiálně za nemorální až protizákonné, stejně jako xenofobní humor. Mezi lidmi panuje povědomí o tom, že xenofobie je oficiálně nekorektní, ale v soukromém životě se většina lidí větších či menších projevů xenofobie nestraní. U xenofobního humoru má mnoho lidí odlišnou hranici vkusu. O tom se lze přesvědčit například čtením jednotlivých svazků Xenofobových průvodců (Xenophobe´s Guide), které někteří lidé považují za velmi vtipné a jiní za nevkusné. Některé z Xenofobových průvodců (Angličané, Francouzi atd.) byly přeloženy i do češtiny a v roce 2008 vyšel v Londýně i Xenofobův průvodce o Češích. (zdroj Wikipedie)

_________________________________________________________________________________

ROMOFOBIE (složenina slov Róm a fóbie) je novodobý termín, kterým se označuje strach z rómského etnika, odpor k nim nebo jejich diskriminaci a odmítání. Přídavné jméno odvozené je romofobní, člověk projevující se romofóbně je romofob. Anglický ekvivalent tohoto termínu je antigypsyism. Původ, vymezení i užití termínu jsou kritizovány. Příčinou vzniku romofobie může být také nepříjemný zážitek z kontaktu s problémovými příslušníky rómského etnika, osobní nepříjemná zkušenost, případně i nápodoba romofobního chování jedince a jeho okolí jako výraz odporu, případně cíleného rasismu ke konkrétnímu etniku. (zdroj Wikipedie)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTICIKANISMUS. Podle romského aktivisty Václava Mika není rasismus v Evropě univerzální, ale zaměřený speciálně na Romy (Cikány). Pro segregaci Romů a nárůst počtu a rozsahu romských ghett používá Miko výraz „evropský apartheid“ a považuje ji za srovnatelnou s apartheidem v letech 1948–1990 v Jihoafrické republice, protože již se stávají běžnými případy nevpouštění Romů do veřejných prostor a romské děti jsou automaticky řazeny do speciálních škol. Miko příčiny vidí v tom, že se zánikem komunistického režimu se rozpadla jím uměle udržovaná homogenita společnosti, čímž došlo k probuzení hluboko vžitých předsudků.

Za normální je považováno paušálně odsuzovat cikány jako ty, kdo masově zneužívají sociální dávky, kradou, opíjejí se a dělají nepořádek. Ten, kdo požaduje pro Romy pomoc nebo zvýhodnění, je považován za pokrytce či naivu. 80 až 90 procent Čechů považuje Romy za nepřizpůsobivé a nepracovité. Komentátor MF Dnes Martin Komárek v červenci 2009 označil romskou otázku za největší společenskou bolest současného Česka.

Segregace či diskriminace Romů v Česku však není oficiální státní politikou a nejedná se o institucionální diskriminaci ze strany státu, ale o aktivity podnikatelů, regionálních politiků nebo neonacistických bojůvek. Ghetta nevznikají z institucionální vůle státu ani místní samosprávy, ale jsou důsledkem společenského propadu části romských komunit, přičemž nejsou etnicky výlučná, ale běžně v nich bydlí i podobně sociálně upadlí neromové.

Medializován byl v letech 1998–2000 například spor o zděný plot, který měl oddělovat holobyty u Matiční ulice od běžné obytné zástavby na druhé straně ulice. Po dlouhá léta se táhne politický spor o budoucnost vepřína v Letech u Písku, který se nachází v blízkosti někdejšího českého internačního tábora pro Romy z doby nacismu. Jako typičtí představitelé protiromských extremistických uskupení, jako jsou zakázaná Dělnická strana jejíž demonstrace v Litvínově a následný pokus proniknout na sídliště Janov ukončil policejní zásah.

V dubnu 2009 zaútočila skupina neonacistů na dům ve Vítkově obydlený romskou rodinou. Následkem útoku byli zraněni tři lidé; nejvážněji byla zraněna dvouměsíční holčička. Kvůli hromadným exodům českých Romů do Kanady zavedla v červenci téhož roku Kanada pro Českou republiku vízovou povinnost, podobně dlouhodobě přistupuje Kanada i k Bulharsku a Rumunsku. (zdroj Wikipedie)

_____________________________________________________________________________________

Zastupitel Vostrý píše 2.8.2011 starostovi Karpíškovi :


Věc : Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 2.8.2011

Pane starosto,

dle čl.5 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Vejprnice omlouvám svou neúčast na dnešním zasedání z důvodu čerpání dovolené.

Zároveň si Vám dovoluji sdělit svůj názor na jediný projednávaný bod programu.

Dle Vašeho sdělení na minulém zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice údajně vzniklo jakési ohnisko navýšení kriminality v obci Vejprnice a to tím, že dům v Línské 67 si na jeden rok pronajali od vlastníka této nemovitosti nějací cizinci, kteří zde nebydlí trvale a jejich počet je asi 22. Bydlím od tohoto domu 150m a žádné zvýšení kriminality nebo narušování veřejného pořádku jsem nezaznamenal. Pokud to zaznamenali bezprostřední sousedé, je třeba takovou situaci řešit standardně. Do samostatné působnosti obce náleží ochrana veřejného pořádku, obec má nástroj – přestupkové řízení, popř. může o pomoc požádat Policii ČR. Obec v žádném případě nemůže zasahovat do práv vlastníka nemovitosti, neboť by tím porušovala Listinu základních práv a svobod. Obec nemůže nikoho nutit k vypovězení nájemní smlouvy, nebo k prodeji předmětné nemovitosti. To může učinit pouze ze svobodné vůle vlastník nemovitosti. Obec nemůže rozhodovat o tom, kdo koupí jakou nemovitost, nebo komu ji vlastník pronajme. A pokud vlastník tuto nemovitost chce prodat, ať ji prodá, ale ne přes obec – obec není realitní kancelář a má prázdnou pokladnu. To by obec mohla příště požadovat na vlastníkovi nemovitosti, aby předkládal výpis z rejstříku trestů nebo doklady o politické příslušnosti svých rodičů. To už tady bylo! Příště by se mohl stát nepohodlným vlastníkem, nebo nájemcem nemovitosti ve Vejprnicích kdokoli z nás, třeba kvůli politickému, nebo náboženskému přesvědčení, popř. barvě kůže.

Z výše uvedeného vyplývá, že nesouhlasím s odkoupením předmětné nemovitosti.

Zároveň žádám, aby tento dopis byl přečten na zasedání ZO a byl přílohou zápisu o tomto zasedání.


S pozdravem

Ing. Ladislav Vostrý

člen Zastupitelstva obce Vejprnice

_______________________________________________________________________________________

 

Listina základních práv a svobod Čl.11 :

(1) Každý  má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon  stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti,  rozvoje  národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen  ve  vlastnictví  státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může  také  stanovit,  že  určité  věci  mohou být pouze ve vlastnictví občanů  nebo právnických osob se sídlem v České republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v  rozporu  se  zákonem  chráněnými  obecnými  zájmy.  Jeho výkon nesmí poškozovat lidské  zdraví,  přírodu  a  životní  prostředí  nad  míru stanovenou zákonem.

(4)  Vyvlastnění  nebo  nucené  omezení  vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

___________________________________________________________________________________

Zastupitel Vostrý píše majitelce domu Línská 67 Radimákové :

Ing. Ladislav Vostrý, Podmostní 19, 330 27 Vejprnice, vostry@vejprnice.eu , tel: 603 441 825

Vážená paní

Eva Radimáková

Nerudova 28

301 00 Plzeň
 

Ve Vejprnicích dne 19.7.2011

 

Věc : Odkoupení nemovitostí Línská 67, Vejprnice

 

Vážená paní Radimáková,


dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s oznámením starosty obce Vejprnice Mgr. Ing. Pavla Karpíška o záměru obce odkoupit Vaše nemovitosti ve Vejprnicích v Línské ulici čp.67. Jelikož jsem členem Zastupitelstva obce Vejprnice, zvolený za stranu TOP 09, nepatřím mezi vládnoucí skupinu zastupitelů kolem pana Karpíška – jsem zastupitel opoziční, Pan Karpíšek mi skoro žádné informace neposkytuje a už vůbec se se mnou neradí, jak by se nějaké problémy měly řešit.

Jelikož bydlím v ulici Podmostní, zaregistroval jsem před časem, že kolem mého domu chodí nějací cizinci a že asi bydlí někde nad tratí. Pak ještě někdo v hospodě říkal, že jich tam bydlí přes 20. Pak někdo říkal, že jsou tam legálně jenom dva, ostatní jsou tam bez Vašeho souhlasu. Místní občané se takového množství cizinců v jednom domě asi zalekli.

Protože jsem zásadně proti nadměrnému zasahování úřadů do privátních záležitostí, chtěl bych se s Vámi potkat a o výše uvedené záležitosti si s Vámi promluvit jako opoziční zástupitel zvolený 276 místními občany. Pokud nebudete mít na osobní setkání čas, ani náladu, můžeme si zavolat, nebo zamejlovat.

Starosta dnešním dnem svolal mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice na 2.8. od 18:00 ve Formance a to pouze jenom ve věci odkoupení Vašich nemovitostí. Z toho, co dnes vím, mně to připadá jako nepřípustné zasahování samosprávy obce do základních práv a svobod občana České republiky - vyvlastňování soukromého majetku ve stylu komunistických padesátých let. Pokud byste přeci chtěla dům prodat, můžete ho prodat sama přes realitní kancelář, obec nepatří mezi realitní kanceláře a navíc má prázdnou pokladnu. Pokud ve svém domě tyto nájemníky nechcete, dejte jim výpověď, obec by Vám měla být nápomocna při jejich vystěhování. Pokud je tam chcete mít, tak ať tam jsou, obec se musí postarat o bezpečnost a pořádek v obci v mezích zákonů.

Předem děkuji za reakci, byť negativní.


Ing. Ladislav Vostrý

člen Zastupitelstva obce Vejprnice


Přílohy :

  • oznámení záměru odkoupit nemovitosti Línská 67, Vejprnice

  • pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky