CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Tunel na čističce

Tunel na čističce

Ladislav Vostrý napsal dne 12.7.2014 :

ZPRÁVA ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ dobrovolného svazku obcí Čistírna-zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, IČ 49745221, (zkráceně DSO Čistírna) : V pátek 11.7.2014 od 8:00 proběhlo veřejné shromáždění DSO Čistírna v budově tlučenské radnice. Z řad zástupců DSO byli přítomni Váchal, Davídek, Karpíšek, Volf a Vítek. Z řad veřejnosti byli přítomni Vostrý-zastupitel Vejprnice (TOP 09), Kraus V.-zastupitel Vejprnice (Šance pro Vejprnice), Filipčík-občan Vejprnice (ANO 2011) a Pressl-občan Tlučná (ANO 2011). Na zástupce DSO měla přítomná veřejnost řadu dotazů a podnětů v bodech programu 4.Různé a 5.Diskuze. Předsedající Váchal tyto body programu ignoroval a ukončil shromáždění bez toho, aby dal veřejnosti prostor. Všichni přítomní zástupci DSO se pak přemístili ze zasedací místnosti do kanceláře starosty a jednali dále bez veřejnosti. Vstupní dveře do kanceláře starosty pak kdosi uzamknul zevnitř. Demokracie po vejprnicku a po tlučensku a po nýřansku !!!

ZÁZNAM DISKUZE: https://www.youtube.com/watch?v=1G1ARbAcX9Q

VEDENÍ DSO Čistírna : Váchal-předseda DSO, předseda představenstva a ředitel Vodárenská a kanalizační a.s., místostarosta Vejprnice (ODS), Davídek-místopředseda DSO, člen představenstva Vodárenská a kanalizační a.s., starosta Nýřany (nez.), Karpíšek-člen dozorčí rady Vodárenská a kanalizační a.s., starosta Vejprnice (ODS), Volf-starosta Tlučná (ČSSD), Vítek-místostarosta Tlučná (ČSSD), Mráček-vedoucí stavebního úřadu Nýřany.

__________________________________________________________________________________

Na konci roku 1997 byla uvedena do zkušebního provozu čistička odpadních vod v Tlučné pod hřbitovem. Čistička od té doby slouží pro obce Nýřany, Tlučná a Vejprnice. Tyto obce založily kvůli výstavbě společnost DSO Čistírna. Kromě samotné čističky s kapacitou 13.825 EO (ekvivalentních obyvatel), byly vystavěny i 4 čerpací stanice a 7,3 km kanalizačního potrubí. Stavba tehdy stála 100 milionů.

Jak šel čas a zpřísnily se evropské normy na čistění odpadních vod, snížila se kapacita čističky na 9.000 EO a bylo nutné provést intenzifikaci (vylepšení) čistění. V roce 2009 byla zahájena stavba za dalších 100 milionů, která kromě intenzifikace samotné čističky, rozšířila kapacitu čističky o 900 EO (pouhých) a prodloužila kanalizační potrubí o dalších 4,5 km. Stavba byla uvedena do zkušebního provozu na konci roku 2013. Protože vedení DSO Čistírna mělo uzavřeny špatné smlouvy s provozovatelem čističky VEOLIA, nebyla vyplacena přislíbená dotace 80 milionů, která měla přijít z Bruselu. Vznikl tak problém, jak tuto stavbu ufinancovat, neboť dotace z národních zdrojů byla přislíbena pouze na 30 milionů. Na obce tak připadlo 70 milionů, oproti přepokládaným 20 milionům. Kde sehnat dalších 50 milionů? Vedení DSO Čistírna vymyslelo, že prodá svůj majetek a komu jinému než VEOLII a zbytek doplatí obce ze svých rozpočtů.

DSO Čistírna prodal část svého majetku pořízeného v roce 1997 a to 2 čerpací stanice včetně pozemku a 5,5 km potrubí. Tento majetek byl oceněn na celkem 26,2 milionu Kč a za tuto cenu na konci roku 2013 také VEOLII prodán. Čerpací stanice za 1,7 milionu a kanalizační potrubí za 24,5 milionu (1m potrubí za 4.500 Kč). Tato cena se mi zdála nějaká nízká oproti ceně, která byla sestavena VEOLIÍ v roce 2010 z důvodu stanovení minimálního ročního příspěvku na obnovení vodohospodářské infrastruktury v majetku DSO Čistírna.

V materiálu z roku 2010 jsem našel, že 7,3 km potrubí bylo oceněno na 57,1 milionu Kč, 1m potrubí tak vyšel na 7.800 Kč.

V materiálu z roku 2010 jsem našel, že 4 čerpací stanice byly oceněny na 4,9 milionu Kč, 1 čerpací stanice tak vyšla na 1,2 milionu Kč.

Pokud porovnán jednotkové ceny z posudku 2010 a 2013, vychází mi tyto rozdíly v cenách (v milionech Kč) :

                                   2010           2013         rozdíl

2 ks čerpací stanice     2,5              1,7           - 0,8

5,5 km potrubí            42,9            24,5         - 18,4

_________________________________________

celkem                       45,4           26,2          - 19,2

Tak nevím : jedná se o tunel na veřejný majetek, nebo náhlé opotřebení majetku? Za 3 roky klesla cena o 19 milionů !!! Pravda je, že když někdo něco prodává v tísni, jde cena prodávaného strmě dolů, roli hraje i to, kolik zájemců se přihlásilo o koupi a kolik byli ochotni zájemci zaplatit. Patrně nikdo jiný než VEOLIA zájem neměl. Otázkou je, zdali prodej proběhl dle platných zákonů. DSO Čistírna je totiž "dobrovolným svazkem obcí" dle zákona o obcích. Zdá se, že prodej majetku měl proběhnout po odsouhlasení všech zastupitelstev obcí, a to se nestalo. Otázkou je, zdali se vůbec prodej majetku měl uskutečnit a proč se prodával zrovna provozovateli čističky - nezablokoval se tím náhodou vstup jiného možného provozovatele čističky na věky věků. Nebude nyní VEOLIA na věky věků diktovat obci Vejprnice cenu stočného? Po vsi se šíří informace, že okolnosti prodeje šetří protikorupční policie.

Navýšení kapacity čističky přidělené DSO Čistírna pro Vejprnice činí 265 ekvivalentních obyvatel. Hádanky : 1. Jaká část získané navýšené kapacity pro obec Vejprnice připadne na satelitní městečko Cihelny se 118 rodinnými domy, kde vlastní stavební parcely též starosta Karpíšek (ODS)? .... SPRÁVNĚ-CELÁ ! 2. Kolik přispěl stavebník satelitu Cihelny TRADING UNIVERSAL s.r.o. na investici obce Vejprnice pro rozšíření kapacity čističky? ..... SPRÁVNĚ-NIC !

Konečná bilance investice intenzifikace čističky Tlučná (v milionech Kč) :

dotace                30

prodej majetku   26

rozpočty obcí     44 (z toho Vejprnice 29,45% = 13)

________________________________________

celkem            100

 

Kapacita čističky k 1.1.2014            ......   9.900 EO

Kapacita čističky pro Vejprnice        .....   2.865 EO

 

Počet obyvatel obce Vejprnice k 31.12.2013        .....   3.932

Počet obyvatel obce Tlučná k 31.12.2013          .......   3.141

Počet obyvatel města Nýřany k 31.12.2013    ...........   7.112

________________________________________________

celkem                                                                         14.185

__________________________________________________________________________

EKVIVALENTNÍ OBYVATEL vyrobí 150 litrů splašků denně, ve Vejprnicích je to zhruba 90 litrů na osobu a den, tzn. že na 3.932 obyvatel je potřeba kapacita čistírny asi 2.400 EO.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky