CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Uloupená hranice

Uloupená hranice

Uloupená hranice 11.jpg
Žádost o změnu hranice honitby Vejprnice.jpg
Žádost o změnu hranice honitby Vejprnice - příloha č.2_návrh nové trasy hranice honiteb.jpg
Uloupená hranice - fimový plakát z roku 1947.jpg
mapa honiteb ČERVENÁ, mapa katastrů MODRÁ.jpg

Mapy honiteb GEOPORTÁL Plzeňského kraje: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/honitby/

_________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 20.4.2015 (aktualizováno 8.10.2015):

Honební společenstvo Vejprnice, jehož statutárním zástupcem je Pavel Karpíšek z Vejprnic, se rozhodlo, že rozšíří hranice své honitby "Vejprnice" o 55 hektarů na úkor honitby "Lobkowicz", kterou spravuje Honební společenstvo Tlučná, jehož statutárním zástupcem je Luboš Hauer z Tlučné. Jedná se o území v katastru Vejprnic na jižním okraji obce, které je ohraničeno dálnicí, Línskou cestou, Houřickou cestou a lesem Draganec. O změně hranice rozhodl zamítavě OŽP MÚ Nýřany (Bc. Karel Novák, tel: 377 168 023,  emal: karel. novak@nyrany.cz). Obec před úřady nezastupuje starosta, nýbrž Honební společenstvo Vejprnice! Katastrální území Vejprnice o ploše 1.028 hektarů je rozděleno do 3 honiteb: Vejprnice-796 ha, Lobkowicz-217 ha (les Draganec), Huclův dvůr-11 ha (bývalé zahradnictví U Sýse), zbylé 4 ha (skládka Sulkov) nejsou součástí žádné honitby, neboť jsou nehonební, stejně jako značná část honitby Vejprnice kvůli zastavěnému území, které se díky pilné práci stavitelů satelitních městeček brutálně rozšiřuje. Honební společenstvo Vejprnice hospodaří i na 137 ha katastru Skvrňany-Nová Hospoda.

Vlastníkem vytěžené pískovny určené k rekultivaci o rozloze 14 hektarů na pozemcích 1291/8 a 1291/15 v k.ú. Vejprnice  je společnost BÖGL a KRÝSL, k.s., IČ 26374919.

____________________________________________________________________________

HONITBA VEJPRNICE, kód: CZ320811097, výměra: 633 hektarů

Honební společenstvo Vejprnice, IČ 75005662, starosta společenstva Pavel Karpíšek z Vejprnic

myslivost vykonává Myslivecké sdružení Vejprnice, IČ 47733730, předseda spolku Petr Koza z Vejprnic

____________________________________________________________________________

HONITBA ING. JAROSLAV LOBKOWICZ, kód: CZ3208106034, výměra: 758 hektarů

Honební společenstvo Tlučná, IČ 71160914, starosta společenstva Luboš Hauer z Tlučné

myslivost vykonává Ing. Jaroslav Lobkowicz, IČ 46853502

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky