CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Na Chrastech 39 RD

Na Chrastech 39 RD

Liliová-Šeříková od L-HOREX.jpg

Ladislav Vostrý napsal dne 26.6.2014 :

Asi se, milý čtenáři, divíš : "Proč se tomu potížistovi zase něco nelíbí? Copak odkoupení pěkných nových komunikací jenom za 1Kč není výhodné? Ten se snad už zbláznil!"

Problém je v tom, že většina zastupitelů (9) dala požehnání k nákupu zajíce v pytli. Nikdo z nás neví, co vlastně za tu 1Kč získáme, když nebyla zastupitelům předložena dokumentace skutečného provedení stavby se všemi náležitostmi (kolaudace, atesty, geodetické zaměření, proplacené faktury, smlouva o dílo, záruka). Vlastník komunikace se totiž o ni musí řádně starat, tedy provádět údržbu a opravy. A když v tuto chvíli nevíme, co vlastně v tom pytli je, může nastat dost velký problém. Ta komunikace mohla být špatně postavena, mohla být i ukradena (nezaplacena zhotoviteli), mohla být postavena i na jiných pozemcích než stavebník deklaruje. Také bysis, milý čtenáři, koupil dům na cizím pozemku, byť by byl levný? Ten vlastník pozemku Tě totiž může pěkně zkomplikovat život. Máš sice předkupní právo na pozemek, ale nevíš za kolik Ti ho současný vlastník prodá. Myslíš, že současný vlastník 5.000 m2 pozemků pod novými komunikacemi ti ho prodá za 1Kč? Ani náhodou! Myslíš, že Ti ty pozemky prodá za 50 Kč/m2, tedy za cenu obvyklou pro "zahrádkáře" v obci Vejprnice? Proč by to dělal, když stavební parcely se dají prodat až za 2.000 Kč/m2? Obec tedy bude muset sáhnout zase hluboko do kapsy : 5.000 m2 x 50 Kč/m2 = 250.000 Kč - tak to je minimální částka. Maximální : 5.000 m2 x 2.000 Kč/m2 = 10.000.000 Kč.

To zase někdo udělal nějakou chybku, zajisté neúmyslně. To bude pěkně drahá "chybka"!

Nechce se mi uvěřit, co jsem zaslechl po vsi : že by to snad mohl být od začátku úmyslný podvod na obec nějaké organizované skupiny!?

Proti zápisu usnesení č.228/2014 jsem podal dnes námitku člena zastupitelstva obce dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích §95 odst.2. Zároveň jsem vyzval starostu Karpíška, aby do rozhodnutí o mé námitce nečinil takové kroky, které by byly nevratné a poškozující obec. O námitce musí rozhodnout nejbližší zasedání zastupitelstva obce, tedy asi v září. To by mělo být zároveň  posledním zasedáním tohoto zastupitelstva.

Na této stránce dole si můžeš, milý čtenáři, poslechnout zvukový záznam projednávané záležitost na zastupitelstvu 19.6. a posoudit sám, co těch 9 zastupitelů vlastně odsouhlasilo. Záznam je v MP3 a je dlouhý asi 9 minut.

_______________________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 20.6.2014 :

Tak nám včera karpíškovci bez Karpíška odhlasovali převzetí komunikací do majetku obce. Naštěstí se nám opozičníkům z TOP 09 podařilo prosadit, aby zároveň s komunikacemi developer prodal obci za 1 Kč i pozemky a veškeré příslušenství a součásti místní komunikace (zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích §12 a §13), tedy odvodnění (dešťová vpust, šachta a přípojka do kanalizačního řadu), dopravní značení svislé i vodorovné, zeleň a veřejné osvětlení. Odhlasovalo se dokonce na návrh opozice, že prodávající musí doložit i veškerou dokumentaci ohledně stavby, tedy : stavební povolení, kolaudaci, smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, faktury, pevnostní zkoušky povrchů, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření,  nabývací tituly k pozemkům a dlouhodobou záruku kvality předávané stavby. Pokud něco výše uvedeného nebude doloženo/předáno, obchod se neuskuteční a vše zůstane i nadále v majetku developera. Podařilo se nám tedy prosadit to, co je například v sousedním městě Plzni zcela běžná věc. Byl jsem opět velice překvapen, že tyto doklady nebyly předloženy při zasedání zastupitelstva zástupcem developera a že onen zástupce developera nebyl na zasedání přítomen ... nebo snad byl? Návrh předkládal starosta Karpíšek, který je vlastníkem některých pozemků v tomto developerském území a který se netradičně zdržel hlasování z důvodu možného střetu zájmů. Potřebný osmý hlas PRO dodal pan Filip Procházka, který byl zvolen do zastupitelstva za Šanci pro Vejprnice. Tímto krokem pan Procházka definitivně potvrdil, že opravdu patří mezi karpíškovce a nikoli mezi opozičníky. Devátým hlasem PRO potvrdil komunista Filip.

PRO hlasovali : Čiháková (ODS), Doležal (ODS), Filip (KSČM), Jílková (ODS), Kraus J. (Sdružení za rozvoj obce Vejprnice), Procházka (Šance pro Vejprnice), Štěrbák (ODS), Váchal (ODS), Valenčat (Sdružení za rozvoj obce Vejprnice)

PROTI hlasoval : Vostrý (TOP 09)

ZDRŽELI SE : Pleska (KSČM), Weiss (TOP 09)

NEPŘÍTOMNI : Karel (SNK Vejprnice 2010), Kraus V. (Šance pro Vejprnice)

NEHLASOVAL z důvodu střetu zájmů : Karpíšek (ODS)

________________________________________________________________________________________________________ 

Ladislav Vostrý napsal dne 18.6.2014 :

Území v severovýchodní části obce vymezené ulicemi Na Chrastech-Jasmínová-Třešňová-Vochovská. Uvnitř tohoto území probíhá výstavba dopravní a technické infrastruktury pro 39 rodinných domů. V území vzniknou 2 ulice (prodloužení ulic Liliová a Šeříková), každá z nich o délce 250m. Stavebníkem (developerem) je firma L-HOREX s.r.o., IČ 26395452, se sídlem v Plzni, Hodonínská 61, společníci : Jiří Loukota z Příkosic 67% a Martina Loukotová z Příkosic (33%). Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí v prosinci 2009. Na výstavbu vodohospodářské infrastruktury bylo zahájeno vodoprávní řízení v srpnu 2010, dosud nebylo ukončeno, ale bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením v listopadu 2011. Na výstavbu pozemních komunikací a veřejného osvětlení nebylo dosud vydáno stavební povolení. Developer uzavřel s obcí plánovací smlouvu v září 2009, smlouvu podepsal tehdejší starosta Váchal. V plánovací smlouvě se developer zavázal, že vybuduje pozemní komunikace nejen uvnitř developerského území, tedy ulice Liliová a Šeříková, ale postaví i 175m ulice Třešňové od Křimické k Šeříkové a 155m ulice Na Chrastech od Vochovské k Šeříkové - bez finanční účasti obce.

Privátní osoba Karpíšek vlastní v developerském území Na Chrastech 39RD pozemky 1200/326, 1200/344 a 1200/351 o celkové výměře 1.994 m2. Že by opět střet zájmů? 

Starosta Karpíšek předkládá zastupitelstvu 19.6.2014 návrh na odkoupení místních komunikací za 1 Kč.

BEZ POZEMKŮ ! Vlastníky pozemků pod komunikacemi jsou kromě developera L-HOREX (Šeříková KN 1200/213 - 2.383m2) i fyzické osoby Radek Loukota z Plzně a Jiří Loukota z Příkosic (Liliová KN 1200/217 - 2.433m2).

BEZ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ !

BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ !

BEZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ !

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky