CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Otáskov II

Otáskov II

Stavebník pan Petr Otásek deklaruje pro stavební úřad záměr postavit nad ulicí U Křížku 2 čtyřdomy, každý z celkových 8 domů prý bude mít 2 samostatné byty. Dle platných zákonů by se tedy na každý z 8 domů pohlíželo jako na rodinný dům, neboť rodinný dům může mít až 3 samostatné byty. Pokud by ale měl dům 4 samostatné byty a více, jednalo by se pak o bytový dům. Bytový dům pak musí splnit přísnější požadavky na výstavbu. Z projektové dokumentace předložené k ůzemnímu řízení je patrné, že přes 1 společné schodiště lze vstoupit do 4 samostatných bytů, jedná se tudíž o bytové domy. Tzv. "Otáskův čtyřdům" je ve skutečnosti dvojdům. Že se jedná o bytové domy je zřejmé i z nabídky společnosti CORTUSA GROUP s.r.o. (jediným společníkem je pan Ondřej Zapoměl), která nabízí k prodeji v této lokalitě samostatné byty, součástí nabídky je i celkový pohled na "Otáskův čtyřdům" se 2 vstupy z ulice (leták ke stažení na této stránce dole). Pokud stavební úřad bude posuzovat zamýšlenou výstavbu jako výstavbu bytových domů, musí stavebník k bytovým domům přivést z Křimické ulice novou obslužnou komunikaci, která bude umístěna na veřejném prostranství širokém alespoň 12m. Stávající "obslužná komunikace" (nedostavěna devoloperem Otásek-Zapoměl) Dlouhá má totiž šířku veřejného prostranství pouhých 10m a stávající "zklidněná komunikace" (nedostavěna developerem Otásek-Zapoměl) Skupova má šířku dokonce jenom 8m. 2 čtyřdomy nebo 2 dvojdomy? Na počet bytů (16) to sice vyjde nastejno, ale nastejno to nevyjde v povinnosti developera vystavět novou obslužnou komunikaci dle platných norem. Nebo se developerovi opět po 6 letech podaří ve spolupráci s obecní samosprávou z této povinnosti vykličkovat a přenést tuto povinnost na peněženky vejprnických daňových poplatníků? (autor : Ladislav Vostrý, 23.1.2012)

Dne 22.9.2011 požádal developer Otásek junior o vydání změny územního rozhodnutí na stavbu 19 rodinných domů v lokalitě nad "kravínem" (ohraničeno ulicemi Skupova-U Křížku-Křimická). Změna se má týkat počtu rodinných domů : původní počet 19 RD se sníží na 16 RD, místo 3 RD se však postaví 4 bytové domy se 4 bytovými jednotkami, tedy celkově zde bude bydlet 32 rodin. Pokud developer žádá o změnu územního rozhodnutí, patrně již územní rozhodnutí na 19 RD má a na veřejném projednání ho předloží. Jak do této lokality budou přijíždět budoucí domkaři není známo - místní komunikace v ulici U Křížku, Skupově a Dlouhé totiž developeři Otásek senior a Zapoměl dosud nepostavili, přestože stavební povolení na výstavbu těchto komunikací mají již od 7.9.2004, a po poli se jezdit nesmí. Plánovací smlouva (dohoda developera s obcí o financování výstavby místních komunikací a dešťové kanalizace a předání dostavěného díla obci zdarma, včetně pozemků) nebyla zveřejněna, patrně asi neexistuje. Veřejné ústní projednání změny územního rozhodnutí se uskuteční v úterý 20.12.2011 od 9:00 na místě stavby. Do této chvíle mohou všichni účastníci územního řízení (vlastníci sousedních pozemků a ti, kteří se cítí dotčeni stavbou, mohou požádat s odůvodněním do 29.11. stavební úřad o účastenství v územním řízení dle ustanovení zákona č.500/2004 správní řád §27 odst.2) podávat námitky, ostatní veřejnost připomínky. Bylo by zajímavé znát stanovisko obce Vejprnice (rozuměj Karpíška), zdali hájí zájmy obce, či developera.

Vjezd do Otáskova II není možný uličkou z ulice U Křížku, neboť je široká pouze 5m a ta nelze pro motorovou dopravu použít (minimální šířka pozemku pro obousměrný provoz je 8m a pro jednosměrný provoz 6,5m). Vjezd do Otáskova II není a nebude možný ani přes Skupovu ulici, neboť stavební povolení na místní komunikace v Otáskově I není vydáno pro pozemky 1347/8 a 1199/35. I kdyby Otásek senior a Zapoměl dokončili místní komunikace v Otáskově I, posledních 25m ve Skupově ulici zůstává ornou půdou. Tyto pozemky nejsou zahrnuty ani do územního rozhodnutí na Otáskov II. 

Katastrální mapa.

V Otáskově II už stojí 1 dům a veřejné osvětlení.

Příjezd do Otáskova II "ulicí" Skupovou.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky