CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Podvod na investory 20RD Suchý důl?

Podvod na investory 20RD Suchý důl?

mapa 20RD Suchý důl.jpg
mapa územního plánu 2009_24-OV občanská vybavenost, 29 ostatní krajinná zeleň.jpg

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
plánovací smlouva na 20RD.pdf97,7 kB24.11.2015
usnesení zast. 146_12.12.2012.jpg55,5 kB24.11.2015
usnesení zast. 146_12.12.2012-rámcová plánovací smlouva.pdf218,2 kB24.11.2015
usnesení rady 66_13.11.2013.pdf93,0 kB24.11.2015
usnesení rady 03_18.12.2014.pdf1204,8 kB24.11.2015

Developer Hašek směnil před 4 lety s J.Lobkowiczem 2-hektarovou plochu občanské vybavenosti (dle územního plánu, prakticky stávající zemědělsky obhospodařované pole) nad vejprnickým hřbitovem za pole v jiné lokalitě, vzápětí Hašek prodal polovinu svého pozemku developeru Flieglovi. Před rokem developeři Hašek-Fliegl uzavřeli s obcí smlouvu na výstavbu 20 rodinných domů a zaplatili (?) obci 400 tis.Kč. Smlouva má ovšem zásadní vady, které z ní dělají cár papíru.

Chronologie procesu přeměny parcely 1192/2 z plochy zemědělsky obhospodařované púdy na plochu bydlení čistého:

 • 30.3.2009 nabývá účinnosti územní plán obce, pozemek je definován jako plocha zemědělsky obhospodařované půdy, je navržena změna na plochu občanské vybavenosti, vlastníkem parcely je Jaroslav Lobkowicz
 • 3.11.2010 nabývá účinnosti změna č.1 územního plánu obce, pozemek není dotčen žádnou změnou
 • 18.10.2011 směňuje Jaroslav Lobkowicz pozemek za jiný s Pavlem Haškem
 • 8.11.2011 prodává Pavel Hašek 50% vlastnický podíl pozemku Zdeňku Flieglovi
 • 14.3.2013 navrhuje starosta Karpíšek zastupitelstvu obce, aby bylo zadáno vypracování změny č.2 ÚP, důvodem je zapracování trasy cyklostezky a vymezení ploch pro volnočasové aktivity a sportoviště, zastupitelstvo toto schvaluje a zároveň ustanovuje starostu Karpíška určeným zastupitelem obce pro spolupráci s pořizovatelem ÚP, tedy Městským úřadem Nýřany, a zpracovatelem ÚP, který v tuto chvíli ještě není znám, neboť o něm má rozhodnout rada obce. Určený zastupitel Karpíšek byl pověřen zastupitelstvem obce, aby připravil podklady a projednání změny č.2  ve spolupráci s radou obce a stavební komisí.
 • 13.6.2013 schvaluje rada obce zpracovatele změny č.2 ÚP firmu INGEM inženýrská a.s. (jediný akcionář Jan Michálek-Občané patrioti) za cenu 146 tis.Kč bez DPH
 • 17.9.2013 oznamuje pořizovatel MÚ Nýřany návrh zadání změny č.2 ÚP, pozemek nad hřbitovem je navržen na plochu bydlení čistého, určený zastupitel Karpíšek tuto konkrétní změnu neprojednal v radě obce, ani ve stavební komisi
 • 26.9.2013 zastupitelstvo bere na vědomí informaci určeného zastupitele Karpíška o stavu zpracování zadání změny č.2 ÚP, pozemek nad hřbitovem navržen na plochu bydlení čistého
 • 12.12.2013 schvaluje zastupitelstvo návrh zadání změny č.2 ÚP, pozemek nad hřbitovem navržen na plochu bydlení čistého
 • 18.4.2014 oznamuje pořizovatel MÚ Nýřany návrh změny č.2 ÚP, pozemek nad hřbitovem navržen na plochu bydlení čistého
 • 11.10.2014 vítězí ve volbách Pravé Vejprnice s lídrem Pavlem Karpíškem (ODS)
 • 15.12.2014 Pavel Hašek a Zdeněk Fliegl měli obci zaplatit beze smlouvy 400 tis.Kč jako příspěvek na rozšíření čističky v Tlučné za možnost výstavby 20 rodinných domů na pozemku nad hřbitovem
 • 18.12.2014 rada obce schvaluje plánovací smlouvu s Pavlem Haškem a Zdeňkem Flieglem na výstavbu 20 rodinných domů, pozemek nad hřbitovem je plochou zemědělsky obhospodařované půdy s možností změny na plochu občanské výstavby
 • 23.6.2015 proběhlo 1.veřejné projednání změny č.2 ÚP, námitka opozice proti vzniku bydlení čistého nad hřbitovem nebyla akceptována
 • 8.10.2015 proběhlo 2.veřejné projednání změny č.2 ÚP, námitka opozice proti vzniku bydlení čistého nad hřbitovem nebyla akceptována
 • 8.12.2015 zastupitelstvo obce rozhodne o přeměně parcely nad hřbitovem na bydlení čisté, PRO musí hlasovat 10 zastupitelů, pokud zastupitelstvo neschválí změnu, bude i nadále pozemek nad hřbitovem plochou zemědělsky obhospodařované půdy s tím, že se v budoucnu může stát plochou občanské vybavenosti, tedy např. plochou pro rozšíření hřbitova s navazujícím parkem a důstojným pietním místem na památku oběti heydrichiády v blízkosti popraviště, a na pozemku nad hřbitovem se rodinné domy nepostaví. Popraviště je jednou ze 4 nemovitých kulturních památek registrovaných Ministerstvem kultury a chráněných zákonem. Nemovité kulturní památky v obci Vejprnice: kostel sv.Vojtěcha s lávkou k faře, fara, kaplička pod farou a popraviště z doby heydrichiády.
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky