CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > JÍZDNÍ ŘÁDY IDP VEJPRNICE > Smlouva na linku 55 s ČSAD a dodatky ke smlouvě

Smlouva na linku 55 s ČSAD a dodatky ke smlouvě

LINKA 55, N55, 66: ZÁKON JSME MY?​Antimonopolní úřad v pondělí 19.12.2016 po více než 2-letém přezkumném řízení rozhodl o zrušení veřejné soutěže na linku 55, N55 a 66 na podnět PMDP a uložil obcím Vejprnice a Tlučná uhradit náklady řízení 30 tis.Kč, proti rozhodnutí již není odvolání. Obce postupovaly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Všechny obecní autobusy tak od dubna 2014 jezdí načerno, neboť bez soutěže mohly jezdit maximálně 2 roky. Veřejnou zakázku za obce administrovala advokátní kancelář Svejkovský. V komisi pro hodnocení nabídek byli: JUDr. Tatiana Jirásková (odborník na veřejné zakázky), JUDr. Roman Kočí (odborník na dopravu), Jiří Valenčat (za obec), náhradník Petr Váchal (odborník na dopravu), náhradník Miroslav Doležal (za obec).Obecní linka 55 byla zřízena v dubnu 2012 obcemi Vejprnice a Tlučná, jako reakce na vyřazení těchto obcí z vnitřní zóny Integrované Dopravy Plzeňska (=IDP). Městská linka 55 provozovaná od září 1997 Plzeňskými Městskýmí Dopravními Podniky (=PMDP) měla začít projíždět zónou vnitřní 001 a zónou vnější 101, to se však nelíbilo představitelům obcí a městská linka 55 byla zrušena dohodou mezi PMDP a obcemi. Jako provozovatele nástupnické obecní 55-ky si obce vybraly ČSAD bez soutěže s tím, že do dvou let proběhne řádné výběrové řízení. To se ale nestalo, obce tedy s ČSAD smlouvu v dubnu 2014 prodloužily do doby, než bude obcemi řádně vybrán provozovatel nový. Prodloužení smlouvy bylo Úřadem pro Ochranu Hospodářské Soutěže (=ÚOHS) vyhodnoceno jako nezákonné a obcím byla vyměřena pokuta po 25 tis.Kč. Soutěž na provozování linek 55, N55 a 66 po dobu 10 let za částku cca 65 mil.Kč byla vyhlášena až v srpnu 2014, vítězem se staly očekávaně ČSAD, v říjnu 2014 výsledek soutěže napadly PMDP, které se domnívají, že podmínky soutěže byly diskriminační, ušity na míru ČSAD. Mezitím k lince 55 přibyla v březnu 2014 linka N55 a v prosinci 2016 i linka 66. Všechny 3 linky tedy mají provozovatele, který nevzešel ze řádného, tedy zákonného, výběrového řízení. Za 3 linky obě obce a cestující utratí ročně cca 7,5 mil.Kč, přičemž útrata je rozdělena zhruba na třetiny. Za necelých pět let provozu obecní 55-ky tak ČSAD inkasovaly cca 35 mil.Kč tržeb ze zakázky zadané z volné ruky. Zastupitelstvo obce Vejprnice schválilo většinově pouze původní smlouvu s ČSAD na linku 55 z března 2012, která měla platnost do března 2014, všechny dodatky ke smlouvě na linku 55 a nové linky N55 a 66 Zastupitelstvo obce neschválilo. ​Zvůle Rady obce má nekonečně mnoho podob. ​Autor: Ladislav Vostrý, sobota 17.12.2016, 13:30, aktualizováno sobota 24.12.2016, 8:00.

Jediný akcionář společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., IČ: 48362611, je společnost Z-Group a.s., IČ: 63487799, miliardáře Zemka ze Slovácka, ředitelem společnosti je od ledna .2016 Ing. Jaroslav Vejprava (dříve vedoucí odboru dopravy na Krajském úřadu Plzeňského kraje), ten ve funkci vystřídal Miroslava Hucla, který ČSAD řídil od roku 1993.

Autobusy na lince 55 mezi Centrálním autobusovým nádražím v Plzni a Tlučnou ročně najedou 226.000 km (dle vyúčtování za rok 2013).

Za 1km na této lince zaplatí obce Vejprnice a Tlučná dohromady tzv. kompenzace, které činí 21,70 Kč/km (částka, kterou zaplatí objednatel po odečtení vybraného jízdného), od cestujících se vybere jízdné 11,49 Kč/km.

Ze 7,5 milionu Kč (bez DPH), které stojí roční provozování linky 55, tak obec Vejprnice zaplatí 2,5 milionu, Tlučná 2,5 milionu a cestující na jízdném také přibližně 2,5 milionu.

Na jednom spoji, který ujede mezi CAN, Tlučnou (přes Čampuli) a CAN 27 km, se tak vybere v průměru na jízdném 310 Kč (předplatné + platba u řidiče), obce pak přispějí částkou na tento jeden spoj 586 Kč.

Zastupitelstva obcí odsouhlasila pouze původní smlouvu platnou od 1.4.2012 do maximálně 31.3.2014.

Plzeňský kraj vyplácí kompenzace firmě ČSAD autobusy Plzeň a.s. ve výši 340 milionů Kč ročně. více zde

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky