CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat

8. Michal Klinger

Michal Klinger, 37 let.jpg

Mými příbuznými mi byl svěřen ke správě historický rodinný majetek, totiž domek a polnosti v obci Vejprnice. Již 20 let jsem svědkem devastace životního prostředí v této vsi: z údolní nivy podél potoka do Tlučné, která je na dohled z mého domku, se stala kontaminovaná skládka čehosi přikryta zčásti fotbalovým hřištěm, v těsném sousedství mého domku je páchnoucí a hlučící výrobní hala postavená načerno, která byla následně zkolaudována, z mokřadu u dálnice, který je v sousedství mých luk, se po prodeji obecního pozemku významnému členu ODS stala díky navezení čehosi odkudsi měsíční krajina bez života, na dohled z mého domku je odvážena neznámo kam ornice z patnáctihektarového kdysi úrodného panského pole, kterému se dnes již říká satelit Cihelny. Živím se jako technik, jehož náplní práce je starost o čistotu vody. Pokud budu zvolen do zastupitelstva obce, chci se postarat o čistotu nejen vody a ovzduší v obci, ale i pročistění temných struktur ohýbajících zákony psané a ignorujících zákony nepsané. Věřím v právo a spravedlnost, věřím, že i obec Vejprnice se jednou může stát civilizovaným místem k žití.

Soubory ke stažení

Klinger Michal, 37 let.pdf
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky