CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Z historie obce > Páni z Vrtby a Vejprnice léta Páně 1646-1830

Páni z Vrtby a Vejprnice léta Páně 1646-1830

erb pánů z Vrtby - ve zlatém štítě troje černé jelení paroží.jpg
kostel Vejprnice - dokončen 1726 - nemovitá památka Památkového fondu ČR.jpg
příkop a mostek mezi kostelem a farou Vejprnice - nemovitá památka Památkového fondu ČR (součást nemovité památky kostel).jpg
fara Vejprnice - dokončena 1746 - nemovitá památka Památkového fondu ČR.jpg
výklenková kaplička Vejprnice - nermovitá památka Památkového fondu ČR.jpg
výklenková kaplička Vejprnice, křižovatka Družstevní-V Cihelně - vybydlena a zbourána boševiky.png
výklenková kaplička Vejprnice, křižovatka Křimická-Plzeňská - vybydlena a zbourána bolševiky.png
výklenková kaplička Vejprnice, křižovatka U Potoka-Tlučenská - vybydlena a zbourána bolševiky.png
panský dvůr Vejprnice (foto z kostelní věže) - vybydlen a zbourán bolševiky, na místě budovy v popředí je od roku 2003 obecní bytovka U Kovárny 729, 730.jpg
Zámek Křimice - v původním barokním slohu z roku 1732 (František Václav hrabě z Vrtby) před empírovou přestavbou v roce 1811.jpg
Zámek Křimice - po empírové přestavbě v roce 1811 (František Josef hrabě z Vrtby) s jezdeckou sochou sv. Jiří, která je před zámkem od roku 1902 - fotografie z roku 1913.jpg
zámek Křimice - dokončen 1732 v barokním slohu, přestavěn 1811 do empírového slohu (autor fotografie Robert Benčík).jpg
Vrtbovská zahrada, Praha 1-Malá Strana, Karmelitská 25.jpg
Vrtbovský palác, Praha 1-Malá Strana, Karmelitská 25.jpg
zámek Konopiště, okres Benešov.jpg

Hrad Vrtba je od Vejprnic vzdálen 21km přes Vochov, Kozolupy, Město Touškov, Čemíny, Všeruby, Nekmíř, Lhotku a Hubenov. Tip na cyklovýlet: trasa Vejprnice-Vrtba na mapy.cz.

__________________________________________________________________________________________________________

VRTBOVÉ NA KŘIMICKÉM PANSTVÍ 

Bezdětný vdovec Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic odkazuje křimické panství, jehož součástí byly i Vejprnice, svému švagrovi hraběti Sezimovi z Vrtby, Jan Jindřich umírá 1646. 

 • hrabě Sezima Jan, 1646-1648
 • hrabě Jaroslav František, 1648-1659 (syn Sezimy Jana)
 • hrabě Jan František, 1659-1687 (mladší bratr Jaroslava Františka)
 • hrabě František Václav starší, 1687-1750 (syn Jana Františka)
 • hrabě Jan Josef mladší, 1750-1782 (syn Františka Václava staršího)
 • hrabě František Josef, 1782-1830 (synovec Jana Josefa mladšího)

Bezdětný svobodný František Josef z Vrtby odkazuje křimické panství svému příteli knížeti Janu Karlovi z Lobkowicz, František Josef umírá 1830 v Křimicích, je pohřben ve Vejprnicích.

__________________________________________________________________________________________________________

RODOKMEN PÁNŮ Z VRTBY od 16. století

(prvním z rodu užívající jméno z Vrtby byl Sezema z Vrtby, který zemřel kolem roku 1344 a byl prapradědem Jana Hroznaty z Vrtby)

Jan Hroznata z Vrtby, +after 1509; m.Barbara Herštejnská z Vilhartic; they had issue:

 • A1. [parentage uncertain] Sezima, +1560/62; m.Uršula Ucháčková z Kvačína (+after 1580)
 •        B1. Kateřina, +after 1580
 •        B2. Jan, +1616; m.Majdalena z Říčan (+1617)
 •                  C1. Jan Hroznata, +1630; m.Benigna Kyšperská z Vřesovic (+after 1628); (2m: Barbora Czejková z Olbramovic)
 •                            D1. Sezima Jan, +1681; m.Anna Nebílovská z Drahobuze (+31.7.1681)
 •                            D2. Jan Adam, fl 1631-51; m.Judita Lidmila Libštejnská z Kolowrat (*1602 +after 1654)
 •                                      E1. Beneš Hroznata, +3.2.1686; 1m: Anna Nabka Boubínská z Újezda (*1645, +23.3.1678, bur klášter Horažďovice); 2m: Johanna Barbora Kotzová z Dobrze (+27.2.1686)
 •                                               F1. [1m.] František Sezima, *1677, +Konopiště 11.5.1724; m.1699 Ludmila Barbora Malovcová z Chýnova (*1683, +1730)
 •                                               F2. [2m.] Jan Václav, +25.4.1709
 •                                     E2. Maximilian Ferdinand, +1681; m.Lidmila Kateřina Vitanovská z Vlčkovic (+8.12.1697)
 •                                     E3. František, a Jesuit
 •                            D3. [possibly 2m.] Kateřina, fl 1634-52; 1m: Gf Zdeněk Lev Libštejnský z Kolowrat (+24.2.1640); 2m: Frhr Jiří Petr Kokorzowecz z Kokorzowa (+1650)
 •                            D4. Markéta, +1640; 1m: Jan Kunrát Šleglovský ze Šicendorfu (+after 1623); 2m: Georg von Kottwitz
 •                            D5. Václav
 •                 C2. Anna Markéta Dorota, +1640; 1m: 1607 Jiřík Víta ze Rzavého (+1611); 2m: Karel Šleglovský ze Šicendorfu (+after 1623)
 •                 C3. Eliška Marie Magdalena, +1643; 1m: Oldřich Holický ze Šternberka (+1618); 2m: 1624 Adam "mladší" ze Šternberka (+11.6.1633)
 •                 C4. Lidmila Voršila (Benigna), +1624; 1m: Bohuslav z Michalovic (+beheaded Praha 21.6.1621); 2m: 1622 Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic (+1646), -cr Freiherr in Bohemia 12.11.1627
 •                 C5. Sezima Jan, -cr Graf 20.12.1624, *1578, +6.3.1648, bur Otice; 1m: 22.2.1609 Dorotka z Říčan; 2m: Judita Španovská z Lisova (+before 1630); 3m: 1630 Barbara Eusebia Bořitová z Martinitz (+4.6.1656)
 •                            D1. [1m.] Eliška, +1643; m.Gf Jaroslav Bořita z Martinitz (*6.1.1582 +21.11.1649), Statholder in Bohemia
 •                            D2. [2m.] Václav František, komendator řádu sv.Jana Jeruzalémského, +31.12.1686
 •                            D3. [2m.] Jaroslav František, +1659
 •                            D4. [2m.] Marie Františka, +after 1670; 1m: Jan Vejkart Vřesovec z Vřesovic (+1659); 2m: Johann Christian Heussenstamm zu Heissenstein
 •                            D5. [3m.] Jan František, *1631, +20.8.1687; m.1658 Barbora Kokorzowská z Kokorzowa, dau.of Jiří Petr Kokorzowecz z Kokorzowa and Kateřina z Vrtby
 •                                      E1. Františka Felicitas, +ca 1715; m.František Antonín z Talmberka (+Opava 17.7.1731)
 •                                      E2. Barbora Lidmila, +ca 1703; m.1691 Gf Jan Adam Záruba z Hustířan (+ca 1707)
 •                                      E3. Marie Terezie, +29.5.1700; m.Ferdinand Heussenstamm zu Heissenstein
 •                                      E4. Uršula Barbara Františka, *Praha 29.10.1659, +Praha 22.10.1720; 1m: František Antonín Záruba z Hustířan (+8.4.1685) /OR Bedřich Hertvík Záruba z Hustířan (*1633 +1690); 2m: Klatovy 24.2.1691 František Ferdinand Berchtold z Uherčic (*1657 +10.9.1720)
 •                                      E5. Jan Josef, High burggrave of Bohemia, *1669, +14.8.1734, bur Otice; m.1690 Susanne Antonia Heussenstamm von Heissenstein (+11.2.1715)
 •                                      E6. František Václav, *1671, +20.9.1750; 1m: Gfn Maria Theresia von Götzen (+1707); 2m: Maria Theresia von Steinau (+1766)
 •                                                 F1. Jan Josef, *1713, +7.6.1782
 •                                                 F2. František Václav, *1724, +29.5.1762; m.1746 Marie Anna z Klenového (+after 1767)
 •                                                           G1. František Josef, last member of the family, *1759, +Křimice 27.8.1830, bur Vejprnice
 •       B3. Václav, +after 1598

_______________________________

bur Vejprnice = pohřben ve Vejprnicích

bur Otice = pohřben ve Voticích, okres Benešov

1m = první manželka/manžel

Steinau = část města Arzberg v Bavorsku, Horní Franky

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky