CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > ZASTUPITELSTVO OBCE > Finanční výbor při Zastupitelstvu obce

Finanční výbor při Zastupitelstvu obce

  • Mgr. Daniela Kozová (41, učitelka ZŠ a MŠ Vejprnice, nestraník, navržena Pravé Vejprnice) - předsedkyně finančního výboru, daniela.kozova@seznam.cz, 377 826 213

  • Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D. (39, ředitel výrobní společnosti, člen ODS, navržen Pravé Vejprnice) - člen finančního výboru, tskopecek@gtw.cz

  • Petra Štefánková (33, koordinátorka Rodinné Centrum Kulíček - fitness instruktor, nestraník, navržena Pravé Vejprnice) - členka finančního výboru

  • MUDr. Oĺga Hofmeisterová (70, lékařka, nestraník, navržena KSČM) - členka finančního výboru

  • Marie Lišková  (64, účetní, členka KSČM, navržena KSČM) - členka finančního výboru

  • Ing. Jiří Kacerle (66, podnikatel, nestraník, navržen PRO Vejprnice 2018) - člen finančního výboru

  • Mgr. Martina Mouleová (55, učitelka ZŠ a MŠ Vejprnice, nestraník, navržena PRO Vejprnice 2018) - členka finančního výboru

______________________________________________________________________________________________

stav ke dni 5.11.2018

______________________________________________________________________________________

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích

§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

(2) Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky