CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na dodávky > Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Vejprnice

Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Vejprnice

 

Ladislav Vostrý napsal dne 22.1.2014 :

Obec Vejprnice předložila jako přílohu k administraci dotace ve výši 3.097.978 Kč na nákup zametacího stroje kupní smlouvu s doložkou o schválení smlouvy zastupitelstvem obce. V doložce jsou nepravdivé údaje : "... tato kupní smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Vejprnice dne 7.8.2013, číslo usnesení 61., nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce Vejprnice." Zastupitelstvo obce tento den nezasedalo, zasedalo až 26.9.2013 a na tomto zasedání tuto kupní smlouvu neodsouhlasilo, ani neprojednalo. Zastupitelstvu tato kupní smlouva nikdy nebyla předložena - ani před podpisem, ani po podpisu (smlouvu jsem si vyžádal a dostal dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím od SFŽP až 22.1.2014). V době podpisu smlouvy 26.8.2013 nebyla v obecním rozpočtu vyčleněna částka 3,8 milionu Kč na nákup zametacího stroje, ta se objevila v rozpočtu obce až 12.12.2013. Smlouva je podepsána osobou, která se vydává za starostu obce. Kopie doložky ve formátu PDF na této stránce dole.

________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 6.12.2013 :

Stejný zametací stroj NILFISK CITY RANGER 3500 jako obec Vejprnice nakoupilo i město Olešnice. Zatímco Vejprnice utratily za smeták 3,8 milionu Kč (včetně 259 tisíc za přípravu zakázky ??? cože ??? za co ???). Olešnice utratila pouze 3,0 miliony Kč (včetně 45 tisíc za přípravu zakázky). Zatímco Vejprnice nakupovaly u neautorizovaného distributora značky NILFISK v ČR - MIkeš z Blatné, Olešnice nakupovala u autorizovaného distributora značky NILFISK v ČR - Nilfisk-Advance z Prahy. Po odečtení dotace tak Vejprnice zaplatily 668 tisíc Kč, Olešnice pouhých 299 tisíc Kč. Město Blovice nakoupilo stejný stroj od firmy Šípal za 3,2 miliony, po odečtení dotace to bylo pro město za 492 tisíc Kč. Zajímavé je, že firma Šípal nabídla Vejprnicům tento stroj za 3,8 milionu (o jednu tisícikorunu více než vítězná firma Mikeš).

Veřejnou zakázku ve Vejprnicích i v Olešnici administrovala stejná firma - GRANTIKA České spořitelny z Brna.

Veřejná zakázka Blovice : https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/snizeni-imisni-zateze-z-dopravy-ve-meste-blovice

Veřejná zakázka Olešnice : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-olesnice_727/zametaci-vuz-pro-mesto-olesnice_3387/

Veřejná zakázka Vejprnice :https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?mode=zakladni_udaje&cid=48465

 

_________________________________________________________________________________

ID na Profilu zadavatele eGordion : P13V00007077

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek : 365968

______________________________________________________

zametací vůz dánské firmy NILFISK, typ CITY RANGER 3500

odkaz na webové stránky výrobce : http://www.nilfisk-outdoor.com/

distributoři v ČR :

Nilfisk-Advance s.r.o., Praha 9-Horní Počernice, www.nilfisk.cz

SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec, www.somejh.cz

Haiteco CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, www.haiteco.cz

___________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 27.11.2013 :

Kolik stál zametací vůz?

- samotný stroj MIKEŠ                    3.506.580 Kč (dle výběrového řízení)

- povinná publicita OPŽP                     12.100 Kč

- projektová příprava GRANTIKA      246.400 Kč (bez výběrového řízení)

_____________________________________________

celkem                                             3.765.080 Kč

dotace OPŽP                                 -3.097.978 Kč

__________________________________________ ___

cena zametacího vozu                     667.102 Kč

_____________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 23.9.2013 :

O dotaci na nákup kropícího a zametacího vozu z OPŽP (Operační program Životní prostředí) mohla obec žádat od 1.11.2010 až do 30.11.2011 v rámci XXIV.výzvy (Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Oblast podpory : 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, Podoblast podpory : 2.1.3. -  Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů). Dotaci pro obec Vejprnice ve výši 3.441.481 Kč doporučil tehdejšímu ministrovi životního prostředí Chalupovi-ODS ke schválení Řídící výbor OPŽP na svém 25. zasedání dne 29.8.2012. Ministr Chalupa podepsal přidělení dotace 13.12.2012. Výběrové řízení na dodavatele kropícího a zametacího vozu bylo vyhlášeno 19.6.2013 (17.6.2013 podal premier Petr Nečas-ODS do rukou prezidenta demisi, od 10.7.2013 úřaduje vláda Jiřího Rusnoka). Zadávací podmínky byly dodatečně změněny dne 5.7.2013. Vítěz soutěže byl oznámen 9.8.2013, stal se jím Tomáš Mikeš z Blatné, IČ 43845045, s cenou 3.506.580 Kč vč.DPH. Soutěže se zúčastnili pouze 2 zájemci, v pořadí druhá skončila firma Šípal s.r.o., IČ 28494261, z Tuřan u Kladna, nabídla cenu 3.507.790 Kč vč.DPH. Dotace 3.441.481 Kč byla schválena za předpokladu, že celkové náklady dodávky budou 4.133.508 Kč a celkové uznatelné náklady budou činit 4.013.508 Kč. Veřejnou soutěž organizovala firma GRANTIKA České spořitelny, a.s., IČ 25597001 z Brna za 40.000 Kč.

Bez zajímavosti není skutečnost, že jak firma Šípal, tak firma Mikeš, jsou autorizovanými prodejci strojů pro údržbu ploch fotovoltaických elektráren : http://www.fotovoltaicke-elektrarny-udrzba.cz/autorizovani-prodejci.asp. Šípal pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj, Mikeš pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky vyzývá zadavatel minimálně 5 subjektů písemnou formou k předložení nabídky. O tom, že by byli vyzváni alespoň další 3 zájemci, nebyl zveřejněn doklad. Z veřejně dostupných dokladů rovněž není možné zjistit, značku a typ stroje, který byl nabídnut a vybrán.

Zadavatel je povinnen po uzavření kupní smlouvy zveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek zadání této zakázky. Ke zveřejnění zadání zakázky došlo 6.9.2013. Kupní smlouva s panem Mikešem byla uzavřena 26.8.2013 bez předchozího schválení Zastupitelstvem obce Vejprnice. Kupní smlouva je tudíž od samého počátku neplatná.

Zastupitelstvo obce do dnešního dne neprojednalo, ani neodsouhlasilo, nákup kropícího a zametacího vozu, přesto již v únoru letošního roku bylo možné se dočíst v obecním zpravodaji Náves 1/2013, že obec tento vůz nakoupí.

Ministerstvo životního prostředí podpořilo 450 miliony Kč nákup 182 kropících vozů po celé České republice, s vyjímkou Moravskoslezkého kraje.

Kromě Vejprnic budou mít v Plzeňském kraji nové kropící vozy : Sušice, Horažďovice, Kralovice, Spálené Poříčí, Kladruby a Blovice. Bělá nad Radbuzou nebyla se svou žádostí o dotaci úspěšná.

Kolik kilometrů zpevněných komunikací obec Vejprnice vlastní? Vozovky ulic Plzeňská, Tlučenská, Křimická, Tylova a Tyršova jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, tudíž i zametání a kropení je záležitostí vlastníka komunikace. Běžná cena za práci kropícího vozu s obsluhou stroje činí 740 Kč/hod + 28 Kč/km. Běžná cena za práci zametacího vozu s obsluhou stroje činí 1.050 Kč/hod + 28 Kč/km (bez vodného a stočného).

Výňatek ze závazného textu kupní smlouvy pro každého účastníka veřejné soutěže :

XIV. Doložka o schválení smlouvy zastupitelstvem obce

Níže podepsaný zástupce kupujícího tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato kupní smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Vejprnice dne ……………, číslo usnesení ……………, nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce Vejprnice.

(bude doplněno před uzavřením této smlouvy)

 

V ………………………………… dne ………………………     V ………………………………… dne ………………………

 

Za kupujícího – obec Vejprnice:             Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:

………………………………………………………             ………………………………………………………

Mgr. Ing. Pavel Karpíšek                          uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné

starosta                                                        jednat jménem či za uchazeče, která návrh této smlouvy podepíše

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky