CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na stavební práce

Na stavební práce

_____________________________________________________________

Věstník veřejných zakázek (pro obec Vejprnice administruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) :

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchByAuthority

Obec Vejprnice naleznete, když do kolonky "IČO zadavatele" vepíšete "00258474".

____________________________________________________________________________

Profil zadavatele (pro obec Vejprnice administruje Tender arena, dřve eGordion) :

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecVejprnice

Obec Vejprnice je povinna na Profilu zadavatele zveřejňovat všechny veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000 Kč bez DPH. Obec musí zveřejnit všechny smlouvy se zhotovitelem.

____________________________________________________________________________

VZ9-Zateplení ZŠ a MŠ Vejprnice (Zateplení dvou pavilonů ZŠ a MŠ Vejprnice)

Vítězem soutěže se stala překvapivě firma PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ PSV PLUS s.r.o. IČ 25225898 (většinový vlastník Miroslav Zahout z Plzně je předsedou Místního sdružení ODS Úněšov v regionu Plzeň-sever, předsedou Regionálního sdružení ODS Plzeň-sever je Pavel Karpíšek z Vejprnic, starosta obce Vejprnice) s cenou 4.112.807 Kč bez DPH. Soutěžní nabídka vítězné firmy byla podána jako poslední těsně před uzávěrkou dne 11.4.2013. Soutěže se zůčastnilo celkem 10 firem, z toho 5 firem bylo vyloučeno z formálních důvodů. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení na této stránce dole.

Předpokládaná cena : 5 981 144,- Kč bez DPH (7,2 milionu s 21% DPH)

Zateplení střechy 2 pavilonů ZŠ : 1.531 m2

Zateplení obvodového pláště 2 pavilonů ZŠ : 1.980 m2

Odhad ceny zateplení střechy a pláště 2 pavilonů ZŠ dle energetického auditu z ledna 2011 : 3,9 milonu vč.20% DPH

Odhad plochy střechy MŠ (nástavba jídelny) : cca 400 m2 (MŠ nebyla záměrně zateplena, pravděpodobně proto, aby byllo možno žádat o dotace na dodatečné zateplení)

Organizátor veřejné zakázky : DOMOZA projekt s.r.o. IČ 28145089 (jediný vlastník společnosti má trvalé bydliště ve Vejprnicích)

Nabídky : do 11.4.2013

Dotace : 2.320.853 Kč (35.výzva OPŽP, akcept.č. 12115603, přijímání žádostí o dotace od 29.2.2012 do 30.4.2012)

ID Gordion : P13V00003876

_____________________________________________________________________________

VZ6-Přístavba a nástavba pavilonu školní jídelny (Nástavba ZŠ v obci Vejprnice II. etapa)

stavebník : Základní škola s mateřskou školou Vejprnice, okres Plzeň-sever IČ 49745247, (obec Vejprnice IČ00258474)

zástupce stavebníka : INGEM inženýrská a.s. IČ 63504006 (jediný akcionář a předseda dozorčí rady Ing. Jan Michálek, člen dozorčí rady Ing. Petr Janoušek, člen dozorčí rady Ing. Michal Cvikl)

projektant : Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. IČ 64359905  (100% vlastník INGEM inženýrská a.s.)

organizátor veřejné zakázky : MAZEPPA s.r.o. IČ 27187039 (100% vlastník a jednatel Ing. Michal Cvikl)

komise pro posouzení nabídek a otevírání obálek : Ondřej Polák (OÚ), Pavel Blahník (OÚ), Ing. Michal Cvikl (MAZEPPA)

územní rozhodnutí : 8.12.2011

rada obce vyhlašuje veřejnou zakázku : 28.3.2012

Dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. byl limit pro zadání veřejné zakázky na stavební práce bez soutěže 6 milonů Kč bez DPH do 31.3.2012, od 1.4.2012 byla tato hranice snížena na 3 miliony Kč bez DPH.

rada obce schvaluje zhotovitele veřejné zakázky : 10.5.2012 - 7.069.548 Kč vč. 20% DPH - PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ PSV PLUS s.r.o. IČ 25225898 (jednatel a 80% vlastník Miroslav Zahout - společnost se stala stavebním podnikatelem až 1.10.2012, měla být tudíž vyloučena ze soutěže)

zastupitelstvo obce většinově schvaluje investici na mimořádném zasedání : 17.5.2012

podpis smlouvy o dílo : 25.7.2012 na částku 3.924.342 Kč vč.20% DPH (z vysoutěžené ceny byla odečtena částka cca 2,6 milionu bez DPH, tato částka se objevila v žádosti o dotaci na Operační program Životního prostředí (akceptační číslo : 12115603, číslo MSC2007 : CZ.1.02/3.2.00/12.13515) na zateplení dvou pavilonů ZŠ a MŠ, tato čátka nebyla později zahrnuta úředníky z OPŽP do celkových uznatelných nákladů, nástavba jídelny nebyla záměrně zateplena, přesto již školka funguje od konce září 2012)

dodatek č.1 ke smlouvě : 31.10.2012 cena zvýšena na 4.122.964 Kč vč.20% DPH

stavební řízení : nebylo dosud zahájeno

Předpokládaná cena : 3.857.883 Kč bez DPH

Konečná cena : 3.270.284,59 bez DPH

Zhotovitel : Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. IČ  25225898

ID Gordion : P12V00002034

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 7203010027402

________________________________________________________________________

VZ8-Zateplení objektu Obecního úřadu Vejprnice

Soutěž vyhrála společnost SILBA-Elstav s.r.o. (IČ 64358844) z Letkova s cenou 1 734 668 Kč bez DPH (2 098 948 Kč s DPH).

Zadávací řízení bylo znovu vyhlášeno 7.5.2013, nabídky do 24.5.2013.

Zadávací řízení bylo zrušeno 22.4.2013 z důvodu formální chyby zadavatele, viz Věstník veřejných zakázek.

Předpokládaná cena : 2 516 508,- Kč bez DPH (3,0 milionu s 21% DPH)

Organizátor veřejné zakázky : DOMOZA projekt s.r.o. IČ 28145089 (jediný vlastník společnosti má trvalé bydliště ve Vejprnicích)

Nabídky : do 20.3.2013

Dotace : 1.940.091 Kč (35.výzva OPŽP, akcept.č. 12115443, přijímání žádostí o dotace od 29.2.2012 do 30.4.2012)

ze soutěže vyloučeni :

- Professional Building s.r.o. IČ 27965031 (chybí podpis jednatele na návrhu smlouvy, je tam pouze razítko)

- STAMA PRIMA s.r.o. IČ 26318610 (není doložen návrh smlouvy)

- Lesní stavby, s.r.o. IČ 64834042 (rozpor-měsíční fakturace)

- Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. IČ 25225898 (použití probarvené silikonové omítky, a.j.)

- SATREZIDENC spol. s r.o. IČ 25200143 (pozměněné podmínky ve smlouvě)

ID Gordion : P13V00003431

________________________________________________________________________

VZ5-Komunikace v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá a U Křížku (Oprava komunikace v obci Vejprnice)

stavebník : obec Vejprnice (Petr Otásek a Ondřej Zapoměl)

projektant :  Jana Přibáňová + Ing. Jiří Pangrác

organizátor veřejné zakázky : MAZEPPA s.r.o.

komise pro posouzení nabídek a otevírání obálek : Ondřej Polák (OÚ), Pavel Blahník (OÚ), Ing. Michal Cvikl (MAZEPPA)

stavební povolení : 7.9.2004

rada obce vyhlašuje veřejnou zakázku : 11.7.2011

obeslané stavební firmy : BK-INVESTIS, spol. s r.o., POHL cz, a.s. (jediný vlastník společnosti Petr Pohl je jedním z 15 obviněných v kauze cinklých losovaček, např. "Karlovarská losovačka", "Rath-Salačová"), BP STAVBY CZ s.r.o.

zastupitelstvo obce schvaluje investici : 8.3.2012

rada obce schvaluje zhotovitele veřejné zakázky : 10.5.2012 - 6.948.000 Kč vč. 20%DPH - BP STAVBY CZ s.r.o.

aktuální smluvní cena k 6.2.2013 : 9.107.000 Kč vč.21%DPH (BP STAVBY CZ + Západočeské stavby)

ID Gordion : P12V00001948

_________________________________________________________

VZ4-Sběrný dvůr odpadů Vejprnice

Předpokládaná cena : 9.000.000 Kč bez DPH

Konečná cena : 8.778.473 Kč bez DPH

Dotace : 9.009.909 Kč (5. výzva OPŽP akcept.č. 8021554)

Zhotovitel : MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o./MS MONT s.r.o. IČ 63508851 - společnost v likvidaci

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 6003500103001

 

_________________________________________________________

VZ3-Intenzifikace ČOV Tlučná, kanalizace Kamenný Újezd, kanalizace Tlučná

Zadavatel : Čistírna-zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice IČ 49745221

Organizátor veřejné zakázky : INGEM inženýrská a.s. IČ 63504006 (jediný akcionář Ing. Jan Michálek, sídlo Plzeň, Barrandova 26, kontaktní osoba Ing. Michal Cvikl)

Projektant : PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. IČ 25023829 (provozovna Plzeň, Barrandova 28)

Předpokládaná cena : 85.000.000 Kč bez DPH

Konečná cena : 77.469.599 Kč bez DPH

Dotace : 57.311.895 Kč (3.výzva OPŽP, akcept.č. 8017111)

Zhotovitel : STREICHER, spol. s r.o. IČ 14706768 + subdodavatel BÖGL a KRÝSL k.s. IČ 26374919 (max. 30% objemu stavebních prací)

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 6003319103001

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 6003319102001

________________________________________________________

 

VZ2-Dostavba MK Vejprnice - 1.část - ul. Sokolská, 8.května, Studentská, Smetanova

Předpokládaná cena : 17.000.000 Kč bez DPH

Konečná cena : 16.623.512 Kč bez DPH

Zhotovitel : BÖGL a KRÝSL, k.s. IČ 26374919

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 6003309003001

________________________________________________

VZ1-Vejprnice - oprava ul. K Draganci a ul. Nad Dráhou

Předpokládaná cena : 9.000.000 Kč bez DPH

Konečná cena : 8.845.389 Kč bez DPH

Dotace : 10.053.457 Kč (2. výzva ROP NUTS II Jihozápad)

Zhotovitel : PROMONASTA s.r.o. IČ 26323737

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 6001926203001

________________________________________________

Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách §44 Zadávací dokumentace odst. (4) Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat:

a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky