CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na stavební práce > Zateplení objektu Obecního úřadu Vejprnice

Zateplení objektu Obecního úřadu Vejprnice

 

ID na Profilu zadavatele www.tenderarena.cz : P13V00005737

Evidenční číslo zakázky www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs : 358156

Celková cena díla s DPH : 3.900.000 Kč

Dotace :                              1.000.000 Kč (26% z celkové ceny)

Na obec :                            2.900.000 Kč

______________________________________________

Vysoutěžená cena              2.100.000 Kč

1.dodatek                               400.000 Kč

vrata hasiči                             300.000 Kč

střecha                                1.100.000 Kč

______________________________________________________________________

Rada obce Vejprnice na své 61.schůzi dne 7.8.2013 navýšila původní vysoutěženou cenu 2.098.948 Kč firmy SILBA-Elstav o částku 687.280 Kč, tedy o celou jednu třetinu na celkových 2,8 milionu Kč. K zateplení fasády a výměně oken Rada obce 12.2.2014 (usnesení Rady č.71/2014) přihodila ještě novou střechu za 1.072.000 Kč, tu zhotovila firma AB Bělohlávek s.r.o. z Plzně (IČ 28000749). Na akci byla vyplacena v roce 2013 od Ministerstva životního prostředí dotace ve výši 1.013.000 Kč (XXXV. výzva OPŽP, akceptační číslo 12115443, přijímání žádostí o dotace od 29.2.2012 do 30.4.2012).

Veškerá rozhodnutí Rady obce o investičním záměru, zadání vypracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, vyhlášení výběrového řízení, uzavření smlouvy s vítězem soutěže, realizace probíhala v roce 2012 a 2013  bez schválení Zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo (usnesení Zastupitelstva č.179/2013) pouze přijetí dotace 1.200.000 Kč až 26.9.2013, přestože přijetí dotace projednala Rada obce již 9.1.2013 na své 41.schůzi, přestože v té době stavba již probíhala za navýšenou cenu 2,8 milionu. O těchto skutečnostech nebyli zastupitelé informováni. Rozhodnutí o nové střeše padlo zcela bez vědomí Zastupitelstva.

____________________________________________________________________

2. soutěž vyhrála společnost SILBA-Elstav s.r.o. (IČ 64358844) z Letkova s cenou 1 734 668 Kč bez DPH (2 098 948 Kč s DPH).

2. zadávací řízení bylo znovu vyhlášeno 7.5.2013, nabídky do 24.5.2013.

1. zadávací řízení bylo zrušeno 22.4.2013 z důvodu formální chyby zadavatele, viz Věstník veřejných zakázek.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky