CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na dodávky

Na dodávky

Věstník veřejných zakázek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) :

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchByAuthority

Obec Vejprnice naleznete, když do kolonky "IČO zadavatele" vepíšete "00258474".

____________________________________________________________________________

Profil zadavatele (Tender arena) :

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecVejprnice

Obec Vejprnice je povinna na Profilu zadavatele zveřejňovat všechny veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000 Kč bez DPH, musí být zveřejněny všechny smlouvy se zhotovitelem.

_____________________________________________________________________________

VZ7-Protipovodňová opatření obce Vejprnice

Cena dodávky TBO :              3.244.227 Kč

Povinná propagace :                   12.100 Kč

Projektová příprava :                 247.850 Kč

_______________________________________________________

cena celkem                           3.504.177 Kč

dotace                                   -2.976.960 Kč

__________________________________________________________

obec zaplatila                         527.217 Kč

Smlouva podepsána 29.11.2012 se zhotovitelem : TBO s.r.o. (sídlo Vejprnice, Družstevní 5, jednatel a 100% vlastník Michal Bednář)

Organizátor veřejné zakázky : GORDION, s.r.o.

Nabídky : do 30.10.2012

Dotace : 2 976 960,- Kč (27.výzva OPŽP, akcept.č. 11097641)

ID Gordion : P12V00002466

Ev.č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek : 7203010039838

___________________________________________________________

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky