CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na stavební práce > Vejprnice - rekonstrukce ulice Na Chrastech a Vochovská

Vejprnice - rekonstrukce ulice Na Chrastech a Vochovská

rozsah prací stavby Na Chrastech - Vochovská, délka komunikací 400m, vysoutěžená cena 4,4 milionu bez DPH.jpg

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

§ 85 Zastupitelstvu  obce  je  dále  vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

          a)  nabytí  a  převod  nemovitých  věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

§ 41 (1)  Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním,  schválením  nebo  souhlasem,  opatří  se  listina o tomto právním  jednání  doložkou,  jíž  bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li  listina  touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

       (2)  Právní  jednání,  která  vyžadují  schválení  zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.

_____________________________________________________________________________________

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=10188

Stručný popis : Předmětem zakázky je rekonstrukce místních komunikací v ulicích Na Chrastech a Vochovská v k.ů. Vejprnice, včetně veřejného osvětlení, parkovacích míst, odvodnění a sadovnických úprav.

ID : VZ0001242

Datum zahájení zadávacího řízení : 15.8.2014

Celková předpokládaná hodnota zakázky : 4.753.270,06 Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek : 2.9.2014

Smluvní cena : 4.399.936,50 bez DPH

Kontaktní osoba : karpisek@vejprnice.cz

Vybraný uchazeč : IČ 25201506 BP STAVBY CZ s.r.o.

Subdodavatel : IČ 25221281 ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.

Datum uzavření smlouvy o dílo : 23.10.2014 (smlouva byla podepsána v mezidobí, kdy staré zastupitelstvo bylo rozpuštěno 11.10. a nové zastupitelstvo bylo ustaveno až 4.11.2014, nabytí nemovitosti Na Chrastech-Vochovská se na posledním zasedání zastupitelstva 2.9. neprojednávalo) 

Datum zahájení stavby : 1.10.2014

Datum ukončení stavby : 30.6.2015

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky