CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na stavební práce > VEJPRNICE - NAPOJENÍ MK NA KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY (Sokolská-Kozinova, Studentská-Smetanova-Na Svahu, Ovocná-Jiráskova)

VEJPRNICE - NAPOJENÍ MK NA KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY (Sokolská-Kozinova, Studentská-Smetanova-Na Svahu, Ovocná-Jiráskova)

Napojení místních komunikací na silnice II. a III.třídy v obci Vejprnice - celkem 1km komunikací.jpg

ID na Profilu zadavatele Tender arena https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=11352 : VZ0002284

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/564944 : 489022 (IČO zadavatele 00258474)

_____________________________________________________________________________________

Plzeňský deník o dotacích z ROP : http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/rop-letos-rozda-vsechny-penize-20150206.html

Příjem nabídek do 9.3.2015, předpoládaný termín zahájení stavebních prací je 14.4.2015, předpokládaný termín dokončení je 31.7.2015.

Zakázka je pojmenována "Napojení místních komunikací na silnice II. a III.třídy".

Na průjezdní úsek silnice II/203 Plzeňská je napojena pouze místní komunikace Ovocná (celá, 120m).

Na průjezdní úsek silnice III/2031 Křimická je napojena pouze ulice Jiráskova (úsek Křimická-Ovocná, 140m).

Na průjezdní úsek silnice III/2032 Tyršova je napojena pouze místní komunikace Sokolská (úsek Tyršova-Kozinova, 190m).

Místní komunikace Kozinova (celá, 160m) navazuje na místní komunikaci Sokolská.

Místní komunikace Studenstká (úsek Smetanova-Na Svahu, 90m), Na Svahu (celá, 160m) a Smetanova (úsek Studentská-Na Svahu, 140m) nenanavazují nijak na průjezdní úseky silnic II. a III.třídy.

Celková délka komunikací činí zhruba 1km, cena je odhadnuta na 15-16 milionů bez DPH, což spadá do pásma cen v místě a čase obvyklých.

Žádost o dotaci z 31.výzvy ROP NUTS II oblast podpory 1.5 měla být obcí podána do 31.3.2014. Výbor regionální rady ROP by měl rozhodnout o přidělení dotace v červenci 2014. Celková částka do Plzeňského a Jihočeského kraje je 287 milionů Kč. Pravděpodobnost získání dotace 13 milionů (85% uznatelných nákladů) je tak dost nízká. Možná kdyby tam nebyl ten trojúhelník Studenstká-Smetanova-Na Svahu .... 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky